Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sukces zależy od Ciebie! PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sukces zależy od Ciebie! PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla."— Zapis prezentacji:

1 Sukces zależy od Ciebie! PODSUMOWANIE PROJEKTU

2 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", Okres realizacji 01.07.2010r. – 30.06.2011r. Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel ogólny projektu - włączenie się do rynku pracy osób poszukujących zatrudnienia i znajdujących się w niekorzystnym położeniu, poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację 60 osób bezrobotnych po 45 r.ż. (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowski ego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 zwiększenie aktywności i nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podniesienie poziomu wiedzy o lokalnym rynku pracy i jego możliwościach, pomoc w określeniu kierunku dalszego kształcenia na podstawie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, dostarczenie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, podniesienie poczucia własnej wartości, zmniejszenie psychologicznych skutków pozostawania bez pracy, praktyczne doskonalenie umiejętności nabytych podczas szkoleń Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5

6 Udział w projekcie obejmował uczestnictwo w następujących działaniach projektowych: wsparcie psychologiczne (2 godziny) indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny- 2 sesje po 2 godziny) grupowe poradnictwo zawodowe (40 godzin) Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 kursy zawodowe w wybranym obszarze (160 godzin szkoleniowych, do wyboru trzy rodzaje szkoleń:): - florystyka z obsługą kasy fiskalnej - księgowy małych i średnich firm z obsługą komputera - robotnik budowlany – technolog robót wykończeniowych w budownictwie 3- miesięczne staże zawodowe u pracodawców spotkanie ewaluacyjne Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 WSPARCIE TOWARZYSZĄCE zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ciepły posiłek, materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy podczas szkoleń zawodowych, stypendium podczas stażu zawodowego, dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoby zależnej. Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 60 osób, w tym: 54 osoby bezrobotne 6 osób nieaktywnych zawodowo pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego lub leskiego Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 ogłoszenia w prasie lokalnej ogłoszenia radiowe plakaty na tablicach ogłoszeń m.in. w urzędach pracy, w gminach, MOPS-ach, Starostwach Powiatowych dystrybucja plakatów i ulotek w miejscach użyteczności publicznej portale internetowe, itp Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 65 osób rozpoczęło udział w projekcie Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura beneficjentów wg płci

12 Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

14 Celem wsparcia było przełamanie barier społecznych i wewnętrznych, zwiększenie poczucia własnej wartości i sensu życia oraz wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem Tematy podejmowane podczas spotkania: Analiza przyczyn pozostawania bez pracy, Analiza poziomu i rodzaju motywacji, Strategia radzenia sobie ze stresem, Ukierunkowanie na rozwiązanie problemów w życiu osobistym i zawodowym Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Celem spotkań doradczych było wsparcie uczestników w diagnozie ich potencjału osobowego i zawodowego, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego: określenie celów zawodowych i planowanie działań służących ich realizacji. Sesja I: Diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych (ocena potencjału osobowościowego i zawodowego, analiza zainteresowań, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) Sesja II: Stworzenie IPD i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Celem warsztatów był m.in. rozwój umiejętności związanych z pracą w grupie, rozwinięcie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17

18

19

20

21

22

23

24

25 65 osób rozpoczęło udział w projekcie 15 osób przerwało udział w projekcie 60 osób ukończyło szkolenia zawodowe 54 osoby rozpoczęły staż zawodowy 7 osób podjęło zatrudnienie po 3- miesięcznym stażu (2 mężczyzn i 5 kobiet) w tym 1 osoba w trakcie stażu podjęła zatrudnienie 4 osoby przerwało staż zawodowy 45 osób zakończyło staż zawodowy 5 osób kontynuuje staż zawodowy Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 ankieta ewaluacyjna - ocena poszczególnych form wsparcia kwestionariusz rezultatów miękkich na rozpoczęcie i zakończenie projektu raport końcowy dotyczący rezultatów Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 60 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe (wskaźnik 120%) 45 osób nabyło praktycznych umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (wskaźnik 90%) 7 osób podjęło zatrudnienie (wskaźnik 46,6%) Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 To, że wyszłam do ludzi pokazało mi, że jeszcze się do czegoś nadaję Miałam niską samoocenę, bałam się śmieszności, miałam głupie opory Byliśmy już zaszufladkowani, teraz wiem, że jeszcze do czegoś się nadaję, że przecież poradzę sobie z całkiem nowymi rzeczami Nie ma dla mnie etatu, ale wiem, że będę tam wracać jako wolontariuszka, oni byli cudowni Teraz wiem, że mogę powiedzieć, o co mi chodzi i że ktoś w urzędzie musi tego wysłuchać. Nawet jak nic nie załatwię, czuje się z tym lepiej. Przekonałam się, że nie muszę się na wszystko zgadzać Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Okazało się, że potrafię się dogadać z takimi młodymi i nie czuję między nami żadnej różnicy One mają to, ja mam coś innego. Moje doświadczenie jest dopiero przed nimi, ale uczyłam się od nich tego optymizmu To, czego dowiedziałem się tu o sobie, jest dla mnie strasznie ważne, całkowicie zmieniłem myślenie o sobie, wiem, że nie jestem taki beznadziejny, że jest we mnie coś, co ma wartość dla innych Nie boje się już tak odezwać, potrafię spokojnie wytłumaczyć o co mi chodzi, nie daję się już tak zbyć. Projekt Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Paulina Lorenc - doradca zawodowy Biuro projektu: Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 1/11 36-200 Brzozów tel: 13 434 02 21 E-mail: brzozow@eds-fundacja.plbrzozow@eds-fundacja.pl Projekt Sukces zależy od Ciebie – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sukces zależy od Ciebie! PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google