Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODKI UNIJNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA CHOJNICE Dwie perspektywy finansowe: 2004-2006 - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODKI UNIJNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA CHOJNICE Dwie perspektywy finansowe: 2004-2006 - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODKI UNIJNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA CHOJNICE Dwie perspektywy finansowe:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego Cel projektu: Poprawa jakości bazy sportowej miasta Chojnice oraz umożliwienie realizacji imprez o charakterze ponadregionalnym, sportowym i kulturalno - rozrywkowym Efekty inwestycji: - pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej (70 x 105 m) - boisko treningowe z trawy sztucznej (17,5 x 40 m) - część lekkoatletyczna przeznaczona do skoków i rzutów oraz 6 - torowa bieżnia tartanowa - trybuny odkryte mieszczące ok osób - toalety - budynek klubowy z własną ekologiczną kotłownią gazową -parking na 88 miejsc postojowych Koszt całkowity: 9,0 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1,46 MLN PLN Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 2,5 mln PLN Wkład własny miasta Chojnice: 5,04 MLN PLN

3 ZPORR 2004 – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego Przed: Po:

4 Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy
ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy Cel: projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa ciągu drogowego w szczególności dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego Efekty inwestycji: - przebudowany 7-o km odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 212, powiatową nr i gminną na trasie Chojnice-Charzykowy - wybudowany ciąg pieszy i rowerowy o łącznej dł. 7 km - przebudowane skrzyżowania wraz z wprowadzeniem 4 nowych sygnalizacji świetlnych - przebudowany Plac Jagielloński w Chojnicach oraz uliczki strefy Centrum łączące się z nim - wymienione stare i położone nowe media techniczne -w m. Charzykowy przebudowane skrzyżowanie na rondo oraz przebudowany odcinek drogi gminnej na pieszo – jezdnię

5 ZPORR 2004 – 2006 Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy Koszt całkowity: 29 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 22 MLN PLN Wkład finansowy po ¼ z Samorządu Województwa Pomorskiego, Powiatu Chojnickiego, Miasta Chojnice i Gminy Chojnice (w ramach projektu partnerskiego): 1,8 MLN PLN

6 ZPORR 2004 – 2006 Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego Bazylika Mniejsza z otoczeniem Cel projektu: Odrestaurowanie najcenniejszego zabytku Chojnic Efekty inwestycji: - budowa drenażu grawitacyjnego przyściennego -restauracja elewacji wraz z usunięciem źródła zawilgocenia - wzmocnienie zdezintegrowanych cegieł i oryginalnych zapraw w spoinach, uzupełnienie ubytków - przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej - przebudowa ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta oraz Bazyliki: Placu Kościelnego, ul. Gimnazjalnej, Myśliboja, Nowe Miasto - przebudowa linii energetycznych i oświetlenia wraz z wprowadzeniem iluminacji świetlnych

7 ZPORR 2004 – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego - Bazylika Mniejsza z otoczeniem Koszt całkowity: 5,3 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3,9 MLN PLN Dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy: 0,5 MLN PLN Wkład Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela: 0,4 MLN PLN Wkład własny miasta Chojnice: 0,5 MLN PLN

8 ZPORR 2004 – 2006 Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu Cel projektu: Przebudowa obiektów poszpitalnych ze zmianą zagospodarowania obszaru poszpitalnego Efekty inwestycji:: - przebudowa budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na Wszechnicę Chojnicką (2.745,03 m2) - budowa nowego parkingu na 100 miejsc postojowych - wykonanie rozbiórki budynków pozostających w złym stanie technicznym na rewitalizowanym obszarze - zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń stowarzyszeń i bibliotek oraz zakup i montaż urządzeń systemu monitoringu obiektu i otoczenia

9 ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu W budowie: Koszt całkowity: 18,4 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11,7 MLN PLN Dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy: 1,6 MLN PLN Wkład własny miasta Chojnice: 5,1 MLN PLN Przed: Po: Po zakończeniu:

10 Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu
ZPORR 2004 – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu Po: Przed: Plany na najbliższą przyszłość Nowe inwestycje wsparte funduszami unijnymi Rewitalizacja obiektów poszpitalnych i nadanie im nowych funkcji przede wszystkim nowoczesnej biblioteki służącej jako zaplecze dla uczniów i studentów

11 ZPORR 2004 – 2006 Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu Od grudnia 2006 r. – nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej oraz lokalnych stowarzyszeń

12 ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi chojnickiej i zaborskiej w oparciu o wykorzystanie naturalnych atutów subregionu wraz z poprawą warunków dla rozwoju turystyki i aktywnych form wypoczynku

13 ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy Efekty inwestycji: - 2 stałe pomosty (falochrony zewnętrzne i 3 mosty pływające (po 48 m długości) Łączna powierzchnia pomostów i falochronów to ok m² - przystań osłoniła ok m² wody - miejsce cumowania dla ok. 100 łodzi żaglowych o długości 6-9 m. Obsługuje również jednostki białej floty - przygotowano również: nabrzeże czołowe o dł. 130m, boje cumownicze, pochylnia dla jachtów, 6 ramp uchylnych, pływający pomost dla kajakarzy - pozostałe elementy wyposażenia: oświetlenie, punkty odbioru nieczystości, poboru wody i energii, odbojnice, urządzenia cumownicze Wizualizacja projektu

14 ZPORR – 2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy KOSZT CAŁKOWITY: 7,6 MLN PLN Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 1,1 MLN PLN Dofinansowanie z Samorząd Województwa Pomorskiego: 3,5 mln zł Wkład własny miasta Chojnice: 3,0 mln zł Efekt inwestycji, widok z lotu ptaka

15 RPO WP na lata 2007 – 2013 „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad” Efekty inwestycji: przebudowa 3 fragmentów byłej drogi krajowej nr 22 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami wojewódzkimi nr 212 a nr 240 o łącznej dł. 1,36 km przebudowa 12 skrzyżowań i 5 zatok autobusowych budowa 1 parkingu na 170 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) budowa kanalizacji teletechnicznej CCTV i instalacja 6 kamer na potrzeby monitoringu ruchu przebudowa chodników o łącznej dł. 1,910 km oraz budowa ścieżek rowerowych o dł. 1,617 km montaż 3 kompletów nowej sygnalizacji świetlnej na 3 skrzyżowaniach leżących w ciągu ul. Sukienników wraz ze skoordynowaniem sygnalizacji projektowanych z istniejącymi

16 RPO WP na lata 2007 – 2013 „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad” Cele projektu: - Umożliwienie wyjazdu z ulic podporządkowanych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych (3 nowe sygnalizacje) - Ułatwienie dostępu do atrakcyjnego turystycznie centrum miasta oraz rekreacyjnych terenów Parku 1000-lecia (170 nowych miejsc parkingowych) - Sprawne i szybkie odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej (przebudowa sieci kanalizacji deszczowej); - Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa przejazdu Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z Wysoką i Swarożyca w trakcie realizacji projektu

17 RPO WP na lata 2007 – 2013 I ETAP PROJEKTU
„Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad” I ETAP PROJEKTU

18 RPO WP na lata 2007 – 2013 II i III ETAP PROJEKTU
„Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad” II i III ETAP PROJEKTU

19 RPO WP na lata 2007 – 2013 „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” Koszt całkowity: 14, 1 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9,9 MLN PLN Wkład własny miasta Chojnice: 4, 2 MLN PLN

20 RPO WP na lata 2007 – 2013 „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” - etap I zagospodarownia Parku 1000-lecia Cele projektu: Przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 17 ha zielonego obszaru strefy centrum. Usprawnienie warunków przepływu, odbioru i retencjonowania ścieków deszczowych zrzucanych w obszar centrum Poprawa stanu środowiska poprzez realizację kluczowego dla czystości wód jeziora Charzykowskiego i Strugi Jarcewskiej rozwiązania melioracyjnego, polegającego na objęciu oczyszczeniem ścieków deszczowych spływających z około 40% zabudowanej powierzchni miasta Przywrócenie wartości użytkowych, przyrodniczych i estetycznych terenu poprzez eliminację cyklicznych podtopień Park lecia

21 Park 1000 – lecia w trakcie realizacji projektu
RPO WP na lata 2007 – 2013 „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” – etap I zagospodarowania Parku 1000-lecia Efekty inwestycji: Zwiększenie powierzchni obszaru objętego ochroną przeciwpowodziową do ok. 49,3 ha przy wzroście objętości zretencjonowanej wody do m3 W wyniku realizacji inwestycji powstało: 2 nowe zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności m³, 1 przebudowany o pojemności m³ 2 kanały łączące zbiorniki oraz układ rowów melioracyjnych – łącznie 1,11km Obiekty inżynierskie: 3 mosty, 5 kładek Stacja pomp Komora wlotu z mechaniczną kratą samoczyszczącą 3 zestawy urządzeń oczyszczających Urządzenie napowietrzające Budowle melioracyjne Park 1000 – lecia w trakcie realizacji projektu

22 Park 1000 – lecia po realizacji projektu
RPO WP na lata „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” – etap I Koszt całkowity: 10,2 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7,6 mln PLN Wkład własny miasta Chojnice: 2,0 mln PLN Powiat Chojnicki: 0,6 mln PLN Park 1000 – lecia po realizacji projektu

23 Etap II zagospodarowania Parku 1000-lecia (realizacja teraźniejsza)
Zakres inwestycji: -realizacja alejek spacerowych i ścieżek rowerowych -zagospodarowanie terenu zielenią łącznie z nowymi nasadzeniami w ogrodzie botanicznym oraz trawnikami wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu -mała architektura wraz z wyposażeniem: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, altany, pergole, oznakowanie poziome, tarasy widokowe o konstrukcji drewnianej z pomostami pływającymi -ogród botaniczny wraz z oznakowaniem tabliczkami nazw roślin - zegar słoneczny -realizacja instalacji sanitarnych i energetycznych Koszt całkowity: 8,6 MLN PLN Okres realizacji: r.

24 Teren przeznaczony na budowę baszty przed rozpoczęciem inwestycji
RPO WP na lata 2007 – 2013 Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" Cel: poprawa efektywności funkcjonowania sfery usług publicznych decydujących w dużej mierze o poziomie jakości życia, a także o zdolności regionu do przyciągania zewnętrznych czynników rozwoju (takich jak inwestorzy, instytucje otoczenia gospodarczego, turyści, naukowcy, studenci). Efekty projektu: budowa baszty nawiązującej do budynków historycznych stojących na krańcach ulicy Podmurnej, tj. Bramy Człuchowskiej i Baszty Wroniej utworzenie sieci centrów informacji turystycznej dywersyfikacja oferty turystycznej, obejmująca ogólnie dostępną infrastrukturę turystyczną, obiekty dziedzictwa kulturowego, obszary cenne przyrodniczo, a także tworzenie i promocje sieciowych produktów turystycznych - funkcja wystawiennicza oraz zaplecza socjalnego Teren przeznaczony na budowę baszty przed rozpoczęciem inwestycji

25 W trakcie realizacji inwestycji
RPO WP na lata 2007 – 2013 Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" W trakcie realizacji inwestycji

26 Baszta po zrealizowaniu inwestycji
RPO WP na lata 2007 – 2013 Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" Koszt całkowity: 1,1 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 0,6 MLN PLN Wkład własny Miasta Chojnice: 0,5 MLN PLN Baszta po zrealizowaniu inwestycji

27 RPO WP na lata 2007 – 2013 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Projekt partnerski dla 10 gmin z obszaru Powiatu Chojnickiego i Powiatu Człuchowskiego w ramach którego zrekultywowane zostanie 15 składowisk odpadów komunalnych o łącznej pow. 20,6 ha Okres realizacji: październik 2010r. - maj 2011 r.

28 Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu:
RPO WP na lata 2007 – 2013 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu: Lp. Nazwa Partnera Wkład własny [PLN] 1. Gmina Miejska Chojnice ,49 2. Gmina Chojnice ,70 3. Gmina Brusy ,19 4. Gmina  Czersk ,84 5. Gmina Konarzyny 35.850,68 6. Gmina Debrzno ,50 7. Gmina Człuchów 54.093,89 8. Gmina Miejska Człuchów ,68 9. Gmina Czarne 10. Gmina Przechlewo ,54 Koszt całkowity projektu: 10,7 MLN PLN Koszt zadania inwestycyjnego miasta Chojnice: 3,6 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej przypadające na zadanie miasta Chojnice: 2,5 MLN PLN Wkład własny miasta Chojnice: 1,1 MLN PLN

29 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”
RPO WP na lata 2007 – 2013 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” W ZASIĘGU OBSŁUGI ZZO NOWY DWÓR POZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE GMINY: MIASTO CHOJNICE GMINA CHOJNICE GMINA CZARNE MIASTO CZŁUCHÓW GMINA CZŁUCHÓW GMINA DEBRZNO GMINA PRZECHLEWO GMINA KONARZYNY GMINA BRUSY GMINA CZERSK REALIZATOR PROJEKTU: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: r. – r.

30 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”
RPO WP na lata 2007 – 2013 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Planowane efekty inwestycji: Budowa sortowni odpadów komunalnych Budowa kompostowni frakcji biodegradowalnej, odsianej z odpadów komunalnych oraz dodatkowo z przyjętych selektywnie zbieranych odpadów zielonych i frakcji tzw. strukturalnej Budowa placu na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualne rozdrobnienie Budowa hali do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD i ich demontażu Budowa kwatery składowania odpadów o pow. 2,59 ha Budowa budynku administracyjno-socjalno-sanitarnego Budowa kwatery do składowania azbestu o pow.: 0,25 ha Kontenerowa oczyszczalnia odcieków z przepompownią Stacja zbiorcza biogazu z ssawą gazową

31 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
RPO WP na lata 2007 – 2013 ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Koszt całkowity: 46,1 MLN PLN Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 12,2 MLN PLN Dofinansowanie z budżetu państwa: 2,2 MLN PLN Wkład własny spółki: 31,7 MLN PLN

32 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” Cele projektu: Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez: Zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; Zapewnienie przeszkolenia; Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu; Zapewnienie serwisu w trakcie jego eksploatacji; Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.

33 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” Grupą docelową projektu są: Gospodarstwa domowe z terenu miasta Chojnice spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze (50 gospodarstw), Instytucje - jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice: 6 szkół, biblioteka, ośrodek profilaktyki rodzinnej, przedszkole.

34 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” Koszt całkowity: 1,8 MLN PLN ,22 PLN Dofinansowanie EFRR – ,09 zł

35 Projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu mieszkańców Chojnic realizowane przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w latach - Chojnicki Klub Integracji Społecznej, - Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w Chojnickim Klubie Integracji Społecznej, - Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej, - Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość, - Klub Integracji Społecznej – „Mogę wiele”. Projekty te realizują następujące cele Strategii Rozwoju Miasta Chojnice: Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców Cel 4.1. Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków życia Ogółem pozyskano ponad 2 mln PLN dofinansowania z Unii Europejskiej na te zadania.

36 Chojnicki Klub Integracji Społecznej
PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich Chojnicki Klub Integracji Społecznej Cel: Stworzenie mieszkańcom miasta Chojnice zagrożonym wykluczeniem społecznym szans na integrację zawodową i społeczną poprzez utworzenie Chojnickiego Klubu Integracji Społecznej. Projekt polegał na realizacji zajęć klubu integracji społecznej w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Główne działania to warsztaty, szkolenia, indywidualne doradztwo i zajęcia klubu pracy. Projekt realizowany był w okresie listopad 2004-wrzesień 2005. Był to pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice realizowany przy wsparciu środkami Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania: 23347,61 Euro

37 Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich
Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w Chojnickim Klubie Integracji Społecznej Cel: ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej oraz przygotowanie mieszkańców miasta Chojnice znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj. długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej i pochodzących ze środowisk gdzie istnieje problem alkoholowy do powrotu na rynek pracy. Działania: poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia biblioterapeutyczne, szkolenia i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Realizacja projektu: Marzec Wrzesień 2007 Dofinansowanie projektu: ,05 PLN

38 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej Cel: zwiększenie aktywności zawodowej umożliwiające powrót na otwarty rynek pracy osobom długotrwale korzystającym ze świadczeń MOPS w Chojnicach. Główne działania projektu: - poradnictwo psychologiczne, prawne, - uczestnictwo w Grupach Rozwoju Osobowego, - szkolenia zawodowe i specjalistyczne, - doradztwo zawodowe, - spotkania i festyny integracyjne. Kwoty dofinansowania projektu w poszczególnych latach: 2008 r zł, 2009 r zł, 2010 r zł, 2011 r zł Projekt będzie kontynuowany do 2013 roku. Na każdy kolejny rok kalendarzowy MOPS Chojnice składa nowy wniosek o dofinansowanie (projekt systemowy).

39 Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość Cel: zwiększenie aktywności zawodowej umożliwiającej powrót na otwarty rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia Działania w ramach projektu przewidziane dla 20 - osobowej grupy beneficjentów – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - Wyjazd integracyjny połączony ze specjalistycznym poradnictwem psychologa, - Poradnictwo Grupowe - Grupy Rozwoju Osobowego, - Indywidualne poradnictwo zawodowe - Badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym, Samopomocowa grupa biblioterapeutyczna. Kwota dofinansowania: ,16 zł Projekt w trakcie realizacji.

40 Klub integracji społecznej „Mogę wiele”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Klub integracji społecznej „Mogę wiele” Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z terenu miasta Chojnice zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Realizowane działania to m.in.: -warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie, -warsztaty psychologiczne, -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, -szkolenia dobrane do potrzeb uczestników, -staże zawodowe. Dofinansowanie: ,54 Projekt w trakcie realizacji.

41 Inwestycje planowane do realizacji w kolejnych latach
Budowa Chojnickiego Centrum Kultury ( ) - powierzchnia zabudowy: m² - powierzchnia utwardzona (chodniki, place): m2 - ilość miejsc parkingowych: 52 - funkcje: sala widowiskowa, sale muzyczne, sala wystawowa, kawiarnia widokowa, sala teatralna, sale plastyczne, sala taneczna, sala konferencyjna, taras rzeźb.

42 Inwestycje planowane do realizacji w kolejnych latach
Etap III Zagospodarowanie Parku 1000 – lecia Zakres inwestycji: - układ komunikacyjny: alejki parkowe, chodniki, parkingi - oświetlenie i nowe zasilanie miejsc przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe - obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe: amfiteatr z zapleczem, place zabaw, siłownia terenowa, skatepark, ogród botaniczny przestrzeń dla gier terenowych, boiska z zapleczem socjalnym - monitoring - architektura zieleni - przyłącza mediów

43 Inwestycje planowane do realizacji w kolejnych latach
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice Zakres inwestycji: - przebudowa i wyposażenie budynku głównego dworca na potrzeby obsługi pasażerów - przebudowa istniejącego placu dworcowego z przeznaczeniem na parking, postój TAXI i pętlę autobusową MZK - utworzenie nowego placu dworcowego na miejscu torowiska i ulicy Nad Dworcem - publiczna wypożyczalnia i parking rowerowy - ewentualny zakup taboru MZK - zintegrowanie rozkładów jazdy środków transportu - wyznaczenie dobrze oznakowanych i bezpiecznych dróg przejścia - poszczególnym peronom, stanowiskom i przystankom powinien odpowiadać określony kierunek podróży - zorganizowanie i zagospodarowanie miejsc dla pasażerów oczekujących na połączenie.

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚRODKI UNIJNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA CHOJNICE Dwie perspektywy finansowe: 2004-2006 - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google