Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Jerzy Ziora Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Energia z paliw kopalnych Energia z OZE Energia z odpadów Energia odpadowa i z kogeneracji Oszczędność energii

4 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5

6

7 Źródła powstawania dioksyn: Reakcje chemiczne Reakcje chemiczne i fotochemiczne – wynik zanieczyszczenia produktów organicznych pestycydami i chlorofenolami Reakcje termiczne Reakcje termiczne – spalanie odpadów, produkcja stali, miedzi, ołowiu, cynku, aluminium, odlewnictwo metali, ruch samochodowy, spalanie węgla, drewna i słomy Procesy naturalne Procesy naturalne – wybuchy wulkanów, pożary lasów Dioksyny powstają w procesie spalania masy organicznej obecności wolnego chloru, w obecności wolnego chloru, w przedziale temperatur 200 – 700 C (optymalna temperatura 300 – 350 C) Szacuje się że udział procesów naturalnych i antropogenicznych wynosi około 50 : 50 %. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8

9 ze źródeł przemysłowych i energetyki zawodowej ze źródeł będących własnością sąsiadów ze źródeł własnych i odpowiednio różne poziomy ingerencji ustawowych Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Energia zaoszczędzona jest jedyną absolutnie zeroemisyjną 1 jednostka energii zaoszczędzonej =oszczędność ok. 5 jednostek en. pierwotnej 1 tona spalonego węgla ~ 2 tony CO 2 Emisja CO 2 -W:O:G:0ZE~1 : 1/2 : 1/3 :0 CO 2 – problem globalny Inne zan. pyłowe i gazowe (niska emisja ! )- problem lokalny Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11. PolutantSłoma żółta* Słoma szara* Drewno*Węgiel kamienny [1] [1] Olej opałowy lekki [2] [2] Gaz ziemny sieciowy [3] [3] Sieciowa energia elektr. [4] [4] B(a)P b.d. 0,0015,340· ,0005,288·10 -5 Sadza b.d.b.db.d.0,5140,000 0,005 Pył 0,1480,1470,1432,0570,0530,0000,106 CO 2 [5] [5] 128,079119,816 [6] [6] 123,81105,71448,95460,475290,851 CO 2,4630,2490,2955,7140,0180,0110,661 NO 2 [7] [7] 0,5910,5990,5240,0570,1480,0390,529 SO 2 0,1280,1290,0950,7310,1130,0001,798 WWAlif 0,1280,1200,1420,2860,0070,0030,033 WWArom ,120 0,120 0,142 0,142 0,2860,0030,0010,033.

12 12

13 Nieobrobiona – mały ciężar usypowy, do wykorzystania na miejscu Drewno – szczapy, trociny, zrębki Słoma Ziarno Obrobiona – większy ciężar usypowy, opłacalny transport i przechowywanie Brykiety (trociny, słoma) Pelety (trociny, słoma zbóż, słoma roślin oleistych, łuski słonecznika, siano) Niektóre cechy biomasy przeznaczone do spalania Wartość opałowa silnie zależna od wilgotności: ok. 5 MJ/kg przy wilg 60% ok. 20 MJ/kg przy wilg. 10% - Mały ciężar usypowy / mała wartość energetyczna odniesiona do objętości – nie warto transportować na duże odległości. Brykietowanie i peletowanie poprawia ten parametr. - Duży udział części lotnych do ok. 70% - wymaga spalania w specjalnych urządzeniach!!! - Bardzo mała zawartość popiołu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Niski poziom emisji zanieczyszczeń Wysoka sprawność - dla kotłów kondensacyjnych do 109 % - dla kotłów kondensacyjnych do 109 % Wysoki standard obsługi Możliwość pracy w układzie kompaktowym oraz współpracy z instalacjami solarnymi Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kotły gazowe

15 Wysokosprawne kotły gazowe 15

16 Tradycyjne - niska sprawność (< 50%) - niskie parametry ekologiczne (…… parametry spalania) - akceptowalność paliw zróżnicowanych parametrach (z odpadami włącznie!!!) Nowoczesne - sprawność rzędu 84% - korzystne parametry ekologiczne - ograniczona obsługa – automatyczne podawanie paliwa - konieczność stosowania paliw o określonych parametrach Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego KOTŁY WĘGLOWE

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 SCHEMAT POGLĄDOWY KOTŁA retortowego - Z PALENISKIEM PODSUWOWYM

22

23 23

24 24

25 Niektóre parametry węgla (eko – groszku) – istotne dla stosowania w kotłach retortowych z automatycznym podawaniem paliwa z automatycznym podawaniem paliwa: - niska spiekalność - niska zawartość popiołu - niska zawartość siarki Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 1. Ekonomia/komfort 2. Komfort/ekonomia 3. Ekologia 26

27 1. Brak regulacji ustawowych dotyczące indywidualnych źródeł ciepła, 2. Maksymalnie Wykorzystać energię cieplną odpadową oraz energię wytwarzaną w skojarzeniu, 3. Pierwszeństwo sieciowego zaopatrzenia w energię cieplną – tam gdzie jest to możliwe oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 4. Spalać biomasę wyłącznie w odpowiednich instalacjach, wprowadzanie nowych technologii bipomasowych 5. Eliminować wszelkich patologie : spalania wszelkich odpadów, eksploatacji urządzeń o małej sprawności energetycznej i ekologicznej, 6. Poprawić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 7. Właściwie wykorzystywać węgiel w energetyce komunalnej, 8. Wykorzystać lokalny potencjał energii odnawialnej EDUKACJA !!! Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WNIOSKI - DZIAŁANIA SŁUŻACE POPRAWIE STANU POWIETRZA

28 Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Ochrony Środowiska Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google