Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Platforma współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Platforma współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Platforma współpracy
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalna Platforma współpracy

2 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
INSTALACJE GAZOWE I WĘGLOWE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH A OCHRONA POWIETRZA Jerzy Ziora

3 Hierarchia dla energetyki
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Hierarchia dla energetyki Energia z paliw kopalnych Energia z OZE Energia z odpadów Energia odpadowa i z kogeneracji Oszczędność energii

4 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze tlenki węgla - CO – silnie toksyczny z powodu tworzenia trwałego związku z hemoglobiną, która traci zdolność do przenoszenia tlenu. Bezpośrednie zagrożenie życia. - CO 2 - wywołuje efekt cieplarniany tlenki siarki - SO 2 - oddziaływanie na drogi oddechowe, struny głosowe oraz rogówkę oka. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych tlenki azotu, - NO – drażni oczy, powoduje astmę oskrzelową - NO 2 , NO - oddziaływanie rakotwórcze i teratogenne (tworzy wolne rodniki)

5 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze tlenki węgla - CO – silnie toksyczny z powodu tworzenia trwałego związku z hemoglobiną, która traci zdolność do przenoszenia tlenu. Bezpośrednie zagrożenie życia. - CO 2 - wywołuje efekt cieplarniany tlenki siarki - SO 2 - oddziaływanie na drogi oddechowe, struny głosowe oraz rogówkę oka. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych tlenki azotu, - NO – drażni oczy, powoduje astmę oskrzelową - NO 2 , NO - oddziaływanie rakotwórcze i teratogenne (tworzy wolne rodniki)

6 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
fluor - wywołuje chorobę zwaną fluorozą ( zmiany deformacyjne układu kostnego) węglowodory – najbardziej toksyczne WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najbardziej aktywny benzo-a-piren. Działanie kancerogenne, odpowiadają m.in. za raka płuc, wątroby. pyły – popiół, sadza, związki metali ciężkich i inne. Najgroźniejsze do 0,5 um. Wywołują zapalenia dróg oddechowych, są nośnikiem innych szkodliwych substancji. mgły – są nośnikiem szkodliwych substancji. metale ciężkie i ich sole –ołów, miedź, chrom, kadm itp. są kumulowane w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach. Powodują anemię, mogą wywoływać zmiany nowotworowe

7 Dioksynyy Źródła powstawania dioksyn:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dioksynyy Źródła powstawania dioksyn: Reakcje chemiczne i fotochemiczne – wynik zanieczyszczenia produktów organicznych pestycydami i chlorofenolami Reakcje termiczne – spalanie odpadów, produkcja stali, miedzi, ołowiu, cynku, aluminium, odlewnictwo metali, ruch samochodowy, spalanie węgla, drewna i słomy Procesy naturalne – wybuchy wulkanów, pożary lasów Dioksyny powstają w procesie spalania masy organicznej w obecności wolnego chloru, w przedziale temperatur 200 – 700 C (optymalna temperatura 300 – 350 C) Szacuje się że udział procesów naturalnych i antropogenicznych wynosi około 50 : 50 %.

8 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dopuszczalny poziom emisji dioksyn z instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów: ,1 ng/m3

9 RożnRożne poziomy postrzegania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RożnRożne poziomy postrzegania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł przemysłowych i energetyki zawodowej ze źródeł będących własnością „sąsiadów” ze źródeł „własnych” i odpowiednio różne poziomy ingerencji ustawowych

10 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Energia zaoszczędzona jest jedyną absolutnie „zeroemisyjną” 1 jednostka energii zaoszczędzonej =oszczędność ok. 5 jednostek en. pierwotnej 1 tona spalonego węgla ~ 2 tony CO2 Emisja CO2 -W:O:G:0ZE~1 : 1/2 : 1/3 :„0” CO2 – problem globalny Inne zan. pyłowe i gazowe (niska emisja !)- problem lokalny

11 Wskaźniki emisji głównych składników zanieczyszczających atmosferę powstających wytwarzania energii cieplnej [kg/GJ] Polutant Słoma żółta* szara* Drewno* Węgiel kamienny[1] Olej opałowy lekki[2] Gaz ziemny sieciowy[3] Sieciowa energia elektr.[4] B(a)P b.d. 0,001 5,340·10-8 0,000 5,288·10-5 Sadza b.d 0,514 0,005 Pył 0,148 0,147 0,143 2,057 0,053 0,106 CO2[5] 128,079 119,816[6] 123,81 105,714 48,954 60,475 290,851 CO 2,463 0,249 0,295 5,714 0,018 0,011 0,661 NO2[7] 0,591 0,599 0,524 0,057 0,039 0,529 SO2 0,128 0,129 0,095 0,731 0,113 1,798 WWAlif 0,120 0,142 0,286 0,007 0,003 0,033 WWArom. 0.128 . .

12

13 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Biomasa do spalania w kotłacH (optymalnie wykorzystanie ze wzgl. na sprawność – w kogeneracji) Nieobrobiona – mały ciężar usypowy, do wykorzystania „na miejscu” Drewno – szczapy, trociny, zrębki Słoma Ziarno Obrobiona – większy ciężar usypowy, opłacalny transport i przechowywanie Brykiety (trociny, słoma) Pelety (trociny, słoma zbóż, słoma roślin oleistych, łuski słonecznika, siano) Niektóre cechy biomasy przeznaczone do spalania  Wartość opałowa silnie zależna od wilgotności: ok. 5 MJ/kg przy wilg 60% ok. 20 MJ/kg przy wilg. 10%  -  Mały ciężar usypowy / mała wartość energetyczna odniesiona do objętości – nie warto transportować na duże odległości. Brykietowanie i peletowanie poprawia ten parametr. -    Duży udział części lotnych do ok. 70% - wymaga spalania w specjalnych urządzeniach!!! - Bardzo mała zawartość popiołu

14 Kotły gazowe Niski poziom emisji zanieczyszczeń Wysoka sprawność
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kotły gazowe Niski poziom emisji zanieczyszczeń Wysoka sprawność - dla kotłów kondensacyjnych do 109 % Wysoki standard obsługi Możliwość pracy w układzie kompaktowym oraz współpracy z instalacjami solarnymi

15 Wysokosprawne kotły gazowe

16 KOTŁY WĘGLOWE Tradycyjne niska sprawność (< 50%)
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego KOTŁY WĘGLOWE Tradycyjne niska sprawność (< 50%) niskie parametry ekologiczne (…… parametry spalania) „akceptowalność” paliw zróżnicowanych parametrach (z odpadami włącznie!!!) Nowoczesne sprawność rzędu 84% korzystne parametry ekologiczne ograniczona obsługa – automatyczne podawanie paliwa konieczność stosowania paliw o określonych parametrach

17 Spalanie tradycyjne – w całej objętości złoża

18 Spalanie w górnej części złoża

19 Spalanie w dolnej części złoża

20 Wykorzystanie techniki spalania w górnej części złoża - retorta

21 SCHEMAT POGLĄDOWY KOTŁA retortowego - Z PALENISKIEM PODSUWOWYM

22

23 Przykłady rozwiązań kotłów retortowych

24

25 z automatycznym podawaniem paliwa: - niska spiekalność
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Niektóre parametry węgla (eko – groszku) – istotne dla stosowania w kotłach retortowych z automatycznym podawaniem paliwa: - niska spiekalność - niska zawartość popiołu - niska zawartość siarki

26 Kryteria decyzyjne dla indywidualnych instalacji grzewczych
1. Ekonomia/komfort 2. Komfort/ekonomia 3. Ekologia

27 WNIOSKI - DZIAŁANIA SŁUŻACE POPRAWIE STANU POWIETRZA
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WNIOSKI - DZIAŁANIA SŁUŻACE POPRAWIE STANU POWIETRZA 1. Brak regulacji ustawowych dotyczące indywidualnych źródeł ciepła, 2. Maksymalnie Wykorzystać energię cieplną odpadową oraz energię wytwarzaną w skojarzeniu, 3. Pierwszeństwo sieciowego zaopatrzenia w energię cieplną – tam gdzie jest to możliwe oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 4. Spalać biomasę wyłącznie w odpowiednich instalacjach, wprowadzanie nowych technologii bipomasowych 5. Eliminować wszelkich patologie : spalania wszelkich odpadów, eksploatacji urządzeń o małej sprawności energetycznej i ekologicznej, 6. Poprawić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 7. Właściwie wykorzystywać węgiel w energetyce komunalnej, 8. Wykorzystać lokalny potencjał energii odnawialnej EDUKACJA !!!

28 Jerzy Ziora DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Ochrony Środowiska DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalna Platforma współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google