Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Ekonomia Keynesistowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Ekonomia Keynesistowska"— Zapis prezentacji:

1 Nowa Ekonomia Keynesistowska
Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Nowa Ekonomia Keynesistowska

2 Kontrakty zatrudnieniowe, REH i neutralność polityki pieniężnej
Stanley Fischer _________________________________________________________________________ Kontrakty zatrudnieniowe, REH i neutralność polityki pieniężnej minimalizacja kosztu negocjacji płacowych i zatrudnieniowych wymaga zawierania kontraktów przekraczających jeden okres Wallusch, WTE Wielookresowe, nieindexowane kontrakty płacowe wywołują sztywność płac nominalnych

3 Stanley Fischer _________________________________________________________________________
sytuacja na rynku pracy zależy od płacy realnej determinowanej przez kontrakty: jeżeli w czasie trwania kontraktu zmieni się popyt, a zatem ceny p, to nie zostanie to uwzględnione w zakontraktowanych wcześniej płacach Wallusch, WTE Zobacz Ćwiczenie 4.

4 Stanley Fischer _________________________________________________________________________
ze względu na niezmienny poziom płac nominalnych w czasie trwania kontraktu płacowego bank centralny może zmieniać poziom zatrudnienia regulując inflację sposób formowania oczekiwań nie wpływa na znaczenie polityki gospodarczej – założenie stałości płac (sztywności nominalne) przynosi rezultaty odwrotne do otrzymanych przez Sargenta i Wallace’a Wallusch, WTE Zobacz Ćwiczenie 4.

5 koncepcja NEAR RATIONALITY
Georg Akerlof _________________________________________________________________________ koncepcja NEAR RATIONALITY podmioty zachowują się optymalnie tylko w długim okresie Janette Yellen ________________________________________________________________________________

6 dwa typy przedsiębiorstw
Akerlof&Yellen _________________________________________________________________________ struktura modelu: dwa typy przedsiębiorstw 1. maxymalizujące w sposób ciągły 2. okresowo zachowujące się suboptymalnie uzyskują optymalny zysk ZAWSZE uzyskują optymalny zysk W DŁUGIM OKRESIE zmieniające ceny ZAWSZE przy zmianie popytu zmieniające ceny W DŁUGIM OKRESIE Wallusch, WTE

7 taki sam zysk dla obu firm
Akerlof&Yellen _________________________________________________________________________ okres t-1: stały popyt okres t: zmiana popytu okres t+1: stały popyt zmiana ceny stała cena t t t czas taki sam zysk dla obu firm

8 Akerlof&Yellen _________________________________________________________________________
STRATA „DRUGIEGO RZĘDU”: tempo osiągnięcia takiego samego poziomu zysku dla obu rodzajów przedsiębiorstw jest różne poziom zysku w długim okresie jest jednak dla obu rodzajów przedsiębiorstw JEDNAKOWY STRATA „DRUGIEGO RZĘDU”: w sensie drugiej pochodnej Wallusch, WTE

9 koncepcja SMALL MENU COSTS małe koszty menu
N. Gregory Mankiw _________________________________________________________________________ koncepcja SMALL MENU COSTS małe koszty menu niewielkie koszty zmiany (dostosowania) ceny oznaczają poniesienie kosztu Przedsiębiorstwo zmieni ceny wskutek zmiany popytu tylko, gdy zysk po zmianie ceny skompensuje koszty zmiany ceny Koszt zmiany ceny – np. koszt wydrukowania nowego cennika


Pobierz ppt "Nowa Ekonomia Keynesistowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google