Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A-Ja Sp. z o.o. założenie: październik 2004 Operator Narodowy technologii CipherMe w Polsce wykonawca podstawowych elementów technologii CipherMe: serwery,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A-Ja Sp. z o.o. założenie: październik 2004 Operator Narodowy technologii CipherMe w Polsce wykonawca podstawowych elementów technologii CipherMe: serwery,"— Zapis prezentacji:

1 a-Ja Sp. z o.o. założenie: październik 2004 Operator Narodowy technologii CipherMe w Polsce wykonawca podstawowych elementów technologii CipherMe: serwery, IE Explorer, MSOutlook, telefonia, aplikacje w Ajax Anna Pawlikowska Igor Hansen Michał Kowalski Osobiste Dane Zdrowotne CipherMe to bezpieczny i elastyczny sposób przechowywania, zarządzania, dostępu i wzajemnego udostępniania danych w coraz bardziej zagrożonym lecz i niezbędnym nowoczesnym sieciowym otoczeniu informatycznym. To nowa twarz Internetu, z integralnym bezpieczeństwem i prywatnością, pocztą elektroniczną bez junk mail, efektywną administracją, i prawdziwą eliminacją wykluczenia informatycznego dla wszystkich

2 Technologia CipherMe pozwala każdej jednostce: osobie lub instytucji przechowywać własne dane, zarządzać nimi i mieć do nich dostęp w sposób bezpieczny, prywatny i anonimowy, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie, udostępniać wybrane obiekty stronom trzecim CipherMe System CipherMe składa się z: indywidualnych schowków danych jednostek w przestrzeni Internet/Intranet, narzędzi dostępu do danych. Bezpieczeństwo i wygoda dostępu Zaszyfrowane dokumenty są przechowywane na wybranym bezpiecznym serwerze. Pacjent zachowuje pełną anonimowość. Dane są dostępne pacjentowi i upoważnionym przedstawicielom służby zdrowia w dowolnym czasie i miejscu. Automatyczny, nieusuwalny dostęp dla autorów wpisów medycznych tworzy spójne, bezpieczne archiwa działań zawodowych lekarzy, szpitali oraz innych instytucji. Nikt nie musi przechowywać danych o osobach trzecich a może to robić nadzwyczaj bezpiecznie.

3 lekarz administrator usługodawca pacjent 1pacjent 2 1. licencje osobiste 2.usługa bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji w osobistych schowkach 3.aplikacje 4.infrastruktura usługa specjalistyczna pacjent 2 § § § - projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia nakazuje ZOZom nieodpłatne przechowywanie i udostępnianie zł uslugodawca usługodawca

4 2. usługa bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji Serwerownie nowej generacji centra przechowywania danych – data centres data safety (bezpieczeństwo pasywne) data security (bezpieczeństwo aktywne) – technologia CipherMe + tradycyjnie serwerownia jest w efekcie włascicielem danych bo ma niczym nieograniczony dostęp do ich zawartości. nowa generacja serwerownia jest odpowiedzialna wyłącznie za data safety a nie ma dostępu do przechowywanych informacji

5 3. dynamicznie rozwijane i wprowadzane aplikacje

6 obniżenie nakładów na przechowywanie i administrację danych pacjenta; bezpieczny dostęp do pełnych danych pacjenta oraz firmy z dowolnej liczby placówek i miejsc (oddziały szpitala, wizyty domowe, …), w całej sieci w czasie rzeczywistym, bez potrzeby budowy własnej infrastruktury teleinformatycznej; łatwe rozliczenia z pacjentem oraz automatyzacja rozliczeń z dowolną liczbą instytucji finansujących leczenie; usunięcie nakładów na zgodność z wymogami legalnymi i pełna dokumentacja w razie litygacji; możliwość szeroko zakrojonej współpracy z innymi firmami: outsourcing, partnerski cross-care – w dowolnym stopniu; redukcja progu opłacalności wprowadzania usług w nowych rejonach; drobnoziarnista skalowalność minimalizuje ryzyko inwestycyjne i koszty reorganizacji; uniwersalna platforma integracji i akwizycji – nawet na skalę międzynarodową; zerowe koszty uaktualnień i proste wdrażanie zmiennych wymogów administracji; nowoczesna infrastruktura obsługi pacjenta i nowe usługi – atrakcyjność oferty. korzyści - usługodawca

7 oszczędność czasu, zwiększona efektywność – mniej czasu na administrację a więcej czasu dla pacjenta; eliminacja nakładów na przechowywanie, administrację i bezpieczeństwo danych pacjentów; bieżąca kontrola nad procesem leczenia, nawet na odległość: monitoring, tele- konsultacje; gwarancja autentyczności i spójności wpisów, ochrona w razie litygacji; dostęp do danych pacjenta podczas pracy w terenie: podczas wizyt domowych, w sytuacjach krytycznych; obniżone ryzyko zawodowe, a z nim, potencjalne obniżenie kosztów ubezpieczenia zawodowego, minimalny lub zerowy koszt zawsze najnowszego oprogramowania – bez potrzeb instalacji, aktualizacji i specjalistycznej wiedzy komputerowej korzyści - lekarz

8 System jest samo-organizujący, auto-skalujący, docelowo samo-finansujący, niezależnie od struktur systemu opieki zdrowotnej i ich zmian; automatyczny i natychmiastowy przepływ cyfrowo poświadczonych kosztów i środków z rozdzielczością pojedynczej usługi medycznej; dostęp do informacji statystycznych i sprawozdawczych w czasie niemal rzeczywistym; bieżący nadzór nad zdrowiem społeczeństwa oraz efektywnością procesów: szczepień, akcji epidemiologicznych; natychmiastowe i proste wprowadzanie decyzji administracyjnych: uaktualnień listy leków, koszyków świadczeń; docelowo całkowite usunięcie kosztów administracji danymi pacjentów; uniwersalna platforma we wszystkich wymiarach opieki zdrowotnej: ubezpieczenia, recepty elektroniczne, diagnostyka, monitoring, telekonsultacje, … ; ryzyko inwestycyjne i koszty bieżące podzielne między systemami administracyjnymi i partnerami biznesowymi: ubezpieczenia, procesy edukacyjne, banki, …. korzyści – refundatorzy, administratorzy, instytucje

9 ucieleśnienie praw pacjenta; wolność wyboru i ruchu administracyjnego ze środkami podążającymi z rozdzielczością pojedynczego zdarzenia; dostęp do całej, jednolitej dokumentacji medycznej, z każdego miejsca, 7/24, również w sytuacjach krytycznych; kontrola nad procesem leczenia, wykonywanymi badaniami, zażywanymi lekami; anonimowość i ochrona danych o zdrowiu; monitorowanie stanu zdrowia; prawdziwe Distributed Diagnostics and Home Healthcare (D2H2). korzyści - pacjent

10 zaufane centrum przechowywania danych 5 lokalizacji 9,5 M kartek – formaty, ręcznie, dwustronnie, klisze, … zeskanowanie zachowanie obecnej struktury przechowywania e-notariat o zgodności obrazu z oryginałem opcjonalny OCR 1 rok: priorytety? bezpieczne składowanie 1a 1b usługodawca medyczny bezpieczna kopia archiwum 2a 2b kwalifikowany przedstawiciel usługodawcy medycznego dane pacjenta archiwalne zinterpretowane EHRs pacjent lekarz transfer potrzeba OCR interpretacja EHRs 3 cele zgodność prawna: archiwizacja, prywatność, bezpieczeństwo jakość dostępu do spójnych, aktualnych informacji skądkolwiek kiedykolwiek: 24/7 bezpiecznie Kopia cyfrowa off-line Obecny system elektronicznej obsługi danych medycznych pacjenta?

11 eAdministracja, eGovernment eTożsamość, eBezpieczeństwo eBankowość, eBiznes, eSport eEdukacja, ePraca eZdrowie eWłączność, eSpołeczeństwo { usługi i produkty, partnerstwa i podział kosztów bezpieczne dane osobiste karta: otwarto-funkcyjna platforma unikalna jakość bezpieczeństwa oraz esencja prywatności danych wygodnie i pod kontrolą dostęp do informacji gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzeba unikalna elastyczność, płynna skalowalność przy minimum ryzyka eObywatel, ePodatnik eKierowca, ePasażer eKlient eStudent, ePracownik ePacjent eZawodnik, eKibic

12 UK Connecting for Health initiative calls for everyone in the U.K. to have EHRs by 2008. However, there have been ongoing problems with its implementation that spurred 23 leading U.K. Computer scientists to write an open letter to the Parliaments Health Select Committee in April, recommending an independent assessment of the basic technical viability. In their letter, they ask whether there is a technical architecture, a project plan, a detailed design, assessments of data volumes and traffic loads, adequate resiliency in the design, as well as conformance with data and privacy laws, and so on. Two weeks ago Accenture, the main supplier to two of the five NHS "clusters" in England, announced a predicted write-off of £260m on the contract. The share price of its main subcontractor iSoft, which supplies three of the clusters, has more than halved. Another major supplier, BT, has been fined more than once for poor performance. A fourth, CSC, has announced significant job losses and put itself up for sale. USA Some concerns are already arising whether the objective of providing most U.S. citizens EHRs by 2014 is realistic. UK Connecting for Health initiative calls for everyone in the U.K. to have EHRs by 2008. However, there have been ongoing problems with its implementation that spurred 23 leading U.K. Computer scientists to write an open letter to the Parliaments Health Select Committee in April, recommending an independent assessment of the basic technical viability. In their letter, they ask whether there is a technical architecture, a project plan, a detailed design, assessments of data volumes and traffic loads, adequate resiliency in the design, as well as conformance with data and privacy laws, and so on. Two weeks ago Accenture, the main supplier to two of the five NHS "clusters" in England, announced a predicted write-off of £260m on the contract. The share price of its main subcontractor iSoft, which supplies three of the clusters, has more than halved. Another major supplier, BT, has been fined more than once for poor performance. A fourth, CSC, has announced significant job losses and put itself up for sale. USA Some concerns are already arising whether the objective of providing most U.S. citizens EHRs by 2014 is realistic. kraje uprzemysłowione wydają stastystycznie 10% swojego PKB na opiekę zdrowotną USA wydaje 15% PKB (2005) z przewidywanym wzrostem do 25% za 25 lat celem oszczędności: Electronic Health Records enable a patients EHR to be accessed from anywhere in the country US: Distributed Diagnosis and Home Healthcare 0.3 BN EUR 0.9 BN EUR Australia 3.8 BN EUR 18.0 BN EUR UK 100 BN EUR ? EUR USA Dover Berwick upon Tweed Nie ma obecnie na świecie zadowalającego wdrożenia informatycznego dla narodowej służby zdrowia. wycena pierwotna wycena na dziś

13 lekarzowi91% nauczycielowi 87% profesorowi 74% sędziemu 72% księdzu 71% spikerowi TV 66% naukowcowi 65% policjantowi 64% komuś na ulicy 53% ankieterowi 46% urzędnikowi 46% związkowi zaw. 33% biznesmanowi 28% ministrowi 20% politykowi 18% dziennikarzowi 18% Mori Poll: rok 2003, 2000+ brytyjscy dorośli w wieku 16+ Czy ufasz? sobie??% Dane powinni przechowywać ci którym ufamy decyzje o naszych danych bank?,dostawca usług Internet?,

14 nowa klasa aplikacji dostępne bezpośrednio przez WWW oparte na technologii AJAX – Asynchronous Java and XML zawsze aktualne, najnowsze, bez potrzeby re-instalacji, intuicyjna graficzna nawigacja Silna, dynamicznie uaktualniana kryptografia technologii CipherMe: obecnie 256-bit Rijndael (AES) i 1024/2048-bit RSA dostęp do danych bezpośrednio i w czasie rzeczywistym, skądkolwiek, kiedykolwiek dynamiczna i płynna rozbudowa aplikacji luty – wdrożenie pilotowe: cyfrowo podpisane notatki z wizyt, diagnostyka numeryczna (analizy, pomiary,...), diagnostyka jedno-obrazowa (RTG, pantomografia, fotografia,...), recepty (elektroniczne, wydruk, dostęp w objętych aptekach,...), raport dla NFZ dalsza rozbudowa: krytyczne dane medyczne, procedury kompleksowe (hospitalizacja, medycyna pracy,...), diagnostyka wielo-obrazowa (USG, tomografia,...), złożona diagnostyka numeryczna (EKG,...), stomatologia,...

15 elementy terminale użytkowników: PC, laptop wydruk: recepty, skierowania, wyniki,... sieć lokalna dostęp WWW dostęp bezprzewodowy, telefoniczny karty i czytniki projekt audyt specyfikacja docelowa wdrożenie, test, uruchomienie oprogramowanie adaptacja/konwersja obecnych danych ZOZ do nowego systemu, nowych standardów gwarancja oprogramowania aplikacyjnego: aktualność, dostępność infrastruktura

16 Where is CipherMe? physical disks backup individual encryption storage security against inside access storage safety against damage, loss signed packets access security against outside access enabling access tools browser shellbrowser plug-inLibrary (DLL)phone browser custom software application XHTML tools WML redundancy for availability licence verification third party physical site safety fire, theft,...

17 terminal serwer SSL terminal serwer terminal tradycyjne przechowywanie danych chroniony jest kanał przesyłania dane na serwerze na łasce administratora brak mechanizmów udostępniania cipherme

18 osobisty schowek danych certyfikat ubezpieczenia składka ubezpieczenia koszt usługi medycznej krytyczne dane medyczne notatka medyczna recepta wynik badania zwolnienie chorobowe szczepienie Adres 1 Adres 2 0 Rh- Igor Hansen rysopis odpis aktu urodzenia obywatelstwo Igor Hansen PESEL osobisty schowek danych ubezpieczenie zawodowe krytyczne dane medyczne notatka medyczna wynik badania szczepienie Adres 0 Rh+uprawnienie zawodowe uprawnienia kierowcy Marcin Lekarz Bank Marcin Lekarz

19 osobisty schowek danych certyfikat ubezpieczenia składka ubezpieczenia koszt usługi medycznej krytyczne dane medyczne notatka medyczna recepta wynik badania zwolnienie chorobowe szczepienie Adres 1 Adres 2 0 Rh- Igor Hansen rysopis odpis aktu urodzenia obywatelstwo Igor Hansen PESEL osobisty schowek danych ubezpieczenie zawodowe krytyczne dane medyczne notatka medyczna Adres uprawnienie zawodowe Bartosz Aptekarz Bank Bartosz Aptekarz Bank osobisty schowek danych kontrakt sprzedaży kontrakt sprzedaży cennik materiały

20 Tylko 36% dostawców usług medycznych wysyła roszczenia drogą elektroniczną. Koszty administracyjne roszczeń pochłaniają do 20 - 40¢ w każdym 1$ ceny usługi. Przeciętny koszt administracyjny roszczenia to $15 (American Health Care Administration), $11.50-$18.00 (American Medical Association). Firmy ubezpieczeniowe wydają $30 miliardów rocznie na administrację roszczeń a lekarze wydają $650 milionów na ich wysyłanie pocztą. 32% roszczeń jest odrzucanych z powodu błędów i musi być przetworzone ponownie, a 5% do 15% nigdy nie jest doprowadzone do końca. Świadczeniodawcy otrzymują refundacje 60 do 120 dni od zgłoszenia roszczenia (MedicAid). Dowodem potrzeby rozwiązania tego problemu jest powstawanie konsorcji, gdzie za sporą opłatą prowadzone jest scentralizowane przetwarzanie roszczeń. MedUnite: Aetna, Anthem, Cigna, HealthNet, NDCHealth, Oxford Health Plans, PacificCare, WellPoint Polska ma szansę na uniknięcie tych problemów. roszczenia ubezpieczeń kosztów leczenia w USA (2000)


Pobierz ppt "A-Ja Sp. z o.o. założenie: październik 2004 Operator Narodowy technologii CipherMe w Polsce wykonawca podstawowych elementów technologii CipherMe: serwery,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google