Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ EARNED VALUE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ EARNED VALUE"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ EARNED VALUE

2 Studium przypadku Zadanie A polega na położeniu 10 km kabla A (planowane koszty położenia 1 km kabla 3 j.p). Zadanie B polega na wyprodukowaniu 10 t substancji B (planowane koszty produkcji 1 t substancji – 3 j.p.). Aktualna wartość budżetu końcowego (BAC) Zadanie A: 10 km x 3 = 30 j.p. Zadanie B: 10 t x 3 = 30 j.p.

3 Stan w dniu 30.09.2013 roku Planowano położenie 3 km kabla A
wyprodukowanie 3 t substancji B Wykonano położono 2 km kabla A, przy czym rzeczywisty koszt położenia 1 km kabla wynosił 4 j.p wyprodukowano 4 t substancji B, przy czym rzeczywisty koszt produkcji 1 t wynosił 2 j.p Planowany koszt planowanej pracy (BCWS) 3 km x 3 = 9 j.p. 3 t x = 9 j.p. Rzeczywisty koszt wykonanej pracy (ACWP) 2 km x 4 = 8 j.p. 4 t x = 8 j.p.

4 Ocena stanu projektu Porównanie kosztów planowanych i rzeczywistych (BCWS – ACWP) 9 – 8 = 1 j.p. Planowany koszt wykonanej pracy (BCWP) BCWP = 2 km x 3 j.p. = 6 j.p. BCWP = 4 t x 3 j.p. = 12 j.p.

5 PARAMETRY METODY Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) Planowany koszt planowanej pracy Actual Cost of Work Performed (ACWP) Rzeczywisty koszt wykonanej pracy Budgeted Cost of Work Performed (BCWP lub Earned Value) Planowany koszt wykonanej pracy (wartość uzyskana, wypracowana, przerób)

6 Ocena stanu projektu Wartość Planowana BCWS Rzeczywista ACWP
Wypracowana BCWP A 9 8 6 B 12 Projekt 18 16 Wartość BCWS – ACWP CV=BCWP – ACWP SV=BCWP – BCWS A 1 -2 -3 B 4 3 Projekt 2

7 ODCHYLENIA BUDŻETU Schedule Variance SV=BCWP-BCWS Odchylenie harmonogramu Cost Variance CV=BCWP-ACWP Odchylenie kosztu „Tradycyjne” odchylenie kosztu BCWS-ACWP =CV-SV

8 Szacowanie (prognozowanie) końcowego kosztu projektu
EAC (szacowany koszt końcowy) = ACWP (to, co wydaliśmy do tej pory) + ETC (to, co jeszcze przewidujemy wydać) Założenia przy szacowaniu pozostałego kosztu Rzeczywiste stawki, te, które wystąpiły do tej pory, prawdopodobnie się już nie zmienią. Rzeczywiste stawki, jakie wystąpiły do tej pory, były wyjątkiem

9 Szacowanie (prognozowanie) końcowego kosztu projektu
Zadanie A ETC = 8 km (tyle zostało do zrobienia) x 4 j.p. (nowa cena, która uważamy za obowiązującą) = 32 j.p EAC = 8 j.p. (tyle zapłacono do tej pory) + 32 j.p. (tyle jeszcze przewidujemy zapłacić) = 40 j.p. Zadanie B ETC = 6 t (tyle zostało do zrobienia) x 3 j.p. (planowana cena, która uważamy za nadal obowiązującą) = 18 j.p. EAC = 8 j.p. (tyle zapłacono do tej pory) + 18 j.p. (tyle jeszcze przewidujemy zapłacić) = 26 j.p.

10 PROGNOZOWANE OSZACOWANIA
Estimate At Completion EAC Szacowany koszt końcowy przybliżone obliczenie w sytuacji, kiedy dotychczasowe ceny są uważane za obowiązujące: EAC=BAC *ACWP/BCWP Estimate To Complete ETC Szacowany koszt pozostały EAC=ACWP+ETC Variance At Completion VAC=BAC-EAC Odchylenie budżetu

11 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU
Schedule Performance Index SPI=BCWP/BCWS Wskaźnik wydajności harmonogramu Cost Performance Index CPI=BCWP/ACWP Wskaźnik wydajności kosztu

12 PROGNOZOWANE OSZACOWANIA
Estimate At Completion EAC Szacowany koszt końcowy przybliżone obliczenie w sytuacji, kiedy dotychczasowe ceny są uważane za obowiązujące: EAC=BAC / CPI Z uwzględnieniem wpływu opóźnienia na koszt: EAC*=ACWP+(BAC-BCWP)/(CPI*SPI)

13 Szacowanie (prognozowanie) końcowego kosztu projektu
BAC EAC VAC A 30 40 - 10 B 26 4 Projekt 60 66 - 6

14 Ocena stanu projektu Wartość Planowana BCWS Rzeczywista ACWP
Wypracowana BCWP A 9 8 6 B 12 Projekt 18 16 Wartość BCWS – ACWP CV=BCWP – ACWP SV=BCWP – BCWS A 1 -2 -3 B 4 3 Projekt 2

15 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU
To Complete Performance Index TCPI=Pozostała praca / Pozostałe fundusze Wymagany wskaźnik wydajności kosztu gdzie: Pozostała praca (planowany koszt pozostałej pracy) = BAC – BCWP Pozostałe fundusze = (1) BAC lub (2) EAC lub (3) Nowy fundusz minus ACWP Planowany procent wykonania BCWS / BAC Rzeczywisty procent wykonania BCWP / BAC

16 Ocena stanu projektu CPI SPI TCPI Plan. % Wykon. Rzecz. % Wykon. A
0,75 0,67 1,09 30% 20% B 1,50 1,33 0,82 40% Projekt 1,125 1 0,95

17 TRADYCYJNY SPOSÓB KONTROLI PROJEKTÓW

18 KRZYWE METODY EARNED VALUE

19 PROGNOZA WYNIKU PROJEKTU

20 ANALIZA ODCHYLEŃ

21 ANALIZA WYDAJNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU

22 STAN PROJEKTU DZISIAJ [wartość prac]

23 WARIANTY ODCHYLEŃ BUDŻETU

24 KONTROLA TERMINÓW, ZAKRESÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH PRAC

25 STAN PROJEKTU w dniu 12-11-1999 Odchylenie harmonogramu SV= -234 zł
Odchylenie kosztu CV= -220 zł Wskaźnik wydajności harmonogramu SPI=BCWP/BCWS = 4483 zł/ 4717 zł = 95,0% Wskaźnik wydajności kosztu CPI=BCWP/ACWP = 4483 zł/ 4703 zł = 95,3% Wymagany wskaźnik wydajności kosztu TCPI=(BAC-BCWP)/(BAC-ACWP) = 108,5% Wzrost wydajności kosztu o 13,2% (108,5%-95,3%) jest realny !

26 Jak mierzyć procent wykonania zadania?
Praca bezpośrednio mierzalna Liczba jednostek Punkty kontrolne (specjalne przypadki – 50/50, 0/100) Szacowany procent wykonania Praca pośrednio mierzalna Praca mierzona czasem

27 Metoda 50/50, 0/100 Dziś

28 Rodzaje kosztów w projekcie
Koszty będące wynikiem decyzji Koszty zaangażowane (zamówienia) Koszty poniesione Koszty fakturowane Koszty opłacone Wszystkie trzeba brać pod uwagę, przy wyznaczaniu EAC 1),2),3)


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ EARNED VALUE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google