Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfikacje okablowania dla Ethernetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfikacje okablowania dla Ethernetu."— Zapis prezentacji:

1 Specyfikacje okablowania dla Ethernetu.
mgr Jan Chróścicki

2 Historia W początkach swojego istnienia Ethernet oznaczał sieć lokalną utworzona przez naukowców w laboratoriach badawczych firmy Xerox w PaloAlto. Prędkość przesyłania sygnału wynosiła 10Mbps. Obecnie ten typ sieci nazwany jest Ethernet I. Odkrywszy wartość tej technologii firma Xerox pozyskała partnerów w firmach Intel i DEC, które razem dokonały szereg ulepszeń i wprowadziły na rynek sieć PARC Ethernet. Tak zmieniony Ethernet nazwano EthernetII. Został on opublikowany jako standard IEEE o numerze 803.4 Ethernet jest standardem budowy sieci. Został przyjęty przez Międzynarodową Organizację ISO jako standard IEEE W chwili obecnej Ethernet jest najbardziej rozpowszechnionym standardem sieci lokalnych

3 Specyfikacje dla Ethernetu
10Base5 10Base2 10BaseT 10Base FL 10BaseFOIRL

4 10Base5 Do budowy tej sieci wykorzystywany jest kabel koncentryczny o średnicy 1 cm o maksymalnej długość 500 metrów. Kabel taki jest dość sztywny. Instalacja tego typu określana jest często mianem „gruby Ethernet”. Stacje robocze są podłączone za pomocą kabli połączeniowych i specjalnych urządzeń zwanych transceiverami. Długość kabla magistralnego w jednym segmencie sieci nie może być dłuższa niż 500 m. Długość kabla przyłączeniowego nie może być dłuższa niż 50 m. Transceivery nie mogą znajdować się na kablu magistralnym bliżej niż 2,5 m od siebie. Specyfikacja oznacza transmisję w paśmie podstawowym z prędkością 10Mbps. Dla sieci tej topologii sieć może składać się maksymalnie z pięciu segmentów połączonych ze sobą czteroma urządzeniami zwanymi repeaterami. Stacje robocze mogą być podłączone tylko do trzech segmentów. W jednym segmencie nie może być podłączonych więcej niż 100 stacji. Sieci oparte na grubym Ethernecie nie są już praktycznie spotykane.

5 10Base2 Specyfikacja 10Base2 opisuje protokół sieciowy dla pasma podstawowego i prędkości 10Mbps. Stosowany jest 50 omowy kabel koncentryczny o długości maksymalnej 185 metrów. Sieci 10Base2 mogą być rozszerzane poza granice 185 metrów. W tym celu używa się wzmacniacze, mosty lub routery. W przypadku użycia routerów do segmentacji Ethernetu, tworzy się segmenty 10Base2, które mogą być rozgałęziane do 30 razy (w jednym segmencie nie może być podłączonych więcej niż 30 stacji). Każde z uzyskanych rozgałęzień może obsłużyć do 64 urządzeń. Do budowy tej sieci wykorzystywany jest kabel koncentryczny o średnicy 5 mm. Oznaczony jest symbolem RG-58. Kabel ten jest znacznie bardziej giętki od grubego Ethernetu. Nazywany jest „cienkim Ethernetem”. W tym przypadku stacje robocze podłączone są bezpośrednio do kabla za pomocą rozgałęziacza w kształcie litery T (tzw. T-connector), wyposażonego w złącza BNC. W chwili obecnej 10Base2 jest topologia wypierana przez 10BaseT. Sieci oparte na cienkim Ethernecie są spotykane tylko w przypadku starszych instalacji.

6 10BaseT Gdyby nazwę 10BaseT odnieść do konwencji nazewniczych dotyczących kabli koncentrycznych nazwa ta powinna brzmieć 10Base1, gdyż długość segmentu jest ograniczona do 100 metrów. Interfejs ten oznaczony został literą –T– symbolizującą jego nośnik fizyczny: skrętkę dwużyłową (twisted pair). Do budowy tej sieci wykorzystywany jest kabel nazwany skrętka, ponieważ składa się z ośmiu skręconych ze sobą żył. Sieć oparta na 10BaseT ma topologie gwiazdy. Długość skrętki łączącej komputer z hubem nie może być większa niż 100. Skrętka w swych końcach zaopatrzona jest w łącza RJ-45. Skrętka musi spełniać ponadto parametry kategorii 3 lub wyżej. W chwili obecnej topologia ta jest dominująca. Topologia ta wykorzystywana jest również do budowy szybszych sieci w standardzie Fast Ethernet.

7 10Base FL Specyfikacja 10BaseFL umożliwia transmisję w paśmie podstawowym z prędkością 10 Mbps przez wielofunkcyjny kabel światłowodowy o średnicy 62,5/125 mikrona. Maksymalna długość kabla wynosi 2 km. Podobnie jak skrętka dwużyłowa, również światłowód nie może być rozgałęziany. 10BaseFL może służyć do łączenia wzmacniaczy ze sobą, a nawet do łączenia serwerów ze wzmacniaczem. Połączenie tego typu jest nieco droższe niż porównywalne z nim połączenie 10BaseT, ale może być stosowane w sieciach o większych rozmiarach.

8 10BaseFOIRL 10BaseFOIRL jest najnowszym dodatkiem do specyfikacji Skrót ten oznacza transmisję w paśmie podstawowym z prędkością 10Mbps, z wykorzystaniem łączy światłowodowych pomiędzy wzmacniaczami. Z tej definicji wynika, ze technologia ta jest ograniczona wyłącznie do połączeń koncentrator – koncentrator za pomocą okablowania światłowodowego. Nie można przyłączać do niego żadnych innych urządzeń. 10BaseFOIRL wykorzystuje kabel światłowodowy o średnicy 8,3 mikron. Technologia ta zapewnia efektywna transmisję sygnałów w paśmie podstawowym z prędkością 10 Mbps na odległość 5 km. Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest jego cena, co ogranicza zainteresowanie nim na rynku.

9 Specyfikacje dla Fast Ethernetu
100BaseTX 100BaseFX 100BaseT4

10 100BaseTX Specyfikacja powyższa wymaga skrętki kategorii 5. Standard ten jest bardzo blisko spokrewniony ze standardem 10BaseT. Podobieństwo jest bliskie do tego stopnia, że bez problemu można kupić zarówno huby jak i karty sieciowe, które same wykrywają prędkość, z jaką przesyłane są dane i automatycznie rozpoczynają pracę w standardzie 10BaseT lub 100BaseTX w zależności od tego, do jakiej sieci są właczone.

11 100BaseFX 100BaseFX jest światłowodowym odpowiednikiem 100BaseTX. 100BaseFX może obsługiwać transmisję danych z szybkością 100Mbps na odległość do 400 metrów, wykorzystując dwie żyły kabla światłowodowego 62,5/125 mikronów

12 100BaseT4 100BaseT4 umożliwia transmisję danych z szybkością 100Mbps przez cztery pary przewodów telefonicznych na odległość 100 metrów. Przewody telefoniczne muszą odpowiadać co najmniej kategorii 3 UTP. Możliwe jest również przeprowadzenie transmisji z wykorzystaniem UTP kategorii 4 i 5.

13 Specyfikacje dla Gigabit Ethernet
1000BaseSX 1000BaseLX 1000BaseCX 1000BaseT *(Niektóre rozwiązania w fazie projektów)*

14 1000BaseLX 1000BaseLX jest proponowaną specyfikacja transmisji wykorzystującej lasery długofalowe. Przesyłane fale świetlne o długości 1300 nanometrów są uważane za fale długie. Media transmisyjne: Wielofunkcyjny Kabel światłowodowy.

15 1000BaseCX 1000BaseCX wykorzystuje wysokiej jakości ekranowaną skrętkę dwużyłową lub kabel koncentryczny. Maksymalna odległość dla takiej transmisji wynosi 25 metrów.

16 1000BaseT Standard jest opracowywany na bieżąco. Zespół opracowujący, jak i potencjalny standard nazywane są 802.3ab. Celem zespołu jest uzyskanie wydajności Fast Ethernetu wykorzystującego cztery pary przewodów UTP Kategorii 5, ale przy szybkości transmisji sygnałów wynoszącej 1034 Mbps.

17 Maksymalna przepustowość Informacjie dodatkowe Dopuszczalna odległość
Podsumowanie Rodzaj medium Maksymalna przepustowość Medium Informacjie dodatkowe Dopuszczalna odległość 10Base5 10Mbs gruby Ethernet śr. 1cm 500m i 50m 10Base2 cienki Ethernet śr. 5mm 185m 10BaseT skrętka UTP/STP cat. > 3 100m 10Base FL światłowód 62,5/125 mikrona 2km 10BaseFOIRL 8,3 mikron 5km 100BaseTX 100Mbs UTP cat. 5 <100m 100BaseFX 62,5/125 mikronów <2000m,<400m 100BaseT4 UTP cat. > 3 1000BaseSX 1000Mbs Lasery krótkofalowe odługości fali 850 nanometrów 1000BaseLX Lasery długofalowe odługości fali 1300 nanometrów 1000BaseCX koncentryk lub skrętka dwużyłowa <25m 1000BaseT 1034Mbs


Pobierz ppt "Specyfikacje okablowania dla Ethernetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google