Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jasna Góra monastery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jasna Góra monastery."— Zapis prezentacji:

1 Jasna Góra monastery

2 Jasna Góra – what is this?
It’s the most famous Polish shrine to the Virgin Mary and the country's greatest place of pilgrimage – for many its spiritual capital. The image of the Black Madonna of Częstochowa, to which miraculous powers are attributed, is Jasna Góra's most precious treasure.

3 Co to jest Jasna Góra? Jest to najsławniejsze polskie sanktuarium maryjne i najczęstszy cel pielgrzymek w Polsce, a dla wielu stolica duchowa kraju. Znajduje się tam obraz Czarnej Madonny, któremu przypisywane są cudowne atrybuty. Jest to zarazem największy skarb Jasnej Góry.

4 Picture of Black Madonna
It is a revered icon of the Virgin Mary housed at the Jasna Góra Monastery, One of the oldest documents from Jasna Góra states that the picture travelled from Jerusalem, via Constantinople and Belz, to finally reach Częstochowa in August 1382 by Władysław Opolczyk, Duke of Opole. Neither, exactly history of painting is not clear. Two scares on Madonna’s face are made by bandits or Hussite riders. Everyone can see this picture in Chapel of God’s Mother of Częstochowa.

5 Obraz Czarnej Madonny Obraz przedstawiający Maryję lub Maryję z Dzieciątkiem, na którym jest ona ukazana z ciemnym lub czarnym odcieniem skóry, wykonane przeważnie w Europie w okresie średniowiecza lub wcześniej. Według najstarszych dokumentów sprowadzono ją z Jerozolimy przez Konstantynopol. W sierpniu 1382 Władysław Opolczyk przekazał ją zakonnikom. Dwie blizny na twarzy Maryi są winą bandytów lub jeźdźców husyckich. Każdy może zobaczyć obraz w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

6 The Chapel of God’s Mother of Częstochowa and Wonderful Painting Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej i Cudownego Obrazu

7 Jasna Góra in polish history
In 1655 army from Sweden (about 6000 men) sieged monastyr, due the Second North War. After month- long siege, 300 defenders won- swedish soldiers gave up. On 1st April 1656, King John II Casimir Vasa to "crown" Our Lady of Częstochowa ("the Black Madonna") as Queen and Protector of Poland in the cathedral of Lwów. On 26th August 1966 about people came there to celebrate 1000 anniversary of Baptised Poland.

8 Jasna Góra w historii Polski
W 1655 szwedka armia w liczbie ok ludzi oblężyła klasztor, podczas Drugiej Wojny Północnej, zwanej Potopem. Po miesięcznym oblężeniu, 300 obrońców odparło atak, a Szwedzi odstąpili. Pierwszego kwietnia 1656 król Kazimierz II Waza koronował Matkę Boską Częstochowską na królową i protektorkę Polski w katedrze we Lwowie. Dwudziestego szóstego sierpnia 1966 roku ok ludzi przybyło, aby celebrować obchody tysięcznej rocznicy Chrztu Polski .

9 Main basilic and Knights’ Hall Główna bazylika i Sala Rycerska

10 Fortifications Since 1624 Jasna Góra is surrounded by defending walls. At every corner of walls there are bastions with canons. There are only two entrances to the monastery: first is from the east side- today it’s called John Paul II’s Gate. Second gate is triple and it is situated in south side. Names of gates are: God’s Mother Suffering, God’s Mother Queen of Poland and Czartoryscy’s Gate. In Arsenal are many armors, weapon, flags and pictures with history of polish army.

11 Fortyfikacje Od 1624 Jasna Góra jest otoczona murami obronnymi. Na każdym rogu znajduje się bastion z armatami. Do klasztoru prowadzą tylko dwie bramy: pierwsze-od strony wschodniej- nosi imię Jana Pawła II. Druga brama jest potrójna i znajduje się na południowej stronie budowli. W Arsenale znajduje się wiele zbroi, broni i flag używanych przez polską armię.

12 Gates and Arsenal

13 Tower -Wieża It was build in and rebuilt five times, last time in 1900 year. It has 106 meters height. On the top there is a cross and below-raven holding a bread – it’s a symbol of Order of Saint Paul the First Hermit. This convent is protecting monastery and it is their headqarters. Została wybudowana w latach i odbudowywana pięciokrotnie, ostatnio w roku. Na szczycie wieży znajduje się krzyż, a pod nim kruk trzymające chleb-symbol zakonu Paulinów, którzy opiekują się klasztorem, jest to też ich siedziba główna.

14 Inside the tower there are a clock with 36 bells.
W środku wieży znajduje się zegar z 36 dzwonami.

15 Jasna Góra now Every year monastyr is visited by over pilgrims. On World Youth Days was in Częstochowa. Pope John Paul II and about came there to pray together. It was first place in John Paul II’s first pilgrimare to Poland. Every year thousands motorbikers from Poland comes here to pray for safe riding season.

16 Jasna Góra dzisiaj Co roku Jasna Góra jest odwiedzana przez ponad pielgrzymów. W dniach sierpnia 1991 odbyły się tu Światowe Dni Młodzieży, na które przybył Jan Paweł II i około osób, żeby modlić się razem. Był to pierwszy cel pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Co roku tysiące motocyklistów przybywa na Jasną Górę, modlić się o szczęśliwy sezon motocyklowy.

17


Pobierz ppt "Jasna Góra monastery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google