Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Zapraszamy do współpracy! 7 maja 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Zapraszamy do współpracy! 7 maja 2010."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Zapraszamy do współpracy! 7 maja 2010

2 O organizacji Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) powstało w 2005 roku jako branżowa organizacja pracodawców Obecnie zrzesza firmy wyspecjalizowane w dostarczaniu usług HR: rekrutacji i doradztwa personalnego pośrednictwa do pracy w kraju i za granicą pracy tymczasowej outsourcingu Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jest Członkiem Konfederacji Pracodawców Polskich Jest to ważna płaszczyzna współpracy m.in. w zespołach Komisji Trójstronnej, Komisjach Parlamentarnych, wielu oficjalnych ciałach konsultacyjno-doradczych i eksperckich, w których SAZ bierze udział reprezentując głos branży.

3 Wyspecjalizowane Sekcje dla Członków SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia funkcjonuje w oparciu o dwie równorzędne Sekcje: Sekcja Rekrutacji i Doradztwa Personalnego dedykowana agencjom wyspecjalizowanym w dostarczaniu usług search and selection, direct serach, sourcingu, oceny wiedzy i zdolności, testy osobowości kandydatów i pracowników, profilowani u stanowisk pracy, analiz ie kompetencyjn ej, Assesment Centre, Development Center, szkolenia ch i wielu innych w obszarze consultingu HR Sekcja Pracy Tymczasowej dedykowana agencjom wyspecjalizowanym w obszarze usług leasingu pracowniczego i outsourcingu Każda Sekcja działa pod własny kierownictwem i jest reprezentowana w Zarządzie organizacji

4 Członkowie SAZ Członkowie SAZ to: obecnie 50 agencji zatrudnienia zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i działające na rynkach zagranicznych, jak i niewielkie lokalne taki przekrój Członków pozwala postrzegać sprawy branży w sposób kompleksowy prowadzą działalność za pośrednictwem ponad 200 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie wszystkich województw kraju oraz na rynkach zagranicznych z ich usług skorzystało w poprzednim roku ponad 7000 przedsiębiorstw

5 Cele SAZ Wspieranie i reprezentowanie Członków organizacji Tworzenie platformy współpracy i wymiany informacji Integracja środowiska agencji zatrudnienia i inicjowanie współpracy pomiędzy Członkami organizacji Działalność informacyjna i edukacyjna dla branży agencji zatrudnienia Kreowanie rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki, przepisami prawa i wysokimi standardami działalności agencji zatrudnienia Budowanie dobrego wizerunku branży agencji zatrudnienia Promowanie usług agencji zatrudnienia - edukowanie i informowanie środowisk biznesowych, politycznych i sektora publicznego o zakresie działalności agencji zatrudnienia i korzyściach wynikających ze współpracy w obszarze usług rekrutacyjnych w kraju i za granicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu Współpraca z przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu, na rzecz rozwoju branży agencji zatrudnienia i rynku pracy

6 Korzyści z członkostwa Bezpośredni udział w kreowaniu branży agencji zatrudnienia, w tworzeniu wspólnych zasad i standardów działania Udział w cyklicznych spotkaniach SAZ – wymiana wiedzy, informacji i współpraca z innymi Członkami organizacji Wiarygodność wynikająca z przynależności do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, organizacji funkcjonującej od 5 lat, uznanej w środowisku Dostęp do wiedzy i najbardziej aktualnych informacji, z zakresu działania agencji zatrudnienia oraz z rynku pracy: Emailing branżowy Newsletter dla Członków organizacji indywidualny kontakt z biurem organizacji

7 Korzyści z członkostwa Działalność edukacyjna dla Członków organizacji: cykl seminariów Zatrudnienie w formie pracy tymczasowej – obowiązki i uprawnienia APT, organizowane we współpracy z Okręgowymi Inspektoratami Pracy szkolenia Wykonywanie pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w Polsce przez Agencje Pracy Tymczasowej, organizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych szkolenie Ochrona danych osobowych w agencjach zatrudnienia, organizowane we współpracy z GIODO cykl szkoleniowy Akademia Usług HR, a w nim Certificate of Recruitment (CR SAZ) przeznaczony dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację procesów rekrutacyjnych Management (M-SAZ) skierowany do kadry zarządzającej agencji rekrutacyjnych D-SAZ szkolenie couchingowe dla kadry zarządzającej, Legal-SAZ z zakresu przepisów prawa w obszarze funcjonowania agencji zatrudnienia i Sale-SAZ z zakresu technik sprzedaży usług agencji zatrudnienia Więcej informacji o aktualnych działaniach na www.saz.org.pl

8 Korzyści z członkostwa Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, spotkaniach tematycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Rabaty i zniżki na udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, targach pracy organizowanych przez podmioty komercyjne Współpraca z mediami Promocja agencji Członkowskiej w materiałach marketingowych i informacyjnych Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

9 Jak zostać Członkiem SAZ? Członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia może zostać agencja zatrudnienia prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i/lub pracy tymczasowej przestrzegająca przepisów prawa i dobrych zasad kupieckich akceptująca cele, program i wspólnie ustalone zasady organizacji Procedura akcesji dostępna jest na www.saz.org.pl w zakładce Zapraszamy do Członkostwa

10 Kontakt Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa tel. +48.22.5188719 tel. +48.22.5188727 fax +48.22.8288437 tel.kom.+48 508 300 654 e-mail: biuro@saz.org.pl www.saz.org.pl

11 Agencje Członkowskie SAZ


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Zapraszamy do współpracy! 7 maja 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google