Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO AUTORSKIE w polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO AUTORSKIE w polsce"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO AUTORSKIE w polsce

2 Prawo autorskie Prawo autorskie – zbiór norm prawnych mającym na celu ochronę twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To również uprawnienia majątkowe i osobiste autora do swojego dzieła. Prawa osobiste nigdy nie wygasają i nie mogą być przeniesione na inną osobę. Prawo autorskie zabrania bez zgody autora: kopiowania, przeróbki, skrótów itp. (strzeże przed plagiatami).

3 Autorskie prawo osobiste
Są to uprawnienia przysługujące twórcy Chronią związek twórcy z dziełem, W polskim prawie pojęcie praw autorskich reguluje art.16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) Autorowi przysługują takie prawa jak: Autorstwo utworu Oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem Nienaruszalności formy i treści utworu, rzetelne wykorzystanie Decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu dla publiczności Nadzór nad sposobem korzystania z utworu W przypadku programów komputerowych twórcy przysługują tylko takie prawa jak: Autorstwo Oraz oznaczenie programu swoim nazwiskiem lub pseudonimem

4 Autorskie prawa majątkowe
Jest to zespół praw, które określają wszelkie kwestie finansowe, jakie związane są z faktem bycia autorem danego dzieła bądź utworu. Każdy autor ma prawo do decydowania o sposobach komercyjnego wykorzystania tego co stworzył . W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe mogą zostać przeniesione na inną osobę bądź podmiot.

5 Systemy licencjonowania praw autorskich
Copyright – wszystkie prawa zastrzeżone (prawa osobiste i majątkowe )

6 Creative Commons – licencja, która wykorzystuje prawa autorskie do umożliwienia przekazania innym części praw przysługujących autorowi. Wśród licencji CC wyróżnia się: Uznanie autorstwa – wolno kopiować, przedstawiać, rozprowadzać i wykonywać utwór objęty prawem autorski oraz opracowane na jego podstawie utwory pod warunkiem podania autora pierwowzoru . Na tych samych warunkach – wolno rozprowadzać jedynie na licencji na jakiej utwór został udostępniony .

7 Użycie niekomercyjne – wolno kopiować, przedstawiać, rozprowadzać, wykonywać utwór objęty prawem autorskim oraz opracowane na jego podstawie utwory pod warunkiem użycia jedynie do celów niekomercyjnych. Bez utworów zależnych – wolno kopiować, przedstawiać rozprowadzać i wykonywać utwór jedynie w oryginalnej wersji .

8 Licencje na edycje muzyki
Sampling – trzy licencje na sampling zezwalają na samplowanie, remiksowanie, przetwarzanie utworu. Zabrania zwielokrotniania utwory i samplingowania w celach reklamacyjnych. Developing Nations – pozwala na udostępnienie dzieła przy zastrzeżeniu niektórych praw, zachowując jednocześnie pełen zakres ochrony prawa autorskiego (państwa rozwijające się )

9 Zrzeczenie się praw autorskich (Public Domain)
Copyleft - to ogólny sposób na nadanie wolności programowi lub innej pracy i nakazanie, by wszystkie jego zmienione i rozszerzone wersje były również wolne. Najprostszym sposobem nadania programowi statusu wolnego oprogramowania jest uczynienie go dobrem publicznym, bez praw autorskich

10 Licencje na oprogramowania
Freeware - licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego(freeware - program z darmową licencją).

11 GPL - inaczej licencja wolnego i otwartego oprogramowania, podstawową ideą licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. W praktyce oznacza to, że każdy kto rozpowszechnia (zmodyfikowane lub nie) oprogramowanie GPL, musi zagwarantować przyszłym użytkownikom prawo do dalszego kopiowania i modyfikowania rozpowszechnianej aplikacji.

12 OEM -licencja na oprogramowanie OEM jest bardzo uściślona, system operacyjny Windows licencjonowany na podstawie licencji OEM możemy zakupić tylko wraz z nowym komputerem. Licencja jest ważna TYLKO I WYŁĄCZNIE na komputer, wraz z którym system został zakupiony. Zatem jeśli np. wymienimy płytę główną w komputerze, BEZPOWROTNIE TRACIMY licencję OEM na ten komputer. W takim przypadku pozostaje tylko zakup nowej licencji.

13 Licencja Adware - programy tego typu są rozprowadzane darmowo, jednak same w sobie posiadają różnego rodzaju reklamy, bandery reklamowe itp. Właśnie dzięki tym reklamom, twórca programu czerpie korzyści majątkowe. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty można dokonać zakupu wersji programu pozbawionej reklam.

14 Źródła:

15 Dziękujemy za uwagę  Weronika Micuda Paulina Suchodolska


Pobierz ppt "PRAWO AUTORSKIE w polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google