Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo autorskie – zbiór norm prawnych mającym na celu ochronę twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To również uprawnienia majątkowe i osobiste.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo autorskie – zbiór norm prawnych mającym na celu ochronę twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To również uprawnienia majątkowe i osobiste."— Zapis prezentacji:

1

2 Prawo autorskie – zbiór norm prawnych mającym na celu ochronę twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To również uprawnienia majątkowe i osobiste autora do swojego dzieła. Prawa osobiste nigdy nie wygasają i nie mogą być przeniesione na inną osobę. Prawo autorskie zabrania bez zgody autora: kopiowania, przeróbki, skrótów itp. (strzeże przed plagiatami).

3 Są to uprawnienia przysługujące twórcy Chronią związek twórcy z dziełem, W polskim prawie pojęcie praw autorskich reguluje art.16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) Autorowi przysługują takie prawa jak: Autorstwo utworu Oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem Nienaruszalności formy i treści utworu, rzetelne wykorzystanie Decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu dla publiczności Nadzór nad sposobem korzystania z utworu W przypadku programów komputerowych twórcy przysługują tylko takie prawa jak: Autorstwo Oraz oznaczenie programu swoim nazwiskiem lub pseudonimem

4 Jest to zespół praw, które określają wszelkie kwestie finansowe, jakie związane są z faktem bycia autorem danego dzieła bądź utworu. Każdy autor ma prawo do decydowania o sposobach komercyjnego wykorzystania tego co stworzył. W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe mogą zostać przeniesione na inną osobę bądź podmiot.

5 1) Copyright – wszystkie prawa zastrzeżone (prawa osobiste i majątkowe )

6 2) Creative Commons – licencja, która wykorzystuje prawa autorskie do umożliwienia przekazania innym części praw przysługujących autorowi. Wśród licencji CC wyróżnia się: Uznanie autorstwa – wolno kopiować, przedstawiać, rozprowadzać i wykonywać utwór objęty prawem autorski oraz opracowane na jego podstawie utwory pod warunkiem podania autora pierwowzoru. Na tych samych warunkach – wolno rozprowadzać jedynie na licencji na jakiej utwór został udostępniony.

7 Użycie niekomercyjne – wolno kopiować, przedstawiać, rozprowadzać, wykonywać utwór objęty prawem autorskim oraz opracowane na jego podstawie utwory pod warunkiem użycia jedynie do celów niekomercyjnych. Bez utworów zależnych – wolno kopiować, przedstawiać rozprowadzać i wykonywać utwór jedynie w oryginalnej wersji.

8 Sampling – trzy licencje na sampling zezwalają na samplowanie, remiksowanie, przetwarzanie utworu. Zabrania zwielokrotniania utwory i samplingowania w celach reklamacyjnych. Developing Nations – pozwala na udostępnienie dzieła przy zastrzeżeniu niektórych praw, zachowując jednocześnie pełen zakres ochrony prawa autorskiego (państwa rozwijające się )

9 Copyleft - to ogólny sposób na nadanie wolności programowi lub innej pracy i nakazanie, by wszystkie jego zmienione i rozszerzone wersje były również wolne. Najprostszym sposobem nadania programowi statusu wolnego oprogramowania jest uczynienie go dobrem publicznym, bez praw autorskich

10 1) Freeware - licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego(freeware - program z darmową licencją).

11 2) GPL - inaczej licencja wolnego i otwartego oprogramowania, podstawową ideą licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. W praktyce oznacza to, że każdy kto rozpowszechnia (zmodyfikowane lub nie) oprogramowanie GPL, musi zagwarantować przyszłym użytkownikom prawo do dalszego kopiowania i modyfikowania rozpowszechnianej aplikacji.

12 3) OEM -licencja na oprogramowanie OEM jest bardzo uściślona, system operacyjny Windows licencjonowany na podstawie licencji OEM możemy zakupić tylko wraz z nowym komputerem. Licencja jest ważna TYLKO I WYŁĄCZNIE na komputer, wraz z którym system został zakupiony. Zatem jeśli np. wymienimy płytę główną w komputerze, BEZPOWROTNIE TRACIMY licencję OEM na ten komputer. W takim przypadku pozostaje tylko zakup nowej licencji.

13 4) Licencja Adware - programy tego typu są rozprowadzane darmowo, jednak same w sobie posiadają różnego rodzaju reklamy, bandery reklamowe itp. Właśnie dzięki tym reklamom, twórca programu czerpie korzyści majątkowe. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty można dokonać zakupu wersji programu pozbawionej reklam.

14 85tkowe commons/

15 Weronika Micuda Paulina Suchodolska


Pobierz ppt "Prawo autorskie – zbiór norm prawnych mającym na celu ochronę twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To również uprawnienia majątkowe i osobiste."

Podobne prezentacje


Reklamy Google