Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOLERANCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOLERANCJA."— Zapis prezentacji:

1 TOLERANCJA

2 Tolerancja, termin tak często używany, niejednokrotnie nadużywany ale nie do końca dobrze rozumiany. Więc warto przypomnieć, jakie jest znaczenie tego słowa.

3 Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. Odmiennych od poglądów oceniającego. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności.

4 Już Perykles uznał, że tolerancja jest jedną z podstaw stabilności demokratycznego państwa stwierdzając w swej słynnej mowie, że Ateńczycy stworzyli demokrację "kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym i szanując prawa w życiu publicznym". Tolerancja oznacza więc rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (nie można więc mówić o tolerancji dla przestępców i psychopatów).

5 Przeciwieństwem tolerancji jest nietolerancja, dyskryminacja, ksenofobia, dogmatyzm i fanatyzm w różnych sferach życia (religijnej, politycznej, społecznej, obyczajowej), a także wszelkiego rodzaju fundamentalizm oraz szowinizm i totalitaryzm. Tolerancja podtrzymuje życie narodów, bowiem prześladowania często kończą się śmiercią represjonowanych.

6 Definicje pojęć Fanatyzm: postawa przejawiająca się w ślepej wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych określonych poglądów rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wyznawców i zwolenników innych poglądów niż własne Ksenofobia: w sensie dosłownym ksenofobia to lęk przed obcymi. Oznacza wrogość wobec ludzi pochodzących z innych krajów lub grup etnicznych oraz brak szacunku dla ich tradycji kultur. Dyskryminacja: dyskryminacja to ocenianie innej osoby i negatywne jej napiętnowanie na podstawie takich cech, jak kolor skóry, płeć, orientacja seksualna, narodowość, status społeczny, pochodzenie etniczne, itd. Rasizm: pogląd, że ktoś może być lepszy od innych z powodu przynależenia do pewnej rasy. Rasiści definiują rasę jako grupę ludzi o wspólnym pochodzeniu. Rozróżniają rasy na podstawie cech fizycznych, takich jak kolor skóry. Prawda jest jednak taka, że nie ma zasadniczych różnic między rasami, a w każdym razie takich, które mogłyby mieć jakieś znaczenie.

7

8 Czy Polskę można nazwać krajem tolerancyjnym?
Konstytucja Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej posiada zapis w postaci artykułu 35, mówiący o tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Artykuły 30, 31 i 32 zapewniają wolność i równość wszystkim obywatelom i zastrzegają, że dyskryminacja polityczna, społeczna i gospodarcza są bezprawne. Artykuły 57 i 58 mówią natomiast o wolności zrzeszania i wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. Artykuł 53 zapewnia swobodę wyznawania i praktykowania religii. A więc istnieje duża liczba zapisów, które mają być gwarancją tolerancji w Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej. Zatem nieświadoma osoba przeglądająca zapisy prawne dochodzi do wniosku, że Polska jest krajem tolerancyjnym, że nie ma tu miejsca na dyskryminację. Ale czy na pewno... Niestety w Polsce jest tak, że przepisy mówią swoje, a w praktyce dzieje się zupełnie co innego, istnieje zjawisko antysemityzmu, a także rasizmu. Antysemityzm wręcz zakorzeniony jest w polskiej mentalności, przykładem na to może być chociażby powiedzenie „ty żydzie” oznaczające kogoś skąpego, chytrego. Jeśli chodzi o rasizm to jest to także zjawisko częste. W mowie potocznej przedstawiciela rasy czarnej zwie się „bambus” czy„czarnuch”, a azjata to „żółtek” bądź „kitajec”. Arabowie ostatnimi czasy to sami terroryści. Istnieją także grupy neonazistowskie, propagujące rasizm, szowinizm i antysemityzm.

9 UNESCO jest międzynarodową organizacją, której celem jest wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

10 W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją, rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

11 Flagi tolerancji UNESCO
Harmonia i rozwój Duchowy glob Ziemia jest naszą skórą (Friedensreich Hundertwasser) (Robert Rauschenberg) (Roberto Matta) Oddech braterstwa Równowaga Życia Droga Bezkresu (Dan You) (Rachid Koraichi) (Souleymane Keita)

12 Każdy inny, wszyscy równi, bądźmy tolerancyjni

13 Dzięki tolerancji możliwa jest odmienność, istnienie odmienności sprawia natomiast, że tolerancja staje się koniecznością. "Rozum jest tym prawem, które poucza ludzi, że skoro wszyscy są równi i niezależni, żaden nie powinien szkodzić drugiemu, jeżeli chodzi o jego życie, zdrowie, wolność i mienie" - pisał John Locke i miejmy nadzieję, że kiedyś wszyscy na świecie zrozumieją tę prawdę.

14 kOnIeC Wykonała : Kasia Kotynia


Pobierz ppt "TOLERANCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google