Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Dręczenie, opresja i przemoc wobec mężczyzn”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Dręczenie, opresja i przemoc wobec mężczyzn”"— Zapis prezentacji:

1 "Dręczenie, opresja i przemoc wobec mężczyzn”

2 1978 – powstanie w Polsce pierwszych wydziałów „rodzinnych w sądach rejonowych.
powstanie pierwszego Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Warszawie, założone przez dr Andrzeja Ziębę. powstanie film „Tato” reż. Maciej Ślesicki.

3 W Polsce istnieje obecnie ponad organizacji kobiecych i tylko 6 ojcowskich broniących praw ojców i propagujących odpowiedzialne ojcostwo. /dane 2008 za ngo.pl/,

4 Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka zerejestrowane zostało w maju 2006r. przyjmując za program ideowy: walkę z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, a tym samym odseparowaniem ojców od dzieci już na etapie procesów rozwodowych; dążenia ojców, pozbawionych przez sądy rodzinne dzieci, do przywrócenia równego traktowania jako pełnoprawnego rodzica, mającego taki sam wpływ na wychowanie dziecka jak matka;

5 – walkę o równouprawnienie mężczyzn - ojców w sądach rodzinnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i urzędach państwowych; – walkę o równe prawa dziecka zarówno do matki, jak i do ojca; – pomoc ojcom w trakcie zaistnienia kryzysu rodzinnego, rozłamu rodziny, rozwodu, odseparowania od dzieci i pozbawienia kontaktu oraz wpływu na wychowanie swego potomstwa;

6 Od 2006 r. rocznie przyjmujemy ok. 800 podopiecznych osobiście.
Realizujemy ponadto pomoc doradczą w ramach korespondencji listowej, mailowej i telefonicznej dla prawie 2500 osób rocznie. To pomoc udzielana ojcom, matkom i innym członkom rodzin z Polski, Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Anglii, Ukrainy, Chorwacji, USA, Kanady, Libii, Pakistanu, Holandii, Nowej Zelandii.

7 Najczęstsze problemy dotykające ojców w Polsce:
Utrudnienia lub brak kontaktu z własnymi dziećmi, Dyskryminacja w sądach „rodzinnych” i innych instytucjach około sądowych (rodk, policja, kuratorzy) Fałszywe oskarżenia (przemoc, molestowanie seksualne)

8 Słownik Języka Polskiego
przemoc «przewaga wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś; też: narzucona komuś bezprawnie władza» Rodzina «małżonkowie i ich dzieci; ogólniej też: osoby związane pokrewieństwem i powinowactwem»

9 Instrumenty przeciwdziałania i walki z przemocą :
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zasada kontradyktoryjność, zakładająca istnienie dwóch przeciwstawnych stron toczących spór. Możliwość wnoszenia zażalenia, odwołania, kasacji. Zasada domniemania niewinności

10 Rok 1789 stworzenie we Francji nowego człowieka republikańskiego -100 tysięcy ofiar
Rok 1917 stworzenie w Rosji nowego człowieka socjalistycznego -15 milionów ofiar Rok 1933 stworzenie w Niemczech nowego człowieka narodowo socjalistycznego -12 milionów ofiar Rok 2010 stworzenie nowego człowieka bez przemocy


Pobierz ppt ""Dręczenie, opresja i przemoc wobec mężczyzn”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google