Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jako instrument finansowania inwestycji rewitalizacyjnych JST Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jako instrument finansowania inwestycji rewitalizacyjnych JST Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 jako instrument finansowania inwestycji rewitalizacyjnych JST Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku

2 Operator projektu przygotowanie wstępnych analiz pozyskanie finansowania w tym emisja obligacji koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji Koszty rewitalizacji finansowanie z WFOŚiGW 80 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanie oparte o obligacje 20 proc. kosztów kwalifikowanych (wkład własny) 100 proc. kosztów niekwalifikowanych

3 Papiery wartościowe emitowane w serii emitentem m.in. JST, ich związki i spółki komunalne obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone są na określoną liczbę równych jednostek Sprzedawane / emitowane na rzecz inwestorów emitent staje się dłużnikiem właścicieli obligacji emitent zobowiązuje się do określonego świadczenia w przypadku JST co do zasady pieniężnego Mogą być notowane na giełdzie W terminie zapadalności wykupywane i umarzane przez emitenta

4 Przygotowanie wstępnych analiz możliwości budżetowe JST ustawowe limity zadłużenia JST wolne środki na równoległe inwestycje horyzont spłaty zadłużenia wielkość niezbędnego finansowania zakres i struktura finansowania finansowanie z WFOŚiGW oraz oparte o obligacje rozwiązania zawsze szyte na miarę Powołanie Operatora projektu Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW

5 Emisja obligacji uchwała rady na podstawie wstępnych analiz kwota emisji, nominał i waluta oraz próg emisji (PLN) typ obligacji (na okaziciela) struktura emisji (transze, serie, termin emisji i wykupu) cena emisyjna (dyskonto) źródło spłaty emisji sposób emisji (emisja prywatna lub publiczna) cel emisji (realizacji projektu rewitalizacji) pozytywna opinia RIO

6 Emisja obligacji c.d. przygotowanie dokumentacji emisyjnej plasowanie emisji i pozyskanie środków oferta prywatna maks. 99 oznaczonych adresatów, bez pośrednictwa mediów oferta publiczna możliwość skierowania oferty do mieszkańców rejestracja i dematerializacji obligacji w KDPW wprowadzenie obligacji na Catalyst Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW

7 Orientacyjny czas trwania etapów Programu analizy wstępne, Operator, promesa: 2-6 mies. uchwała rady, opinia RIO, dokumentacja: 1-2 mies. plasowanie emisji i pozyskanie środków: 1 mies. wprowadzenie na Catalyst: 1 mies. Na wszystkich etapach Programu wsparcie dla JST specjalistów z WFOŚiGW i Nobilis Counsels sporządzanie analiz finansowych i budżetowych JST pozyskiwanie finansowania z WFOŚiGW emisja obligacji koordynacja działań w ramach Programu

8 Finanse publiczne typowa emisja obligacji podlega limitom zadłużenia JST art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku art. 243 u.f.p. z 2009 roku planując emisje długoterminowe trzeba uwzględnić zmiany w sposobie liczenia limitów od 2014 roku możliwość nieuwzględnienia emisji obligacji w ustawowych limitach zadłużenia JST obligacje przychodowe Zamówienia publiczne wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych

9 Na okaziciela, zdematerializowane Emitowane w transzach i seriach Terminy zapadalności nawet do 15 lat typowe terminy zapadalności 7-8 lat Świadczenia wyłącznie pieniężne półroczny okres odsetkowy, bez kapitalizacji odsetek oprocentowanie zmienne: WIBOR6M + marża Niezabezpieczone Emisja prywatna na rynku krajowym Autoryzowane lub notowane na Catalyst

10 Operator projektu: JST Cel: realizacja programu rewitalizacji Czas trwania inwestycji: 2 lata Kwota emisji: 10,0 mln PLN Struktura emisji transza w 2011 roku – 6,0 mln zł seria A11 – 1,0 mln PLN z terminem wykupu w 2015 roku seria B11 – 2,0 mln PLN z terminem wykupu w 2017 roku seria C11 – 3,0 mln PLN z terminem wykupu w 2019 roku transza w 2012 roku – 4,0 mln zł seria D12 – 4,0 mln PLN z terminem wykupu w 2020 roku

11 Oprocentowanie (szacunki wg danych bieżących) zmienne, WIBOR6M + średnio 1,0 pkt proc. marży WIBOR6M obecnie 4,5 proc. typowe marże na rynku na poziomie 0,5-2,5 pkt proc. Emisja niezabezpieczona Plasowana w ofercie prywatnej Wprowadzona do obrotu w ASO na Catalyst

12 Czynniki obniżające marżę wielkość JST dobry stan finansów JST krótszy termin wykupu obligacji kompletna, przejrzysta dokumentacja ofertowa konkurencja między nabywcami obligacji planowane wprowadzenie do obrotu na Catalyst Czynniki obniżające pozostałe koszty ostrożny dobór firmy doradczej optymalna struktura emisji rezygnacja z usług subemisji

13 Elastyczność terminy emisji i wykupu ustalenie okresu karencji wybór okresów odsetkowych dostosowanie do możliwości budżetu Długi okres zapadalności nawet do 15 lat możliwość rolowania emisji Uproszczona procedura wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych

14 Aspekty wizerunkowe prestiż dla władz JST lepszy odbiór społeczny możliwość obejmowania emisji przez mieszkańców Mniejsze obciążenia dla budżetu spłata tylko rat odsetkowych długie okresy odsetkowe niskie marże dzięki konkurencji między inwestorami niższy koszt pieniądza w przyszłości Możliwość nieuwzględnienia emisji w ustawowych limitach zadłużenia JST

15 Większa elastyczność lepsze dostosowanie struktury do możliwości budżetu luźniejsze wymogi dotyczące określenia celów emisji Niższy koszt obsługi zadłużenia niższe lub porównywalne marże, brak zabezpieczeń mniejsze obciążenia w czasie trwania inwestycji dłuższe okresy odsetkowe – niższe odsetki konkurencja między podmiotami obejmującymi emisję Wyłączenie z Prawa zamówień publicznych Łatwa możliwość rolowania zadłużenia Lepiej odbierane społecznie

16 Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie Błażej Gładysz, Partner Założyciel ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa Hotel Europejski, I p., lok. 148-154 tel.: (22) 826 05 00 faks: (22) 826 02 66 e-mail: kancelaria@nobiliscounsels.com internet: www.nobiliscounsels.com

17


Pobierz ppt "Jako instrument finansowania inwestycji rewitalizacyjnych JST Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google