Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie aplikacji mobilnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie aplikacji mobilnych"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie aplikacji mobilnych
Android Kontenery

2 LinearLayout android:layout_width android:layout_height 125dip
wrap_content fill_parent (match_parent wprowadzone w android 2.2)

3 Orientacja android:orientation HORIZONTAL VERTICAL setOrientation()

4 android:layout_weight Identyfikuje proporcjonalną wartość wolnej przestrzeni dla widgetu.

5 Gravity android:layout_gravity left, center_horizontal, right
center_vertical

6 Weight android:layout_marginTop android:layout_margin

7 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android=" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <Button android:text="Fifty Percent" android:layout_height="0dip" android:layout_weight="50" /> android:text="Thirty Percent" android:layout_weight="30" android:text="Twenty Percent" android:layout_weight="20" </LinearLayout>

8 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android=" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <RadioGroup android:orientation="horizontal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:padding="5dip"> <RadioButton android:text="horizontal" /> android:text="vertical" /> </RadioGroup> <RadioGroup android:text="left" /> android:text="center" /> android:text="right" /> </LinearLayout>

9 import android. app. Activity; import android. os
import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.Gravity; import android.text.TextWatcher; import android.widget.LinearLayout; import android.widget.RadioGroup; import android.widget.EditText; public class LinearLayoutDemo extends Activity implements RadioGroup.OnCheckedChangeListener { RadioGroup orientation; RadioGroup public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); orientation=(RadioGroup)findViewById(R.id.orientation); orientation.setOnCheckedChangeListener(this); gravity=(RadioGroup)findViewById(R.id.gravity); gravity.setOnCheckedChangeListener(this); } public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) { switch (checkedId) { case R.id.horizontal: orientation.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); break; case R.id.vertical: orientation.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); case R.id.left: gravity.setGravity(Gravity.LEFT); case R.id.center: gravity.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL); case R.id.right: gravity.setGravity(Gravity.RIGHT);

10 RelativeLayout

11 Względne położenie widgetów w kontenerze
android:layout_alignParentTop: Wyrównuje górną krawędź widgetu do górnej krawędzi kontenera android:layout_alignParentBottom: Wyrównuje dolną krawędź widgetu do dolnej krawędzi kontenera android:layout_alignParentLeft: Wyrównuje lewą krawędź widgetu do lewej krawędzi kontenera android:layout_alignParentRight: Wyrównuje prawą krawędź widgetu do prawej krawędzi kontenera android:layout_centerHorizontal: Pozycjonuje widget poziomo w środku kontenera android:layout_centerVertical: Pozycjonuje widget pionowo w środku kontenera android:layout_centerInParent: Pozycjonuje widget jednocześnie poziomo i pionowo w środku kontenera

12 Położenie względem innego widgetu
android:layout_above: Określa, że widget powinien być położony ponad widgetem, na który wskazuje znacznik android:layout_below: Określa, że widget powinien być położony pod widgetem, na który wskazuje znacznik android:layout_toLeftOf: Określa, że widget powinien być położony po lewej stronie widgetu, na który wskazuje znacznik android:layout_toRightOf: Określa, że widget powinien być położony po prawejstronie widgetu, na który wskazuje znacznik

13 Wyrównanie widgetu względem innego
android:layout_alignTop: Określa, że widget powinien być wyrównany swoją górną krawędzią z górną krawędzią widgetu, na który wskazuje znacznik android:layout_alignBottom: Określa, że widget być powinien wyrównany swoją dolną krawędzią z dolną krawędzią widgetu, na który wskazuje znacznik android:layout_alignLeft: Określa, że widget być powinien wyrównany swoją lewą krawędzią z lewą krawędzią widgetu, na który wskazuje znacznik android:layout_alignRight: Określa, że widget być powinien wyrównany swoją prawą krawędzią z prawą krawędzią widgetu, na który wskazuje znacznik android:layout_alignBaseline: Określa wyrównanie dwóch widgetów wzgleem baseline (linia przebiegu tekstu)

14 Przykład android:layout_toRightOf = "@id/widget_a"
@id/widget_a identyfikator widgetu A.

15 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas. android
<RelativeLayout xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="URL:" android:layout_alignParentLeft="true"/> <EditText android:layout_alignParentTop="true"/> <Button android:text="OK" /> android:text="Cancel" /> </RelativeLayout>

16 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <Button android:text="I AM BIG" android:textSize="120dip" android:textStyle="bold" /> android:text="I am small" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true" </RelativeLayout>

17 TableLayout <TableRow> <TextView android:text="URL:" /> <EditText android:layout_span="3"/> </TableRow>

18 Kolumny <TableRow> <Button android:layout_column="2" android:text="Cancel" /> <Button android:text="OK" /> </TableRow>

19 android:stretchColumns
android:shrinkColumns android:collapseColumns setColumnCollapsed() setColumnShrinkable()

20 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TableLayout xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:stretchColumns="1"> <TableRow> <TextView android:text="URL:" /> <EditText android:layout_span="3"/> </TableRow> <View android:layout_height="2dip" android:background="#0000FF" /> <Button android:layout_column="2" android:text="Cancel" /> <Button android:text="OK" /> </TableLayout>

21 ScrollView <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ScrollView xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"> <TableLayout android:layout_height="fill_parent" android:stretchColumns="0"> <TableRow> <View android:layout_height="80dip" android:background="#000000"/> <TextView android:text="#000000" android:paddingLeft="4dip" android:layout_gravity="center_vertical" /> </TableRow> android:background="#440000" /> <TextView android:text="#440000" ….. </TableLayout> </ScrollView>


Pobierz ppt "Tworzenie aplikacji mobilnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google