Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Własności Intelektualnej Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl Prawo Własności Intelektualnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Własności Intelektualnej Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl Prawo Własności Intelektualnej."— Zapis prezentacji:

1 Prawo Własności Intelektualnej Roman Bieda Prawo Własności Intelektualnej

2 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Plan Prawo Autorskie Co to jest utwór ? Zasady ochrony autorskoprawnej chronione i nie chronione elementy utworu majątkowe prawa autorskie osobiste prawa autorskie Wzory Przemysłowe Prawo Własności Intelektualnej

3 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Autorskie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 1 Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Człowiek Twórczość - indywidualność + oryginalność Prawo Własności Intelektualnej

4 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Autorskie Przykładowy Katalog Utworów: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) plastyczne fotograficzne lutnicze wzornictwa przemysłowego architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne audiowizualne (w tym filmowe). Prawo Własności Intelektualnej

5 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Twórczość Ludowa Twórczość Ludowa bajki, podania, legendy, pieśni motywy, tematyka, kolorystyka, styl, metody Twórczość Ludowa – Prawo Autorskie działalność zbiorowa – brak autora problem z oryginalnością czas ochrony Ochrona twórczości ludowej - inny modem prawny Utwory Inspirowane twórczością ludową Prawo Własności Intelektualnej

6 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Zasady Ochrony Podstawy Ochrony: dzieło człowieka twórczość ustalenie dzieła Nie ma znaczenia: ukończenie dzieła wysiłek wniesiony w dzieło wiek, wykształcenie, zawód twórcy wola stworzenia utworu świadomość stworzenia utworu stan psychiczny (np. choroba umysłowa) naruszenie prawa lub dobrych obyczajów Prawo Własności Intelektualnej

7 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Idee, Pomysły… Art. 1 ust 2 (1) Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Treść (pomysł/temat/metoda twórcza/) Forma Wyrażania (konkretne przedstawienie danego tematu) Prawo Własności Intelektualnej

8 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Władysław Skoczylas Maciej Bogusza Zygmunta Stęczyński Zdzisław Walczak, "Zbójnicy" TEMATYKA

9 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Nota Copyright Art. 1 ust. 4 Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. KONWENCJA POWSZECHNA © Imię Nazwisko rok pierwszej publikacji Imię Nazwisko rok pierwszej publikacji P Prawo Własności Intelektualnej

10 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Art Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego przejmuje z innego utworu treść, częściowo również formę nosi piętno osobistej twórczości opracowującego rozszerzenie form komunikowania treści dzieła pierwotnego Przykłady: modyfikacje oprogramowania tłumaczenie dokumentacji na język obcy dokumentacja na potrzeby roll - out systemu Dzieło Zależne Prawo Własności Intelektualnej

11 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Art. 2. ust. 2 Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. swoboda dokonywania opracowań zgoda – umowa (określa zasady opracowania) nie potrzebna zgoda – po wygaśnięciu praw na egzemplarzu: twórca i tytuł utworu pierwotnego Dzieło Zależne Prawo Własności Intelektualnej

12 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawa Autorskie Autorskie Prawa OsobisteAutorskie Prawa Majątkowe Powstanie Tylko na rzecz twórcyNa rzecz twórcy lub innego podmiotu jeżeli ustawa tak stanowi Zbycie NiezbywalnePodlegają zbyciu (przeniesieniu) Prawo Własności Intelektualnej

13 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Osobiste Prawa Autorskie Prawo Własności Intelektualnej

14 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Współtwórczość – każdy twórca wykonuje swoje prawa Imię i nazwisko pseudonim: słowny znak graficzny brak oznaczenia autorstwa oznaczenie dzieła cudzym nazwiskiem Oznaczenie Autorstwa Prawo Własności Intelektualnej

15 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo do Integralności Utworu Prawo do nienaruszalności treści i formy zmiany w utworze odlew medalu… Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu wypatrzenie intencji twórcy wykorzystanie utworu w sposób naruszający godność twórcy itp. Prawo Własności Intelektualnej

16 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Majątkowe Prawa Autorskie Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu Prawo Własności Intelektualnej

17 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Współtwórczość Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej nie stanowi wkładu twórczego: pomoc organizacyjna pomoc techniczna pomoc finansowa Prawo Własności Intelektualnej

18 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, (…), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Majątkowe Prawa Autorskie Prawo Własności Intelektualnej

19 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich Licencja licencja niewyłączna licencja wyłączna sublicencja obrót egzemplarzem wyczerpanie praw do egzemplarza Prawo Własności Intelektualnej Umowy w Prawie Autorskim

20 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich Licencja licencja niewyłączna licencja wyłączna sublicencja obrót egzemplarzem wyczerpanie praw do egzemplarza Prawo Własności Intelektualnej Umowy w Prawie Autorskim

21 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Droit ___ Art Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek: 5 % - cena do euro, 3 % - cena w przedziale ,01 euro euro 1 % - cena w przedziale ,01 euro euro Itd.– nie więcej niż euro. stosuje się do ceny powyżej 100 EURO zawodowa odsprzedaż - wszystkie czynności o charakterze odsprzedaży dokonywane, w ramach prowadzonej działalności, przez sprzedawców, kupujących, pośredników oraz inne podmioty zawodowo zajmujące się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych.

22 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Urząd Patentowy RP – wzór przemysłowy OHIM - wzór wspólnotowy Art Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Prawo Własności Intelektualnej WZORY PRZEMYSŁOWE

23 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Stroje – Wzór Wspólnotowy

24 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Haft / Tkanina Dekoracyjna

25 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Tkaniny

26 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Meble

27 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawo Własności Intelektualnej Zestawy regionalne

28 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0) Dziękuję Prawo Własności Intelektualnej


Pobierz ppt "Prawo Własności Intelektualnej Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl Prawo Własności Intelektualnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google