Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - DZIECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - DZIECKA"— Zapis prezentacji:

1 DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - DZIECKA
10 XII

2 DZISIEJSZY KONKURS Z NAGRODAMI ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

3 Deklaracji Praw Człowieka.
Spotkaliśmy się, aby uczcić dzień 10 grudnia 1948r. – bardzo ważny dzień dla każdego z nas. Jest to data uchwalenia. Deklaracji Praw Człowieka. PYTANIE: ILE LAT MINĘŁO?

4 10 grudnia minęło 62 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Dziecko to mały człowiek. Jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka znalazła się w Księdze Rekordów Guinessa, ponieważ była najczęściej tłumaczonym dokumentem na języki obce.

5 Dzisiejszy apel poświęcamy historycznemu dokumentowi, jakim jest
Konwencja o Prawach Dziecka. Po wnikliwej analizie praw i warunków życia w różnych krajach, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 20 listopada 1989 roku Konwencję o Prawach Dziecka. W myśl tego dokumentu „dziecko to każda istota ludzka poniżej 18 roku życia”.

6 W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku –
to dopiero 19 lat. Polska jako pierwsze państwo wystąpiło z inicjatywą zawarcia międzynarodowej umowy na temat praw dziecka.

7 Od 2000 roku Rzecznik Praw Dziecka jest organem władzy, stojącym na straży praw dzieci w Polsce.

8 Konwencja to zestaw obowiązków i norm międzynarodowych, w których zwraca się szczególną uwagę na bezradność dziecka. Obejmuje ona cztery dziedziny praw. Są nimi:

9 I. Prawa socjalne II. Prawa kulturalne
zapewniające odpowiedni poziom życia oraz dostęp do opieki medycznej. II. Prawa kulturalne zabezpieczające dostęp do edukacji, informacji, zabawy i wypoczynku oraz prawo do wolności myśli, sumienia i religii.

10 III. Prawa i wolności osobiste
dotyczące wszelkich form wyzysku i przemocy oraz nadużyć w systemie sądownictwa. IV. Prawa polityczne uwzględniające wolność dziecka w zakresie wyrażania poglądów i opinii w sprawach dotyczących jego osoby.

11 Najważniejsze postanowienia Konwencji głoszą, że:
Każde dziecko ma wrodzone prawo do życia, a państwo ma stworzyć mu najlepsze warunki życia i rozwoju.

12 Każde dziecko od chwili urodzenia ma prawo do własnego imienia i uzyskania obywatelstwa.
PLAKAT

13 Dziecko nie może być oddzielone od rodziców, chyba, że takie oddzielenie
jest konieczne ze względu na interes dziecka.

14 Odpowiedzialność za wychowanie dziecka ponoszą głównie rodzice, jednak państwo ma okazać pomoc oraz zapewnić rozwój instytucji z zakresu opieki nad dzieckiem.

15 Dzieci nie mogą być dyskryminowane i mogą korzystać z przysługujących im praw.

16 Państwo będzie chroniło dzieci przed przemocą fizyczną
i psychiczną oraz zaniedbaniem, a także pracą, która przeszkadza w nauce, jest szkodliwa dla ich zdrowia bądź rozwoju.

17 Dzieciom pozbawionym rodziców państwo zapewni odpowiednią
opiekę zastępczą.

18 Podstawowa edukacja powinna być bezpłatna i obowiązkowa
Podstawowa edukacja powinna być bezpłatna i obowiązkowa. Proces edukacyjny winien przygotować dziecko do odpowiedniego życia w duchu zrozumienia, pokoju i tolerancji.

19 Dzieci niepełnosprawne mają prawo do specjalnego traktowania, opieki
i edukacji. Dziecko ma prawo do możliwie najwyższego poziomu opieki medycznej.

20 Dziecko powinno mieć czas na odpoczynek
i zabawę.

21 Państwa powinny podejmować działania mające na celu upowszechnienie Konwencji tak, aby prawa dzieci stały się powszechnie znane zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci.

22 Rzeczywista sytuacja w wielu przypadkach nie potwierdza przestrzegania postanowień Konwencji. Wynikać to może między innymi z ich nieznajomości bądź lekceważenia.

23 Nie jest to jednak problem przemilczany czy niedoceniany.
Wiele instytucji i stowarzyszeń podejmuje się obrony praw dzieci na całym świecie, bo niemal na co dzień są one łamane w różnych sytuacjach.

24 Celem dzisiejszego apelu było przekazanie informacji o prawach ustanowionych dla dzieci i z myślą o nich. Ich przestrzeganie należy przede wszystkim do dorosłych, którzy stwarzają dzieciom warunki do życia i rozwoju.

25 Prawo do życia i rozwoju. 
Prawo do wychowania w rodzinie.  Prawo do nauki.  Prawo do wypowiedzi.  Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.  Prawo do prywatności.  Prawo do życia bez przemocy. Prawo do własnego imienia i nazwiska. 

26 Należy pamiętać, że my też musimy ich przestrzegać.
Wszystkim, którzy na co dzień szanują nasze prawa, a tym samym nas, składamy podziękowanie

27 Musicie też przypomnieć, że korzystając z praw nie można ograniczać
praw innych - waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

28 Należy również pamiętać, że oprócz praw macie również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka waszych rodziców, Polaka i człowieka.

29 Wiersz pt. „Prawa Dziecka” M. Brykczyński

30 Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.

31

32 którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić,
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla nas mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.

33 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

34

35 Mogę uczyć się wszystkiego, Co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, Z kim się będę bawić.

36

37 Nikt nie może mnie poniżać,
Krzywdzić, bić, wyzywać I każdego mogę zawsze Na ratunek wzywać.

38

39 Nikt nie może mi zabronić
Jeśli mama albo tata Już nie mieszka z nami, Nikt nie może mi zabronić Spotykać ich czasami.

40

41 Nikt nie może moich listów Czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic I własnego zdania.

42 PLAKAT

43 A gdy różnię się od innych,
Mogę żądać, aby każdy Uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, To jest moja sprawa

44 Wiersz pt. „Krzyknij nie!” autor: Marcin Przewoźniak

45 Dzieckiem być w dorosłym świecie nie jest łatwo. To nie żarty.
Ty człowiekiem jesteś przecież ważnym i szacunku wartym. Gdy ci ludzie zagrażają pełni złości i przemocy, jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!

46 Gdy koledzy na boisku pobić chcą lub skrzywdzić cię
myślą, że im wolno wszystko – krzyknij NIE!

47 W szkole ktoś ze starszej klasy postępuje bardzo źle,
znęca się nad tobą czasem – krzyknij NIE!

48 Może czasem ktoś z twych bliskich chce ci robić rzeczy złe.
Nie wstydź się i powiedz wszystkim – krzyknij NIE!

49 Jeśli ktoś, gdy nikt nie widzi, dziwnie chce dotykać cię,
a ty boisz się i wstydzisz – krzyknij NIE!

50 Może ktoś ci proponuje: „Zapal sobie! Napij się!”
Czymś niezdrowym cię częstuje – krzyknij – NIE!

51 Jeśli jakiś nieznajomy nagle cię zaprosić chcę, Mówi, by z nim iść do domu – krzyknij – NIE!

52 Gdy ci ktoś warunek stawia, byś coś ukradł w sklepie gdzieś,
Do przestępstwa cię namawia – krzyknij – NIE!

53 Nie wstydź się na alarm dzwonić. Krzyknąć NIE CHCĘ! Nie bój się.
Ty masz prawo by się bronić przed przemocą oraz złem. Jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!

54 Co by było, gdyby nie było prawa do nauki, a możliwość uczenia się zależałaby jedynie od zasobności i dobrej woli rodziców?

55 Prawo do życia i rozwoju. 
Prawo do wychowania w rodzinie.  Prawo do nauki.  Prawo do wypowiedzi.  Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.  Prawo do prywatności.  Prawo do życia bez przemocy.  Prawo do własnego imienia i nazwiska. 

56 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - DZIECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google