Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paczka Telemedyczna Microsoft Artur Racinowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paczka Telemedyczna Microsoft Artur Racinowski"— Zapis prezentacji:

1 Paczka Telemedyczna Microsoft Artur Racinowski 2011-05-18
:42 Paczka Telemedyczna Microsoft Artur Racinowski © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Agenda Opis rozwiązań dla „Paczki Telemedycznej”
Funkcjonalności SharePoint 2010 Funkcjonalności Lync Server 2010 Funkcjonalności Exchange 2010 Pytania i odpowiedzi

3 Opis rozwiązań dla Paczki Telemedycznej Wybrane Produkty Microsoft wspierające służbę zdrowia.
SharePoint Repozytorium badań klinicznych i ich wyników SharePoint Karta pacjenta – historia choroby SharePoint Administracja wewnętrzna – portal obiegu dokumentów Exchange Planowanie wizyt, ustalanie grafików pracy służb medycznych Lync Komunikacja on-line z pacjentami

4 Bezpieczeństwo i zgodność
:42 Misja i Możliwości Dziś specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia potrzebują spójnych, precyzyjnych i aktualnych informacji, by mogli podejmować trafne decyzje, zapewniać odpowiednią opiekę pacjentowi, uzyskiwać wiedzę fachową i usprawniać procesy. Komunikacja z pacjentami Umożliwienie pacjentom zarządzania własnym zdrowiem Analiza potrzeb Wykorzystanie danych o zdrowiu w podejmowaniu trafnych decyzji i osiąganiu lepszych wyników Współpraca i kontakty Umożliwienie wymiany informacji i narzędzi na rzecz współpracy Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami Zapewnienie kontrolowanego dostępu do danych pacjenta, informacji o nim i jego historii Skuteczność Wykorzystanie zasobów tam, gdzie są one potrzebne, w celu zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 Łączymy w nowy sposób z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
Łącz się w czasie rzeczywistym przy pomocy różnych urządzeń i korzystaj z jednego, spójnego interfejsu użytkownika PC Telefon Internet

6 SharePoint Co to jest SharePoint?
:42 SharePoint Co to jest SharePoint? SharePoint to oprogramowanie firmy Microsoft, umożliwiające budowę wewnątrzfirmowych portali wspierających pracę grupową, komunikację, zarządzanie wiedzą i przepływ dokumentów. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 SharePoint Kluczowe funkcje SharePoint
:42 SharePoint Kluczowe funkcje SharePoint Ujednolicony dostęp do informacji usprawnia współpracę i zwiększa możliwości decyzyjne zespołów lekarskich i części administracyjnej jednostek służby zdrowia. Automatyczne powiadomienia informują użytkowników o zmianach w stronach i dokumentach. Osobiste i publiczne widoki dokumentów, informacji i aplikacji zwiększają użyteczność intranetu. Integracja z aplikacjami Microsoft Office zwiększa użyteczność intranetu i samych aplikacji Office. Zaawansowane funkcje: Integracja z wieloma bazami danych i aplikacjami, włączając w specializowane systemy firm trzecich i systemy stosowane w jednostkach służby zdrowia. Dostarczanie treści i udostępnianie aplikacji z uwzględnieniem ról użytkowników, list dystrybucyjnych, hierarchii i innych kryteriów. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 SharePoint SharePoint w Służbie Zdrowia
:42 SharePoint SharePoint w Służbie Zdrowia Kontekst usprawnienia obiegu dokumentów Możliwości wykorzystania Dyrektor szpitala monitoruje wydajność Lekarz analizuje dane kliniczne i wyniki Pacjent otrzymuje wyniki i receptę Pacjent otrzymuję skoordynowaną opiekę w domu Oferta Microsoft Analizy przypadków © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Monitorowanie wydajności szpitala
:42 Monitorowanie wydajności szpitala Zaplanowanie spotkania w celu wybrania kandydatów do wywiadu 10:30 Spotkanie poglądowe Ustawienie statusu w celu zainicjowania przeglądu przez komitet doradczy 10:00 Proces przeglądu CV Przeglądanie pulpitu nawigacyjnego pokazującego dane o zajętości i wydajności personelu 11:00 Pulpit nawigacyjny operacji Przegląd aplikacji i CV 8:00 Formularze aplikacyjne Zdalne aktualizowanie i komentowanie danych finansowych 11:30 Zunifikowana bramka dostępu Dyrektor szpitala © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Analiza danych klinicznych i wymiana wyników
:42 Analiza danych klinicznych i wymiana wyników Rozmowa z innym lekarzem w celu skonsultowania diagnozy 13:30 z wykorzystaniem programu Lync Dostęp do portalu i przegląd wyników wraz z historią pacjenta 13:00 Portal dla lekarzy Przekazanie pacjentowi wyników wraz z informacjami na temat recepty 14:00 Zatwierdzenie przez lekarza Powiadomienie o tym, że wyniki badań pacjenta zostały opracowane 12:00 Urządzenie mobilne z Windows Wysłanie recepty do apteki pacjenta 14:30 Formularz recepty Lekarz © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 Otrzymanie wyników i informacji o recepcie
:42 Otrzymanie wyników i informacji o recepcie Przegląd wyników, diagnozy, terapii i recepty 15:00 Profil pacjenta Dostęp do zabezpieczonej historii pacjenta, wyników badań i informacji 14:45 Portal dla pacjentów Telefon do apteki w celu ustalenia, kiedy recepta zostanie zrealizowana 15:15 Kontakt z apteką Otrzymanie automatycznej wiadomości o dostępności wyników badań 14:30 Automatyczna wiadomość Zaplanowanie kolejnej wizyty lekarskiej 15:30 Umówienie kolejnej wizyty Pacjent – Anna © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 Przeniesienie opieki nad pacjentem do jego domu
:42 Przeniesienie opieki nad pacjentem do jego domu Pomiar poziomu glukozy za pomocą zsynchroni-zowanego z domowym komputerem urządzenia, które przesyła dane lekarzowi 9:30 Urządzenie pomiarowe Odbieranie alarmów o zbyt wysokim poziomie cukru; przyjmowanie insuliny w celu wyrównania poziomu cukru 13:30 Mobilny alarm Przegląd planu diety i ćwiczeń oraz konsultacje online z lekarzem 9:00 Rozmowa z lekarzem Bezpieczny dostęp do historii pacjenta, terminów i planu posiłków 8:00 Portal dla pacjentów Rejestracja posiłków i ćwiczeń oraz zapisanie portfolio pacjenta 18:00 Dziennik diety Pacjent — Janusz © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 SharePoint Server 2010 Portal dla pacjentów
Elektroniczny obieg dokumentacji i wyników badań pacjenta Prowadzenie badań przez pracowników naukowych – wersjonowanie publikacji Gromadzenie i zarządzanie dokumentacją szpitalną Baza wiedzy dla studentów i pracowników

14 Szpital przechodzi na pojedynczą platformę w celu stworzenia bogatej strony multimedialnej i łatwego zarządzania zawartością :42 „Dzięki SharePoint Server 2010 w końcu znaleźliśmy technologię, która w pełni wspiera nasze zaangażowanie w innowacyjność i pozwala nam stawiać pacjenta na pierwszym miejscu”. Petra Timmer, dyrektor ds. komunikacji, Spaarne Ziekenhuis Wyzwanie Rozwiązanie Wyniki Konsolidacja systemów IT i usprawnienie zarządzania zasobami kluczowych informacji Potrzeba zaawansowanej infrastruktury do zarządzania treścią i łatwych w użyciu narzędzi intranetowych Zrestrukturyzowanie publicznych witryn z atrakcyjną zawartością w sposób odpowiadający pacjentom i odwiedzającym Nowa strona intranetowa oraz strona firmowa w SharePoint Server 2010, która zawiera przepływy zadań, spełnia standardy dostępności i obsługuje multimedia Pojedyncze, scentralizowane narzędzie do przeglądania danych pacjentów wraz z informacjami z protokołów szpitalnych Możliwość większej innowacyjności w odniesieniu do informacji i komunikacji Większa wydajność zadań związanych z zarządzaniem zawartością Mniejsze wysiłki związane z utrzymaniem zasobów IT Czas na koncentrację na większych, strategicznych inicjatywach SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ DYNAMICZNE FUNKCJE SIECI WEB SKONSOLIDOWANE SYSTEMY IT © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 :42 Agencja ochrony zdrowia ułatwia specjalistom dostęp do informacji dzięki portalowi sieci web „Połączenie SharePoint Server 2010 i technologii wyszukiwania FAST to najkorzystniejsze rozwiązanie – jak dotąd o niebo lepsze od innych”. Andrew Fenton, główny specjalista ds. informacji dla NHS Evidence, National Institute for Health and Clinical Excellence Wyzwanie Rozwiązanie Wyniki Konieczność przeszukiwania wielu źródeł, by specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia mogli znaleźć aktualne dane o najlepszych praktykach w danym zakresie Zapotrzebowanie na portal sieci web, stanowiący pojedynczy punkt dostępu i umożliwiający wyszukanie dowodów usprawniających proces podejmowania decyzji Zebranie źródeł informacji z różnymi strukturami danych i taksonomiami Wdrożenie SharePoint Server 2010 i wyposażonej w filtry pozwalające na obróbkę wyników technologii wyszukiwania FAST w celu zapewnienia oznakowanych danych, specjalistycznych zbiorów i informacji bibliograficznych Strona sieci web, dająca dostęp do około 2 milionów specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia Opłacalne rozwiązanie, które łatwo zintegrować z innymi produktami Cieszące się zaufaniem zasoby informacji o kwestiach zdrowotnych Platforma do wyszukiwania, cechująca się dużą skalowalnością i funkcjonalnością Wydajne umiejscawianie informacji medycznych LEPSZE ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI OPŁACALNA TECHNOLOGIA SKUTECZNIEJSZE WYSZUKIWANIE © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 Demo

17 Telefonia VoIP dla Służby zdrowia
Co to jest Lync? ... jest to rozwiązanie firmy Microsoft do realizacji nowoczesnych form komunikacji i współpracy. I o wiele, wiele wiecej...

18 Presence,IM,Voice, Video
Telefonia VoIP dla Służby zdrowia Komunikacja w ramach jednostki służby zdrowia i z pacjentami. >> Presence,IM,Voice, Video Wherever You Are Customers & partners federation Mobile workforce Remote workers Lync™ Edge Server 2010 Mobile UC enbled Inside your organization Conferencing Telepresence systems Extending A/V-enabled rooms Desktop with webcam Customers/partners Web Conferencing Lync™ Server 2010 Lync™ 2010 Presence IM, Voice & Video „one to one”

19 Telefonia VoIP dla Służby zdrowia Komunikacja w ramach jednostki służby zdrowia i z pacjentami.
>> Open Voice World Integration with existing PBX Audio Conf for external user Voice Messaging Direct SIP SIP Trunking Audio Conference Bridge Auto Attendant Response Group Call Park Lower PSTN cost Lync™ Mediation 2010 Outbound, Inbound PSTN Calls from desk phones and Lync Client >> Extend Communication to the Healtcare Process Integrate Presence and communication channels with Line-Of-Healtcare Application Extend Communications to Healtcare Process Open API Lync™ Mediation 2010

20 Konsultacja Pacjenta z Lekarzem
Do prowadzenia wielostronnych spotkań (lekarze, pacjenci) Wiele sposobów wymiany informacji (głos, obraz, udostępnianie aplikacji, wspólna analiza wyników, transfer plików) Dostęp z dowolnego miejsca Nagrywanie Szyfrowana komunikacja Planowanie z poziomu Outlook Bezpłatny klient konferencyjny dla pacjentów Obraz całego pomieszczenia z Polycom CX 5000

21 Komunikacja w ramach jednostki służby zdrowia
Natychmiastowy kontakt z każdym pracownikiem Informacja o dostępności, integracja z kalendarzem Exchange Wiele sposobów komunikacji w jednym narzędziu (czat, głos, obraz, udostępnianie aplikacji, transfer pliku, telefon, konferencje, poczta głosowa) Praca z dowolnego miejsca Dostęp do informacji lokalizacji personelu mobilnego /karetki, pielęgniarki środowiskowe/ Szyfrowana komunikacja

22 Lync Server 2010 IP Phone Portfolio
High Polycom CX3000 Polycom CX700 $ Mid Polycom CX600 Aastra 6725 iP Polycom CX500 Aastra 6721 iP Common Area IW desk (Low) IW desk (High) Conference Room Location OPTIMIZED FOR Microsoft® Lync™

23 Demo

24 Microsoft Lync Server Scenariusze wykorzystania w służbie zdrowia
Spotkania z pacjentami Komunikacja wewnętrzna w ramach jednostki służby zdrowia Komunikacja pomiędzy centralą szpitala a oddziałami Komunikacja w rozproszonych zespołach roboczych Szkolenia personelu służby zdrowia Nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne Audio & Video Alternatywa dla tradycyjnej centrali telefonicznej

25 Microsoft Lync Server Korzyści z zastosowaina
Redukcja kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń (o 40%) Obniżenie kosztów połączeń telefonicznych (o 40%) Obniżenie kosztów systemów komunikacyjnych (o 50%) Skrócenie cykli odsługi (o 20%) Skrócenie czasu realizacji projektów (o 10%) Szybsze rozwiązywanie problemów pacjentów Elastyczniejsze podejście do obsługi pacjentów 1 Na podstawie raportu firmy konsultingowej Forrester Consulting, Październik 2007

26 Exchange 2010 Co to jest Exchange?
Microsoft Exchange to zaawansowany serwer do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzy, książki adresowej oraz wsparcia dla pracy grupowej.

27 Exchange 2010 Poczta elektroniczna
Przesyłanie wyników badań wewnątrz jednostki służby zdrowia i do pacjenta Rezerwacja sal operacyjnych, sprzętu medycznego, sal konferencyjnych Automatyczna rejestracja pacjentów Ustalanie planu wizyt lekarskich Organizacja grafików pracy pielegniarek Organizacja czasu pracy personelu białego

28 Exchange 2010 – poczta elektroniczna
Dostęp z dowolnego miejsca (Outlook, przeglądarka, telefon) Zaawansowane wyszukiwanie Kategoryzowanie informacji, reguły i foldery Firmowa książka adresowa Archiwum wiadomości Odzyskanie usuniętej wiadomości Wiadomość „Po za biurem” Poczta głosowa Podpowiedzi

29 Exchange kalendarz Dostęp z dowolnego miejsca (Outlook, przeglądarka, telefon) Kalendarze indywidualne Kalendarze zasobów (sale, projektory, laptopy, samochody) Asystent Spotkań Przypomnienia Udostępnianie kalendarzy Terminy prywatne

30 Demo

31 Q & A

32 :42 Dziekuję | Artur Racinowski TSP Voice | Microsoft Central & Eastern Europe | mail: | ©2010 Microsoft Corporation. Niniejsze materiały służą jedynie celom informacyjnym. Informacje w nich zawarte nie są w żaden sposób wiążące dla firmy Microsoft. © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Pobierz ppt "Paczka Telemedyczna Microsoft Artur Racinowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google