Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych."— Zapis prezentacji:

1 1 Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 2 W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WUP jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch programów operacyjnych: 1)Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2)Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WUP jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch programów operacyjnych: 1)Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2)Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3 W ramach SPO RZL, WUP wdrażał będzie dwa działania: 1) 1) Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży 1) 1) Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia W ramach SPO RZL, WUP wdrażał będzie dwa działania: 1) 1) Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży 1) 1) Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 4 Działania w ramach SPO RZL wdrażane są w dwóch schematach. Schemat a (tryb pozakonkursowy) realizowany jest przez WUP we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa podkarpackiego. W schemacie b WUP odpowiedzialny jest m.in. za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków, ich ocenę. Działania w ramach SPO RZL wdrażane są w dwóch schematach. Schemat a (tryb pozakonkursowy) realizowany jest przez WUP we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa podkarpackiego. W schemacie b WUP odpowiedzialny jest m.in. za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków, ich ocenę.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 5 Aktualnie w ramach SPO RZL realizowane są projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W projekcie Dobry start 3286 osób do 25 roku życia objętych ma być szkoleniami i stażami oraz poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. 11 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Całkowity koszt projektu wyniesie 11 700 000 PLN. Aktualnie w ramach SPO RZL realizowane są projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W projekcie Dobry start 3286 osób do 25 roku życia objętych ma być szkoleniami i stażami oraz poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. 11 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Całkowity koszt projektu wyniesie 11 700 000 PLN.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 6 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.2 Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.2 Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 7 Projekt Aktywny powrót zakłada pomoc 2221 osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia. Otrzymają oni pomoc w postaci zatrudnienia subsydiowanego, szkoleń, przygotowania zawodowego, pomocy w poszukiwaniu pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wynosi 8 337 431 PLN.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 8 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.3 osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.3 osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 9 W listopadzie WUP planuje ogłoszenie konkursów dla Działań 1.2 oraz 1.3. schemat b w ramach SPO RZL. Na każde z działań przeznaczone będzie odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. Na każde z działań przeznaczone będzie odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. W listopadzie WUP planuje ogłoszenie konkursów dla Działań 1.2 oraz 1.3. schemat b w ramach SPO RZL. Na każde z działań przeznaczone będzie odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. Na każde z działań przeznaczone będzie odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 10 Preferowane będą następujące typy projektów: Preferowane będą następujące typy projektów: Szkolenia i doradztwo dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Szkolenia i doradztwo dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kluby Pracy Kluby Pracy Preferowane będą następujące typy projektów: Preferowane będą następujące typy projektów: Szkolenia i doradztwo dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Szkolenia i doradztwo dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kluby Pracy Kluby Pracy

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 11 Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Promocja inicjatyw lokalnych Promocja inicjatyw lokalnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Promocja inicjatyw lokalnych Promocja inicjatyw lokalnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 12 Beneficjentami w powyższych działaniach mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Pracodawcy Pracodawcy Beneficjentami w powyższych działaniach mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Pracodawcy Pracodawcy

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 13 W ramach ZPORR, WUP wdrażał będzie trzy działania: 1) 1) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. W ramach ZPORR, WUP wdrażał będzie trzy działania: 1) 1) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 14 Realizowane będą następujące typy projektów: Szkolenia dla pracujących osób dorosłych Szkolenia dla pracujących osób dorosłych Szkolenie podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych Szkolenie podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych Szkolenia dla rolników i domowników Szkolenia dla rolników i domowników Usługi doradcze Usługi doradcze Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Realizowane będą następujące typy projektów: Szkolenia dla pracujących osób dorosłych Szkolenia dla pracujących osób dorosłych Szkolenie podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych Szkolenie podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych Szkolenia dla rolników i domowników Szkolenia dla rolników i domowników Usługi doradcze Usługi doradcze Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 15 Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy Działanie 2.1 w latach 2004 - 2006 41 256 868 PLN (EFS + Budżet Państwa) Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy Działanie 2.1 w latach 2004 - 2006 41 256 868 PLN (EFS + Budżet Państwa)

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 16 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.1 Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, Studenci szkół wyższych, Studenci szkół wyższych, BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.1 Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, Studenci szkół wyższych, Studenci szkół wyższych,

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 17 Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa Doradcy rolniczy, Doradcy rolniczy, Instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych Instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa Doradcy rolniczy, Doradcy rolniczy, Instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych Instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 18 2) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Realizowane będą następujące typy projektów: Szkolenia i kursy Szkolenia i kursy Usługi doradcze Usługi doradcze Informacja zawodowa Informacja zawodowa Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy Działanie 2.3 w latach 2004 - 2006 24 521 728 PLN (EFS + Budżet Państwa) 2) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Realizowane będą następujące typy projektów: Szkolenia i kursy Szkolenia i kursy Usługi doradcze Usługi doradcze Informacja zawodowa Informacja zawodowa Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy Działanie 2.3 w latach 2004 - 2006 24 521 728 PLN (EFS + Budżet Państwa)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 19 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.3 Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.3 Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 3) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Realizowane będą następujące projekty: Szkolenia i kursy Szkolenia i kursy Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy Informacja zawodowa i usługi doradcze Informacja zawodowa i usługi doradcze Subsydiowanie zatrudnienia. Subsydiowanie zatrudnienia. Działanie 2.4 w latach 2004 - 2006 36 782 592 PLN (EFS + Budżet Państwa) 3) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Realizowane będą następujące projekty: Szkolenia i kursy Szkolenia i kursy Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy Informacja zawodowa i usługi doradcze Informacja zawodowa i usługi doradcze Subsydiowanie zatrudnienia. Subsydiowanie zatrudnienia. Działanie 2.4 w latach 2004 - 2006 36 782 592 PLN (EFS + Budżet Państwa)

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 21 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.4 P racownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracownicy sektora ochrony zdrowia, P racownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracownicy sektora ochrony zdrowia, Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 2.4 P racownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracownicy sektora ochrony zdrowia, P racownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracownicy sektora ochrony zdrowia, Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 22 Pracownicy przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, Pracownicy przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Pracownicy przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, Pracownicy przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 23 Beneficjentami w ZPORR mogą być m.in.: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szkoły wyższe Szkoły wyższe Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne Beneficjentami w ZPORR mogą być m.in.: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szkoły wyższe Szkoły wyższe Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 24 Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji Jednostki naukowe Jednostki naukowe Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Pracodawcy Pracodawcy Samorządy gospodarcze i zawodowe Samorządy gospodarcze i zawodowe Partnerstwa w/w podmiotów Partnerstwa w/w podmiotów Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji Jednostki naukowe Jednostki naukowe Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Pracodawcy Pracodawcy Samorządy gospodarcze i zawodowe Samorządy gospodarcze i zawodowe Partnerstwa w/w podmiotów Partnerstwa w/w podmiotów

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 25 Pod koniec września WUP w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Terminy składania wniosków: Działanie 2.1 i 2.4 - konkurs otwarty, przyjmowanie wniosków do 29.11.2004 Działanie 2.3 - konkurs zamknięty, nabór wniosków 19.10.2004 - 05.11.2004 Pod koniec września WUP w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Terminy składania wniosków: Działanie 2.1 i 2.4 - konkurs otwarty, przyjmowanie wniosków do 29.11.2004 Działanie 2.3 - konkurs zamknięty, nabór wniosków 19.10.2004 - 05.11.2004

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Burnat WUP Rzeszów www.wup-rzeszow.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Burnat WUP Rzeszów www.wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "1 Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w działaniach realizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google