Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje kluczowe jako podstawa (samo) zatrudnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje kluczowe jako podstawa (samo) zatrudnienia"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje kluczowe jako podstawa (samo) zatrudnienia
Szkoła Kluczowych Kompetencji Kompetencje kluczowe jako podstawa (samo) zatrudnienia Marcin Szumigraj Uniwersytet Zielonogórski

2 Polityka zatrudnienia w UE
Szkoła Kluczowych Kompetencji Polityka zatrudnienia w UE Wspieranie wykwalifikowanej wyszkolonej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Tworzenie rynków zdolnych do zmiany - uelastycznienie rynku pracy Promowanie przedsiębiorczości Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy Rozwój technologii informatycznych Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, zakładania małych i średnich przedsiębiorstw Mobilność pracowników Zdolność do zatrudnienia (employability) Źródło: Strategia Lizbońska- droga do sukcesu zjednoczonej Europy 2002

3 Kompetencje obywatela UE na rynku pracy
Zdolny do (samo) zatrudnienia Przedsiębiorczy Mobilny Innowacyjny

4 Zdolny do (samo)zatrudnienia
Odpowiedzialny za (stworzenie) utrzymanie własnego miejsca pracy Permanentnie podnoszący kwalifikacje zawodowe Znający tendencje na rynkach pracy Wychodzący naprzeciw oczekiwaniom pracodawców

5 Rynek pracy w UE

6 Rynek Pracy w UE dynamika

7 Rynek Pracy w UE likwidacja miejsc pracy

8 Rynek Pracy w UE tworzone miejsca pracy

9 Szkoła Kluczowych Kompetencji
Rynek pracy w Polsce

10 Rynek pracy w Polsce podstawowe cechy
bezrobotnych Spadki bezrobocia związane są z: uelastycznieniem regulacji prawnych, eksportem bezrobocia oraz zjawiskiem tzw. sezonowości Zróżnicowany w poszczególnych regionach kraju co powodowane jest nierównomiernym rozwojem społeczno – gospodarczego regionów, jak i położeniem geograficznym oraz zaawansowaniem procesów restrukturyzacyjnych prywatyzacyjnych w gospodarce narodowej Wysoki poziom bezrobocia długotrwałego. Ta grupa bezrobotnych – 449,1 tys. osób - stanowiła 26,2% ogółu zarejestrowanych w końcu września 2009 r. Źródło: Sytuacja na rynku pracy w Polsce MPiPS 2009

11 Rynek pracy w Polsce podstawowe cechy cd.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują kobiety – 52,9% ogółu zarejestrowanych Osoby w wieku lata stanowiły 23,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych –  396,0 tys. osób 20,7% ogółu bezrobotnych posiada prawo do zasiłku W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, oraz mające niższy wiek. W końcu września 2009 r. wyższe wykształcenie posiadało 162,7 tys. osób (9,5%). Czynniki te zmniejszają prawdopodobieństwo pozostawania bez pracy powyżej 12 miesięcy. Źródło: Sytuacja na rynku pracy w Polsce MPiPS 2009

12 Rynek Pracy w Polsce tendencje zatrudnienia
Branża techniczna i IT: Mechanika Budownictwo (projektanci, architekci, kierownicy budowy) Energetyka Automatyka Logistyka i transport, Telekomunikacja Branża IT (analitycy, projektanci i programiści, specjaliści od tworzenia systemów i aplikacji, administratorzy sieci, pracownicy wsparcia technicznego) Źródło: Portal Rynku Pracy HRK.pl

13 Rynek Pracy w Polsce tendencje zatrudnienia cd.
Sektor finansowy: Doradcy (biznesowi, detaliczni, kredytowi, finansowi) Analitycy finansowi Analitycy kredytowi Specjaliści ds. ryzyka Księgowi (specjaliści ds. sprawozdawczości finansowej, biegli rachunkowi, specjaliści ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich) Specjaliści ds.marketingu Źródło: Portal Rynku Pracy HRK.pl

14 Rynek Pracy w Polsce tendencje zatrudnienia cd.
Edukacja: Nauczyciele dorosłych (trenerzy, szkoleniowcy) Nauczyciele języków obcych Nauczyciele zawodów technicznych Doradcy z dziedziny psychologii i socjologii Opiekunowie osób starszych Pedagodzy Animatorzy kultury Teletutor, specjaliści od e-learnigu Źródło: Portal Rynku Pracy HRK.pl

15 Rynek Pracy w Polsce tendencje zatrudnienia cd.
Pozostałe branże: Handel (sprzedawcy detaliczni, przedstawiciele handlowi) Pracownicy call center Medycyna (lekarze anestezjolodzy, pediatrzy, chirurdzy ogólni, specjaliści intensywnej terapii, specjaliści medycyny ratunkowej, pielęgniarki, farmaceuci - kierownicy aptek, specjaliści ds. monitorowania badań klinicznych, rejestracji leków, przedstawiciel medyczny) Źródło: Portal Rynku Pracy HRK.pl

16 Oczekiwania pracodawców
Kwalifikacje formalne: wykształcenie wyższe, specjalistyczna wiedza Kompetencje komunikacyjne: prezentowanie informacji w jasny i przekonujący sposób, umiejętność słuchania i rozważania racji drugiej strony, zdolności negocjacyjne; znajomość języków obcych Kompetencje matematyczne: zdolności analityczne umiejętność rozwiązywania problemów, rozważania ich z każdej strony, realizm, poszukiwanie danych, analiza danych Umiejętność uczenia się: zdolność i chęć uczenia się nowych rzeczy – chęć ciągłego doskonalenia zawodowego, staże, praktyki, wolontariat Źródło: Job Index Survey 2003, 2004, 2005, 2009

17 Oczekiwania pracodawców cd.
Kompetencje społeczne i obywatelskie: poświęcenie, zapał, entuzjazm- determinacja w dążeniu do założonych celów, umiejętność budowania konstruktywnych związków interpersonalnych, identyfikowanie konfliktów, wspieranie innych, szacunek dla innych, tolerancja i akceptacja inności, dzielenie się pomysłami i informacjami; umiejętności pracy w grupie; zdolności przywódcze; inspirowanie innych, uczciwość i prawość, odporność na stres Kreatywność i przedsiębiorczość: elastyczność, prężność, pomysłowość zaradność; umiejętność planowania i samoorganizacji, mobilność Źródło: Job Index Survey 2003, 2004, 2005, 2009

18 Oczekiwania pracodawców - analiza ogłoszeń prasowych
Znajomość języków obcych Komunikatywność Dyspozycyjność Umiejętność obsługi komputera Samodzielność działania Umiejętność pracy zespołowej Doświadczenie Źródło: Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Bienia M., (2005), Rynek Pracy w Polsce i Unii Europejskiej

19 Kompetencje kluczowe a rynek pracy
porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; inicjatywność i przedsiębiorczość; Zdolny do (samo) zatrudnienia Mobilny Przedsiębiorczy Innowacyjny

20 Kontakt


Pobierz ppt "Kompetencje kluczowe jako podstawa (samo) zatrudnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google