Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
oferta edukacyjna osiągnięcia współpraca z zagranicą zajęcia pozalekcyjne obozy baza dydaktyczna ul. Skalników 6 tel. (076) zs zs.polkowice.pl

2 Liceum Ogólnokształcące OFERTA EDUKACYJNA

3 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROK SZKOLNY 2008/2009 Klasa ogólna Klasa językowa Klasa humanistyczna z elementami psychologii i socjologii Klasa informatyczno-matematyczna Klasa biologiczno- chemiczna Klasa humanistyczna

4 Klasa ogólna Klasa ogólna jest propozycją dla kandydatów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań lub nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybiorą w przyszłości. Odpowiednia liczba godzin z przedmiotów nauczania oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna pozwolą w sposób rzetelny przygotować ucznia do egzaminu maturalnego. Językiem wiodącym będzie angielski, zaś drugim: niemiecki lub rosyjski. Zakładamy, że w rozszerzonym zakresie będą realizowane: historia, biologia, geografia i wiedza o społeczeństwie, co w trzyletnim cyklu nauczania umożliwi uczniom wybranie właściwych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Uczniom tej klasy stwarza się szeroką możliwość wyboru wymarzonego kierunku studiów.

5 Klasa językowa Klasa umożliwia uczniom zdobywanie wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem sprawności posługiwania się dwoma językami obcymi. język angielski lub niemiecki - jako język pierwszy zakłada kontynuację nauki język drugi - (niemiecki lub angielski) może być nauczany od poziomu podstawowego. Nauka w tej klasie stwarza możliwość wyjazdu do szkół partnerskich krajów europejskich, uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany dla młodzieży „Letnia Akademia Języka Polskiego”, pracę w teatrze szkolnym oraz innych organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych.

6 Klasa informatyczno-matematyczna
W klasie zwiększona jest liczba godzin matematyki i informatyki. Podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych z matematyki realizowany jest program rozszerzony. Na lekcjach informatyki uczniowie rozwiązują problemy algorytmiczne oraz zapoznają się z językami programowania. Zainteresowani matematyką uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe (Uniwersytet Wrocławski, DWSPiT w Polkowicach). Biorą udział w konkursach informatycznych i matematycznych, Dolnośląskich Meczach Matematycznych, obozach matematycznych oraz w kursie TALENT organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Językiem wiodącym jest angielski, zaś drugim niemiecki.

7 Klasa biologiczno- chemiczna
Nauka w klasie o profilu biologiczno-chemicznym umożliwi uczniom przygotowanie się do matury z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym oraz ułatwi start na studia medyczne, przyrodnicze i wychowania fizycznego. Ponadto będzie możliwość rozwijania swoich zainteresowań przyrodniczych na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczenia w konkursach, projektach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystywane będą nowoczesne metody pracy, w tym komputerowe wspomaganie procesu nauczania – uczenia się, udział warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zajęcia w muzeach i laboratoriach. Klasa realizuje rozszerzony program z biologii i chemii. Proponujemy jako wiodący język angielski zaś drugi: rosyjski lub niemiecki.

8 Klasa humanistyczna Klasa realizuje w rozszerzonym zakresie j. polski, historię, wiedzę o kulturze. Kształcenie humanistyczne zostało wzbogacone o edukację filozoficzną i etyczną. Proponujemy jako wiodący język angielski zaś drugi rosyjski lub niemiecki. Dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań to: koła przedmiotowe z j. polskiego i historii, koło z historii sztuki, warsztaty teatralne, teatr „Anty-dotum”, spotkania z twórcami kultury, wykłady na uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie nauki możliwość udziału w obozie teatralnym ! W programie także częste wyjazdy do teatrów, galerii i muzeów.

9 Klasa humanistyczna NOWOŚĆ!!! z elementami psychologii i socjologii
Klasa realizuje w rozszerzonym zakresie język polski, historię i wiedzę o kulturze. Kształcenie humanistyczne zostało wzbogacone o elementy psychologii i socjologii. W trakcie nauki istnieje możliwość udziału w obozach przedmiotowych, wyjazdach do teatrów, galerii, muzeów, w warsztatach psychologicznych i praca w grupach wsparcia. Proponujemy jako wiodący język angielski, zaś drugi rosyjski lub niemiecki.s Cele stworzenia takiej klasy: poszerzenie kształcenia humanistycznego poprzez wprowadzenie elementów psychologii i socjologii, poznawanie i rozwijanie własnej osobowości poprzez udział w zajęciach z zakresu komunikacji i mediacji, rozpoznawanie zjawisk socjologicznych, ich interpretacja, analiza postaw społecznych, lepsze przygotowanie uczniów do matury i zapewnienie im pewniejszego startu na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych.

10 Technikum w zawodzie technik informatyk OFERTA EDUKACYJNA

11 Technikum w zawodzie technik informatyk
Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, co pozwala na uczestniczenie we współczesnym świecie komputerów już od pierwszych zajęć. Program szkoły umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie: obsługi programów biurowych, wykonywania zadań administracyjnych na serwerze i sieci lokalnej, tworzenia programów w strukturalnych językach programowania, tworzenia stron internetowych, instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych, tworzenia i obróbki grafiki i video na komputerze.

12 Technikum w zawodzie technik ekonomista OFERTA EDUKACYJNA

13 Technikum w zawodzie technik ekonomista
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Nauka w technikum umożliwi poznanie terminologii zawodowej w języku angielskim i wyjazdy do szkół partnerskich krajów europejskich.

14 TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec OFERTA EDUKACYJNA

15 Technikum w zawodzie technik handlowiec
NOWOŚĆ!!! Technikum w zawodzie technik handlowiec Absolwent legitymujący się tytułem technika handlowca jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych: podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podstawowych funkcji handlowych w procesie sprzedaży detalicznej i hurtowej, zaplanowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej, podjęcia pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego.

16 Technikum w zawodzie technik handlowiec
NOWOŚĆ!!! Technikum w zawodzie technik handlowiec Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacyjnych, organizacji pracy w miejscach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami.

17 TECHNIKUM w zawodzie technik hotelarstwa OFERTA EDUKACYJNA

18 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
NOWOŚĆ!!! Technikum w zawodzie technik hotelarstwa Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Technik hotelarstwa może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

19 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
NOWOŚĆ!!! Technikum w zawodzie technik hotelarstwa Typowymi miejscami pracy są hotele, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych instytucjach i organizacjach.

20 Cykl kształcenia obejmuje 4 lata.
Technikum Cykl kształcenia obejmuje 4 lata. Uczniowie kształcą się w zawodzie technik ekonomista technik informatyk technik handlowiec technik hotelarstwa Nauka kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym dalsze kształcenie na studiach wyższych oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, którego pozytywny wynik nadaje tytuł technika.

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OFERTA EDUKACYJNA

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka w ZSZ trwa 2 lub 3 lata w zależności od wybranego przez ucznia zawodu i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym (dla uczniów zdobywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych). Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna planuje przyjąć na rok szkolny 2008/2009 60 uczniów do 2 oddziałów wielozawodowych

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa cd.
Nauka toczy się trzema równoległymi torami: nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole (3 dni w tygodniu w klasach pierwszych i drugich oraz 1 dzień w klasie trzeciej), nauka zawodu w zakładach pracy w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (2 dni w tygodniu w klasie pierwszej i drugiej oraz 4 dni w klasie trzeciej), nauka teorii przedmiotów zawodowych odbywa się na miesięcznych kursach w każdym roku kształcenia w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego.

24 Współpraca z zagranicą
Szkoła uczestnicząca w programach Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS. Partner wielu szkół zagranicznych. Szkoła stowarzyszona UNESCO. Laureat międzynarodowego konkursu z zakresu ochrony środowiska – ECCE.

25 Osiągnięcia szkoły 2006/2007 Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza” (etap powiatowy) – Grand Prix - Dorota Bajon II Edycja Konkursu „Czysty Las” (etap regionalny) - III miejsce – członkowie koła ekologicznego. Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej „Licz się ze słowami” – Im. J.Greń; IIm. E.Pelc; IIIm. D.Bajon i A. Bokuniewicz. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (etap powiatowy) – I m. Agnieszka Jaskot, II m. – Wojciech Chorążykiewicz Konkurs fotograficzny „Znam i podziwiam Ziemię Zagłębia Miedziowego” (etap powiatowy) - I m. – Bartosz Sokół Międzyszkolny Konkurs Językowy „Spell-Check”– II m. Ł. Zarzecki XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy (etap powiatowy) – I m. drużynowo Wojewódzki Turniej Indywidualny „DialNet Masters” – laureat – Wojciech Chorążykiewicz V Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki –ogólnopolski – finalista – Dawid Kulhawiec

26 Osiągnięcia szkoły 2006/2007 cd.
Konkurs „Znam środowisko Polski” II Edycja Konkursu Przyrodniczego (etap powiatowy) – I m. Martyna Maik, II m. Agnieszka Kuchta, III m. Piotr Prażyniewicz Finał IV Edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Gospodarce – II m. drużynowo IV Edycja Powiatowego Konkursu „Region Polkowice” – III m. drużynowo (Agnieszka Janik, Marianna Makowska) Dyktando Powiatowe „Gżegżółka w trzcinie” – I m. A.Bokuniewicz Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – I m. Ewelina Ziętek, II m. Anna Opałacz Powiatowy Konkurs „Mistrz Klawiatury” – I m. Jowita Greń, II m. Michał Różański, III m. Chrystian Baranowski XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Krajoznawczo-Turystyczny – VI drużynowo Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Od zabawy do nauki” – I m. Kamil Kobuz

27 Osiągnięcia szkoły w dziedzinie ekologii Laureat VI, VII, VIII edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii PROMOTOR EKOLOGII

28 Osiągnięcia szkoły w dziedzinie ekologii MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII
W 2008 r. szkoła otrzymała tytuł MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII

29 Sportowe osiągnięcia szkoły
Lekkoatletyka 2006/2007 Dolnośląska Szkolna Liga Lekkoatletyczna Chłopców – XI m. Dolnośląska Szkolna Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt – V m.

30 Sportowe osiągnięcia szkoły
Koszykówka Rok 2006/2007 Powiatowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców – I m. Finał Strefy Lubińskiej Koszykówki Dziewcząt – I m. Chłopców – III m. Finał Strefy Legnickiej Koszykówki Dziewcząt – I m. Finał Dolnośląski Koszykówki Dziewcząt – I m. Piłka ręczna Rok 2006/2007 Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – I m.

31 Sportowe osiągnięcia szkoły
Rok 2006/2007 Finał Strefy Legnickiej w pływaniu dziewcząt – III m. oraz chłopców – III m. Pływanie Siatkówka Rok 2006/2007 Turniej Powiatowy Siatkówki Dziewcząt i Chłopców – I m. Finał Strefy Lubińskiej Siatkówki Dziewcząt – IV m., Chłopców – III m.

32 Sportowe osiągnięcia szkoły
Finał Strefy Legnickiej Tenisa Stołowego Dziewcząt – III m. oraz Chłopców – II m. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym Chłopców – IV m.

33 Zajęcia pozalekcyjne PRZEDMIOTOWE koło matematyczne
koło języka polskiego ZAJĘCIA REKREACYJNO- -SPORTOWE: koło chemiczne koło języka angielskiego gimnastyka korekcyjna koło języka rosyjskiego pływanie koło przyrodniczo-ekologiczne piłka koszykowa chłopców koło młodego historyka koło informatyczne piłka nożna chłopców piłka siatkowa dziewcząt KOŁA ZAINTERESOWAŃ piłka siatkowa chłopców koło fotograficzne aerobik warsztaty filmowe warsztaty teatralne koło redakcji strony internetowej szkolny dyskusyjny klub filmowy interpretacja tekstu literackiego szkolne koło Caritas

34 Zajęcia międzyoddziałowe
przygotowujące do matury język polski chemia geografia historia WOS biologia matematyka fizyka

35 Obozy szkolne narciarski teatralny językowy

36 Obozy szkolne wakacyjny obóz matematyczny plener malarski

37 Przykładowe zajęcia pozalekcyjne
Koło fotograficzne

38 Baza dydaktyczna 2 sale gimnastyczne siłownia biblioteka czytelnia

39 Baza dydaktyczna sala komputerowa 1 sala komputerowa 2
pracownia techniki biurowej Kawiarenka „Smak-o-wita” sala komputerowa 1 sala komputerowa 2

40 Multimedialne Centrum Informacji
Baza dydaktyczna Pierwsza pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” Sala audiowizualna Multimedialne Centrum Informacji w czytelni szkolnej Sala audiowizualna

41 oraz w Multimedialnym Centrum Informacji
Baza dydaktyczna Druga pracownia (Macintoch) również współfinansowana z EFS w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz w Multimedialnym Centrum Informacji w czytelni szkolnej sala komputerowa 4

42 Aula Forum - sala widowiskowa


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google