Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach tel. (076) 74-65-111 zs zs.polkowice.pl www.zs.polkowice.pl ul. Skalników 6 oferta edukacyjnaosiągnięciazajęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach tel. (076) 74-65-111 zs zs.polkowice.pl www.zs.polkowice.pl ul. Skalników 6 oferta edukacyjnaosiągnięciazajęcia."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach tel. (076) 74-65-111 zs zs.polkowice.pl www.zs.polkowice.pl ul. Skalników 6 oferta edukacyjnaosiągnięciazajęcia pozalekcyjnewspółpraca z zagranicąbaza dydaktycznaobozy

2 Liceum Ogólnokształcące OFERTA EDUKACYJNA

3 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROK SZKOLNY 2008/2009 Klasa biologiczno- chemiczna Klasa biologiczno- chemiczna Klasa informatyczno- matematyczna Klasa informatyczno- matematyczna Klasa językowa Klasa językowa Klasa ogólna Klasa ogólna Klasa humanistyczna z elementami psychologii i socjologii Klasa humanistyczna z elementami psychologii i socjologii Klasa humanistyczna Klasa humanistyczna

4 Klasa ogólna Klasa ogólna jest propozycją dla kandydatów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań lub nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybiorą w przyszłości. Odpowiednia liczba godzin z przedmiotów nauczania oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna pozwolą w sposób rzetelny przygotować ucznia do egzaminu maturalnego. J ę zykiem wiod ą cym b ę dzie angielski, za ś drugim: niemiecki lub rosyjski. Zakładamy, że w rozszerzonym zakresie będą realizowane: historia, biologia, geografia i wiedza o społecze ń stwie, co w trzyletnim cyklu nauczania umożliwi uczniom wybranie właściwych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Uczniom tej klasy stwarza się szeroką możliwość wyboru wymarzonego kierunku studiów.

5 Klasa językowa język angielski lub niemiecki - jako język pierwszy zakłada kontynuację nauki język drugi - (niemiecki lub angielski) może być nauczany od poziomu podstawowego. Nauka w tej klasie stwarza możliwość wyjazdu do szkół partnerskich krajów europejskich, uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany dla młodzieży Letnia Akademia Języka Polskiego, pracę w teatrze szkolnym oraz innych organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych. Klasa umożliwia uczniom zdobywanie wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem sprawności posługiwania się dwoma językami obcymi.

6 Klasa informatyczno- matematyczna W klasie zwiększona jest liczba godzin matematyki i informatyki. Podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych z matematyki realizowany jest program rozszerzony. Na lekcjach informatyki uczniowie rozwiązują problemy algorytmiczne oraz zapoznają się z językami programowania. Zainteresowani matematyką uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe (Uniwersytet Wrocławski, DWSPiT w Polkowicach). Biorą udział w konkursach informatycznych i matematycznych, Dolnośląskich Meczach Matematycznych, obozach matematycznych oraz w kursie TALENT organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Językiem wiodącym jest angielski, zaś drugim niemiecki.

7 Klasa biologiczno- chemiczna Nauka w klasie o profilu biologiczno-chemicznym umożliwi uczniom przygotowanie się do matury z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym oraz ułatwi start na studia medyczne, przyrodnicze i wychowania fizycznego. Ponadto będzie możliwość rozwijania swoich zainteresowań przyrodniczych na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczenia w konkursach, projektach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystywane będą nowoczesne metody pracy, w tym komputerowe wspomaganie procesu nauczania – uczenia się, udział warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zajęcia w muzeach i laboratoriach. Klasa realizuje rozszerzony program z biologii i chemii. Proponujemy jako wiodący język angielski zaś drugi: rosyjski lub niemiecki.

8 Klasa realizuje w rozszerzonym zakresie j. polski, historię, wiedzę o kulturze. Kształcenie humanistyczne zostało wzbogacone o edukację filozoficzną i etyczną. Proponujemy jako wiodący język angielski zaś drugi rosyjski lub niemiecki. Klasa humanistyczna Dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań to: –koła przedmiotowe z j. polskiego i historii, –koło z historii sztuki, –warsztaty teatralne, –teatr Anty-dotum, –spotkania z twórcami kultury, –wykłady na uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie nauki możliwość udziału w obozie teatralnym ! W programie także częste wyjazdy do teatrów, galerii i muzeów.

9 Klasa humanistyczna z elementami psychologii i socjologii Klasa humanistyczna z elementami psychologii i socjologii Klasa realizuje w rozszerzonym zakresie język polski, historię i wiedzę o kulturze. Kształcenie humanistyczne zostało wzbogacone o elementy psychologii i socjologii. W trakcie nauki istnieje możliwość udziału w obozach przedmiotowych, wyjazdach do teatrów, galerii, muzeów, w warsztatach psychologicznych i praca w grupach wsparcia. Cele stworzenia takiej klasy: poszerzenie kształcenia humanistycznego poprzez wprowadzenie elementów psychologii i socjologii, poznawanie i rozwijanie własnej osobowości poprzez udział w zajęciach z zakresu komunikacji i mediacji, rozpoznawanie zjawisk socjologicznych, ich interpretacja, analiza postaw społecznych, lepsze przygotowanie uczniów do matury i zapewnienie im pewniejszego startu na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych. Proponujemy jako wiodący język angielski, zaś drugi rosyjski lub niemiecki.s NOWOŚĆ!!!

10 OFERTA EDUKACYJNA Technikum w zawodzie technik informatyk

11 obsługi programów biurowych, wykonywania zadań administracyjnych na serwerze i sieci lokalnej, tworzenia programów w strukturalnych językach programowania, tworzenia stron internetowych, instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych, tworzenia i obróbki grafiki i video na komputerze. Technikum w zawodzie technik informatyk Technikum w zawodzie technik informatyk Program szkoły umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie: Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, co pozwala na uczestniczenie we współczesnym świecie komputerów już od pierwszych zajęć.

12 OFERTA EDUKACYJNA Technikum w zawodzie technik ekonomista

13 Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Technikum w zawodzie technik ekonomista Nauka w technikum umożliwi poznanie terminologii zawodowej w języku angielskim i wyjazdy do szkół partnerskich krajów europejskich.

14 OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec

15 Absolwent legitymujący się tytułem technika handlowca jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych: podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podstawowych funkcji handlowych w procesie sprzedaży detalicznej i hurtowej, zaplanowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej, podjęcia pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Technikum w zawodzie technik handlowiec NOWOŚĆ!!!

16 Technikum w zawodzie technik handlowiec Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacyjnych, organizacji pracy w miejscach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami. NOWOŚĆ!!!

17 OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM w zawodzie technik hotelarstwa

18 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Technik hotelarstwa może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. NOWOŚĆ!!!

19 Typowymi miejscami pracy są hotele, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych instytucjach i organizacjach. Technikum w zawodzie technik hotelarstwa NOWOŚĆ!!!

20 Cykl kształcenia obejmuje 4 lata. Uczniowie kształcą się w zawodzie technik ekonomista technik informatyk technik handlowiec technik hotelarstwa Nauka kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym dalsze kształcenie na studiach wyższych oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, którego pozytywny wynik nadaje tytuł technika. Technikum

21 OFERTA EDUKACYJNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa

22 Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna planuje przyjąć na rok szkolny 2008/2009 60 uczniów do 2 oddziałów wielozawodowych Nauka w ZSZ trwa 2 lub 3 lata w zależności od wybranego przez ucznia zawodu i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym (dla uczniów zdobywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych). Zasadnicza Szkoła Zawodowa

23 nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole (3 dni w tygodniu w klasach pierwszych i drugich oraz 1 dzień w klasie trzeciej), nauka teorii przedmiotów zawodowych odbywa się na miesięcznych kursach w każdym roku kształcenia w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa cd. nauka zawodu w zakładach pracy w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (2 dni w tygodniu w klasie pierwszej i drugiej oraz 4 dni w klasie trzeciej), Nauka toczy się trzema równoległymi torami:

24 Szkoła uczestnicząca w programach Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS. Partner wielu szkół zagranicznych. Współpraca z zagranicą Szkoła stowarzyszona UNESCO. Laureat międzynarodowego konkursu z zakresu ochrony środowiska – ECCE.

25 2006/2007 Konkurs Recytatorski Srebrna Muza (etap powiatowy) – Grand Prix - Dorota Bajon II Edycja Konkursu Czysty Las (etap regionalny) - III miejsce – członkowie koła ekologicznego. Powiatowy Konkurs Poprawno ś ci J ę zykowej Licz si ę ze słowami – Im. J.Greń; IIm. E.Pelc; IIIm. D.Bajon i A. Bokuniewicz. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom (etap powiatowy) – I m. Agnieszka Jaskot, II m. – Wojciech Chorążykiewicz Konkurs fotograficzny Znam i podziwiam Ziemi ę Zagł ę bia Miedziowego (etap powiatowy) - I m. – Bartosz Sokół Mi ę dzyszkolny Konkurs J ę zykowy Spell-Check– II m. Ł. Zarzecki XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy (etap powiatowy) – I m. drużynowo Wojewódzki Turniej Indywidualny DialNet Masters – laureat – Wojciech Chorążykiewicz V Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki –ogólnopolski – finalista – Dawid Kulhawiec Osiągnięcia szkoły

26 2006/2007 cd. Konkurs Znam ś rodowisko Polski II Edycja Konkursu Przyrodniczego (etap powiatowy) – I m. Martyna Maik, II m. Agnieszka Kuchta, III m. Piotr Pra ż yniewicz Finał IV Edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Gospodarce – II m. drużynowo IV Edycja Powiatowego Konkursu Region Polkowice – III m. drużynowo (Agnieszka Janik, Marianna Makowska) Dyktando Powiatowe Gżegżółka w trzcinie – I m. A.Bokuniewicz Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – I m. Ewelina Ziętek, II m. Anna Opałacz Powiatowy Konkurs Mistrz Klawiatury – I m. Jowita Greń, II m. Michał Różański, III m. Chrystian Baranowski XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Krajoznawczo- Turystyczny – VI drużynowo Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Od zabawy do nauki – I m. Kamil Kobuz Osiągnięcia szkoły

27 w dziedzinie ekologii Laureat VI, VII, VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii PROMOTOR EKOLOGII

28 Osiągnięcia szkoły w dziedzinie ekologii W 2008 r. szkoła otrzymała tytuł MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII

29 Sportowe osiągnięcia szkoły Lekkoatletyka 2006/2007 Dolno ś ląska Szkolna Liga Lekkoatletyczna Chłopców – XI m. Dolno ś ląska Szkolna Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt – V m.

30 Koszykówka Rok 2006/2007 Sportowe osiągnięcia szkoły Piłka ręczna Rok 2006/2007 Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – I m. Powiatowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców – I m. Finał Strefy Lubińskiej Koszykówki Dziewcząt – I m. Chłopców – III m. Finał Strefy Legnickiej Koszykówki Dziewcząt – I m. Finał Dolnośląski Koszykówki Dziewcząt – I m.

31 Sportowe osiągnięcia szkoły Rok 2006/2007 Finał Strefy Legnickiej w pływaniu dziewcząt – III m. oraz chłopców – III m. Pływanie Siatkówka Rok 2006/2007 Turniej Powiatowy Siatkówki Dziewcząt i Chłopców – I m. Finał Strefy Lubińskiej Siatkówki Dziewcząt – IV m., Chłopców – III m.

32 Sportowe osiągnięcia szkoły Finał Strefy Legnickiej Tenisa Stołowego Dziewcząt – III m. oraz Chłopców – II m. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym Chłopców – IV m.

33 koło przyrodniczo-ekologiczne koło języka angielskiego koło informatyczne koło matematyczne ZAJĘCIA REKREACYJNO- -SPORTOWE: pływanie piłka koszykowa chłopców piłka nożna chłopców piłka siatkowa dziewcząt koło fotograficzne koło chemiczne Zajęcia pozalekcyjne koło języka rosyjskiego koło redakcji strony internetowej aerobik koło młodego historyka szkolne koło Caritas warsztaty filmowe PRZEDMIOTOWE koło języka polskiego KOŁA ZAINTERESOWAŃ warsztaty teatralne szkolny dyskusyjny klub filmowy interpretacja tekstu literackiego gimnastyka korekcyjna piłka siatkowa chłopców

34 geografia język polski biologia chemia WOS historia Zajęcia międzyoddziałowe przygotowujące do matury matematyka fizyka

35 Obozy szkolne narciarski teatralny językowy

36 Obozy szkolne wakacyjny obóz matematyczny plener malarski wakacyjny obóz matematyczny

37 Koło fotograficzne Przykładowe zajęcia pozalekcyjne

38 Baza dydaktyczna 2 sale gimnastyczne siłownia biblioteka czytelnia

39 Kawiarenka Smak-o-wita pracownia techniki biurowej Baza dydaktyczna sala komputerowa 1 sala komputerowa 2

40 Multimedialne Centrum Informacji w czytelni szkolnej Multimedialne Centrum Informacji w czytelni szkolnej Sala audiowizualna Pierwsza pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół Sala audiowizualna Baza dydaktyczna

41 Druga pracownia (Macintoch) również współfinansowana z EFS w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół oraz w Multimedialnym Centrum Informacji w czytelni szkolnej sala komputerowa 4 Baza dydaktyczna

42 Aula Forum - sala widowiskowa


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach tel. (076) 74-65-111 zs zs.polkowice.pl www.zs.polkowice.pl ul. Skalników 6 oferta edukacyjnaosiągnięciazajęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google