Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Janusz Korczak

2 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzec i pozio m kons pekt u C z w a r t y p o z i o m k o n s p e k t u P i ą t y p o z i o m k o n s p e k t u S z ó s t y p o z i o m k o n s p e k t u S i ó d m y p o z i o m k o n s p e k t u Ó s m y p o z i o m k o n s p e k t u Dziewiąty poziom konspektuKlik nij, aby edytować style wzorca tekstu Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie. Roku urodzenia nie można już teraz ustalić. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego, która od dawna wrosła w polską kulturę i tradycję. Całe życie Korczaka związane było z Warszawą. W 1903r. Korczak po skończeniu medycyny na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął pracę jako lekarz- pediatra w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Wkrótce zyskał rozgłos jako lekarz darmowej klienteli. Swą wiedzę pogłębiał w klinikach Berlina, Londynu i Paryża. Kim był?

3 W 1898 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego w Warszawie. Latem 1899 roku przebywał w Szwajcarii, aby bliżej poznać działalność i twórczość pedagogiczną Pestalozziego. Będąc tam, szczególnie interesował się szkołami i szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi czytelniami pism dla dzieci i młodzieży. 17 marca 1905 otrzymał dyplom lekarza – po wysłuchaniu pięcioletniego kursu nauk medycznych i złożeniu obowiązującego egzaminu. Brał udział – jako lekarz – w wojnie rosyjsko-japońskiej (1905) i za swą służbę awansował do stopnia majora. Pomiędzy 1903-1912 pracował jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51 – Siennej 60 (dom przechodni). Korczak jako lekarz miejscowy korzystał ze służbowego mieszkania na terenie szpitala. Pensję stanowiło 200 rubli rocznie – w czterech ratach. Ofiarnie wypełniał swe obowiązki. Nie unikał proletariackich części miasta. Od ubogich pacjentów nie pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się zażądać bajońskich honorariów. Współpracował z Samuelem Goldflamem, z którym podjął szeroką działalność społeczną. W ciągu roku 1907 doszkalał się w Berlinie – podnosił swe kwalifikacje. Słuchał wykładów (za które sam płacił) i odbywał praktykę w klinikach dziecięcych oraz analizował sposoby pracy w specjalistycznych zakładach wychowawczych. Pomiędzy 1914-1918 był młodszym ordynatorem szpitala dywizyjnego na froncie ukraińskim. Następnie został odwołany do pracy lekarskiej w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem. Pracował – na krótko – dla domu wychowawczego dla chłopców polskich w Kijowie, który prowadziła Maryna Rogowska-Falska. W 1918 Korczak wrócił do Warszawy i czasowo pełnił służbę lekarza w szpitalu epidemicznym w Łodzi i na Kamionku pod Warszawą. Jan Korczak jako Lekarz

4 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzec i pozio m kons pekt u C z w a r t y p o z i o m k o n s p e k t u P i ą t y p o z i o m k o n s p e k t u S z ó s t y p o z i o m k o n s p e k t u S i ó d m y p o z i o m k o n s p e k t u Ó s m y p o z i o m k o n s p e k t u Dziewiąty poziom konspektuKlik nij, aby edytować style wzorca tekstu W grudniu 1899 został aresztowany za działalność w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Był w szesnastoosobowej grupie założycielskiej Haszomer Hacair, powstałej w 1916 w Wiedniu – żydowskiej organizacji skautowej. Do Wolnomularstwa wstąpił najpóźniej w 1925 roku. Inicjowany był w Loży Gwiazda Morza Międzynarodowej Federacji Le Droit Humain powołanej aby pogodzić wszystkich ludzi, których dzielą bariery religii i poszukiwać prawdy przy zachowaniu szacunku dla drugiego człowieka. W połowie lat trzydziestych odwiedził Palestynę. Myślał poważnie o opuszczeniu Polski. Jedną z przyczyn była narastająca, wzorem zachodniego sąsiada, segregacja rasowa (m.in. na uczelniach wyższych) oraz nacjonalizm, który dla dogłębnego socjalisty, jakim był Korczak, nie stwarzał dobrego klimatu do pracy społecznej i pedagogicznej[6].[6] Działalność społeczna

5 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzec i pozio m kons pekt u C z w a r t y p o z i o m k o n s p e k t u P i ą t y p o z i o m k o n s p e k t u S z ó s t y p o z i o m k o n s p e k t u S i ó d m y p o z i o m k o n s p e k t u Ó s m y p o z i o m k o n s p e k t u Dziewiąty poziom konspektuKlik nij, aby edytować style wzorca tekstu W czasie wojny nosił polski mundur wojskowy i nie aprobował dyskryminacyjnego oznaczania Żydów niebieską lub żółtą Gwiazdą Dawida. Uważał, że było to bezczeszczenie symbolu. Ostatnie trzy miesiące swojego życia (od maja 1942), spędził w Getcie warszawskim, gdzie w wolnych chwilach tworzył pamiętnik (opublikowany w Warszawie w 1958 roku). Pisanie rozpoczął w 1939 roku. Nie notował przez około 2,5 roku, kiedy całą jego energię wyczerpywała opieka nad dziećmi z Domu Sierot. W tym czasie zastanawiał się nad popełnieniem samobójstwa i bardziej humanitarną śmiercią (niż w komorze gazowej) dla paroletnich dzieci i ludzi starszych, umierających z głodu na ulicach getta. Rozważał, czy eutanazja noworodków nie skróciłaby ich powolnej agonii, związanej z drastycznym brakiem żywności. Newerly, późniejszy jego biograf, próbował w tym czasie dostarczyć mu fałszywe dokumenty z aryjskiej części miasta, ale Korczak odmówił wyjścia z getta – stary pan doktor nie zdecydował się opuścić swych podopiecznych, choć międzynarodowa sława dawała mu szansę na przeczekanie wojny w każdym neutralnym kraju Zachodu. Getto warszawskie

6 Korczak prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za pośrednictwem radia. Sekretarzem, a potem współpracownikiem Korczaka był socjalista i późniejszy ceniony pisarz – Igor Newerly. Przedwojenne pedagogiczne audycje doktora, zostały zdjęte z anteny po tym, jak słuchacze zaczęli wyrażać niezadowolenie powodowane odmiennością etniczną ich autora. Jednak we wrześniu 1939, był prelegentem w Polskim Radiu..W lutym 1900 pod imieniem: Hen-Ryk, zaczął współpracować z tygodnikiem satyrycznym "Kolce" jako współautor zespołowo pisanej sensacyjnej powieści: Lokaj. Spełniła się przepowiednia jego nauczyciela z warszawskiego gimnazjum, który orzekł, podczas nakrycia chłopca na potajemnym czytaniu w czasie lekcji, że będzie pisał do nic nie znaczących gazet – 3 grosze za wiersz. Ta wyrocznia częściowo minęła się z prawdą, bo stawka za pojedynczy wiersz, dla początkującego literata, była dużo niższa. Od 1901 roku zaczął pisać felietony. W tym samym roku ukazała się powieść Dzieci ulicy, najpierw w odcinkach w Czytelni dla Wszystkich (nr 1-18), a następnie w wydaniu książkowym. Pomiędzy 1903-1905 był felietonistą w czasopiśmie Głos (tygodnik), w którym prowadził rubrykę Na widnokręgach. W styczniu 1904 na łamach Głosu zaczęła ukazywać się powieść w odcinkach Dziecko salonu, która przyniosła mu światowy rozgłos. W 1906 powieść ta ukazała się w wydaniu książkowym. Ponadto w 1939 wydał: Pedagogikę żartobliwą, Moje wakacje, Gadaninki radiowe Starego Doktora. Działalność literacka i radiowa

7 -Osiedle im. Janusza Korczaka w dzielnicy Korczak w Kaliszu. -W Mrągowie i Sierpcu działają hufce harcerskie im. Janusza Korczaka, -W Poznaniu działa 74. drużyna harcerska "ESKAPADA" im. Janusza Korczaka -W Zielonej Górze działa od 1961 roku drużyna harcerska "Korczakowcy", -W Gdańsku-Oliwie znajduje się Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, -We Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. Janusza Korczaka (ul. Kasprowicza), -W Krasnobrodzie Sanatorium Dziecięce im. Janusza Korczaka, -W Łodzi znajduje się szpital im. Janusza Korczaka (dawny szpital Anny Marii), -W Słupsku znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, -Na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie utworzono Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, zajmującą się szeroko pojętą tematyką rozwoju dziecka. Liczne nazwy ulic i placów, nie tylko w Polsce, są desygnowane imieniem Starego Doktora. Janusz Korczak jest także patronem szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat

8 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzec i pozio m kons pekt u C z w a r t y p o z i o m k o n s p e k t u P i ą t y p o z i o m k o n s p e k t u S z ó s t y p o z i o m k o n s p e k t u S i ó d m y p o z i o m k o n s p e k t u Ó s m y p o z i o m k o n s p e k t u Dziewiąty poziom konspektuKlik nij, aby edytować style wzorca tekstu Zginął wraz z wychowankami – wywieziony w wagonie bydlęcym, z getta, w początkach sierpnia 1942. Dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady, w Treblince. Rankiem 5 lub 6 sierpnia 1942 obszar Małego Getta został otoczony przez oddziały SS oraz przez żołnierzy ukraińskich i łotewskich (tzw. askarisów), słynących z brutalności i braku elementarnych ludzkich uczuć. Wg. pamiętnika prowadzonego na bieżąco przez Abrahama Lewina wypadki nastąpiły 7 sierpnia. Pochód wyruszył sprzed Resursy Kupieckiej przy ulicy Śliskiej 9. Nie wiadomo dokładnie, którą drogą szli na Umschlagplatz, być może przez Karmelicką i Zamenhofa do Stawek, a może od Żelaznej i Smoczej. Korczak prowadził pochód swoich dzieci idąc bez kapelusza, w wysokich butach wojskowych i trzymając dwoje dzieci za rękę. W wymarszu uczestniczyło 192 dzieci i dziesięcioro opiekunów, m.in.: Stefania Wilczyńska. Dzieci maszerowały czwórkami i niosły flagę Króla Maciusia I (bohatera jednej z powieści autorstwa ich wychowawcy). Każde dziecko miało ze sobą ulubioną zabawkę lub książkę. Jeden z chłopców na czele pochodu – grał na skrzypcach. Ukraińcy i SS-manni trzaskali batami i strzelali ponad tłumem dzieci, choć pochód był prowadzony przez jednego z nich – który widocznie darzył dzieci pewnym rodzajem sympatii. Tego samego dnia hitlerowcy wywieźli z Umschlagplatz 4000 dzieci i ich opiekunów z sierocińców w getcie. Ostatni marsz

9 Wykonanie prezentacji : Agnieszka Możdżyń Klasa VI B


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google