Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendowanekierunki zmian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendowanekierunki zmian"— Zapis prezentacji:

1 Rekomendowanekierunki zmian
czyli propozycje zespołu

2 Kryteria wyboru 1 Sytuacja JSWD, systemu i świadomość jego uczestników
Zmiany dają szanse na uniknięcie zapaści jednostek i systemu w regionie Zebrano materiał – „zielona księga” Dokonano wielu analiz i dyskusji Metodą sita, do proponowanych zmian wybrano kryteria

3 Kryteria wyboru 2 1.1. Kryterium pełnionej funkcji
w zakresie realizacji jednorodnych świadczeń (szpitale jednospecjalistyczne)

4 Rekomendowane połączenie:
A Pełniona funkcja Rekomendowane połączenie: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc W-w Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej Oborniki Śl. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach (lub wariant 1.2. A) Specjalistyczny ZOZ chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

5 Rekomendowane zmiany:
B Pełniona funkcja Rekomendowane zmiany: Przekazanie DCTK z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu w struktury Akademii Medycznej gdyż ten rodzaj świadczeń wielospecjalistycznych przypisany jest do III poziomu referencyjnego

6 zakresu współpracy w uzupełnianiu
Kryteria wyboru 3 1.2. Kryterium zakresu współpracy w uzupełnianiu świadczeń

7 A Szpital ostry – rehabilitacja 1
Zespół rekomenduje połączenie: Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze z Zespołem Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich jako zaplecze rehabilitacyjne dla szpitala wiodącego i Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kowarach (po przeprofilowaniu) lub wariant 1.1. A pkt. 3

8 A Szpital ostry – rehabilitacja 2
Zespół rekomenduje połączenie: Okręgowego Szpitala Kolejowego ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno- Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu, który będzie stanowić zaplecze dla oddziałów zabiegowych

9 Propozycja przekształceń własnościowych:
B Efektywność zasobów 1 Propozycja przekształceń własnościowych: Obwodów Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED we Wrocławiu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

10 Propozycja przekształceń własnościowych:
B Efektywność zasobów 2 Propozycja przekształceń własnościowych: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wlk. (lub wariant 1.2. A) Zespół Rehabilitacyjny dla dzieci „Czermna Bukowina” w Kudowie Zdroju Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Dusznikach Zdroju Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju

11 Zespół rekomenduje połączenie:
C Poszerzenie oferty Zespół rekomenduje połączenie: Obwodów Lecznictwa Kolejowego z odpowiednimi szpitalami wojewódzkimi koordynowana opieka zdrowotna –lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne (wariant do zamierzenia 1.2. B)

12 1.3. Kryterium terytorialnego nasycenia łóżkami
Kryteria wyboru 3 1.3. Kryterium terytorialnego nasycenia łóżkami o odpowiednich specjalnościach

13 Łączne spełnienie warunków:
Nasycenie łóżkami Łączne spełnienie warunków: W subregionie występują podobne oddz. z niewykorzystanym potencjałem Kierunek – lepsza infrastruktura i zaplecze diagnostyczne Nie nastąpi ograniczenie świadczeń Przemieszczenie personelu medycznego i sprzętu

14 2. Restrukturyzacja sieci oddziałów
2.1. Realizowane inwestycje – rozbudowa bazy szpitalnej Szpital im. Gromkowskiego Nowa Akademia Medyczna Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy 2.2. Planowane inwestycje – szpital na Złotnikach

15 2.3.1. Subregion wrocławski Wewnętrzne, Neurologiczny Szpital im.
l.p. Nazwy oddziałów Skąd Dokąd Uwagi 1. Wewnętrzne, Neurologiczny Szpital im. Babińskiego Szpital im. Gromkowskiego I kw. 2006 po zakończeniu inwestycji 2. Ginekologiczno- położniczy, Fizjologii i Patol. Noworodka, Pediatryczny Szpital im. Falkiewicza Wolna powierzchnia 3. Ortopedyczno- urazowy, Chirurgiczny, Reumatologiczny Szpital Kolejowy Nie wyko- rzystana infra- struktura

16 2.3.1. Subregion wrocławski Laryngologiczny Okulistyczny
l.p. Nazwy oddziałów Skąd Dokąd Uwagi 4. Laryngologiczny Okulistyczny Dermatologiczny Szpital im. Babińskiego Szpital ul. Kamieńskiego Nie wykorzysta- na infra-struktura 5. Oddziały kliniczne na bazie obcej Nowa Akademia Medyczna 2006 rok, po zakończeniu II etapu inwestycji 6. Ortopedyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ ul. Poświęcka Kolejowy Szpital Poświęcka zaplecze rehabilita- cyjne

17 Trwająca konsolidacja:
Subregion wałbrzyski Trwająca konsolidacja: Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego Specjalistycznego Zespolonego Szpitala im. S. Batorego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

18 2.3.3. Subregion legnicki i jeleniogórski
Katastrofalna sytuacja finansowa Brak możliwości innej alokacji oddziałów Brak w zasobach samorządu oddziałów pokrewnych

19 Fuzje realizowane l.p. Opis rozwiązania Procedury 1. Konsolidacja Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zadanie na ukończeniu 2. Konsolidacja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej ze Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Od zgodnie z Uchwałą Sejmiku po przeniesieniu oddziałów ze Szpitala im. Babińskiego do Szpitala im. A. Falkiewicza 3. Konsolidacja Szpitala Powiatowego w Trzebnicy z Centrum Rehabilitacyjno- Ortopedycznym w Trzebnicy Zrealizowane od 4. Konsolidacja Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu ze Szpitalem im. S. Batorego i Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu Od zgodnie z Uchwałą Sejmiku

20 Fuzje planowane 5 Konsolidacja Okręgowego Szpitala Kolejowego ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu przygotowanie projektu uchwały sejmiku 6 Konsolidacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego i Wojewódzkim Szpitalem im. J. Babińskiego 7 Konsolidacja Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z Zespołem Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich i Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 8 Konsolidacja Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze ze Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc w Kowarach oraz Zespołem Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (wariant alternatywny) 9 Konsolidacja szpitali wojewódzkich w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu z miejscowymi Obwodami Lecznictwa Kolejowego oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu z Obwodem Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu (wariant alternatywny)

21 4. Usprawnienie mechanizmów zarządzania
4.1. Outsourcing zarządzania zarząd jednoosobowy zarząd wieloosobowy 4.2. Ocena jakości zarządzania Brak narzędzi do pomiaru efektywności zarządzania Opracowanie kryteriów oceny efektywności zarządzania

22 Początek końca?! Czy koniec początku?
TYTANIC wpadł na górę lodową i tonie. Orkiestra JESZCZE gra, Pacjenci jeszcze nie umierają, ale, jak uczy historia, ignorowanie sygnałów SOS może mieć tragiczne skutki.

23 WNIOSEK Zamiast głowę w piasek chować... trzeba zacząć operować !!!


Pobierz ppt "Rekomendowanekierunki zmian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google