Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendowane kierunki zmian czyli propozycje zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendowane kierunki zmian czyli propozycje zespołu."— Zapis prezentacji:

1 Rekomendowane kierunki zmian czyli propozycje zespołu

2 Kryteria wyboru 1 1. Sytuacja JSWD, systemu i świadomość jego uczestników 2. Zmiany dają szanse na uniknięcie zapaści jednostek i systemu w regionie 1. Zebrano materiał – zielona księga 2. Dokonano wielu analiz i dyskusji 3. Metodą sita, do proponowanych zmian wybrano kryteria

3 Kryteria wyboru Kryteria wyboru 2 1.1. Kryterium pełnionej funkcji w zakresie realizacji jednorodnych świadczeń (szpitale jednospecjalistyczne )

4 Pełniona funkcja A Pełniona funkcja Rekomendowane połączenie: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc W-w Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej Oborniki Śl. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach (lub wariant 1.2. A) Specjalistyczny ZOZ chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

5 Pełniona funkcja B Pełniona funkcja Rekomendowane zmiany: Przekazanie DCTK z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu w struktury Akademii Medycznej gdyż ten rodzaj świadczeń wielospecjalistycznych przypisany jest do III poziomu referencyjnego

6 Kryteria wyboru Kryteria wyboru 3 1.2. Kryterium zakresu współpracy w uzupełnianiu świadczeń

7 Szpital ostry – rehabilitacja A Szpital ostry – rehabilitacja 1 Zespół rekomenduje połączenie: Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze z Zespołem Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich jako zaplecze rehabilitacyjne dla szpitala wiodącego i Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kowarach (po przeprofilowaniu) lub wariant 1.1. A pkt. 3

8 Szpital ostry – rehabilitacja A Szpital ostry – rehabilitacja 2 Zespół rekomenduje połączenie: Okręgowego Szpitala Kolejowego ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno- Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu, który będzie stanowić zaplecze dla oddziałów zabiegowych

9 Efektywność zasobów B Efektywność zasobów 1 Propozycja przekształceń własnościowych: 1. Obwodów Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze 2. Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED we Wrocławiu 3. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

10 Efektywność zasobów B Efektywność zasobów 2 Propozycja przekształceń własnościowych: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wlk. (lub wariant 1.2. A) Zespół Rehabilitacyjny dla dzieci Czermna Bukowina w Kudowie Zdroju Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Dusznikach Zdroju Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju

11 Poszerzenie oferty C Poszerzenie oferty Zespół rekomenduje połączenie: Obwodów Lecznictwa Kolejowego z odpowiednimi szpitalami wojewódzkimi koordynowana opieka zdrowotna – lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne (wariant do zamierzenia 1.2. B)

12 Kryteria wyboru Kryteria wyboru 3 1.3. Kryterium terytorialnego nasycenia łóżkami o odpowiednich specjalnościach

13 Nasycenie łóżkami Łączne spełnienie warunków: W subregionie występują podobne oddz. z niewykorzystanym potencjałem Kierunek – lepsza infrastruktura i zaplecze diagnostyczne Nie nastąpi ograniczenie świadczeń Przemieszczenie personelu medycznego i sprzętu

14 Restrukturyzacja sieci oddziałów 2. Restrukturyzacja sieci oddziałów 2.1. Realizowane inwestycje – rozbudowa bazy szpitalnej Szpital im. Gromkowskiego Nowa Akademia Medyczna Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy 2.2. Planowane inwestycje – szpital na Złotnikach

15 Subregion wrocławski 2.3.1. Subregion wrocławski l.p. Nazwy oddziałówSkądDokądUwagi 1. Wewnętrzne, Neurologiczny Szpital im. Babińskiego Szpital im. Gromkowskiego I kw. 2006 po zakończeniu inwestycji 2. Ginekologiczno- położniczy, Fizjologii i Patol. Noworodka, Pediatryczny Szpital im. Babińskiego Szpital im. Falkiewicza Wolna powierzchni a 3. Ortopedyczno- urazowy, Chirurgiczny, Reumatologiczny Szpital im. Babińskiego Szpital Kolejowy Nie wyko- rzystana infra- struktura

16 Subregion wrocławski 2.3.1. Subregion wrocławski l.p.Nazwy oddziałówSkądDokądUwagi 4. Laryngologiczny Okulistyczny Dermatologiczny Szpital im. Babińskiego Szpital ul. Kamieńskiego Nie wykorzysta- na infra- struktura 5. Oddziały kliniczne na bazie obcej Szpital im. Babińskiego Nowa Akademia Medyczna 2006 rok, po zakończeniu II etapu inwestycji 6. Ortopedyczny Rehabilitacyjno -Ortopedyczny ZOZ ul. Poświęcka Szpital Kolejowy Szpital Poświęcka -zaplecze rehabilita- cyjne

17 Subregion wałbrzyski 2.3.2. Subregion wałbrzyski Trwająca konsolidacja: Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego Specjalistycznego Zespolonego Szpitala im. S. Batorego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

18 Subregion legnicki i jeleniogórski 2.3.3. Subregion legnicki i jeleniogórski Katastrofalna sytuacja finansowa Brak możliwości innej alokacji oddziałów Brak w zasobach samorządu oddziałów pokrewnych

19 Fuzje realizowane 3.1.1. Fuzje realizowane l.p. Opis rozwiązaniaProcedury 1. Konsolidacja Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zadanie na ukończeniu 2. Konsolidacja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej ze Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Od 1.01.2006 zgodnie z Uchwałą Sejmiku -po przeniesieniu oddziałów ze Szpitala im. Babińskiego do Szpitala im. A. Falkiewicza 3. Konsolidacja Szpitala Powiatowego w Trzebnicy z Centrum Rehabilitacyjno- Ortopedycznym w Trzebnicy Zrealizowane od 1.01.2005 4. Konsolidacja Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu ze Szpitalem im. S. Batorego i Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu Od 1.01.2006 zgodnie z Uchwałą Sejmiku

20 Fuzje planowane 3.1.2. Fuzje planowane 5 Konsolidacja Okręgowego Szpitala Kolejowego ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu przygotowanie projektu uchwały sejmiku 6 Konsolidacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego i Wojewódzkim Szpitalem im. J. Babińskiego -przygotowanie projektu uchwały sejmiku 7 Konsolidacja Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z Zespołem Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich i Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie -przygotowanie projektu uchwały sejmiku 8 Konsolidacja Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze ze Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc w Kowarach oraz Zespołem Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (wariant alternatywny) -przygotowanie projektu uchwały sejmiku 9 Konsolidacja szpitali wojewódzkich w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu z miejscowymi Obwodami Lecznictwa Kolejowego oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu z Obwodem Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu (wariant alternatywny) -przygotowanie projektu uchwały sejmiku

21 4. Usprawnienie mechanizmów zarządzania 4.1. Outsourcing zarządzania zarząd jednoosobowy zarząd wieloosobowy 4.2. Ocena jakości zarządzania Brak narzędzi do pomiaru efektywności zarządzania Opracowanie kryteriów oceny efektywności zarządzania

22 Początek końca?! TYTANIC wpadł na górę lodową i tonie. Orkiestra JESZCZE gra, Pacjenci jeszcze nie umierają, ale, jak uczy historia, ignorowanie sygnałów SOS może mieć tragiczne skutki. Czy koniec początku?

23 WNIOSEK Zamiast głowę w piasek chować... trzeba zacząć operować !!!


Pobierz ppt "Rekomendowane kierunki zmian czyli propozycje zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google