Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne Information Society Technologies eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne Information Society Technologies eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE"— Zapis prezentacji:

1

2 Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne Information Society Technologies eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Projekty IST w latach 1999-2000 z udziałem polskich partnerów - tematyka konkursów IST 2001 Leszek Chmielewski Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Program Ramowy UE http://www.npk.gov.pl/prog_tem_2/

3 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 2/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl 5. Program Ramowy Badań i Prezentacji l 5PR: Program badawczy Unii Europejskiej o silnym ukierunkowaniu na zastosowania l Wspiera rozwój w dziedzinach uznanych za strategiczne dla Europy (Unii Europejskiej) l Program Information Society Technologies (IST) - Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne - jest jego częścią l IST dotyczy informatyki i telekomunikacji l Nie trzeba uzasadniać ważności tej dziedziny

4 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 3/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Struktura 5. Programu Ramowego l Cztery Programy Tematyczne (nakłady mld euro): 1. Poprawa jakości życia i gospodarowanie żywymi zasobami (2.4) 2. Tworzenie przyjaznego społeczeństwa informacyjnego (3.6) 3. Promocja konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu (2.7) 4. Energia, środowisko i zrównoważony wzrost (2.1) l Trzy Programy Horyzontalne: 1. Utwierdzanie międzynarodowej roli badań naukowych UE (0.5) 2. Innowacja i uczestnictwo Małych i Średnich Przedsiębiorstw (0.4) 3. Wzrost potencjału ludzkiego – stypendia, konferencje, wystawy... (1.3)

5 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 4/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Związki z innymi programami l eEurope - na poziomie europejskim l PIONIER - Polski Internet Optyczny - na poziomie krajowym l Udział polskich instytucji w badaniach prowadzonych teraz będzie miał wpływ na nasze miejsce w europejskiej gospodarce u w bliższej i dalszej perspektywie

6 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 5/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Information Society Technologies – IST Wizja: Nasze otoczenie to interfejs do świata zintegrowanych usług informacyjnych l Zbliżanie się do tej wizji poprzez realizację projektów różnego rodzaju l Praktyczne ukierunkowanie - na użytkowników l Nowatorstwo na najwyższym poziomie l Przyjazność dla użytkownika l Poprawa jakości życia i pracy, nowe rodzaje działalności l Europejski wymiar zagadnień; konsorcja europejskie l Współfinansowanie przez Unię Europejską i partnerów

7 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 6/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Rodzaj projektu – odpowiednio do etapu badań Time innovators early adopters early majority Technology Transfer RTD Commercial Phase Take-up FundamentalIndustrial Prototype Exploitation Maturity RTD, Demonstration, Take-up laggers Demonstration RTD – FET Open

8 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 7/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Rodzaje projektów l Projekt badawczy – powstaje nowa wiedza l Projekt prezentacyjny – udowadnia żywotność nowych technologii l Projekt transferu technologii – przeniesienie z poziomu laboratoryjnego do praktyki l Sieci tematyczne - kontakty badawcze l CRAFT – wspólne badania MŚP l Stypendia, konferencje, wystawy,... l Projekt na projekt MŚP

9 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 8/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Podsumowanie za półmetkiem 5PR l Wynik finansowy: MINUS u Nie odzyskamy wpłaconej składki F Inne państwa przystępujące do Programów Ramowych w przeszłości miały ten sam problem l Czy straciliśmy szansę na korzyści u Na razie niewymierne u Procentujące w przyszłości... ???

10 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 9/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Podsumowanie za półmetkiem 5PR l Wynik merytoryczny u Bierze udział 60 polskich instytucji u Współpraca z najlepszymi partnerami u Dostęp do najnowszych technologii u Korzystne warunki finansowania u Perspektywa dalszej współpracy z partnerami l Udział jest atrakcyjny nie tylko dla u instytucji badawczych l Ale również, a może przede wszystkim dla u przemysłu i administracji

11 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 10/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Porównania I: Instytucje (złożone wnioski) max OK

12 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 11/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Porównania II: Współczynniki sukcesu

13 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 12/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Wnioski z porównań I i II l Instytucje, które miały duże szanse w konkursach, nie wykorzystały ich - mały udział u Duże przedsiębiorstwa (5%: b. mało) u Instytucje administracji publicznej (10%: lepiej) l Słaby sektor małych i średnich przedsiębiorstw l Instytucje naukowe: zadowalające wyniki dużym wysiłkiem u brak tradycji w badaniach stosowanych

14 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 13/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Koordynatorzy l Najwięcej bezpośrednich korzyści z projektów l Doświadczenia procentują w przyszłości u przez kontynuację własnych badań u przez dzielenie się wiedzą z innymi l Niewielkie osiągnięcia wszystkich państw kandydujących... l Kto koordynuje najwięcej projektów w Europie = kto jest lokomotywą badań ???

15 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 14/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Koordynatorzy

16 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 15/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Jeszcze o przedsiębiorstwach...pewna firma Pewna Firma A – kraje EU (nie reklamuję konkretnych firm) l Wnioski przedłożone: 163 l Projekty zaakceptowane (do negocjacji): 90 l Projekty powyżej 2 mln EUR: 4 l Projekty powyżej 1 mln EUR: 23 l Finansowanie wniosków zaakceptowanych: 52 M EUR (Łącznie) - TYLE SAMO, co Polska w 5PR Oddział Firmy A – Polska l Wnioski przedłożone : 2 l Projekty zaakceptowane (do negocjacji): 0

17 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 16/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl...pewna firma B Pewna Firma B – kraje EU l Wnioski przedłożone: 194 l Projekty zaakceptowane (do negocjacji): 98 l Projekty powyżej 2 mln EUR: 4 l Projekty powyżej 1 mln EUR: 10 l Finansowanie wniosków zaakceptowanych: 50.5 M EUR (Łącznie) - prawie TYLE SAMO, co Polska w 5PR Oddział Firmy B – Polska l Wnioski przedłożone : 0... i tak dalej, i tak dalej

18 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 17/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl...pewna firma: komentarz l Duże firmy międzynarodowe nie prowadzą badań w Polsce. l Duże polskie firmy mają minimalny udział w badaniach europejskich. l Dodajmy komentarz o instytucjach administracji publicznej. Nie planują wprowadzenia zaawansowanych technologii, jako końcowi użytkownicy wyników projektów badawczych. l Z pewnością istnieją poważne powody obiektywne dla takiego stanu. Jest sprawą strategii, czy taki stan jest zamierzony czy tylko uzyskany jako efekt uboczny. l To kwestia polityki naukowej + gospodarczej.

19 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 18/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Dwie strategie Uwaga: podobieństwo słowa akumulator do nazwy konkretnego wyrobu konkretnej firmy jest czysto przypadkowy.. l Strategia A: u Sprowadzić więcej tanich akumulatorów i sprzedać biedniejszym klientom l Strategia B: u Wprowadzić na rynek nowe odnawialne źródło energii, eliminujące akumulatory, i zająć 80% rynku strategia kuropatwy strategia orła Mamy jakąś strategię?

20 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 19/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Przed nami... l 7 i 8 konkurs IST u budżet około 9% całego budżetu IST u 7 konkurs: zawartość znana, 8: w dyskusjach u 7 konkurs (06.01): Program Pracy IST 2001 (www) l 6 Program Ramowy u Duże projekty, duże konsorcja u Szukajmy partnerów już teraz l Inne fundusze europejskie... u TERAZ uczmy się zdobywać fundusze europejskie. Ta umiejętność może nam się bardzo przydać w przyszłości.

21 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 20/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl KA I : Systems and Services for Citizens Key Action I : l I.3.1 Intelligent environment for citizen centred health management l I.4.1 Best practice and trials in Environment Management l I.5.1 Intelligent transport systems l I.5.2Integrated vehicle infrastructure systems l I.5.3 Ambient intelligence application system for mobile users and travel/tourism business l I.5.4 Best practice and trials in transport and tourism

22 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 21/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl KA II : New Methods of Work and Electronic Commerce Key Action II : l II.1.1. Socio-economic analysis l II.1.4. Exploratory high risk/long term research l II.1.5. High impact Take-up, dissemination and training l II.1.6. Large scale demonstrators

23 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 22/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl KA III : Multimedia Content and Tools Key Action III : l III.1.1 Publishing digital content l III.3.1 Multilignual Web l III.4.1 Semantic Web technologies l III.5.1 X-Content futures l III.5.2 Competence building l III.5.3 KA III specific support measures

24 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 23/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Key Action IV : l IV.1.1 Design of networked embedded systems l IV.1.3 Development of skills in micro- and opto - electronic l IV.2.1 Real time distributed systems l IV.2.2 Network and services interoperability, interworking and management l IV.2.3 Terabit optical networks l IV.2.4 Computing, communications and networks – Take-up measures l IV.3.1 Software architecture l IV.3.2 Functionally models and building blocks for end user services l IV.3.3 Free software development: towards critical mass l IV.4.1 Simulation and visualisation l IV.4.2 Mixed realities and new imaging frontiers KA IV : Essential Technologies and Infrastructures (1)

25 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 24/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Key Action IV: l IV 5.1 Reconfigurable radio system & networks l IV.5.2 Terrestrial wireless systems and networks l IV.5.3 Satellite systems and services l IV.6.1 Advanced displays and sensors l IV.6.2 Interfaces and buffers for seamless end to end services l IV.7.1 Sybsystem l IV.7.2 Microsystem l IV.7.3 Subsystem and microsystems take -up measures l IV.8.1 Mikroelectronics design and test & aplications l IV.8.2 Microelectronics design and test & application specific microeletronics l IV.8.3 Optical and opto - electronic technologies. l IV.8.4 Industrial microelectronics technologies take-up measures KA IV : Essential Technologies and Infrastructures (2)

26 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 25/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl KA V : Cross-programme Actions KA V : l V.1.2CPA2: Multimodal and multisensorial dialogue modes l V.1.3CPA3: Use of Geographic Information l V.1.6CPA6: Next generation networks l V.1.10CPA10: Next generation micro- and nano- technologies for highly integrated... l V.1.12 CPA12: Application services provision l V.1.13 CPA13: Advanced signal processing systems and applications

27 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 26/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl WP IST2001: Continuous Submission Scheme (1) Future Technologies, Support Activieties : l VI.2.3 Lifelike perception systems l VI.1.1 FET Open domain l VIII.1.6Enabling RTD co-operation with Newly Associated States l VIII.1.1 Clustering of projects l VIII.1.2 Networks of Excellence and working groups l VIII.1.3Chanelling of standardisation and interoperability intiatives l VIII.1.4Improving Human Capital in IT by competence building

28 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 27/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl WP IST2001: Continuous Submission Scheme (2) Future Technologies, Support Activieties : l VIII.1.5Bridging the IT skills gap through development of Training Infrastructures l VIII.1.7Enabling RTD Co-operation with 3rd Counties l VIII.1.8Dissemination and awareness of IST programme results l VIII.1.9Studies

29 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 28/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Kilka rad przed końcem 5PR l Poszukajmy w przyszłych konkursach tematyki zgodnej z naszą strategią (IST Work Programmes) l Jeśli ta tematyka była w już zamkniętych konkur- sach, skorzystajmy z możliwości dołączenia się do biegnących projektów (www KPK) l Skorzystajmy z serwisu IDEALIST do poszukiwania partnerów (www) l Dołączmy się do sieci tematycznej o tematyce zgodnej z naszą długoterminową strategią l Nie czekajmy na 6PR. Twórzmy powiązania teraz.

30 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 29/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Przypomnijmy: Niektóre korzyści l Dofinansowanie prac badawczych i transferu technologii l Współpraca z najlepszymi: u Potencjalnymi partnerami u Tymi, którzy byli lub mogą stać się konkurencją l Pełny dostęp do praw intelektualnych do produktów projektu, a ułatwiony do wiedzy wniesionej l Ochrona praw autorskich l Certyfikat jakości wydany przez (wymagającą) KE l Darmowa promocja w całej Europie l Czemu duże, bogate firmy uczestniczą?

31 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 30/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Materiały źródłowe - podziękowania l Dokumenty Komisji Europejskiej, IST DG. u http:// www.npk.gov.pl/cordis/ www.cordis.lu/ist/home.html l Dokumenty IST Committee l Opracowania Krajowego Punktu Kontaktowego l Fragmenty opracowań następujących osób: u Jerzy Supel, KPK Polska u Andrzej Siemaszko, KPK Polska u Krzysztof Trojanowski, KPK-IST Polska u Erik van Pelt, Senter-Liaison, KPK-IST Holandia l Dziękuję!

32 eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca 31/31 Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE http://www.npk.gov.pl mailto:pt2@npk.gov.pl Sieć Punktów Kontaktowych Krajowy, Regionalne, Branżowe i Lokalne Punkty Kontaktowe służą bezpłatną pomocą w zakresie 5PR: http://www.npk.gov.pl Program Tematyczny 2 Sieć KPK Zapraszamy


Pobierz ppt "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne Information Society Technologies eDemocracy 2001 Zakopane, 20 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google