Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Wojewódzka Komisja ds. bhp w Rolnictwie woj. opolskiego Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005.

2 Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie powołana w 1994 przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
Komisja zrzesza przedstawicieli urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa woj. Opolskiego, w tym: Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu, Opolskiej Chorągwi ZHP w Opolu (Komenda Hufca Brzeg), Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego „Agroma” w Opolu, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego.

3 Działalność merytoryczna Komisji
Szkolenia oraz prelekcje organizowane dla rolników, ich rodzin, oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym zuchów i harcerzy. Popularyzacja wiedzy o bezpiecznych i higienicznych metodach pracy w gospodarstwie. (punkty konsultacyjne, media) Organizacja olimpiad i konkursów (Bezpieczne gospodarstwo, konkursy wiedzy, konkurs plastyczny).

4 W dniu 25 listopada 2005 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbył się finał XI konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. W finale uczestniczyło 18 uczniów ze szkół gimnazjalnych i 19 ze szkół ponadgimnazjalnych, finalistów eliminacji szkolnych, Podsumowano również konkurs plastyczny pt. „Zagrożenia wypadkowe w rolnictwie w oczach dziecka” Spośród 623 prac z 43 szkół podstawowych, wyróżniono i nagrodzono 6 prac (po 3 w kategorii klas I – III oraz klas IV – VI).

5 Laureaci konkursu plastycznego

6 Wyróżnione prace plastyczne

7 Spotkanie z harcerzami
Obóz ZHP w Jarosławcu

8 Wydawnictwa PIP

9 Wizytacja prac żniwno-omłotowych prowadzonych przez członków Komisji
Wybrani członkowie Komisji Ilość przeprowadzonych wizytacji 2001 2002 2003 2004 2005 Okręgowy Inspektorat Pracy 177 249 318 340 337 Komenda Wojewódzka Policji 158 227 307 314 - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 53 41 114 122 116 Oddział Regionalny KRUS Opole 23 24 65 71 54 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 10 12 18 Wojewódzki Związek Kółek i Org. Rolniczych 5 8 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 43 38 Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie 2 4 3 Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doractwa Rolniczego SITR Opole 17 Agencja Nieruchomości Rolnych Opole 6 Zespół Szkół 600Rrolniczych z Prudnika 1 Stacja Inseminacyjno - Hodowlana w Karczowie Ogółem 458 543 824 918 600

10 Wizytacje ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia: 44% obserwacji dot. niewłaściwego stanu technicznego ciągników i przyczep rolniczych (w 2004 r.– 42%), 66% obserwacji dot. braku osłon wymaganych przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych (w 2004 r. - 70%), 45 % obserwacji dot. niebezpiecznej obsługi pras do słomy (w 2004 r. - 23%), 63% obserwacji dot. nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych (w 2003 r. - 78%), 16% obserwacji dot. niewłaściwego sprzęgania ciągników rolniczych z przyczepami rolniczymi i sprzętem rolniczym (w 2004 r. - 60%).

11 Wypadki przy pracy rolniczej
Wypadki śmiertelne Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Liczba wypadków śmiertelnych 6 4 3 1 2 % ogółu wypadków 0,58 0,45 0,34 0,14 0,41 0,24 0,26 0,57 0,16 na 1000 ubezpieczonych 0,18 0,12 0,09 0,03 0,08 0,05 0,10

12 Wypadki przy pracy rolniczej
Decyzje przyznające odszkodowania Rok Liczba przyznanych odszkodowań Liczba ubezpieczonych Liczba przyznanych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych 1997 646 33 525 19,27 1998 483 33 682 14,34 1999 420 34 336 12,23 2000 488 35 884 13,60 2001 437 30 048 14,54 2002 447 39 792 11,23 2003 428 40 897 10,47 2004 389 39 408 9,87 2005 322 39 615 8,13

13 Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych według województw w latach (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań)

14 Wypadki przy pracy rolniczej
Przyczyny wypadków: Pośpiech i nieostrożność; Brak ochron osobistych i odzieży roboczej; Zły stan techniczny zarówno budynków jak i maszyn i urządzeń rolniczych; Niewłaściwe, nieumiejętne wykonywanie czynności; Stosowanie maszyn i urządzeń bez niezbędnych osłon; Lekceważenie zagrożenia; Bałagan na stanowisku pracy; Wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu.

15 Ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w rolnictwie w ostatnich latach
STATYSTYKA POŻARÓW W ROLNICTWIE Ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w rolnictwie w ostatnich latach

16 Pożary w roku 2005 w/g obiektów
STATYSTYKA POŻARÓW W ROLNICTWIE Pożary w roku 2005 w/g obiektów Nieużytkowe pow. rolnicze (trawy) Uprawy rolne, łąki, rżyska Sterty Budynki inwentarskie Budynki gospodarcze Budynki mieszkalne Maszyny rolnicze Budynki przerobu prod. rolnych

17 Pożary żniwne w roku 2005 STATYSTYKA POŻARÓW W ROLNICTWIE
Zboża na pniu ( 63,84 ha) Ścierniska (197,78 ha) Sterty ( 12,59 ha)

18 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych (zabudowanych) w kg/osobę


Pobierz ppt "Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google