Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Wojewódzka Komisja ds. bhp w Rolnictwie woj. opolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Wojewódzka Komisja ds. bhp w Rolnictwie woj. opolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Wojewódzka Komisja ds. bhp w Rolnictwie woj. opolskiego

2 Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie powołana w 1994 przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu, Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu, Opolskiej Chorągwi ZHP w Opolu (Komenda Hufca Brzeg), Opolskiej Chorągwi ZHP w Opolu (Komenda Hufca Brzeg), Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego Agroma w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego Agroma w Opolu, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego. Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego. Komisja zrzesza przedstawicieli urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa woj. Opolskiego, w tym:

3 Działalność merytoryczna Komisji 1.Szkolenia oraz prelekcje organizowane dla rolników, ich rodzin, oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym zuchów i harcerzy. 2.Popularyzacja wiedzy o bezpiecznych i higienicznych metodach pracy w gospodarstwie. (punkty konsultacyjne, media) 3.Organizacja olimpiad i konkursów (Bezpieczne gospodarstwo, konkursy wiedzy, konkurs plastyczny).

4 W dniu 25 listopada 2005 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbył się finał XI konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. W finale uczestniczyło 18 uczniów ze szkół gimnazjalnych i 19 ze szkół ponadgimnazjalnych, finalistów eliminacji szkolnych, Podsumowano również konkurs plastyczny pt. Zagrożenia wypadkowe w rolnictwie w oczach dziecka Spośród 623 prac z 43 szkół podstawowych, wyróżniono i nagrodzono 6 prac (po 3 w kategorii klas I – III oraz klas IV – VI).

5 Laureaci konkursu plastycznego

6 Wyróżnione prace plastyczne

7 Spotkanie z harcerzami Obóz ZHP w Jarosławcu

8 Wydawnictwa PIP

9 Wybrani członkowie Komisji Ilość przeprowadzonych wizytacji 20012002200320042005 Okręgowy Inspektorat Pracy 177249318 340337 Komenda Wojewódzka Policji 158227307314 - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 5341114122116 Oddział Regionalny KRUS Opole 232465 7154 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 101218 1818 Wojewódzki Związek Kółek i Org. Rolniczych 5 5- 8- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 23 23 43-38 43 Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie 52- 43 Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doractwa Rolniczego SITR Opole --- -17 Agencja Nieruchomości Rolnych Opole --- -6 Zespół Szkół 600Rrolniczych z Prudnika --- -1 Stacja Inseminacyjno - Hodowlana w Karczowie --- 35 Ogółem458543824918600 Wizytacja prac żniwno-omłotowych prowadzonych przez członków Komisji

10 Wizytacje ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia: Wizytacje ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia: 44% obserwacji dot. niewłaściwego stanu technicznego ciągników i przyczep rolniczych (w 2004 r.– 42%), 44% obserwacji dot. niewłaściwego stanu technicznego ciągników i przyczep rolniczych (w 2004 r.– 42%), 66% obserwacji dot. braku osłon wymaganych przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych (w 2004 r. - 70%), 66% obserwacji dot. braku osłon wymaganych przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych (w 2004 r. - 70%), 45 % obserwacji dot. niebezpiecznej obsługi pras do słomy (w 2004 r. - 23%), 45 % obserwacji dot. niebezpiecznej obsługi pras do słomy (w 2004 r. - 23%), 63% obserwacji dot. nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych (w 2003 r. - 78%), 63% obserwacji dot. nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych (w 2003 r. - 78%), 16% obserwacji dot. niewłaściwego sprzęgania ciągników rolniczych z przyczepami rolniczymi i sprzętem rolniczym (w 2004 r. - 60%). 16% obserwacji dot. niewłaściwego sprzęgania ciągników rolniczych z przyczepami rolniczymi i sprzętem rolniczym (w 2004 r. - 60%).

11 Wypadki przy pracy rolniczej Wypadki śmiertelne Lata199719981999200020012002200320042005 Liczba wypadków śmiertelnych643132241 % ogółu wypadków 0,580,450,340,140,410,240,260,570,16 Liczba wypadków na 1000 na 1000ubezpieczonych0,180,120,090,030,080,050,050,100,03

12 Wypadki przy pracy rolniczej Decyzje przyznające odszkodowania Rok Liczba przyznanych odszkodowań Liczba ubezpieczonych Liczba przyznanych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych 1997646 33 525 19,27 1998483 33 682 14,34 1999420 34 336 12,23 2000488 35 884 13,60 2001437 30 048 14,54 2002447 39 792 11,23 2003428 40 897 10,47 2004389 39 408 9,87 2005322 39 615 8,13

13 Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych według województw w latach 2001- 2003 (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań)

14 Przyczyny wypadków: Pośpiech i nieostrożność; Pośpiech i nieostrożność; Brak ochron osobistych i odzieży roboczej; Brak ochron osobistych i odzieży roboczej; Zły stan techniczny zarówno budynków jak i maszyn i urządzeń rolniczych; Zły stan techniczny zarówno budynków jak i maszyn i urządzeń rolniczych; Niewłaściwe, nieumiejętne wykonywanie czynności; Niewłaściwe, nieumiejętne wykonywanie czynności; Stosowanie maszyn i urządzeń bez niezbędnych osłon; Stosowanie maszyn i urządzeń bez niezbędnych osłon; Lekceważenie zagrożenia; Lekceważenie zagrożenia; Bałagan na stanowisku pracy; Bałagan na stanowisku pracy; Wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu. Wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu. Wypadki przy pracy rolniczej

15 Ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w rolnictwie w ostatnich latach 2000 - 850 2001 - 750 2002 - 1369 2003 - 2239 2004 - 1257 2005 - 1176 STATYSTYKA POŻARÓW W ROLNICTWIE

16 Pożary w roku 2005 w/g obiektów Nieużytkowe pow. rolnicze (trawy) - 644 Uprawy rolne, łąki, rżyska - 229 Sterty - 136 Budynki inwentarskie - 49 Budynki gospodarcze - 37 Budynki mieszkalne - 23 Maszyny rolnicze - 13 Budynki przerobu prod. rolnych - 2

17 STATYSTYKA POŻARÓW W ROLNICTWIE Pożary żniwne w roku 2005 Zboża na pniu- 30( 63,84 ha) Ścierniska- 169(197,78 ha) Sterty- 80( 12,59 ha)

18 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych (zabudowanych) w kg/osobę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Wojewódzka Komisja ds. bhp w Rolnictwie woj. opolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google