Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna 2010/2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna 2010/2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim."— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna 2010/2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim

2 Drodzy absolwenci gimnazjum! Zbliża się koniec Waszej nauki w gimnazjum. Wkrótce czekają Was egzaminy kończące pewien etap w Waszym życiu, który jednocześnie będzie początkiem zupełnie nowej przygody, poznania nowych ludzi i miejsc, zbliżenia się do dorosłego życia. Zapraszamy w mury naszej niezwykłej szkoły, która wykształciła już rzesze młodych ludzi. Zapewniamy wysoki poziom nauczania przekładający się na sukcesy indywidualne w konkursach i olimpiadach oraz wysokie wyniki egzaminów maturalnych, naukę w przyjaznej atmosferze, w gronie niepowtarzalnych osób.

3 Najważniejsze atuty naszej szkoły: wysoka jakość kształcenia potwierdzona corocznymi wynikami matur, sukcesy w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym w ramach przygotowań do udziału w olimpiadach i konkursach, duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nowoczesna, skomputeryzowana baza dydaktyczna (dobrze wyposażone pracownie),

4 troska o rozwój osobowości i kultury osobistej uczniów, nauka języka obcego w grupach międzyodziałowych, mądra, doświadczona i dobrze wykształcona kadra nauczycielska, łatwy dostęp do źródeł informacji (bogaty księgozbiór biblioteczny, nowoczesne centrum multimedialne), zapewnienie bezpieczeństwa uczniom z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego,

5 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim to szkoła o bogatej, liczącej ponad 60 lat tradycji kształcenia osób, które zamierzają kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych i pomaturalnych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

6 Program nauczania obejmuje kształcenie ogólne. Szkoła w ramach trzyletniego liceum ogólnokształcącego w oparciu o podstawy programowe prowadzi klasy z tzw. przedmiotami wiodącymi w zakresie rozszerzonym.

7 W roku szkolnym 2010/2011 planujemy otworzyć 6 oddziałów klas pierwszych, w których następujące przedmioty będą wiodące : 1a- klasa społeczna- język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia; 1b- klasa akademicka- język polski, język angielski, historia; 1c- klasa politechniczna- matematyka, informatyka, fizyka z astronomią; 1d- klasa medyczna- biologia, chemia, fizyka z astronomią; 1e- klasa socjalna- język polski, język angielski, geografia 1f- klasa sportowa- biologia, język polski, język angielski

8 Jeśli wybierzesz naszą szkołę możesz liczyć na: Życzliwie nastawioną do uczniów profesjonalną kadrę pedagogiczną Dbający o uczniów personel szkoły, sekretariatu, bibliotekarza w dobrze zaopatrzonej bibliotece Sale lekcyjne m.in. sala informatyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna, językowa i pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz wielofunkcyjne boisko sportowe. Zapominalscy mogą zrobić zakupy w automatach znajdujących się na terenie szkoły.

9 Oprócz zajęć obowiązkowych szkoła proponuje Ci zajęcia dodatkowe: Zespół muzyczny Zajęcia na basenie Zajęcia dziennikarskie Zajęcia informatyczne Zajęcia sportowe – piłka nożna i siatkowa chłopców i dziewcząt Zajęcia strzeleckie Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury Zajęcia wyrównawcze

10 Możesz zacząć działać w: Samorządzie Uczniowskim Klubie Filmowym Akcjach charytatywnych Kole Dziennikarskim PCK + Drużynie Sanitarnej Redakcji gazetki szkolnej 3 –Maj z nami

11 DOWIEDZ SIĘ, CO NAS WYRÓŻNIA: Uroczyste przyjmowanie uczniów w poczet uczniów gimnazjum i liceum – ślubowanie; Otrzęsiny klas pierwszych Promowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce: apele, wręczanie dyplomów po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego listy pochwalne do rodziców umieszczanie informacji o uczniach na szkolnej stronie internetowej Promowanie uczniów z bardzo dobrą frekwencją – apele, dyplomy Wydawanie gazetki szkolnej informującej o działalności szkoły Wydawanie przez szkołę folderów informujących o ofercie edukacyjnej

12 Szkoła aktywnie włącza się w życie powiatu organizując imprezy na rzecz środowiska m.in. Jest współorganizatorem Licealiady Organizuje imprezy rocznicowe: Zjazd absolwentów, Rocznica wybuchu II wojny światowej, Rocznica wolnych wyborów We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym organizuje spotkania młodzieży z dziećmi specjalnej troski Jest gospodarzem – organizatorem Turnieju Piłkarskiego Przygotowuje Jasełka Bożonarodzeniowe oraz inne imprezy szkolne.

13 Organizuje Dni otwarte szkoły oraz targi edukacyjne zapraszając przedstawicieli wyższych uczelni. Organizuje spotkania z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych, poetami regionalnymi Imprezę dla uczestników Ośrodka Terapii Zajęciowej w Jezierniku Aktywnie angażuje się w zbiórkę pieniędzy podczas WOŚP Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów oraz imprez profilaktycznych Opiekujemy się pomnikiem; Poległym … Realizujemy programy: Sport po 16 i Blisko boisko. Aktywnie uczestniczymy w akcjach: Sprzątanie świata, Sprzątanie Tugi.

14 Warto byś wiedział(a), że: Absolwenci szkoły dostają się bez problemu do wybranych szkół Uczniowie przechodzą szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Muzeum Stutthof Organizowane są cyklicznie spotkania z policjantami w Komedzie Powiatowej Policji celem uświadomienia odpowiedzialności czynów karalnych

15 Coroczne imprezy: Dzień walki z AIDS, Walka z analfabetyzmem, Święto Odzyskania Niepodległości, Studniówka, Połowinki Dzięki licznym wyjazdom do kina, muzeów, teatru, opery nasi uczniowie orientują się w życiu kulturalnym Aby poznać kraj, okolicę uczniowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze w kraju i za granicę Uczniowie klas sportowych biorą udział w spływach kajakowych i obozach sportowych Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na życzliwą opiekę, pomoc Uczniowie z problemami w nauce mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub zajęć wyrównawczych

16 Nasi uczniowie zdobyli tylko w tym roku szkolnym m. in. następujące nagrody i wyróżnienia: finalistka Konkursu Bogactwo Energetyczne Natury zwycięscy indeksu na uczelnię wyższą z chemii i fizyki. II miejsce w Powiatowym Konkursie o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – zakwalifikowanie się do finału Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finaliści konkursu wiedzy o NATO Finaliści konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

17 Udział uczniów w cyklicznych zajęciach: lekcje terenowe, lekcjach muzealnych Szkoła posiada Młodzieżową Drużynę Sanitarną Szkoła realizuje projekty edukacyjne W szkole działa zespół muzyczny Szkoła jest pomysłodawcą i gospodarzem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce obozowej i wojennej oraz Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora szkoły. Szkoła ma stabilną, wykształconą kadrę pedagogiczną Szkoła przyznaje tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY osobom wyjątkowo zaangażowanym w sprawy szkoły Szkoła organizuje spotkania i warsztaty dla rodziców

18 Czeka na Ciebie jedyne w powiecie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE posiadające bogatą tradycję i historię.

19 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej Twój dobry wybór!

20 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy.


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna 2010/2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google