Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim

2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach POKL

3 Priorytet IX PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

4 Projekty zrealizowane w ramach Działania 9.2 w województwie łódzkim w latach 2007-2011 : 45

5 Projekty w trakcie realizacji w ramach Działania 9.2 : 32

6 Warto skorzystać z szansy! Laboratorium mody Realizator projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi Projekt z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2. Zagranicznym partnerem Szkoły w projekcie był I.P.S.I.A Galileo Ferraris - zespół szkół ponadgimnazjalnych w Bielli (północna część Włoch, między Turynem a Mediolanem) region od dawna znany jako zagłębie przemysłu włókienniczego.

7 Laboratorium mody Grupa docelowa- 30 uczniów i uczennic Działania w projekcie – zajęcia pozalekcyjne w formie pracy nad projektami ( od pomysłu do kolekcji) Działania w projekcie – wizyta studyjna nauczycieli polskich we Włoszech Działania w projekcie – warsztatu uczniowskie w Bielli W poszukiwaniu inspiracji Działania projektowe- platforma internetowa ułatwiająca komunikację pomiędzy partnerami

8 Laboratorium mody Warsztaty W poszukiwaniu inspiracji

9 Warto skorzystać z szansy! Mechatronik – zawód przyszłości Realizator projektu: Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej Projekt z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2. Zagranicznym partnerem Szkoły w projekcie jest szkoła z Niemiec o podobnym profilu kształcenia ( mechatronik) w Dessau - Roßlau

10 Mechatronik- zawód przyszłości Grupa docelowa- 30 uczniów Działania w projekcie- otwarcie pracowni mechatroniki w oparciu o doświadczenia partnera z Niemiec Działania w projekcie – wyjazd uczniów na staż językowy do Niemiec Działania w projekcie – wizyta studyjna nauczycieli polskich w szkole w Dessau- Roßlau Działania w projekcie – wyjazd uczniów na staż zawodowy do Niemiec – kontakt z pracodawcami Działania projektowe- platforma internetowa ułatwiająca komunikację pomiędzy partnerami

11 Mechatronik – zawód przyszłości Pracownia mechatroniki, która powstała w ramach projektu

12 Aktualny konkurs: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ( projekty współpracy ponadnarodowej )

13 Informacje ogólne Instytucja organizująca konkurs: Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi: 20 000 000,00 PLN Konkurs otwarty – trwa od 30 marca do wyczerpania środków (nie później niż do 31 grudnia 2012r.)

14 Informacje ogólne Przedmiot konkursu Projekty przyczyniające się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ( z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

15 Informacje ogólne Typy projektów 1.Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

16 Informacje ogólne Typy projektów a)Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne b)Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów c)Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych d)Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego e)Modernizację oferty kształcenia zawodowego f)Współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy

17 Informacje ogólne Typy projektów g) Wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesne materiały dydaktyczne h)Wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania i) Wdrożenie programów efektywnego zarządzania placówką oświatową

18 Projekty współpracy ponadnarodowej Każdy projekt w ramach konkursu musi być realizowany w partnerstwie ponadnarodowym Partnerstwo ponadnarodowe jest wspólną realizacją działań przez projektodawcę z co najmniej jednym partnerem z zagranicy ( Unia Europejska i inne kraje) W ramach konkursu można realizować wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym.

19 Projekty współpracy ponadnarodowej Jak znaleźć partnera ponadnarodowego ? Poprzez dotychczasowe kontakty ze szkołami z innych krajów np. wykorzystując kontakty z miastami partnerskimi. Poprzez internetowe wyszukiwarki, np. http://www.transnational-toolkit.eu – baza Komisji Europejskiejhttp://www.transnational-toolkit.eu http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm - baza programuhttp://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm Leonardo da Vinci http://www.kiw-pokl.org.pl/en/fishing-pool-database/ - baza Krajowej Instytucjihttp://www.kiw-pokl.org.pl/en/fishing-pool-database/ Wspomagającej

20 Cross - financing Cross – financing w aktualnie trwającym konkursie dla Działania 9.2 został zwiększony i może wynosić nie więcej niż 45 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych w budżecie projektu.

21 Więcej informacji: Punkt Informacyjny PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds.PO Kapitał Ludzki Tel.42/663 33 92 e-mail: informacje_pokl@lodzkie.plinformacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 16:00

22 Więcej informacji: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 20 Tel./fax (44) 647 12 53 info_piotrkowtrybunalski@roEFS.PL www.piotrkowtrybunalski.roEFS.pl Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 16:00

23 REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę18.04.2012r


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google