Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany skórne jako rezultat: Hiperplazji naskórka Przedwczesnego dojrzewania keratynocytów Parakeratozy Zwiększonych nacieków leukocytarnych N Eng J Med..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany skórne jako rezultat: Hiperplazji naskórka Przedwczesnego dojrzewania keratynocytów Parakeratozy Zwiększonych nacieków leukocytarnych N Eng J Med.."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany skórne jako rezultat: Hiperplazji naskórka Przedwczesnego dojrzewania keratynocytów Parakeratozy Zwiększonych nacieków leukocytarnych N Eng J Med.. 2009; 361: 496-509.

2 DLQI (Dermatology Life Quality Index) Punktacja: 0-1 pkt. – normalna jakość życia 2-5 pkt. – nieznacznie obniżona jakość życia 6-10 pkt. - umiarkowanie obniżona jakość życia 11-20 pkt. – mocno obniżona jakość życia 21-30 pkt. – bardzo mocno obniżona jakość życia Skala: Bardzo mocno – 3 pkt. Bardzo – 2 pkt. Trochę – 1 pkt. Wcale – 0 pkt.

3 BSA (Body Surface Area)

4 PASI (Psoriasis Activity and Severity Index)

5 Pacjenci z łuszczycą mają większe ryzyko: Zdarzeń sercowo naczyniowych Zapalenia stawów Cukrzycy typu 2 Zespołu metabolicznego Depresji Curr. Opin. Rheumatol. 20, 416–422 JAMA 296, 1735–1741 Eur. Heart J. 31, 1000–1006 Clin. Exp. Dermatol. 26, 314–320 Arch. Dermatol. Res. 304, 119–125 Arch. Dermatol. 147,1031–1039

6 Schemat przedstawiający wspólny proces rozwoju zmian w przebiegu łuszczycy i miażdżycy Komórki prezentujące antygen (APC) aw węzłach chłonnych stymulują powstawanie z naiwne limfocyty T leukocytów LAF-1+ (function- associated antigen-1) Aktywowane komórki T migrują do naczyń krwionośnych i przylegają do śródbłonka (i makrofagów w przypadku miażdżycy). W wyniku wynaczynienia idochodzi do interakcji pomiędzy LFA-1, cząsteczką adhezji (ICAM-1), CD2 i LFA-3 z komórkami dendrytycznymi, makrofagami i keratynocytami w łuszczycy i komórkami mięśni gładkich w miażdżycy. Ponowna aktywowacja komórek T i makrofagów powoduje wydzielenie chemokin i cytokin, które przyczyniają się do rozwoju reakcji zapalnej z wytworzeniem się blaszki łuszczycowej lub blaszki miażdżycowej. Int J Med Sci. 2010; 7(5): 284–289.

7 J Nutr Metab. 2012;2012:965385.

8 Etiopatogeneza łuszczycy 1. Tło genetyczne Choroba wielogenowa TYP I ŁUSZCZYCYTYP II ŁUSZCZYCY Sprzężenie z antygenami HLA-Cw6 HLA-B57, DR7, HLA-Cw7, HLA-B13, HLA-B39 HLA-Cw2 (słaby związek z antygenami zgodności tkankowej) Obraz kliniczny Początek przed 40 r.ż. Rozległe, wysiewne zmiany Wywiad rodzinny dodatni Początek po 40 r.ż. Częste zajęcie stawów i paznokci Wywiad rodzinny ujemny Arch. Dermatol. Res 1998; 290:463-476; J. Invest. Dermatol 2009; 827-833

9 Locus Lokalizacja chromosomowa PSORS1 6p21.3 PSORS2 17q24-q25 PSORS3 4q34 PSORS4 1q21 PSORS5 3q21 PSORS6 19p13 PSORS7 1p35-p34 PSORS8 16q12-q13 PSORS9 4q31 IL12B/IL23p40 5q IL23receptor 1p TNFα (TNFA1P3) Podstawowe warianty genów i loci z niezależną replikacją w łuszczycy N Eng J Med.. 2009; 361: 496-509; Indian J Dermatol. 2009 ; 54: 7–12; Dtsch Arztebl Int. 2009; 106: 11–19; Arch Dermatol. 2009; 145: 462–464.

10 Model patogenezy łuszczycy z uwzględnieniem czynników genetycznych i immunologicznych Journal of Investigative Dermatology (2010) 130, 1213–1226;

11 Etiopatogeneza łuszczycy 2. Czynniki immunologiczne Deregulacja mediatorów prozapalnych i przeciwzapalnych Wyzwalanie oraz zaostrzanie przez: stres, leki, zakażenie, uraz Limfocyty T CD4+ występują głównie w skórze właściwej Limfocyty T CD8+ występują głównie w naskórku Post Dermatol Alergol 2008; 25:20-33; Ann Rheum Dis 2005; 64:ii30-36.

12 Typy komórek i mediatorów biorących udział w patogenezie łuszczycy Cytokiny IL-2, IL-6, IL-15, IL-17, IL-18, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IFN- α, IFN- γ, Oncostatin M, TNF- α, TGF- β, VEGF Chemokiny Fractalkine, GRO- α, IP-10, IL-8, MCP-1, MIG Adipokiny Resistin, Leptin, PAI-1 Adhezyny CD80,CD28, CD40/CD40L, ICAM/LFA-1, OX40X3X40L, CD134/CD134L, VCAM-1/VLA4 Leukocyty Th1/TTh17 upregulation, Treg misregulation, CD4, CD8, CLA+T cell, CD103+T cell, NK cell, NK T cell, Myeloid dendritic cell, plasmacytoid dendritic cell, Monocytes/macrophages, Mas cell, Neutrophils Inne komórki Keratinocytes, Endothelial cells Inne mediatory LL-37, CRP, Endothelin-1, iNOS, HSP60, HSP65, HSP70, MMP-2, MMP- 9, S100A7, S100A8/A9, TLR2, TLR4, TLR9, EDA-Fibronectin Golden JB: IL-17 in psoriasis: Implications for therapy and cardiovascular co-morbidities. Cytokine. 2013;

13 Typy komórek układu immunologicznego i zależności pomiędzy nimi w rozwoju reakcji zapalnej w łuszczycy Zielony punkt oznacza cytokiny profilu Th1: IFN γ i TNF α. Niebieski oznacza cytokin produkowanych podczas regulacji IL-17 w tym IL17A, IL17F i IL22. Czerwony oznacza inne mediatory zapalne, takie jak IL-2 i IL-6 Actas Dermosifiliogr. 2009; 100: 2–13.

14 Limfoidalne komórki dendrytyczne (pDC) produkują TNF, który reagując z keratynocytami i mieloidalnymi komórkami dendrytycznymi stymuluje procesy prozapalne. Aktywowane komórki dendrytyczne (DDC) produkują mediatory prozapalne IL-23 i IL-12 N Eng J Med. 2009; 361: 496-509; Actas Dermosifiliogr. 2009; 100: 2–13;

15 Rola komórek CD4 w łuszczycy W łuszczycy dominują cytokiny profilu Th1 i cytokiny związane z aktywacją IL-17. Wpływają one na proliferację i wywołują tzw. "błędne koło" stanu zapalnego. IL-23 wytwarzana przez łuszczycowe keratynocyty i komórki, takie jak komórki dendrytyczne i makrofagi, ma kluczowe znaczenie w regulacji ekspresji IL-17. Niski poziom przeciwzapalnych cytokin uwalnianych przez komórki Th2 i Treg nie może zrównoważyć skutków aktywacji Th1/Th17-zależnych cytokin. Actas Dermosifiliogr. 2009; 100: 2–13.

16 Rola Th1 w patogenezie łuszczycy Th1 TNF IFN- γ IL-2 N Eng J Med. 2005; 352:1899-1912; Lowes MA, et al. Dermatol Clin. 2004; 22:349-69, vii;. Vasodilation Neutrophil influx T cell influx Neovascularization Keratinocyte and endothelial cell activation IL-12, IL-18, IFN- γ, TNF- α Th0

17 Rola Th17 w patogenezie łuszczycy Th17 IL-17A IL-17F IL-22 TNF Aggarwal S, Gurney AL. J Leukoc Biol. 2002; 71(1):1-8. Monocyte and neutrophil recruitment Neovascularization Vasodilatation T cell influx Keratinocyte hyperplasia IL-23, IL-6, IL-1, TGF- β Th0

18 Miejsce leków biologicznych w immunopatologii łuszczycy

19 Leki biologiczne Nowa strategia leczenia, powstała w odpowiedzi na ograniczenia ogólnego leczenia łuszczycy. Białka będące wynikiem rekombinacji DNA. Podawane za pomocą iniekcji podskórnych lub wlewów dożylnych. Pod względem budowy i pochodzenia, leki te mogą być: -przeciwciałami chimerycznymi (-ximab): infliksimab, -przeciwciałami humanizowanymi (-zumab) lub ludzkimi (- umab): adalimumab, ustekinumab, -białkami fuzyjnymi (-cept): alefacept, etanercept.

20 Leki biologiczne 3 główne strategie działania: eliminacja nieprawidłowych limfocytów T (alefacept), blokowanie przechodzenia limfocytów do skóry będącej w stanie zapalnym np. przez inhibicję kluczowych cząsteczek adhezyjnych takich jak selektyny czy pewne integryny, blokowanie cytokin efektorowych, a zwłaszcza ludzkiego czynnika martwicy nowotworów (TNF) będącego celem wielu leków immunomodulujących jak np. przeciwciał monoklonalnych (adalimumab, infliksimab) czy białek fuzyjnych (etanercept, onercept ). Leki biologiczne osłabiają odpowiedź immunologiczną : nie należy ich stosować w przebiegu poważnych infekcji (np. gruźlica, sepsa) oraz jednocześnie z żywymi szczepionkami.

21 Trends in Immunology April 2013, Vol. 34, No. 4 ; Nat. Immunol. 10, 427–436. Figure 1. Essential cells and molecules in the pathogenesis of psoriasis lesions. The interleukin (IL)-23–IL-17 axis is well understood in psoriasis. Inflammatory myeloid dendritic cells (DCs) become activated to produce IL-23. This drives production of IL-17A and IL-17F from αβγβ T cells (T17) and IL-22 by subsets of CD4+ (Th22) and CD8+ (Tc22) cells, whereas IL-12 drives production of IFN γ. There is synergy (S) between IL-17 and tumor necrosis factor (TNF)a, as well as between IL-17 and IL-22.

22 Terapia biologiczna w łuszczycy Antagoniści TNF : Inflixymab (Remicade ® ) Etanercept (Enbrel ® ) Adalimumab (Humira ® ) Antagonista IL-12/IL-23: Ustekinumab (Stelara ® ) Antagoniści IL-17: Ixekizumab Secukinumab Brodalumab

23 TNF-α Produkowany przez: Aktywowane komórki dendrytyczne Makrofagi Keratynocyty Pobudzone limfocyty T Komórki tuczne Znaczne zwiększenie stężenia w całym naskórku zmian łuszczycowych oraz surowicy chorych (Clin Exp Immunol 1993;94:354-362) W skórze zdrowej ekspresja jest minimalna i ograniczona do warstwy podstawnej i nabłonka gruczołów potowych i łojowych (Clin Exp Immunol 1994;96:146-151) Wolska, Langner: Łuszczyca. Czelej, Lublin 2006: 10-15.

24 TNFwpływa na komórki docelowe przez odpowiednie receptory transbłonowe TYP 1 (TNF-RI) / (p55) Ekspresja w błonie komórkowej keratynocytów, komórek dendrytycznych, komórkach parakeratotycznej warstwy rogowej TYP 2 (TNF-RII) / (p75) Ekspresja w komórkach nacieku zapalnego okołonaczyniowego i komórkach śródbłonka

25 Antagoniści TNF-α LEKBudowa biochemicznaDziałanie INFLIXYMABMonoklonalne, chimeryczne (mysio 25%-ludzkie 75%) przeciwciało klasy IgG Wiąże się z TNF (rozpuszczonym w osoczu i związanym z receptorami komórkowymi) 1 ADALIMUMABLudzkie monoklonalne przeciwciało klasy IgG Wiąże się z TNF 2 ETANERCEPTLudzkie białko fuzyjne, złożone z domeny receptora II ludzkiego TNF przyłączonej do zewnątrzkomórkowego fragmentu Fc ludzkiej IgG1 Uniemożliwienie połączenia się TNF z jego powierzchownym receptorem; Apoptoza komórek dendrytycznych naskórka 3 1.Dermatol Ther 2004; Infliximab;17:409-426 2.Drugs 2006; adalimumab in psoriatic arthritis;66:1487-1496 3.Drugs 2006;66:1487-1496; J Am Acad Dermatol 2006;55:590-597

26 Antagoniści TNF-α Tumor necrosis factor alpha signaling. Infliximab is a mouse/human chimeric monoclonal anti-TNFantibody of IgG1 isotype. Adalimumab is fully human IgG1 monoclonal anti-TNF antibodies. Etanercept is a fusion protein of TNFR2 (p75) and the Fc region of human IgG1. Neuro Toxicol 2009;497-521

27 Trends in Immunology April 2013, Vol. 34, No. 4 ; Nat. Immunol. 10, 427–436. Antagoniści TNF-α

28 Antagonista IL-12/IL-23 LEKBudowa biochemicznaDziałanie USTEKINUMABLudzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1 Hamuje aktywność ludzkich IL-12 i IL-23 praz wiązanie z podjednostką białkową p40 obu cytokin N Eng J Med. 2007; 356:580-592

29 IL-12 / IL-23 IL – 12IL – 23 Wytwarzanie Komórki dendrytyczne Makrofagi Keratynocyty Komórki tuczne Aktywowane komórki Lengerhansa Komórki dendrytyczne Keratynocyty Makrofagi Działanie Indukuje powstawanie limfocytów Th1 Różnicowanie limfocytów cytotoksycznych CD8+ Aktywacja komórek NK Indukuje powstawanie limfocytów Th17 Pobudza limfocyty T do produkcji IL-17 Z.Adamski, J.Kursa-Orłowska, M.Orłowski; Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii. Termedia 2010.

30 Antagoniści IL-12 / IL-23 Cytokine 61 (2013);704-712

31 Antagoniści IL-17 LEKBudowa biochemicznaDziałanie IXEKIZUMABLudzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG4 Hamuje IL-17A 1 SECUKINUMABLudzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1 Hamuje ludzką IL-17A 2 BRODALUMABLudzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2 Wiąże się z ludzkim receptorem IL-17A; Blokuje aktywność IL-17A, IL- 17F, IL-17E 3 1.N Eng J Med. 2012; 366:1190-9 2.Br J Dermatol 2012 [Efficacy and safety od secukinumab in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis] 3.J Invest Dermatol 2012; 132:2466-9

32 Antagoniści IL-17 Cytokine 61 (2013);704-712

33 Skuteczność leków biologicznych Adalimumab –(REVEAL -1212 chorych, CHAMPION -271 chorych) W 16 tygodniu PASI 75 w badaniu REVAL osiągnęło 70,9% leczonych adalimumabem i 6,5% przyjmujących placebo. PASI 100 odpowiednio 20% i 0,8%. PASI 75 w 16 tygodniu leczenia w badaniu CHAMPION stwierdzono u 18,9% przyjmujących placebo, 35,5% przyjmujących metotreksat i 79,6% adalimumab a wykazane różnice były istotne statystycznie (p<0,001). Natomiast PASI 100 odpowiednio u 1,9%, 7,3% i 16,7% (p<0,01, p<0,05).

34 Skuteczność leków biologicznych Imflixymab (SPIRIT – 249 chorych i EXPRESS 378 chorych) PASI 75 w 10 tygodniu leczenia w badaniu SPIRIT osiągnęło 71,7% chorych w grupie otrzymującej 3 mg/kg mc., 87,9% w grupie otrzymującej 5 mg/kg mc. i 5,9% w grupie otrzymującej placebo (p < 0,001). PASI 75 po 10 tygodniach w badaniu EXPRESS osiągnęło 80% pacjentów a PASI 90 57% natomiast w grupie otrzymującej placebo wartości te wynosiły odpowiednio 3% i 1% (p <0,0001).

35 Skuteczność leków biologicznych Etanercept (583 chorych, 591 chorych) Po 12 tygodniach leczenia PASI 75 osiągnięto u 34% chorych przyjmujących 25mg etanerceptu dwa razy w tygodniu i 47%- 49% przyjmujących dawkę 50 mg dwa razy w tygodniu. W grupie przyjmującej placebo odsetek ten wynosił odpowiednio 3% - 4% (Br J Dermatol. 2005;152:1304–1312, Lancet. 2006;367:29–35). W badaniach przeprowadzonych u dzieci i młodzieży (w wieku 4-17 lat),którym podawano 0,8 mg/kg (maksymalnie do 50 mg tygodniowo) etanerceptu odsetek pacjentów który uzyskał PASI 75 był statystycznie istotnie wyższy w porównaniu do grupy otrzymującej placebo (57% vs. 11%)(p<0,001) (Arch Dermatol. 2007;143:719–726).

36 Skuteczność leków biologicznych Ustekinumab (PHOENIX 1 - 766 chorych i PHOENIX 2 - 1230 chorych). PHOENIX 1 -PASI 75 w 12 tygodniu w grupie otrzymującej ustekinumab (45 mg i 90 mg) był statystycznie istotnie wyższy i wynosił odpowiednio: 67,1% i 66,4% w porównaniu 3,1% dla placebo ( p<0,0001). PHOENIX 2 - PASI 75 stwierdzono u 66,7% do 75,7 % leczonych ustekinumabem w dawce 45 mg i 90 mg w porównaniu z 3,7% w grupie otrzymującej placebo ( p <0,0001).

37 mężczyzna lat 26 mężczyzna lat 26 pierwsze zmiany łuszczcowe z tendencją do erytrodermii w 18 roku życia pierwsze zmiany łuszczcowe z tendencją do erytrodermii w 18 roku życia od 20 roku życia roku leczony preparatami miejscowymi, fototerapią, fotochemoterapi, Neotigasonem (25mg-75mg/dobę) oraz Metotreksat 12,5mg/tydzień do 25 mg/tydzień-bez poprawy od 20 roku życia roku leczony preparatami miejscowymi, fototerapią, fotochemoterapi, Neotigasonem (25mg-75mg/dobę) oraz Metotreksat 12,5mg/tydzień do 25 mg/tydzień-bez poprawy badanie dodatkowe: badanie dodatkowe: morfologia z rozmazem, biochemia, lipidogram i badanie ogólne moczu - bez odchyleń od stanu prawidłowego OB – 22mm/h, CRP - 5,25mg/dl badania obrazowe: Rtg klp oraz Usg jamy brzusznej bez odchyleń od stanu prawidłowego HBsAg oraz przeciwciała antyHCV – wynik ujemny Quantiferon test – wynik negatywny Przypadek 1

38

39

40 Leczenie: Adalimumab wg następujących zaleceń: początkowo 80mg podskórnie, 40 mg po upływie jednego tygodnia a następnie 40 mg co dwa tygodnie. Miejscowo: EmolientyMiejscowo: Emolienty Skuteczność leczenia oceniono (przed leczeniem oraz po 8 tygodniach) BSA (BSA (Body Surface Area) PASI (Psoriasis Area and Severity Index) Polska wersja kwestionariusza DLQI (Dermatology Life Quality Index)

41 przed leczeniem BSA 61 po 8 tygodniach BSA 4 przed leczeniem PASI 21 po 8 tygodniach PASI 2

42

43 DLQI (Dermatology Life Quality Index) przed leczeniem – 19pkt przed leczeniem – 19pkt stan skóry największy wpływ miał na: pracę, sport, współżycie seksualne stan skóry największy wpływ miał na: pracę, sport, współżycie seksualne stan skóry najmniejszy wpływ miał na: życie towarzyskie, kontakt z rodziną i przyjaciółmi oraz zakłopotanie, ubiór stan skóry najmniejszy wpływ miał na: życie towarzyskie, kontakt z rodziną i przyjaciółmi oraz zakłopotanie, ubiór 8 tydzień leczenia – 6pkt 8 tydzień leczenia – 6pkt największy pozytywny wpływ leczenie miało na: sport (pacjent zaczął grać w piłkę nożną), pracę (dorywczo jako kierowca) oraz współżycie seksualne największy pozytywny wpływ leczenie miało na: sport (pacjent zaczął grać w piłkę nożną), pracę (dorywczo jako kierowca) oraz współżycie seksualne największą niedogodnością stała się konieczność częstych kontroli (czas potrzebny na leczenie) największą niedogodnością stała się konieczność częstych kontroli (czas potrzebny na leczenie)

44 kobieta lat 39 kobieta lat 39 pierwsze zmiany łuszczycowe – 13 rok życia pierwsze zmiany łuszczycowe – 13 rok życia leczona poczatkowo preparatami miejscowymi i fototerapia z poprawą a od 20 roku życia roku preparatami miejscowymi, fototerapią i fotochemioterapią, Cyklosporyną A, Neotigasonem - bez poprawy leczona poczatkowo preparatami miejscowymi i fototerapia z poprawą a od 20 roku życia roku preparatami miejscowymi, fototerapią i fotochemioterapią, Cyklosporyną A, Neotigasonem - bez poprawy badanie dodatkowe: badanie dodatkowe: morfologia z rozmazem, biochemia, lipidogram i badanie ogólne moczu - bez odchyleń od stanu prawidłowego OB – 30mm/h, CRP - 3,45mg/dl badania obrazowe: Rtg klp oraz Usg jamy brzusznej bez odchyleń od stanu prawidłowego HBsAg oraz przeciwciała antyHCV – wynik ujemny Quantiferon test – wynik negatywny betaHCG – wynik negatywny Przypadek 2

45 Leczenie: Ustekinumab podskórnie w dawce 45 mg w tygodniach 0, 4 a następnie co 12 tygodni. Skuteczna antykoncepcjaSkuteczna antykoncepcja Miejscowo: EmolientyMiejscowo: Emolienty Skuteczność leczenia oceniono (przed leczeniem oraz po 8 tygodniach) BSA (BSA (Body Surface Area) PASI (Psoriasis Area and Severity Index) Polska wersja kwestionariusza DLQI (Dermatology Life Quality Index)

46 przed leczeniem BSA 39 po 8 tygodniach BSA 9 przed leczeniem PASI 25 po 8 tygodniach PASI 2,4

47 DLQI (Dermatology Life Quality Index) przed leczeniem – 20pkt przed leczeniem – 20pkt stan skóry największy wpływ miał na: uczucie zakłopotania, życie towarzyskie, współżycie seksualne oraz ubiór stan skóry największy wpływ miał na: uczucie zakłopotania, życie towarzyskie, współżycie seksualne oraz ubiór kontakt z rodziną i przyjaciółmi stan skóry najmniejszy wpływ miał na: kontakt z rodziną i przyjaciółmi 8 tydzień leczenia – 8pkt największy pozytywny wpływ leczenia na: ubiór oraz życie towarzyskie

48 Finansowanie leczenia biologicznego w Polsce Okres VII 2010 – III 2011: finansowanie odbywało się poprzez grupę J40 – Ciężka łuszczyca. Zarządzenie Nr 51/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1.09.2010 r Okres IV 2011 – do chwili obecnej: finansowanie terapii odbywa się poprzez świadczenie z kat 1b 5.52.01.0001490 – Hospitalizacja związana z terapią biologiczną ciężkiej łuszczycy, które służy do rozliczania podania leku oraz 5.53.01.0001430 – ( Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.10.2011 r.) Program lekowy Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (Zarządzenie Nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 lutego 2013)

49 49 Finansowanie leczenia biologicznego w Polsce W terapii łuszczycy pospolitej dostępne są w Polsce następujące leki biologiczne: ustekinumab, adalimumab, etanercept, infliksymab Finansowanie ze środków publicznych w Polsce: ustekinumab Program lekowy Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (Zarządzenie Nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 lutego 2013) Pacjenci z PASI > 18 oraz DLQI i BSA > 10 oraz brak poprawy/wystąpienie powikłań po leczeniu z zastosowaniem co najmniej dwóch metod terapii ogólnej lub występowanie przeciwwskazań do takiego leczenia adalimumab etanercept Infliksymab Katalog świadczeń do sumowania NFZ jako lek lub wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (kod produktu – 5.53.01.0001430) Wyłącznie w warunkach szpitalnych. Każdorazowo wymagana hospitalizacja pacjenta rozliczana w ramach Katalogu świadczeń odrębnych (kod produktu: 5.52.01.0001490) Pacjenci z PASI, DLQI i BSA > 10

50 Utrata wydajności pracy W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wykazano, że 59,3% ocenianych chorych na łuszczycę straciło średnio z powodu choroby 26 dni pracy w poprzedzającym ocenę roku. Ze 180 nie pracujących pacjentów aż 33,9% nie podjęło pracy ze względu na łuszczycę (Br J Dermatol. 1995;132:236–244). W prowadzonym w Niemczech badaniu wykazano, że średnie koszty pośrednie związane z utratą wydajności zostały ocenione na 1310 rocznie, co stanowi 19,5% wszystkich kosztów leczenia łuszczycy (J Dtsch Dermatol Ges. 2007;5:209–218).

51 Wydajność pracy u pacjentów z łuszczycą Badania Kimball 2012 oraz Kimball 2011: ocena wydajności pracy u osób rozpoczynających terapię adalimumabem na podstawie danych pacjentów z randomizowanego badania klinicznego REVEAL, pacjenci z ciężką łuszczycą: PASI > 12, BSA > 10, co najmniej umiarkowane nasilenie choroby mierzone wartością wskaźnika PGA. Kwestionariusz WPAI (ang. Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire): obecny status zatrudnienia, odsetek czasu, w którym pracownik nie był w stanie podjąć pracy z powodu choroby(tzw. absenteizm), spadek produktywności w miejscu pracy (tzw. prezenteizm), zaburzenia w wykonywaniu codziennych czynności poza miejscem pracy (ang. total activity impairment, TAI), całkowita utrata produktywności pracy (ang. total work productivity impairment, TWPI).

52 52 Wydajność pracy u pacjentów z łuszczycą Istotna statystyczne (p < 0,01) poprawa wydajności pracy w grupie pacjentów zatrudnionych w każdej z 4 domen kwestionariusza WPAI, Istotne statystycznie różnice na korzyść adalimumabu względem placebo w 3 z 5 ocenianych aspektów. źródło: Kimball 2012

53 53 Wydajność pracy u pacjentów z łuszczycą Poprawa wydajności pracy (TWPI) dotyczy także pacjentów z łuszczycą oraz dodatkowymi chorobami towarzyszącymi źródło: Kimball 2011

54 54 Wydajność pracy u pacjentów z łuszczycą Na podstawie wyników (Kimball 2012) dla TWPI zmianę w całkowitej utracie produktywności pracy po 16 tygodniach terapii adalimumabem można rozumieć jako: około 60% wzrost całkowitej produktywności związany z poprawą stanu zdrowia pacjentów. Przeprowadzone oszacowania (Kimball 2012) wskazują, że zatrudniony w pełnym wymiarze czasu (40-godzinny tydzień pracy): praca w pełni efektywna o 4,4 godziny dłużej po rozpoczęciu terapii, roczne oszczędności związane z poprawą stanu zdrowia: $4515. u pacjentów z dodatkowymi chorobami towarzyszącymi (Kimball 2011) roczne oszczędności związane ze wzrostem produktywności na skutek rozpoczęcia leczenia adalimumabem: $5908

55 Utrata wydajności pracy- literatura OWPL – overall work productivity loss

56 Utrata wydajności pracy OWPL – overall work productivity loss

57 Wprowadzenie ustekinumabu w Grecji spowodało zmniejszenie kosztów administracyjnych i hospitalizacji z powodu braku poprawy na jednego pacjenta o 443 i 900 odpowiednio w 1 i 5 roku leczenia BMC Dermatol. 2012 Jul 25;12:10. doi: 10.1186/1471-5945-12-10

58 Skuteczności wahała się od 31,19% (etanercept w dawce 25 mg dwa razy na tydzień przez 12 tygodni) do 78,35% (infliksymab w dawce 5 mg / kg do 24 tygodni). Efektywność pod względem oceny kosztów i skuteczności (PASI 75), wahała się od 8013 (adalimumab) do 17981 (ustekinumab w dawce 90 mg).

59 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany skórne jako rezultat: Hiperplazji naskórka Przedwczesnego dojrzewania keratynocytów Parakeratozy Zwiększonych nacieków leukocytarnych N Eng J Med.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google