Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju POZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju POZ."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju POZ

2 Strona 2 Zakres zagadnień objętych prezentacją Uzupełnianie danych podstawowych Import definicji zaproszenia Przygotowanie wniosku dla zaproszeń w rodzaju POZ Wydruki

3 Strona 3 Uzupełnianie danych podstawowych Dane świadczeniodawcy Jednostki i komórki organizacyjne Sprzęt Podwykonawcy Personel Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku konieczne jest uzupełnienie danych podstawowych związanych ze świadczeniodawcą. Podczas uzupełniania tych danych można skorzystać z informacji zawartych na stronie www.rejestrzoz.gov.pl Ze względu na fakt, że cześć informacji importowana jest wraz z definicją zaproszenia, uzupełnienie danych związanych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi powinno nastąpić po imporcie definicji zaproszenia.

4 Strona 4 Dane świadczeniodawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do edycji danych świadczeniodawcy

5 Strona 5 Dane świadczeniodawcy – dane podstawowe Uzupełnij dane podstawowe świadczeniodawcy

6 Strona 6 Dane świadczeniodawcy Zaznacz tę opcję jeśli jeszcze nie miałeś umowy z NFZ

7 Strona 7 Dane świadczeniodawcy – podstawa działalności Uzupełnij dane związane z podstawą działalności świadczeniodawcy

8 Strona 8 Dane świadczeniodawcy – dane dodatkowe Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij informacje związane z danymi dodatkowymi Pamiętaj o uzupełnieniu danych osoby kontaktowej

9 Strona 9 Słownik sprzętu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika sprzętu

10 Strona 10 Przegląd słownika sprzętu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika sprzętu lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

11 Strona 11 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika sprzętu Uzupełnij informacje o sprzęcie, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

12 Strona 12 Podwykonawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika podwykonawców

13 Strona 13 Przegląd słownika podwykonawców Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika podwykonawców lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

14 Strona 14 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika podwykonawców Uzupełnij informacje o podwykonawcy, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

15 Strona 15 Słownik personelu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika personelu Jeśli kopiowałeś z poprzedniego roku dane o personelu lub importowałeś je z pliku w formacie CSV, to pamiętaj o uzupełnieniu tych danych

16 Strona 16 Słownik personelu – uzupełnienie danych oraz dane o specjalizacjach, numerach praw wykonywania zawodu i grupach zawodowych Jeśli kopiowałeś dane o personelu, to uzupełnij tygodniowy wymiar zatrudnienia

17 Strona 17 Słownik personelu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

18 Strona 18 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika personelu Uzupełnij informacje o personelu, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

19 Strona 19 Filtrowanie danych w słowniku personelu Do selekcji pozycji w słowniku personelu możesz wykorzystać filtr

20 Strona 20 Personel - specjalizacje Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu, zdefiniować dane o specjalizacjach

21 Strona 21 Personel – lista specjalizacji lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

22 Strona 22 Wprowadzanie i modyfikacja danych o specjalizacji wskazanego personelu Po wyborze specjalizacji i określeniu stopnia specjalizacji wybierz przycisk Zatwierdź

23 Strona 23 Personel – numery praw wykonywania zawodu Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście zdefiniować dane o numerach praw wykonywania zawodu

24 Strona 24 Personel – lista numerów praw wykonywania zawodu lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

25 Strona 25 Wprowadzanie i modyfikacja numeru prawa wykonywania zawodu personelu Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Jeśli personel należy do grupy zawodowej pielęgniarek lub położnych podaj numer wpisu w OIPP Wybierz odpowiednią grupę zawodową oraz wprowadź numer prawa wykonywania zawodu

26 Strona 26 Personel – grupy zawodowe Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu zdefiniować dane o grupach zawodowych

27 Strona 27 Personel – grupy zawodowe lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

28 Strona 28 Wprowadzanie i modyfikacja grupy zawodowej personelu Wybierz odpowiednią grupę zawodową a następnie wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij numer prawa wykonywania zawodu (jeśli wybrana grupa zawodowa posiada taki numer)

29 Strona 29 Import definicji zaproszenia Pobranie definicji zaproszenia Import definicji zaproszenia Uzupełnienie danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych –Jednostki organizacyjne Sprzęt Komórki organizacyjne –Obszary –Sprzęt –Profile medyczne

30 Strona 30 Pobranie definicji postępowania Definicję zaproszenia pobierz ze strony WWW właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

31 Strona 31 Postępowania/zaproszenia Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań/zaproszeń

32 Strona 32 Import definicji zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby wskazać do importu plik z definicją zaproszenia Po imporcie pierwszej definicji zaproszenia, w której przekazywane są słowniki kodów resortowych, możesz przystąpić do uzupełnienia danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych Tutaj zobaczysz postęp procesu importu definicji zaproszenia

33 Strona 33 Jednostki i komórki organizacyjne Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika jednostek i komórek organizacyjnych

34 Strona 34 Lista jednostek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową jednostkę organizacyjną lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane jednostki wskazanej na liście

35 Strona 35 Dane jednostki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

36 Strona 36 Jednostki organizacyjne - sprzęt Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt

37 Strona 37 Wykaz sprzętu jednostki organizacyjnej Sprzęt przypisany na poziomie jednostki organizacyjnej, jest to sprzęt, który może być używany w każdej komórce organizacyjnej danej jednostki. Sprzęt, związany z konkretną komórką organizacyjną należy wprowadzać na poziomie tejże komórki, a nie na poziomie jednostki (wprowadzanie sprzętu dla komórki przedstawia slajd 44) Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt dostępny dla wszystkich komórek jednostki Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zmodyfikować (lub usunąć) sprzęt

38 Strona 38 Jednostki organizacyjne – komórki organizacyjne Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować komórki organizacyjne

39 Strona 39 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową komórkę organizacyjną lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane komórki organizacyjnej wskazanej na liście

40 Strona 40 Dane komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

41 Strona 41 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować profile medyczne

42 Strona 42 Lista profili medycznych komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla danej komórki wprowadzić nowy profil medyczny lub ten przycisk, aby zmodyfikować (lub usunąć) dane o profilu medycznym dla wskazanej pozycji

43 Strona 43 Profil medyczny komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

44 Strona 44 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować sprzęt

45 Strona 45 Lista sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki organizacyjnej zdefiniować nowy sprzęt Wybierz ten przycisk, aby modyfikować (lub usunąć) informację o wybranym sprzęcie

46 Strona 46 Wprowadzanie i modyfikacja sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz sprzęt dla komórki organizacyjnej, a następnie naciśnij przycisk Zatwierdź

47 Strona 47 Obszary działania komórki organizacyjnej Dla następujących zakresów świadczeń zdefiniuj obszary działania komórki organizacyjnej: 01.0010.141.01 - NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA 01.0032.141.01 - NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA 01.0010.142.01 - NOCNA I ŚWIĄTECZNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA 01.0032.142.01 - NOCNA I ŚWIĄTECZNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA 01.0010.143.01 - TRANSPORT SANITARNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

48 Strona 48 Obszary działania komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować obszary działania

49 Strona 49 Obszary działania komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki organizacyjnej wprowadzić obszar działania Wybierz ten przycisk, aby modyfikować (lub usunąć) informację o obszarze działania

50 Strona 50 Obszary działania komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby wskazać obszar działania (gminę lub powiat) Wybierz przycisk Zatwierdź

51 Strona 51 Obszary działania komórki organizacyjnej Lista wskazanych obszarów działania

52 Strona 52 Przygotowanie wniosku Zakresy świadczeń Miejsca wykonywania świadczeń –Ankiety –Personel –Harmonogram dla komórki –Harmonogram dla personelu Podwykonawcy

53 Strona 53 Przygotowanie wniosku Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań/zaproszeń

54 Strona 54 Wykaz zaimportowanych definicji postępowań/zaproszeń W zależności od typu zaznaczonego postępowania, na formularzu będą dostępne różne opcje Wniosek dla zaproszeń POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

55 Strona 55 Przegląd obszaru terytorialnego zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby przejść do podglądu obszarów terytorialnych, których dotyczy to zaproszenie

56 Strona 56 Przegląd obszaru terytorialnego zaproszenia Tutaj zobaczysz listę obszarów terytorialnych, których dotyczy to zaproszenie

57 Strona 57 Przegląd zakresów świadczeń zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby dla zaimportowanego i wskazanego zaproszenia przejrzeć zakresy świadczeń

58 Strona 58 Przegląd zakresów świadczeń zaproszenia Zgodnie z zasadami Konkursu Ofert na rok 2007, na każdy zakres świadczeń przewidziane jest osobne zaproszenie. W związku z tym, na formularzu przeglądu zakresów świadczeń zawsze będzie widoczna tylko 1 pozycja

59 Strona 59 Przygotowanie wniosku – informacje ogólne Wniosek POZ w postępowaniu w roku 2007 składa się z dwóch części: ankietowej i rzeczowej. Część ankietowa może być podzielona na: 1. pytania, na które należy odpowiedzieć niezależnie dla każdej komórki organizacyjnej (miejsca wykonywania świadczeń) umieszczonej we wniosku, 2. pytania zadawane na poziomie całego wniosku. W części rzeczowej dla wniosków POZ wskazać należy listę miejsc realizacji świadczeń oraz dane o personelu i harmonogramy pracy. Wnioski składane są na konkretne zakresy świadczeń oraz na konkretny obszar geograficzny (województwo, powiat, gmina), które wcześniej określa NFZ. Zakres świadczeń oraz obszar terytorialny są zdefiniowane w importowanej definicji zaproszenia.

60 Strona 60 Przygotowanie wniosku dla zaproszeń POZ Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego zaproszenia przygotować wniosek

61 Strona 61 Zakresy świadczeń Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania zakresu świadczeń i danych szczegółowych

62 Strona 62 Dodanie zakresu świadczeń do wniosku Wybierz ten przycisk, aby wskazać zakres świadczeń Stan początkowy: brak zakresu świadczeń w uzupełniany m wniosku Wskaż zakres świadczeń, a następnie naciśnij przycisk Wybierz Stan wyjściowy: Wybrany zakres świadczeń

63 Strona 63 Wniosek - miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania miejsc wykonywania świadczeń i danych szczegółowych

64 Strona 64 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku POZ Stan początkowy: brak miejsc wykonywania świadczeń Wybierz przycisk Nowy, aby wskazać nowe miejsce wykonywania świadczeń

65 Strona 65 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku POZ Określ miejsce wykonywania, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

66 Strona 66 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku POZ Stan wyjściowy: Dodane miejsce wykonywania świadczeń

67 Strona 67 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić ankietę związaną z miejscem wykonywania świadczeń

68 Strona 68 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Pozycja wymaga wypełnienia Pozycja wypełniona

69 Strona 69 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Ten znacznik określa pytanie ankietowe, na które aktualnie udzielasz odpowiedzi Tutaj wybierz lub wpisz (zależnie od kontekstu) odpowiedź na pytanie a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

70 Strona 70 Uzupełnianie harmonogramu pracy miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń

71 Strona 71 Harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń dla wybranego rodzaju harmonogramu Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń dla wskazanego rodzaju harmonogramu Wybierz rodzaj harmonogramu pracy (lista opcji jest zależna od zakresu świadczeń)

72 Strona 72 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy miejsca wykonywania świadczeń Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie wypełnione zostaną te same godziny pracy, na dzień następny

73 Strona 73 Uzupełnianie danych personelu dla miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dla danego miejsca wykonywania świadczeń wypełnić informacje o personelu

74 Strona 74 Uzupełnienie listy personelu w miejscu wykonywania świadczeń lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) personel ze wskazanego miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać personel do wskazanego miejsca wykonywania świadczeń

75 Strona 75 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji z listy personelu Wybierz personel ze słownika personelu, uzupełnij pozostałe informacje, a następnie naciśnij przycisk Zatwierdź

76 Strona 76 Uzupełnianie harmonogramu pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić harmonogram pracy personelu dla miejsca wykonywania świadczeń Uzupełnianie harmonogramu pracy personelu jest zależne od zakresu świadczeń i grupy zawodowej personelu

77 Strona 77 Harmonogram pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń Wskaż personel, dla którego określany będzie harmonogram Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy personelu lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy personelu Wskaż rodzaj harmonogramu pracy personelu (lista opcji jest zależna od zakresu świadczeń)

78 Strona 78 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy personelu w komórce organizacyjnej Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie podpowiedzą się te same godziny pracy, na dzień następny

79 Strona 79 Harmonogram pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń – świadczenia pielęgniarki szkolnej – cz.1 Wskaż personel, dla którego określany będzie harmonogram Wskaż szkołę oraz typ szkoły, dla których określany będzie harmonogram tego personelu

80 Strona 80 Harmonogram pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń – świadczenia pielęgniarki szkolnej – cz.2 Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy personelu lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy personelu

81 Strona 81 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy personelu w komórce organizacyjnej – świadczenia pielęgniarki szkolnej – cz.3 Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie podpowiedzą się te same godziny pracy, na dzień następny

82 Strona 82 Wniosek – podwykonawcy Wybierz ten przycisk, aby przejść do wskazania podwykonawców

83 Strona 83 Wykaz podwykonawców Wybierz ten przycisk, aby dodać podwykonawcę lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazanego podwykonawcę

84 Strona 84 Wprowadzanie i modyfikacja danych podwykonawcy Wybierz podwykonawcę ze słownika podwykonawców uzupełnij pozostałe dane, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

85 Strona 85 Wydruki Wydruk próbny Wydruk wniosku –Weryfikacja –Eksport wniosku –Wydruk Wydruk oznaczenia wniosku Uwaga : Dla każdego wniosku tworzy się wydruk i plik z elektroniczną wersją wniosku dla NFZ. Wniosek należy umieścić w kopercie, na którą należy nakleić oznaczenie wniosku. W trakcie przyjmowania wniosku sprawdzana jest zgodność wydruków z plikiem eksportowym.

86 Strona 86 Próbny wydruk wniosku Wybierz ten przycisk, aby przejść do próbnego wydruku wniosku

87 Strona 87 Próbny wydruk wniosku Zaznacz tę opcję jeśli dodatkowo chcesz wydrukować załącznik nr 8 do Informacji POZ Wybierz tę opcję jeśli chcesz podglądnąć wydruk Wybierz tę opcję jeśli chcesz drukować

88 Strona 88 Podgląd wydruku Tak oznaczony jest wydruk próbny

89 Strona 89 Wydruk wniosku Wybierz ten przycisk, aby przejść do zapisania elektronicznej postaci i wydruku wniosku

90 Strona 90 Wydruk wniosku - weryfikacja Jeśli wniosek zawiera nieprawidłowości, to zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem

91 Strona 91 Wydruk oznaczenia wniosku Wybierz ten przycisk, aby przejść do wydruku oznaczenia wniosku

92 Strona 92 www.infopakiet.computerland.pl ComputerLand SA Sektor Opieki Zdrowotnej ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice tel. (+48 32) 338 31 00, fax (+48 32) 338 31 01 info@computerland.pl, www.computerland.pl


Pobierz ppt "Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju POZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google