Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy System Usług Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Usług i jego oferta wsparcia przedsiębiorczości Warszawa, 26 listopada 2010 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy System Usług Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Usług i jego oferta wsparcia przedsiębiorczości Warszawa, 26 listopada 2010 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy System Usług Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Usług i jego oferta wsparcia przedsiębiorczości Warszawa, 26 listopada 2010 r. 1

2 Systemowe zapewnienie usług KSU - synergia projektów
OBECNE KSI NOWE PK NOWE KSI OBECNE PK PROJEKT WSPARCIA KSU Współpraca z regionami Zapewnienie nowych usług KSU

3 Systemowe zapewnienie usług KSU - warunki efektywności
System zapewniania usług - PK KSU - wejście klienta do systemu, wstęp do korzystania z usług specjalistycznych Sprawdzona jakość - wykorzystywanie tylko znanych i wiarygodnych usługodawców (standard usługi i kompetencje konsultantów, audyty) Synergia i współpraca z regionami - Urzędy Marszałkowskie, inne sieci Dostępność i kompleksowość usług - system ogólnopolski, szeroki wachlarz usług Rozpoznawalność systemu - promocja marki KSU i upowszechnianie oferty systemu Wykorzystanie doświadczeń europejskich w prowadzeniu One Stop Shop - kompleksowe wsparcie: udzielanie pomocy na miejscu lub - gdy to niemożliwe pomoc/ułatwienia w korzystaniu z usług na zewnątrz

4 Usługi PK KSU - w przyszłości
DIAGNOZA BIZNESOWYCH POTRZEB KLIENTA: PROBLEM + PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA Obszar I: usługa informacyjna w obszarach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Obszar II: usługa doradcza Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Obszar III: Opieka nad klientem Usługa brokerska w zakresie znalezienia usługodawcy specjalistycznego oraz pomocy w skorzystaniu z usługi Udzielenie informacji nt. zasad korzystania z usługi (zakres i czas świadczenia finansowanie, wzajemne obowiązki, możliwe efekty), Pomoc w kontaktach z usługodawcą specjalistycznym, Monitorowanie dalszych losów klienta w procesie korzystania z usługi specjalistycznej. Możliwe skierowanie do usługi obszaru II lub III, powrót do diagnozy

5 Zakres usług nowych PK KSU a oferta usług KSU
Obszar I – usługa informacyjna Obszar II – usługa doradcza Obszar III – „opieka nad klientem” - Finansowanie zwrotne - Proinnowacje - Optymalizacja kosztów - Prawo ochrony środowiska - Szkolenia Rozliczanie projektów Inne zakresy usług DOSTĘPNE ZAKRESY USŁUG* Tylko usługodawcy znani i wiarygodni. Tylko usługi specjalistyczne o określonym standardzie, świadczone przez wskazanych konsultantów posiadających określone kompetencje, w których standard i jakość świadczenia jest monitorowana i weryfikowana audytem. * Stan na XI Lista zakresów będzie się zmieniać w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rynku.

6 Usługi Krajowej Sieci Innowacji – w przyszłości dla MSP
AUDYT INNOWACJI produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych elementy analizy finansowej i pozycji rynkowej firmy TRANSFER TECHNOLOGII UMOWA ZAKUPU TECHNOLOGII KOMPONENT 1 x1 PLN KOMPONENT 2 x2 PLN KOMPONENT 3 x3 PLN KOMPONENT 4 x4 PLN

7 Kierunki zmian Krajowej Sieci Innowacji
Współfinansowanie usług przez przedsiębiorców (de minimis) do 20% wartości Współpraca i zachowania sieciowe: Promowana realizacja 1 usługi przez co najmniej 2 Ośrodki Dwa zespoły realizujące usługę Biznesowy - pozyskanie i obsługa Klienta; Technologiczny – zasób sieciowy lub specjalizacja; Opłata za przekazanie Klienta innemu ośrodkowi ???????????????

8 Usługi finansowe Bardzo istotne, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Wyniki badań potwierdzają zasadność wsparcia – nie tylko finansowanie zwrotne, ale usługi towarzyszące (szkolenia, doradztwo) Działania informacyjno-upowszechniające

9 Zakres Zmian Legislacyjnych - Rozporządzenie
OGÓLNIE Nowa definicja usługi systemowej KSU: usługa KSU wymagająca wsparcia państwa z określonym i monitorowanym standardem jej świadczenia Pojęcie podmiotu zarejestrowanego w KSU i ośrodka KSU, Wydłużenie okresu w jakim podmiot ma zostać poddany audytowi: minimalizacja kosztów audytowania instytucji aplikujących możliwość połączenia audytów z audytem standardu dla konkretnej usługi

10 Zakres Zmian Legislacyjnych - Rozporządzenie
FUNDUSZE Wprowadzenie definicji jednoznacznie rozumianych w środowisku funduszy – fundusz, kapitał funduszu, przychody funduszu. Dla Funduszy Poręczeniowych odejście od obowiązku stosowania wymagań normy ISO 9001: 2001, określenie bardziej adekwatnych wymagań jakościowych (większe nastawienie na wiarygodność dla banków), wprowadzenie wymagań dot. ratingu kredytowego.

11 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia 1111


Pobierz ppt "Krajowy System Usług Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Usług i jego oferta wsparcia przedsiębiorczości Warszawa, 26 listopada 2010 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google