Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

....szary trud nauczycielski, jeden z najpiękniejszych trudów, zmierzających do uczłowieczenia człowieka..... Gustaw Morcinek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "....szary trud nauczycielski, jeden z najpiękniejszych trudów, zmierzających do uczłowieczenia człowieka..... Gustaw Morcinek."— Zapis prezentacji:

1 ....szary trud nauczycielski, jeden z najpiękniejszych trudów, zmierzających do uczłowieczenia człowieka..... Gustaw Morcinek

2 PROGRAM MŁODZIEŻ w DZIAŁANIU 2007-2013 Prezentacja przygotowana przez Małgorzatę Dutkę w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli prezentowana na konferencji Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach w dniu 27.03.2007 r. W prezentacji wykorzystano materiały udostępnione przez Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach oraz informacje umieszczone na stronie głównej Programu Młodzież w Działaniu

3 Zadania Programu: Stwarza młodzieży możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w wymiarze europejskim Ma odpowiadać na potrzeby młodzieży w wieku dojrzewania do dorosłości

4 Cele Programu: Promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej wśród młodzieży Rozwijanie poczucia solidarności Promowanie tolerancji w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej Pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów Podnoszenie jakości systemów wspierających działalność młodzieżową Promowanie współpracy europejskiej

5 Priorytety Programu: Obywatelstwo europejskie – młodzi ludzie są obywatelami europy Uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym Różnorodność kulturowa (w połączeniu ze zwalczaniem rasizmu i ksenofobii) Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami (zapobieganie wykluczeniu określonych grup)

6 Akcja 1. Młodzież dla Europy Dla kogo? młodzi ludzie w wieku 13-25 (30) lat bez względu na ich wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuację materialną...

7 Możliwości międzynarodowe wymiany młodzieży możliwość spotkania się i wzajemnego poznania kultur wspólne planowanie Wymiany Młodzieży wokół tematyki, która jest przedmiotem wspólnych zainteresowań zdobywanie partnerów z zagranicy do projektów

8 Kto uczestniczy w Programie? Komisja Europejska Parlament Europejski Narodowe Agencje Programu Młodzież w Działaniu Komitety Selekcyjne Ośrodki Regionalne Narodowych Agencji Beneficjenci

9 Kraje uczestniczące Kraje Programu (państwa członkowskie UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) Kraje partnerskie

10 NIE kursy językowe zawody sportowe wyjazdy wakacyjne turystyka festiwale- jednorazowe imprezy wyjazdy studyjne wymiany szkolne spotkania statutowe organizacji projekty nastawione na zysk

11 Program Młodzież w działaniu - struktura Akcja 1. Młodzież dla Europy Działanie 1.1. Wymiany Młodzieży Działanie 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Działanie 1.3. Młodzież w Demokracji Akcja 2. Wolontariat Europejski Akcja 3. Młodzież w Świecie Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży Akcja 5. Współpraca europejska w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

12 Wymiany Młodzieży zdobywanie umiejętności, poznanie i zrozumienie innej kultury łamanie stereotypów wybór tematu- zgodny z zainteresowaniami uczestników

13 Wymiana młodzieży cd 13-25 (26-30)lat minimum 1 opiekun 6-21 dni (nie licząc podróży) 16-60 uczestników organizacja wspierająca

14 Wymiany: dwustronne trójstronne wielostronne wędrowne z krajami partnerskimi

15 TAK zaangażowanie młodych ludzi na każdym etapie projektu innowacyjne, śmiałe pomysły korzyści dla środowiska lokalnego przeciwdziałanie dyskryminacji równość kobiet i mężczyzn ochrona i bezpieczeństwo młodzieży różnorodność językowa

16 Procedury Poszukiwanie grupy partnerskiej (grup partnerskich) przygotowanie projektu wypełnienie formularza wniosku złożenie wniosku selekcja wniosków decyzja Komitetu Selekcyjnego

17 Procedury cd podpisanie umowy przygotowanie działań wizyta przygotowawcza realizacja – działania wymiany ewaluacja waloryzacja kontynuacja

18 Nasz projekt - Europa na talerzu 2 ilość uczestników: 16+2 grupa polska, 16+2 grupa francuska Na realizację przyznano łącznie 6 529,31 Euro Czas trwania: 9 dni (8 noclegów) Termin realizacji: 5-13. 04. 2008 Wizyta przygotowawcza: 7,8,9 marca 2008

19 Nasz projekt - Europa na talerzu 2 Lista uczestników - młodzież chłopcy: Michał Czepy IIż, Bartłomiej Rakowski IIIK, Bartłomiej Wypchoł III Ke, Piotr Aleksander IIż, Paweł Michalik IIK2, Tomasz Pyrak IIK2, Daniel Orzech IK dziewczęta: Ewelina Bojarowska IIIU, Sylwia Bojarska Iu, Aleksandra Wojciechowska Iu, Anna Grzegorz IIIKe, Aleksandra Klimczok IIK2, Barbara Mielczarek IIK2, Sylwia Krupińska IIIK, Katarzyna Jączyńska IIIu, Agnieszka Janicka IK lista rezerwowa: Kinga Bogdańska Iż, Anna Markiewicz IIIu, Natalia Kolosek IIż, Agnieszka Wypchoł Iż, Joanna Marniok Iż

20 ...teraźniejszość, nawet uciążliwą można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi... Ojciec Święty Benedykt XVI Encyklika SPE SALVI


Pobierz ppt "....szary trud nauczycielski, jeden z najpiękniejszych trudów, zmierzających do uczłowieczenia człowieka..... Gustaw Morcinek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google