Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PAMIĘCI. 5 ZASAD PAMIĘCI 1. Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu 2. Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PAMIĘCI. 5 ZASAD PAMIĘCI 1. Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu 2. Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PAMIĘCI

2 5 ZASAD PAMIĘCI 1. Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu 2. Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne elementy, czyli nadać strukturę łatwiej zapamiętujemy 3. Zapamiętywane są elementy, które nas zaskakują albo różnią się od pozostałych i nie pasują do schematu 4. Zdolność przywoływania z pamięci zwiększa się, jeżeli powtarzamy to, czego się nauczyliśmy 5. Im więcej wskazówek zaangażowanych w zapamiętanie materiału tym lepsze wydobycie

3 1 EFEKT PIERWSZEŃSTWA I ŚWIEŻOŚCI Dziel sesje, zebrania, posiedzenia na minispotkania- jest wówczas więcej początków i końców Wyraźnie akcentuj początek i koniec Zaczynaj i kończ na sprawach, na których zapamiętaniu Ci zależy Nie zostawiaj kontrowersji na koniec- może to wywrzeć negatywne wrażenie Dbaj o regularne przerwy Na początku i końcu mów o tym co ma pozytywny wydźwięk

4 2 ZASADA GŁĘBOKOŚCI PRZETWARZANIA Zachęcaj do znajdowania powiązań pomiędzy tym co na pozór wydaje się niepowiązane Posługuj się przystępną analogią, dowcipem, wymownym rysunkiem Podawaj z wyprzedzeniem tematykę, którą będziesz się zajmował Dbaj o porządek przekazywanych informacji Stwarzaj okazję do dyskusji, dialogu, wymiany Poszukaj adaptacyjności alternatywnego wyjaśnienia

5 3 DYSONAS POZNAWCZY Używaj przykładów spoza swojej branży, które dostarczają obrazowych skojarzeń Posługuj się zaskakujacymi przykładami czy porównaniami, aby wzmocnić przekaz rutynowych, ale ważnych informacji Przedstawiaj zagadnienie jako problem do rozwiązania a nie zasadę Podważ dotychczasową wiedzę jako niezadowalającą Wzmacniaj konflikt poznawczy pomiędzy starym a nowym

6 4 POWTARZANIE Określ swoje oczekiwania i powiąż to z tym co już zostało zrobione, ustalone, osiągnięte Podsumowuj to co już zostało wypracowane lub co się sprawdziło Powtarzaj to co powinno być opanowane często i w całości Zachęcaj do powtarzania wiedzy informcji własnymi słowami Esencjonalnie podsumowuj przekazywane informacje Zadawaj zadania domowe

7 5 ZASADA SPECYFICZNOŚCI KODOWANIA Wykorzystuj standardowe lub osobiste mnemotechniki Stwarzaj okazję do korzystania ze zdobytych informacji w różnych sytuacjach Wzmacniaj multisensoryczny kontekst i wielokanałowy przekaz informacji Stwórz okazję do zastosowania wiedzy Aranżuj sytuacje uczenia się przez doświadczanie

8 KŁOCHAM SARSA

9 KATEGORYZOWANIE (GRUPOWANIE) Metoda polegająca na organizowaniu zapamiętywanego materiału w grupy oparte na jakiejś zasadzie (np. podobieństwo wizualne lub wspólna kategoria pojęciowa); warunkiem jej użycia jest możliwość zastosowania typowych a jeśli to niemożliwe to również nietypowych kategorii Przykład: Jeżeli musisz zrobić zakupy, łatwiej Ci będzie zapamiętać dzieląc poszczególne produkty na kategorie: owoce, nabiał, pieczywo itd.

10 K Ł OCHAM SARSA ŁAŃCUSZKA METODA (OGNIW METODA, METODA POWIĄZAŃ ASOCJACYJNYCH) Metoda służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób łańcuch obrazów, w którym odtworzenie jednego elementu automatycznie przypomnia następny. Przykład: Oto lista pozornie niezwiązanych ze sobą wyrazów: samolot,kula, hiena, maź, ser, pomnik, księżyc,listonosz, wulkan, obiad. Oto utworzone ogniwa: Pierwsze słowo brzmi samolot. Po prostu je zapamiętaj, jako element spustowy będzie uruchamialo szereg. Następny wyraz to hiena, załóżmy więc, że: pasażerowie samolotu są hienami i pogryzają ser, a każde dziecko wie, że księżyc jest zrobiony z sera, na którym jest wulkan. Podczas wybuchu wulkan wyrzuca z siebie kule pokryte mazią. Kule mają na sobie tyle mazi, że jak szybko poszybują, to dolecą do pomnika Kościuszki, przy którym listonosz je obiad.

11 KŁ O CHAM SARSA OBRAZÓW INTERAKTYWNYCH Metoda polegająca na tworzeniu interaktwnych obrazów ( np. słów, faktów, budowli, wydarzeń) w taki sposób, aby powstała scena, która może być nierealna, ale zintegrowana

12 KŁO CH AM SARSA HAKI (METODA KOŁKÓW, METODA WIESZKÓW) Mnemotechnika wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów- haków, które są łatwe do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami; dobrze znany tekst, np. wierszyka lub utrwalony obraz jest szkieletem dla nowo nabytej informacji HAKI 1-ołówek; 2- łabędź, 3-piersi; 4-krzesło, 5-haczyk; 6-kij od golfa; 7-kosa; 8-bałwan; 9-lupa; 10- widelec i talerz

13 KŁOCH A M SARSA ALINEARNA NOTATKA (MAPA POZNAWCZA, MAPA UMYSŁU, MIND MAPPING, SIEĆ SKOJARZENIOWA, STRATEGIA MAPPING, GRAFICZNA FORMA REPREZENTACJI TEKSTU) Technika pisemno-graficzna, która polega na hierarchicznym uporządkowaniu złożonej informacji w postaci specyficznego diagramu; aby stworzyć taką mapę odwracamy kartkę o 90 stopni, tak, żeby dłuższa krawędź była pozioma, na środku umieszczamy tytuł, albo rysunek i obrysowujemy go; wybieramy najważniejsze zagadnienia, albo hasła związane z tym, co chcemy przdstawić i rysujemy linie od centralnego konturu w stronę brzegów kartki i podpisujemy je, następnie rysujemy krótsze linie, jak gałezie drzewa, odchodzące od tych głównych, możemy dorysowywać także mniejsze gałązki, jeżeli przyjdzie nam do głowy coś, co jest częścią głównych gałęzi; kiedy mapa zaczyna już nabierać kształtu, możemy dodać kolejne linie, łączące kolejne odgałezienia, możemy opatrzyć mapę dopiskami, posłużyć się kolorami, znakami zpytania, podkreśleniami- wszystkim, co tylko pomoże nam w tworzeniu skojrzeń

14 KŁOCHA M SARSA MIEJSC METODA (METODA LOCI, PAŁAC PAMIĘCI) Technika polega na nałożeniu nowej wiedzy na dobrze utrwlony zapis pamięciowy, związany z lokalizacją przestrzenną charakterystycznych obieków; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np. w kolejnych pomieszczeniach dobrze znanego budynku lub wzdłuż znanej ulicy; w czasie przypominania należy odbyć w myślach drogę przez te miejsca i na podstawie wyobrażeń odtworzyć treść Przykład: Chcemy zapamiętać wszystkich po kolei polskich królów. Każdego z nich kojarzymy z bydynkami mijanymi na naszej drodze. Staramy się jednocześnie wkomponować wyobrażenie danego króla w obraz danego budynku. Mieszko I może wyglądać przez okno na parterze budynku stojącego obok naszego domu. Bolesław Chrobry, oparty na berle stoi w bramie następnego domu itd.

15 KŁOCHAM S ARSA SŁOWA- KLUCZE Metoda służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia; metoda polega na tworzeniu wyobrażenia łączącego znaczenie słowa obcego ze słowem kluczowym, dzięki czemu powstaje skojarzenie między znaczeniem i brzmieniem obcego słowa. Przykład: włoskie regalo oznacza prezent i brzmi podobnie jak polski regał i może być zapamiętane dzięki wyobrażeniu sobie pięknie zapakowanego prezentu leżącego na regale angielskie blue to niebieski i współbrzmi z polskim słowem bluzka, powstaje wyobrażenie niebieskiej bluzki

16 KŁOCHAM S A RSA AKROSTYCH Metoda polegająca na układania zdania, aby pomóc sobie zapamiętać nowe słowa, pojęcia zaczynające się od tych samych liter co wyrazy w zdaniu Przykłady: Układ Słoneczny: Mój Wujek Zapisał Mi, Jak Streścić Układ Naszych Planet. Symbole kierunków stron świata: Na Ekranie Siedzi Wrona. (angielskie symbole, czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Rodzaje przypadków: Mama Dała Celinie Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim Kolory tęczy: Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Głupiego Fanfarona Pisownia "rz" po pierwszych literach: Prosiła Babka Tadka, Daj Kawałek Gnatka Wołała Jeszcze Chrzan Cyfry rzymskie (50, 100, 500, 1000): Lecą Cegły, Dom Murują Cyfry rzymskie

17 KŁOCHAM SA R SA RYMONIM Technika pamięciowa polegająca na ułożeniu krótkiego rymowanego wierszyka, mającego na celu łatwiejsze zapamiętanie waznej informacji Przykłady: Układ kości nadgarstka: Łódka płynie księżyc świeci trójgraniasty groszek leci na trapezie trapeziku wisi główka na haczyku Wartości funkcji trygonometrycznych w posczególnych ćwiartkach układu współrzędnych:W pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotanges a w czwartej cosinus Pola trójkąta nie licz na oko, mnóż pół podstawy przez jego wysokość Kuć i orać w dzień zawzięcie, bo plonów niema bez trudu. Złocisty szczęścia okręcie, kołyszesz… kuć! My nie czekamy cudu.

18 KŁOCHAM SAR S A SYSTEM CYFROWO-LITEROWY 1=T,D 2=N 3=M 4=R 5=L,Ł 6=W,F 7=G,K,H 8=J 9=P,B 0=C,Z,S Tam nad morzem rośnie las Wytną go jak przyjdzie czas

19 KŁOCHAM SARS A AKRONIM (KLAMERKA PAMIĘCI) Wymyślenie słowa lub wyrażenia, w którym każda litera zastępuje jakieś słowo lub pojęcie tak jak np. USA, WBK; akronimy działają jak klamerki ponieważ pomagają zapamiętać porządek np. jakiegoś ważnego procesu; można tworzyć z akronimy nieznaczące lub akronimy znaczące. Przykłady: Akronimy znaczące ADEK- lista witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. PESTKA- nazwy ważniejszych hormonów wydzielanych przez gruczoły dokrewne Progesteron, Estrogeny, Somatotropina, Testosteron, Kortykosterydy,Adrenalina Akronimy nieznaczący MIGOSEPP: gałęzie psychologii: medyczna, indywidualna, genetyczna, ogólna, społeczna, edukacyjna, prawnicza, przemysłowa. ViCoBaTel- akronim ułożony z pierwszych sylab nazwisk kompozytorów barokowych - Bach, Corelli, Teleman, Vivaldi


Pobierz ppt "ZASADY PAMIĘCI. 5 ZASAD PAMIĘCI 1. Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu 2. Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google