Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda spotkania SZOI – administrator świadczeniodawcy – prezentacja sposobu zakładania operatorów świadczeniodawcy. SZOI – operator świadczeniodawcy –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda spotkania SZOI – administrator świadczeniodawcy – prezentacja sposobu zakładania operatorów świadczeniodawcy. SZOI – operator świadczeniodawcy –"— Zapis prezentacji:

1

2 Agenda spotkania SZOI – administrator świadczeniodawcy – prezentacja sposobu zakładania operatorów świadczeniodawcy. SZOI – operator świadczeniodawcy – prezentacja funkcjonalności modułu Zarządzania kolejkami. 2

3 SZOI – administrator świadczeniodawcy – prezentacja sposobu zakładania operatorów świadczeniodawcy.
3

4 Lista operatorów świadczeniodawcy
Opcja Dodawanie operatora przeznaczona jest do wprowadzania nowego operatora do systemu 4

5 Dodawanie operatora W miejscu tym należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Operację można Zatwierdzić – operator zostanie dodany do systemu lub Anulować. 5

6 Lista operatorów - uprawnienia
Nowo dodany operator zostanie wyświetlony na liście. Następnie należy dla niego określić uprawnienia 6

7 Uprawnienia operatora
W oknie Edycji uprawnień należy zaznaczyć odpowiednie pozycje. Ostatnie dwa uprawnienia dotyczą Zarządzaniem kolejkami oczekujących 7

8 Lista kolejek oczekujących
Aby przejść do Listy kolejek oczekujących należy wybrać z górnego menu kolejno: Kolejki oczekujących -> Zarządzanie kolejkami. 8

9 Kolejki oczekujących – lista pacjentów
Lista zawiera dane wszystkich pacjentów wprowadzonych przez świadczeniodawcę Opcja Dodawanie pozycji pozwala wprowadzić nowego pacjenta do systemu Dostępne operacje

10 Dodawanie pacjenta W miejscu tym należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Operację można Zatwierdzić – pacjent zostanie dodany do systemu lub anulować- opcja Zaniechaj.

11 Edycja pacjenta

12 Podgląd danych pacjenta
12

13 Lista kolejek oczekujących
Opcja Dodawanie pozycji przeznaczona jest do wprowadzania nowej kolejki do systemu Dostępne operacje

14 Dodawanie kolejki oczekujących – krok 1
W pierwszym oknie dodawania należy przy pomocy słownika wybrać odpowiednie Miejsce udzielania świadczeń 14

15 Słownik miejsc świadczeniodawcy
Słownik ten zawiera miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy, które mają specjalność – VIII część kodu resortowego równą 4500, 4501, 4580 lub 4581 15

16 Dodawanie kolejki oczekujących – krok 2
Kolejnym etapem jest wybranie świadczenia z słownika 16

17 Słownik świadczeń Słownik ten zawiera listę świadczeń (procedur medycznych), do których można wprowadzać w systemie listy pacjentów oczekujących na ich wykonanie 17

18 Dodawanie kolejki oczekujących – krok 3
Jeżeli wszystko zostanie wprowadzone można przejść Dalej lub Zaniechać operację 18

19 Dodawanie kolejki oczekujących - podsumowanie
W ostatnim Oknie podsumowania należy Zatwierdzić lub Zaniechać operację 19

20 Lista kolejek oczekujących – data ostatniej oceny
Każda nowo wprowadzona pozycja znajdzie się na liście kolejek oczekujących. Opcja zmień pozwala na ustalenie daty ostatniej oceny kolejki 20

21 Zmiana daty ostatniej oceny kolejki
Przy pomocy kalendarza należy wybrać odpowiednia datę. Następnie zatwierdzić zmianę 21

22 Lista kolejek oczekujących – pacjenci oczekujący
Opcja pacjenci pozwala przejść do listy pacjentów zapisanych do kolejki 22

23 Lista pacjentów oczekujących
Nową osobę do listy oczekujących można dodać za pomocą opcji Dodawanie pozycji Pacjenci skreśleni z listy oznaczeni są kolorem czerwonym, natomiast pacjenci, których planowany termin udzielenia świadczenia już minął, oznaczeni są kolorem żółtym 23

24 Dodawanie pacjenta do kolejki oczekujących – krok 1
W pierwszym kroku dodawania należy przy pomocy słownika wybrać wprowadzonego wcześniej pacjenta, który ma być zapisany na listę oczekujących

25 Słownik ten zawiera wprowadzonych wcześniej pacjentów
Słownik pacjentów Jeśli pacjent nie został jeszcze wprowadzony do systemu można to zrobić za pomocą opcji Dodaj Pacjenta. Operacja przebiega identycznie jak w przypadku dodawania pacjenta z poziomu listy pacjentów Słownik ten zawiera wprowadzonych wcześniej pacjentów

26 Dodawanie pacjenta do kolejki oczekujących – krok 2
Następnie należy wpisać kod lub przy pomocy słownika wybrać rozpoznanie/powód przyjęcia pacjenta na listę oczekujących

27 Słownik jednostek chorobowych ICD10

28 Dodawanie pacjenta do kolejki – krok 3
Po wprowadzeniu pozostałych wymaganych informacji można przejść Dalej lub Zaniechać wykonania operacji

29 Dodawanie pacjenta do kolejki - podsumowanie
W oknie podsumowania wyświetlana jest informacja o tym, czy pacjent oczekuje już w tej samej kolejce, oraz czy oczekuje w kolejce u innych świadczeniodawców na to samo świadczenie

30 Lista pacjentów oczekujących – zmiana terminu
Aby zmienić planowany termin udzielenia świadczenia danemu pacjentowi należy skorzystać z opcji zmień 30

31 Zmiana terminu udzielenia świadczenia
Po wprowadzeniu wymaganych informacji można przejść Zatwierdzić zmianę terminu lub Zaniechać wykonania operacji

32 Lista pacjentów oczekujących – terminy
Wszystkie informacje o zmianach terminu udzielenia świadczenia danego pacjenta dostępne są dzięki opcji terminy

33 Lista zmian terminu udzielenia świadczenia
W miejscu tym znajdują się wszystkie zmiany terminu udzielenia świadczenia wybranego pacjenta 33

34 Lista pacjentów oczekujących – skreślenie pacjenta
Pacjenta z listy oczekujących można skreślić za pomocą opcji skreśl

35 Skreślenie pacjenta z listy oczekujących – wykonanie świadczenia
W przypadku skreślenia pacjenta z powodu udzielenia świadczenia, wymagane jest podanie daty wykonania świadczenia. Dla innych powodów pole to nie występuje

36 Skreślenie pacjenta z listy oczekujących – inny powód

37 Lista kolejek oczekujących - statystyka
Opcja statystyka pokazuje dane statystyczne obliczane dla danej kolejki

38 Statystyka kolejki Dane statystyczne kolejki obliczane są według stanu na dzień określony przez użytkownika 38

39 Lista kolejek oczekujących – stan kolejki
Opcja stan kolejki pokazuje listę aktualnie oczekujących na świadczenie pacjentów, zgodnie z kolejnością wykonania

40 Opcja pobierz pdf pozwala zapisać wyświetlaną listę w pliku
Aktualny stan kolejki Opcja pobierz pdf pozwala zapisać wyświetlaną listę w pliku

41 Przykładowy plik ze stanem kolejki

42 Usuwanie kolejki oczekujących
Kolejkę oczekujących można usunąć. Informacje o takiej kolejce można przeglądać, jednak nie da się wprowadzać do niej żadnych zmian.

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agenda spotkania SZOI – administrator świadczeniodawcy – prezentacja sposobu zakładania operatorów świadczeniodawcy. SZOI – operator świadczeniodawcy –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google