Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA. Sposób sfinansowania budowy kolektorów słonecznych 1. wkład własny : wpłata własna - 10% Pożyczka od Stowarzyszenia Eko-Szczawnica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA. Sposób sfinansowania budowy kolektorów słonecznych 1. wkład własny : wpłata własna - 10% Pożyczka od Stowarzyszenia Eko-Szczawnica."— Zapis prezentacji:

1 KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA

2 Sposób sfinansowania budowy kolektorów słonecznych 1. wkład własny : wpłata własna - 10% Pożyczka od Stowarzyszenia Eko-Szczawnica 2. Dotacja z Ekofunduszu - Warszawa. 3. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie 4. Umorzona część pożyczki (do 35% zaciągniętej kwoty)

3 KOSZTY DO PONIESIENIA na bazie zgłoszonych przez mieszkańców wniosków: -Opracowanie wniosków ,00 -Dokumentacja techniczna ,00 -Solary- zakup i montaż ,00 RAZEM: ,00 zł KOSZTY DO PONIESIENIA na bazie zgłoszonych przez mieszkańców wniosków: -Opracowanie wniosków ,00 -Dokumentacja techniczna ,00 -Solary- zakup i montaż ,00 RAZEM: ,00 zł Koszt 1 kolektora przyjęty do kalkulacji z montażem i dokumentacją ok ,00 zł Koszt 1 kolektora przyjęty do kalkulacji z montażem i dokumentacją ok ,00 zł Wartość jednego kolektora + montaż i dokumentacja wynosi od 2.200,00zł do 6.000,00zł Wartość jednego kolektora + montaż i dokumentacja wynosi od 2.200,00zł do 6.000,00zł

4 Zestaw 500l / 6-8 osób z kolektorami płaskimi

5 Zestaw 500l / 6-8 osób z kolektorami próżniowymi/ rurowymi

6 Porównanie kolektorów słonecznych zastosowanych w zestawach

7 Zakładane współfinansowanie inwestycji przy koszcie kolektora słonecznego w wysokości 2200zł. KOSZT INWESTYCJI ,00 zł dla 5 kolektorów Źródło finansowania Dotacja 40% Dotacja 35% Dotacja 30% % wartości zadania Kwota w zł. % wartości zadania Kwota w zł. % wartości zadania Kwota w zł. Wpłata własna 10%110010%110010%1100 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40%440035%385030%3300 Ekofundusz 40%440035%385030%3300 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 10%110020%220030%3300 RAZEM 100% % %11000 Udział własny po umorzeniu 16,5%181523%253029,5%3245

8 Wariant I – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł ( 4 kolektory) UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10%1.600,00 zł -nieumorzona część pożyczki(65 % ) 1040,00 zł + odsetki czyli 16,5 % wartości RAZEM 2.640,00 zł czyli 16,5 % wartości

9 Wariant II – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł ok. 5 kolektorów UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10%2.000,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % 1.300,00 zł czyli 16,5 % wartości RAZEM 3.300,00 zł czyli 16,5 % wartości

10 Zakładane współfinansowanie inwestycji Wariant III – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10%1.600,00 zł -nieumorzona część pożyczki ( 65 % )2080,00 zł + odsetki czyli 23 % wartości RAZEM3.680,00 zł czyli 23 % wartości

11 Zakładane współfinansowanie inwestycji Wariant IV – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10%2.000,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % 2.600,00 zł czyli 23 % wartości RAZEM4.600,00 zł czyli 23 % wartości

12 Zakładane współfinansowanie inwestycji Wariant V – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% 1.600,00 zł -nieumorzona część pożyczki ( 65 % ) 3.120,00 zł + odsetki czyli 23 % wartości RAZEM 4.720,00 zł czyli 23 % wartości

13 Zakładane współfinansowanie inwestycji Wariant VI – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10%2.000,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % 3.900,00 zł czyli 29,5 % wartości RAZEM 5.900,00 zł czyli 29,5 % wartości

14 Zakładane współfinansowanie inwestycji Wariant VII – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł dla 20 kolektorów

15 Wstępne założenia do przetargu dotyczące wyboru firmy na dostawę i montaż kolektorów 1. Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć 2. Referencje od innych inwestorów 3. Potencjał produkcyjny pozwalający na wyprodukowanie dużej ilości kolektorów (pozycja firmy na rynku) 4. Zapewnieniu montażu przez własnych lub współpracujacych montażystów 5. Serwis gwarancyjny w ciągu 24 godz. 6. Serwis pogwarancyjny w ciągu 24 godz. 7. Spełnienie wymogu dotyczącego parametrów produktu (wysoka jakość) 8. Cena produktu i montażu 9. Dotrzymanie terminów realizacji przedsięwzięcia. Osiągnięcie efektu ekologicznego 1. Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć 2. Referencje od innych inwestorów 3. Potencjał produkcyjny pozwalający na wyprodukowanie dużej ilości kolektorów (pozycja firmy na rynku) 4. Zapewnieniu montażu przez własnych lub współpracujacych montażystów 5. Serwis gwarancyjny w ciągu 24 godz. 6. Serwis pogwarancyjny w ciągu 24 godz. 7. Spełnienie wymogu dotyczącego parametrów produktu (wysoka jakość) 8. Cena produktu i montażu 9. Dotrzymanie terminów realizacji przedsięwzięcia. Osiągnięcie efektu ekologicznego

16 Zasady udziału w przedsięwzięciu EKOLOGICZNA SZCZAWNICA 1.Przystąpienie do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy i wniesienie wpisowego w wysokości: -10 zł osoby fizyczne -100 zł osoby prawne 2. Wpłata udziału własnego w wysokości 10 % wartości przedsięwzięcia( w terminie do r.) na konto nr Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem EKO Szczawnica o udzielenie pożyczki na brakujący wkład własny 4.Podpisanie umowy o realizację przedsięwzięcia 5. Udostępnienie projektantom posiadanych dokumentów (projekt budynku i instalacji itp.) celem wykonania projektu i kosztorysu 6. Udział w wizji lokalnej z udziałem projektanta i ustalenie miejsca lokalizacji kolektorów i urządzeń 7.Udostępnienie obiektu celem montażu kolektorów

17 HARMONOGRAM PRAC 1.Przyjęcie wniosków od mieszkańców 2.Wyłonienie firmy konsultingowej (termin do ) 3.Założenie Stowarzyszenia (do r.) na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy 4. Rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (do końca sierpnia) 5.Przygotowanie: - Analizy ekonomiczno- ekologicznej przedsięwzięcia - Wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, EkoFunduszu w Warszawie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - wykonanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z w/w funduszami do 20 sierpnia 2007 r. 6. Uruchomienie konta bankowego na wpłaty (termin do ) 7. Złożenie wniosków o dotacje i pożyczki (do r.) 8. Spotkania (miesiąc sierpień) z mieszkańcami. Omówienie zasad realizacji przedsięwziecia i przyjęcie ich w poczet członków Stowarzyszenia EKO- Szczawnica 9.Wpłaty udziałów własnych (10 %) od mieszkańców – (do na konto bankowe) Nr

18 HARMONOGRAM PRAC 10. Podpisanie umów z mieszkańcami po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji ( planowane do końca pa ź dziernika 2007 r.) 11.Ogłoszenie przetargu na indywidualne dokumentacje projektowe i zawarcie umowy z wykonawcą projektów (do 12.IX.2007 r.) 12.Wykonanie: - projektów budowlanych instalacji solarnej wraz z koniecznymi uzgodnieniami branżowymi ( wrzesień, paźdź. Listopad, grudz.) - wykonanie przedmiaru robót - wykonanie kosztorysów inwestorskich 13. Podpisanie umów z funduszami (październik-listopad 2007 r.) 14. Ogłoszenie przetargu na roboty montażowe (grudzień 2007 r.) 15. Podpisanie umów na roboty montażowe (grudzień- styczeń 2007 r) 16. Realizacja przedsięwzięcia (luty-grudzień 2008 r.) 17.Rozliczenie i zamknięcie inwestycji (styczeń-luty 2009 r.) 18.Spłata kredytów indywidualnych (przez 4 lata) 19.Przekazanie inwestycji na własność osób fizycznych i prawnych po zakończeniu spłaty kredytu

19 UWAGA: - Warunkiem udziału w programie jest wniesienie wpłaty stanowiącej udział własny w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia - Kolektory słoneczne będą własnością Miasta lub Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy przez okres co najmniej 4-ch lat (do czasu spłaty kredytu) - Osoby fizyczne nie mają możliwości otrzymania dotacji bezpośrednio z Funduszy ze względu na brak możliwości osiągnięcia efektu ekologicznego (zbyt mała liczba solarów) - Udział w programie możliwy tylko poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia Eko-Szczawnica które realizuje program - Jeżeli nie otrzymamy dotacji w wysokości co najmniej 60% rezygnujemy z realizacji programu, a wniesiony udział własny (10%) zostanie zwrócony

20 KONTO BANKOWE NR:


Pobierz ppt "KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA. Sposób sfinansowania budowy kolektorów słonecznych 1. wkład własny : wpłata własna - 10% Pożyczka od Stowarzyszenia Eko-Szczawnica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google