Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA"— Zapis prezentacji:

1 KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA
1

2 Sposób sfinansowania budowy kolektorów słonecznych
wkład własny : wpłata własna - 10% Pożyczka od Stowarzyszenia Eko-Szczawnica Dotacja z „Ekofunduszu” - Warszawa . Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie Umorzona część pożyczki (do 35% zaciągniętej kwoty)

3 KOSZTY DO PONIESIENIA na bazie zgłoszonych przez mieszkańców wniosków:
Opracowanie wniosków ,00 Dokumentacja techniczna ,00 Solary- zakup i montaż ,00 RAZEM: ,00 zł Wartość jednego kolektora + montaż i dokumentacja wynosi od 2.200,00zł do 6.000,00zł Koszt 1 kolektora przyjęty do kalkulacji z montażem i dokumentacją ok ,00 zł 3 3

4 Zestaw 500l / 6-8 osób z kolektorami płaskimi

5 Zestaw 500l / 6-8 osób z kolektorami próżniowymi/ rurowymi

6 Porównanie kolektorów słonecznych zastosowanych w zestawach

7 Zakładane współfinansowanie inwestycji przy koszcie kolektora słonecznego w wysokości 2200zł.
KOSZT INWESTYCJI ,00 zł dla 5 kolektorów Źródło finansowania Dotacja 40% Dotacja 35% Dotacja 30% % wartości zadania Kwota w zł. Wpłata własna 10% 1100 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40% 4400 35% 3850 30% 3300 Ekofundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 20% 2200 RAZEM 100% 11000 Udział własny po umorzeniu 16,5% 1815 23% 2530 29,5% 3245

8 Wariant I – KOSZT INWESTYCJI 16.000,00 zł ( 4 kolektory)
UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki (65 % ) ,00 zł + odsetki RAZEM ,00 zł czyli 16,5 % wartości 8

9 Wariant II – KOSZT INWESTYCJI 20.000,00 zł ok. 5 kolektorów
UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % ,00 zł RAZEM ,00 zł czyli 16,5 % wartości 9

10 Zakładane współfinansowanie inwestycji
Wariant III – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki ( 65 % ) 2080,00 zł + odsetki RAZEM ,00 zł czyli 23 % wartości 10

11 Zakładane współfinansowanie inwestycji
Wariant IV – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % ,00 zł RAZEM ,00 zł czyli 23 % wartości 11

12 Zakładane współfinansowanie inwestycji
Wariant V – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki ( 65 % ) ,00 zł + odsetki RAZEM ,00 zł czyli 23 % wartości 12

13 Zakładane współfinansowanie inwestycji
Wariant VI – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł UWAGA * Pożyczka spłacana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy, może być umorzona w wysokości do 35 % jej wartości Realny udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie w tym wariancie: -wpłata własna – 10% ,00 zł -nieumorzona część pożyczki+ odsetki 65 % ,00 zł RAZEM ,00 zł czyli 29,5 % wartości 13

14 Zakładane współfinansowanie inwestycji
Wariant VII – KOSZT INWESTYCJI ,00 zł dla 20 kolektorów 14

15 1. Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć
Wstępne założenia do przetargu dotyczące wyboru firmy na dostawę i montaż kolektorów 1. Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć 2. Referencje od innych inwestorów 3. Potencjał produkcyjny pozwalający na wyprodukowanie dużej ilości kolektorów (pozycja firmy na rynku) 4. Zapewnieniu montażu przez własnych lub współpracujacych montażystów 5. Serwis gwarancyjny w ciągu 24 godz. 6. Serwis pogwarancyjny w ciągu 24 godz. 7. Spełnienie wymogu dotyczącego parametrów produktu (wysoka jakość) 8. Cena produktu i montażu 9. Dotrzymanie terminów realizacji przedsięwzięcia. Osiągnięcie efektu ekologicznego 15

16 Zasady udziału w przedsięwzięciu „EKOLOGICZNA SZCZAWNICA”
1.Przystąpienie do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy i wniesienie wpisowego w wysokości: -10 zł osoby fizyczne -100 zł osoby prawne 2. Wpłata udziału własnego w wysokości 10 % wartości przedsięwzięcia( w terminie do r.) na konto nr 3.Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „EKO Szczawnica” o udzielenie pożyczki na brakujący wkład własny 4.Podpisanie umowy o realizację przedsięwzięcia 5. Udostępnienie projektantom posiadanych dokumentów (projekt budynku i instalacji itp.) celem wykonania projektu i kosztorysu 6. Udział w wizji lokalnej z udziałem projektanta i ustalenie miejsca lokalizacji kolektorów i urządzeń 7.Udostępnienie obiektu celem montażu kolektorów 16

17 HARMONOGRAM PRAC 1.Przyjęcie wniosków od mieszkańców
2.Wyłonienie firmy konsultingowej (termin do ) 3.Założenie Stowarzyszenia (do r.) na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy 4. Rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (do końca sierpnia) 5.Przygotowanie: - Analizy ekonomiczno- ekologicznej przedsięwzięcia - Wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, EkoFunduszu w Warszawie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wykonanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z w/w funduszami do 20 sierpnia 2007 r. 6. Uruchomienie konta bankowego na wpłaty (termin do ) 7. Złożenie wniosków o dotacje i pożyczki (do r.) 8. Spotkania (miesiąc sierpień) z mieszkańcami. Omówienie zasad realizacji przedsięwziecia i przyjęcie ich w poczet członków Stowarzyszenia EKO- Szczawnica 9.Wpłaty udziałów własnych (10 %) od mieszkańców – (do na konto bankowe) Nr 17

18 10. Podpisanie umów z mieszkańcami po otrzymaniu decyzji o
przyznaniu dotacji ( planowane do końca października 2007 r.) 11.Ogłoszenie przetargu na indywidualne dokumentacje projektowe i zawarcie umowy z wykonawcą projektów (do 12 .IX.2007 r.) 12 .Wykonanie: projektów budowlanych instalacji solarnej wraz z koniecznymi uzgodnieniami branżowymi ( wrzesień, paźdź. Listopad, grudz.) wykonanie przedmiaru robót wykonanie kosztorysów inwestorskich 13. Podpisanie umów z funduszami (październik-listopad 2007 r.) 14. Ogłoszenie przetargu na roboty montażowe (grudzień 2007 r.) 15. Podpisanie umów na roboty montażowe (grudzień- styczeń 2007 r) 16. Realizacja przedsięwzięcia (luty-grudzień 2008 r.) 17.Rozliczenie i zamknięcie inwestycji (styczeń-luty r.) 18.Spłata kredytów indywidualnych (przez 4 lata) 19.Przekazanie inwestycji na własność osób fizycznych i prawnych po zakończeniu spłaty kredytu HARMONOGRAM PRAC 18

19 UWAGA: - Warunkiem udziału w programie jest wniesienie wpłaty stanowiącej udział własny w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia - Kolektory słoneczne będą własnością Miasta lub Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy przez okres co najmniej 4-ch lat (do czasu spłaty kredytu) - Osoby fizyczne nie mają możliwości otrzymania dotacji bezpośrednio z Funduszy ze względu na brak możliwości osiągnięcia efektu ekologicznego (zbyt mała liczba solarów) - Udział w programie możliwy tylko poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia Eko-Szczawnica które realizuje program - Jeżeli nie otrzymamy dotacji w wysokości co najmniej 60% rezygnujemy z realizacji programu, a wniesiony udział własny (10%) zostanie zwrócony

20 KONTO BANKOWE NR:


Pobierz ppt "KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google