Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska."— Zapis prezentacji:

1 warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal strzeleckiego przedsiębiorcy

2 Zakres warsztatu Podmioty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Oczekiwania i postawy przedsiębiorców w odniesieniu do zmiany gospodarczej. Wariantowe scenariusze zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Wizja zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Cele zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim.

3 Powiat strzelecki jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu z powodu: (1/2) Dobrej lokalizacji – dogodne położenie względem autostrady, bliskość przemysłowego województwa śląskiego, lotniska, miast wojewódzkich – Opola i Katowic, korzystna sieć komunikacyjna drogowa i kolejowa. Działalności władz lokalnych związanej ze ściąganiem dużych inwestycji – przygotowywanie terenów pod inwestycje, otwartość na współpracę.

4 Powiat strzelecki jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu z powodu: (2/2) Jakości lokalnego rynku pracy – funkcjonujące szkolnictwo zawodowe, znaczna ilość osób poszukujących zatrudnienia, sumienność i pracowitość większości mieszkańców. Kontaktów z zagranicą – napływ kapitału konsumpcyjnego, rosnące aspiracje mieszkańców.

5 Powiat strzelecki nie jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu z powodu: (1/2) Dużej konkurencji z zagranicznym rynkiem pracy, braków wysoko wykwalifikowanej kadry – znaczny odpływ siły roboczej za granicę, mała ilość młodych osób na rynku pracy. Braku realnego wsparcia ze strony władz lokalnych dla małych firm, sztywnych ram funkcjonowania samorządu terytorialnego – brak elastyczności władz, nadmierna biurokracja urzędów, bierna postawa władz samorządowych.

6 Powiat strzelecki nie jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu z powodu: (2/2) Niskiego potencjału lokalnego rynku – wąski rynek dla dostawców dóbr inwestycyjnych, bezrobocie, stosunkowo mały rynek konsumencki. Wysokich kosztów działalności gospodarczej – rosnące podatki od nieruchomości, wysokie opłaty lokalne, wysoki koszt pracy. Braków w infrastrukturze – brak obwodnicy miasta Strzelce Opolskie, kiepski stan infrastruktury. Braków w prognozowaniu i zdolności podejmowania ryzyka – brak kreatywności w przedsiębiorstwach.

7 Nowe działalności gospodarcze, jakie wyłaniają się na terenie powiatu strzeleckiego: Turystyka i wypoczynek. Budownictwo – usługi i materiały. Specjalistyczne i kompleksowe usługi transportowo-logistyczne. Energia odnawialna. Produkcja i remonty urządzeń transportowych (lokomotywy) dla górnictwa (Energomechanik).

8 Tradycyjne działalności gospodarcze rozwinięte na terenie powiatu strzeleckiego, które zanikają/są redukowane: Rzemiosło – ślusarstwo, tokarstwo, kowalstwo, krawiectwo, drobne handel i usługi. Przemysł ciężki – cementowy, wapienniczy. Hutnictwo. Drobni wytwórcy. Działalność kulturalno-rozrywkowa dla młodzieży.

9 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne pozytywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (1/2) Napływ nowych technologii – nowe technologie produkcji, nowe materiały, inwestycje w ograniczenie emisji pyłów i spalin, podwyższanie standardów. Efekty migracyjne – inwestycje ze środków zarobionych za granicą, wzbogacenie kultury życia. Nacisk na stosowanie proekologicznych rozwiązań – wzrost wymagań ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej konsumentów.

10 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne pozytywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (2/2) Zmiana wzorców konsumpcji – zwiększone wymagania społeczeństwa, łatwiejszy dostęp do dóbr luksusowych. Członkostwo w UE – fundusze europejskie. Rosnąca dostępność komunikacyjna powiatu. Wzrost wymiany handlowej. Udział samorządu w rozwoju. Rozwój oferty turystyczno- wypoczynkowej opartej na walorach geograficznych, kulturalnych i historycznych powiatu. Oddziaływanie strefy ekonomicznej.

11 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne negatywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: Emigracja kadry – odpływ wykształconej kadry. Upadek starych, dużych zakładów – upadek tradycyjnych branż, nieefektywność ekonomiczna starych zakładów. Zły system kształcenia – system edukacji zawodowej nastawiony na papierowe uprawnienia, nie kształtujący kompetencji. Niski stopień rozwoju regionalnego. Brak długofalowego myślenia o rozwoju gospodarczym. Niestabilność przepisów prawa gospodarczego.

12 Potencjał kreatywny i innowacyjny powiatu strzeleckiego -do wykorzystania na rzecz zmiany gospodarczej: (1/2) Kultura jako źródło rozwoju turystyki – wielokulturowość, różnorodność tradycji, przeszłość historyczna, folklor lokalny, zabytki kultury i architektury. Działania edukacyjne – rozwój nowych kierunków kształcenia, szkolenia, zatrudnianie uczniów przez lokalne firmy, programy dla bezrobotnych. Inwestycje w kapitał ludzki, dofinansowane z UE – szkolenia realizowane dzięki europejskim dotacjom. Ludzie – umiejętności i doświadczenie osób powracających z zagranicy.

13 Potencjał kreatywny i innowacyjny powiatu strzeleckiego -do wykorzystania na rzecz zmiany gospodarczej: (1/2) Nawyki mieszkańców – sumienność, dokładność, dbałość o otoczenie. Rozwój produkcji winiarskiej. Surowiec drzewny. Działalność badawcza – badania rynku pracy prowadzone przez PUP, badania wykorzystania funduszy UE w powiecie strzeleckim. Potencjał rozwojowy otoczenia – Opole, Kędzierzyn Koźle, Górny Śląsk.

14 Szanse dla gospodarki powiatu strzeleckiego, jakie niesie obecny kryzys: (1/2) Wzrost konkurencyjności firm – poprawa jakości usług i utrzymanie konkurencyjnych cen, wzrost kreatywności kadry zarządzającej, przyspieszenie przekształceń, racjonalizacja kosztów. Wzrost opłacalności eksportu oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Imigracja kadry – powrót z emigracji zarobkowej. Obniżenie kosztów działalności.

15 Szanse dla gospodarki powiatu strzeleckiego, jakie niesie obecny kryzys: (2/2) Wykorzystanie środków UE – poprawa infrastruktury. Rozwój mikroprzedsiębiorstw – tworzenie małych firm w otoczeniu rolnictwa oraz w dziedzinie usług. Spadek cen mieszkań.

16 Dobra i usługi, jakich mieszkańcy powiatu strzeleckiego poszukują w otoczeniu: (1/2) Co jest poszukiwane w otoczeniu?Gdzie jest poszukiwane? Zagospodarowanie czasu wolnego rodzin – kino, teatr, kryte pływalnie, itp. okolice miasta, Opole, Zabrze, Gliwice, duże miasta, Dolny + Górny Śląsk, Opole. Centra, galerie handlowe; duże markety budowlane.

17 Dobra i usługi, jakich mieszkańcy powiatu strzeleckiego poszukują w otoczeniu: (2/2) Co jest poszukiwane w otoczeniu?Gdzie jest poszukiwane? Usługi edukacyjne – szkolnictwo wyższe, szkoły językowe. Opole, Wrocław, Śląsk. Towary i usługi wysokospecjalistyczne. Specjalistyczna opieka medyczna. Usługi krawieckie. Usługi informatyczne – programowanie.

18 Dobre wzory współpracy występujące na terenie powiatu strzeleckiego: (1/2) Partnerstwa firm z PUP/firmami szkoleniowymi na rzecz pozyskania lub podniesienia kwalifikacji kadry. Związek Rolników Śląskich. Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych przez firmy budowlane. Współpraca w ramach grupy firm Adamietz (teren b. Agrometu). Współpraca w ramach strefy ekonomicznej w gminie Ujazd. Konieczność wspólnego tworzenia oferty firm budowlanych dla wykorzystania inwestycji w regionie.

19 Dobre wzory współpracy występujące na terenie powiatu strzeleckiego: (2/2) Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Strzelce Opolskie - Jemielnica). Rozwój turystyczny w ramach Euroregionu.


Pobierz ppt "Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google