Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół"— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół
LEGNICA, LISTOPAD 2012 Prezentacja MillwardBrown SMG/KRC dla Profilaktyka Problemowa Przygotowanie: Mariusz Toniszewski

2 Kilka słów na temat metodologii badania …
Badanie zrealizowane w szkołach metodą CAPI z wykorzystaniem arkuszy do samodzielnego wypełnienia W sumie zrealizowano N = 408 wywiadów z młodzieżą uczącą się w ostatnich klasach legnickich gimnazjów (N=205) oraz legnickich szkołach pond gimnazjalnych (N=203) Procedura doboru szkół i losowanie uczniów, którzy wzięli udział w badaniu: 1. Wybór szkół spełniających kryteria oraz wyznaczenie klas 2. 1szy kontakt ze szkołą (list, wizyta Ankietera, dobór klas, rozdanie zgód uczniom) 3. 2gi kontakt ze szkołą – realizacja wywiadów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 O czym chcę opowiedzieć? …
Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 10 refleksji z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 1 refleksja z badania Przemoc … Przemoc Brak oparcia w rodzinie
Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 1 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Powszechność doświadczania przemocy
Powszechność doświadczania przemocy. Z przemocą w domu, szkole, czy w grupie rówieśniczej styka się więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół ponad gimnazjalnych, ale odsetek określających się jako ofiara przemocy jest podobny … dom szkoła rówieśnicy Zachowania agresywne, czyli … wyzywanie, obrażanie, krzyk, poniżanie, kpienie, wyśmiewanie się, ograniczanie kontaktów, grożenie, szantażowanie, straszenie, szarpanie, popychanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Doświadczanie przemocy pozostawia ślad i przekłada się na własne zachowania agresywne … zwłaszcza wobec rodzeństwa oraz przedmiotów w szkole Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Brak oparcia w rodzinie (troszkę prowokacyjnie) …
Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 2 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Na pierwszy rzut oka obraz jest bardzo pozytywny  rodzice interesują się tym co robią ich dzieci w szkole i poza nią; młodzi mogą na nich liczyć; młodzi mają prawo do wyrażania własnego zdania … ale gdy zestawimy te cechy łącznie, to okazuje się, że dla ¼ gimnazjalistów oraz 1/5 uczniów szkół ponad gimnazjalnych cechy te nie są wskazywane równocześnie … Mniejszy potencjał charakteryzuje 26% rodzin gimnazjalistów oraz 20% rodzin uczniów szkół ponad gimnazjalnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 3 refleksja z badania Niezadowolenie ze szkoły … Przemoc
Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 3 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 szkoła ponad gimnazjalna
26% gimnazjalistów oraz 29% uczniów szkół ponad gimnazjalnych źle ocenia szkoły do których uczęszcza, tzn. w ogóle nie przypisują jakiejkolwiek pozytywnej oceny przynajmniej do 1 stwierdzenia na temat szkoły. Najbardziej deficytowe obszary, to … Odsetek młodych legniczan pozytywnie oceniających szkołę z perspektywy … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna adekwatność wymagań (wymaga w sam raz) 48% 63% uczciwość (wszyscy uczniowie oceniani są sprawiedliwie) 51% 67% sprawiedliwość (wszyscy uczniowie traktowani są sprawiedliwie) 54% 66% równość (każdy uczeń jest ważny) 60% 64% możliwość rozwoju (pozwala rozwijać indywidualne zdolności i umiejętności) 62% 76% przeludnienie (nie jest za dużo uczniów) 72% organizacja (dobra organizacja) 73% 81% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 4 refleksja z badania Słabsza pozycja w grupie … Przemoc
Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 4 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Dość pozytywny obraz własny młodych legniczan w relacjach ze swoimi grupami rówieśników …
Odsetek młodych legniczan przypisujących swoim rówieśnikom … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna pozytywna postawa wobec siebie (lubią mnie) 95% 93% pozytywna ocena atrakcyjności własnej osoby (lubią ze mną spędzać czas) 92% 91% wysoka ocena zaangażowania w relację z własną osobą (zależy im na mnie) 83% 88% wysoka ocena nie odstawania od pozostałych członków grupy (traktowany tak samo jak wszyscy inni koledzy/koleżanki) 77% wysoka ocena własnej wyróżnialności (nie muszę się bardzo starać, żeby ktoś mnie zauważył) 73% 80% ale jednocześnie 28% gimnazjalistów oraz 22% uczniów szkół ponad gimnazjalnych nieco odstaje od grupy (na 11 stwierdzeń wskazuje tylko dla maks. 7 oceny pozytywne) … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu …
Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 5 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Swój wolny czas młodzi mieszkańcy Legnicy spędzają w parku / na ulicy lub na boisku / klatce schodowej lub w domu … Jednocześnie są z perspektywy tych miejsc dosyć jednorodni - 59% gimnazjalistów oraz 58% uczniów szkół ponad gimnazjalnych spędza swój wolny czas w jednym miejscu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 6 refleksja z badania Relatywizm … Przemoc Brak oparcia w rodzinie
Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 6 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 22% gimnazjalistów oraz 30% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby charakteryzujące się niską internalizacją norm (wskazanie na maks. 5 zachowań jako zawsze złych lub złych) … Odsetek młodych legniczan oceniających zachowania jako złe (zawsze + złe, ale czasami może być usprawiedliwione … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna ściąganie z Internetu filmów i plików muzycznych bez opłaty 25% 29% ściąganie na klasówkach, egzaminach 46% 42% kupowanie rzeczy podrabianych 58% 59% jazda na gapę w autobusie lub tramwaju 71% 67% przekraczanie dozwolonej prędkości na jezdni 76% 68% kupowanie rzeczy kradzionych 79% 75% przyjmowanie łapówek 82% zaniedbywanie swoich obowiązków w pracy 91% wręczanie łapówek 83% bicie dzieci 93% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 7 refleksja z badania Brak aspiracji … Przemoc Brak oparcia w rodzinie
Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 7 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 9% gimnazjalistów oraz 10% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby pozbawione (póki co) złudzeń odnośnie własnych osiągnięć w przyszłości … Odsetek młodych legniczan wskazujących dobra materialne, których dorobią się za 15 lat … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna Samochód 54% 56% Dom 52% 53% Mieszkanie 23% 28% Własna firmy 17% 29% Działka, dom na wsi 10% 18% Jacht 9% Przekładając ten wynik na wskaźnik aspiracji … wysokie aspiracje (wskazano 3 do 6 dóbr) 22% 33% średnie aspiracje (wskazano 2 dobra) 21% 19% pragmatyk (wskazano 1 dobro) 48% 38% bez złudzeń (nie wskazano żadnego) 9% 10% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 8 refleksja z badania Wysoka Neurotyczność … Przemoc
Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 8 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 szkoła ponad gimnazjalna niska OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA
23% gimnazjalistów oraz 21% uczniów szkół ponad gimnazjalnych charakteryzuje się wysoką Neurotycznością, co oznacza … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna wysoka NEUROTYCZNOŚĆ duża podatność na irracjonalne pomysły, mniejsze zdolności do kontrolowania własnych popędów, ulegania stresowi, silne reakcje lękowe, stany napięcia, tendencja do zamartwiania się, stany wrogości i gniewu, łatwe zniechęcanie się i tendencja do załamywania się w trudnych sytuacjach, niskie poczucie własnej wartości, wstydliwość 23% 21% INTROWERSJA rezerwa w kontaktach społecznych, deficyt optymizmu, nieśmiałość, samotność 7% niska OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA mniej niezależności, kreatywności, wyobraźni, zainteresowania sztuką, niekonwencjonalności, odrzucania autorytetów, własnego zdania, poszukiwania nowych idei 40% 34% niska UGODOWOŚĆ predyspozycja do egocentryzmu, sceptycyzmu wobec intencji innych ludzi, rywalizacji, agresji i oschłości w kontaktach z innymi ludźmi 11% 9% niska SUMIENNOŚĆ mała skrupulatność w wypełnianiu obowiązków, mała motywacja do osiągnięć społecznych, hedonistyczne nastawienie do życia, brak skonkretyzowanych celów życiowych, rozleniwienie, impulsywność przy podejmowaniu decyzji, spontaniczność w działaniu 8% 5% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Powszechność konsumowania używek (a do tego seks) …
Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 9 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 60% gimnazjalistów oraz 87% uczniów szkół ponad gimnazjalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy konsumowało jedną z trzech używek: alkohol, papierosy, czy narkotyki lub miało stosunek płciowy … Po przekroczeniu progu gimnazjum niebywale rośnie kontakt z używkami i seksem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Trochę szczegółów … ALKOHOL PAPIEROSY NARKOTYKI
gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna ALKOHOL Średnie spożycie 2 razy w tygodniu Bycie pijanym 38% 72% Znajomość osoby nadużywającej alkohol 64% 67% PAPIEROSY Pali codziennie lub kilka razy w tygodniu 63%* 61%* Średnia ilość wypalanych w tygodniu papierosów 32 sztuk 51 sztuk NARKOTYKI Znajomość osoby nadużywającej narkotyki 34% 39% Znajomość miejsca, gdzie można kupić narkotyki 41% Wskazują swoją szkołę jako miejsca, w którym można kupić narkotyki 10% 9% * Procentowane do palących papierosy a nie całej populacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi …
Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu Relatywizm Brak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 10 refleksja z badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 szkoła ponad gimnazjalna
4 , to średnia ilość zachowań ryzykownych z którymi mieli kontakt gimnazjaliści, 5 to średnia ilość takich zachowań w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych. 11% gimnazjalistów oraz 15% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby bardzo zagrożone (kontakt z minimum 7 na 11 zachowaniami ryzykownymi … Gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna w ciągu ostatnich 12mcy zachował się niezgodnie z przepisami 77% 74% spędza zbyt dużo czasu przed komputerem 50% 39% w ciągu ostatniego m-ca pił alkohol 46% 78% kiedykolwiek stosował dietę by schudnąć 38% 34% w ciągu ostatnich 12 mcy palił papierosy 37% 63% w ciągu ostatnich 12mcy uczestniczył w bójce 32% w ciągu ostatnich 12 mcy używał narkotyki 24% obecnie stosuje dietę by schudnąć 23% 17% w ciągu ostatnich 12mcy grał na pieniądze 19% 20% w ciągu ostatnich 12mcy uczestniczył w dręczeni innego ucznia/uczniów 14% 9% miał stosunek płciowy 59% w ciągu ostatnich 12mcy ukradł coś 7% 4% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 inicjacja Inicjacja wybranymi zachowaniami … Alkohol – 12 lat
Narkotyki – 14 lat Seks – 14 lat Alkohol – 12 lat Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google