Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół 1 LEGNICA, LISTOPAD 2012 Prezentacja MillwardBrown SMG/KRC dla Profilaktyka Problemowa PRZYGOTOWANIE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół 1 LEGNICA, LISTOPAD 2012 Prezentacja MillwardBrown SMG/KRC dla Profilaktyka Problemowa PRZYGOTOWANIE:"— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół 1 LEGNICA, LISTOPAD 2012 Prezentacja MillwardBrown SMG/KRC dla Profilaktyka Problemowa PRZYGOTOWANIE: MARIUSZ TONISZEWSKI

2 Badanie zrealizowane w szkołach metodą CAPI z wykorzystaniem arkuszy do samodzielnego wypełnienia W sumie zrealizowano N = 408 wywiadów z młodzieżą uczącą się w ostatnich klasach legnickich gimnazjów (N=205) oraz legnickich szkołach pond gimnazjalnych (N=203) Procedura doboru szkół i losowanie uczniów, którzy wzięli udział w badaniu: 1. Wybór szkół spełniających kryteria oraz wyznaczenie klas 2. 1szy kontakt ze szkołą (list, wizyta Ankietera, dobór klas, rozdanie zgód uczniom) 3. 2gi kontakt ze szkołą – realizacja wywiadów Kilka słów na temat metodologii badania … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 O czym chcę opowiedzieć? … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 10 refleksji z badania

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 Przemoc … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 1 refleksja z badania

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 dom szkoła rówieśnicy Powszechność doświadczania przemocy. Z przemocą w domu, szkole, czy w grupie rówieśniczej styka się więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół ponad gimnazjalnych, ale odsetek określających się jako ofiara przemocy jest podobny … Zachowania agresywne, czyli … wyzywanie, obrażanie, krzyk, poniżanie, kpienie, wyśmiewanie się, ograniczanie kontaktów, grożenie, szantażowanie, straszenie, szarpanie, popychanie

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Doświadczanie przemocy pozostawia ślad i przekłada się na własne zachowania agresywne … zwłaszcza wobec rodzeństwa oraz przedmiotów w szkole

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Brak oparcia w rodzinie (troszkę prowokacyjnie) … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 2 refleksja z badania

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Na pierwszy rzut oka obraz jest bardzo pozytywny rodzice interesują się tym co robią ich dzieci w szkole i poza nią ; młodzi mogą na nich liczyć ; młodzi mają prawo do wyrażania własnego zdania … ale gdy zestawimy te cechy łącznie, to okazuje się, że dla ¼ gimnazjalistów oraz 1/5 uczniów szkół ponad gimnazjalnych cechy te nie są wskazywane równocześnie … Mniejszy potencjał charakteryzuje 26% rodzin gimnazjalistów oraz 20% rodzin uczniów szkół ponad gimnazjalnych

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Niezadowolenie ze szkoły … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 3 refleksja z badania

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 26% gimnazjalistów oraz 29% uczniów szkół ponad gimnazjalnych źle ocenia szkoły do których uczęszcza, tzn. w ogóle nie przypisują jakiejkolwiek pozytywnej oceny przynajmniej do 1 stwierdzenia na temat szkoły. Najbardziej deficytowe obszary, to … gimnazjumszkoła ponad gimnazjalna adekwatność wymagań (wymaga w sam raz) 48%63% uczciwość (wszyscy uczniowie oceniani są sprawiedliwie) 51%67% sprawiedliwość (wszyscy uczniowie traktowani są sprawiedliwie) 54%66% równość (każdy uczeń jest ważny) 60%64% możliwość rozwoju (pozwala rozwijać indywidualne zdolności i umiejętności) 62%76% przeludnienie (nie jest za dużo uczniów) 67%72% organizacja (dobra organizacja) 73%81% Odsetek młodych legniczan pozytywnie oceniających szkołę z perspektywy …

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Słabsza pozycja w grupie … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 4 refleksja z badania

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Dość pozytywny obraz własny młodych legniczan w relacjach ze swoimi grupami rówieśników … gimnazjumszkoła ponad gimnazjalna pozytywna postawa wobec siebie (lubią mnie) 95%93% pozytywna ocena atrakcyjności własnej osoby (lubią ze mną spędzać czas) 92%91% wysoka ocena zaangażowania w relację z własną osobą (zależy im na mnie) 83%88% wysoka ocena nie odstawania od pozostałych członków grupy (traktowany tak samo jak wszyscy inni koledzy/koleżanki) 77%83% wysoka ocena własnej wyróżnialności (nie muszę się bardzo starać, żeby ktoś mnie zauważył) 73%80% Odsetek młodych legniczan przypisujących swoim rówieśnikom … ale jednocześnie 28% gimnazjalistów oraz 22% uczniów szkół ponad gimnazjalnych nieco odstaje od grupy (na 11 stwierdzeń wskazuje tylko dla maks. 7 oceny pozytywne) …

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 5 refleksja z badania

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Swój wolny czas młodzi mieszkańcy Legnicy spędzają w parku / na ulicy lub na boisku / klatce schodowej lub w domu … Jednocześnie są z perspektywy tych miejsc dosyć jednorodni - 59% gimnazjalistów oraz 58% uczniów szkół ponad gimnazjalnych spędza swój wolny czas w jednym miejscu

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Relatywizm … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 6 refleksja z badania

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 22% gimnazjalistów oraz 30% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby charakteryzujące się niską internalizacją norm (wskazanie na maks. 5 zachowań jako zawsze złych lub złych) … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna ściąganie z Internetu filmów i plików muzycznych bez opłaty 25%29% ściąganie na klasówkach, egzaminach 46%42% kupowanie rzeczy podrabianych 58%59% jazda na gapę w autobusie lub tramwaju 71%67% przekraczanie dozwolonej prędkości na jezdni 76%68% kupowanie rzeczy kradzionych 79%75% przyjmowanie łapówek 82%79% zaniedbywanie swoich obowiązków w pracy 82%91% wręczanie łapówek 83% bicie dzieci 91%93% Odsetek młodych legniczan oceniających zachowania jako złe (zawsze + złe, ale czasami może być usprawiedliwione …

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Brak aspiracji … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 7 refleksja z badania

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 9% gimnazjalistów oraz 10% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby pozbawione (póki co) złudzeń odnośnie własnych osiągnięć w przyszłości … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna Samochód 54%56% Dom 52%53% Mieszkanie 23%28% Własna firmy 17%29% Działka, dom na wsi 10%18% Jacht 9%10% Odsetek młodych legniczan wskazujących dobra materialne, których dorobią się za 15 lat … wysokie aspiracje (wskazano 3 do 6 dóbr) 22%33% średnie aspiracje (wskazano 2 dobra) 21%19% pragmatyk (wskazano 1 dobro) 48%38% bez złudzeń (nie wskazano żadnego) 9%10% Przekładając ten wynik na wskaźnik aspiracji …

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Wysoka Neurotyczność … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 8 refleksja z badania

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 23% gimnazjalistów oraz 21% uczniów szkół ponad gimnazjalnych charakteryzuje się wysoką Neurotycznością, co oznacza … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna wysoka NEUROTYCZNOŚĆ duża podatność na irracjonalne pomysły, mniejsze zdolności do kontrolowania własnych popędów, ulegania stresowi, silne reakcje lękowe, stany napięcia, tendencja do zamartwiania się, stany wrogości i gniewu, łatwe zniechęcanie się i tendencja do załamywania się w trudnych sytuacjach, niskie poczucie własnej wartości, wstydliwość 23%21% INTROWERSJA rezerwa w kontaktach społecznych, deficyt optymizmu, nieśmiałość, samotność 7% niska OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA mniej niezależności, kreatywności, wyobraźni, zainteresowania sztuką, niekonwencjonalności, odrzucania autorytetów, własnego zdania, poszukiwania nowych idei 40%34% niska UGODOWOŚĆ predyspozycja do egocentryzmu, sceptycyzmu wobec intencji innych ludzi, rywalizacji, agresji i oschłości w kontaktach z innymi ludźmi 11%9% niska SUMIENNOŚĆ mała skrupulatność w wypełnianiu obowiązków, mała motywacja do osiągnięć społecznych, hedonistyczne nastawienie do życia, brak skonkretyzowanych celów życiowych, rozleniwienie, impulsywność przy podejmowaniu decyzji, spontaniczność w działaniu 8%5%

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 Powszechność konsumowania używek (a do tego seks) … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 9 refleksja z badania

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 60% gimnazjalistów oraz 87% uczniów szkół ponad gimnazjalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy konsumowało jedną z trzech używek: alkohol, papierosy, czy narkotyki lub miało stosunek płciowy … Po przekroczeniu progu gimnazjum niebywale rośnie kontakt z używkami i seksem

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Trochę szczegółów … gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna ALKOHOL Średnie spożycie 2 razy w tygodniu Bycie pijanym 38%72% Znajomość osoby nadużywającej alkohol 64%67% PAPIEROSY Pali codziennie lub kilka razy w tygodniu 63%*61%* Średnia ilość wypalanych w tygodniu papierosów 32 sztuk51 sztuk NARKOTYKI Znajomość osoby nadużywającej narkotyki 34%39% Znajomość miejsca, gdzie można kupić narkotyki 38%41% Wskazują swoją szkołę jako miejsca, w którym można kupić narkotyki 10%9% * Procentowane do palących papierosy a nie całej populacji

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi … Przemoc Brak oparcia w rodzinie Niezadowolenie ze szkoły Słabsza pozycja w grupie Mała różnorodność miejsc spędzania wolnego czasu RelatywizmBrak aspiracji Wysoka neurotyczność Powszechność konsumowania używek Duży wachlarz zachowań ryzykownych i wczesna inicjacja nimi 10 refleksja z badania

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 4, to średnia ilość zachowań ryzykownych z którymi mieli kontakt gimnazjaliści, 5 to średnia ilość takich zachowań w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych. 11% gimnazjalistów oraz 15% uczniów szkół ponad gimnazjalnych, to osoby bardzo zagrożone (kontakt z minimum 7 na 11 zachowaniami ryzykownymi … Gimnazjum szkoła ponad gimnazjalna w ciągu ostatnich 12mcy zachował się niezgodnie z przepisami 77%74% spędza zbyt dużo czasu przed komputerem 50%39% w ciągu ostatniego m-ca pił alkohol 46% 78% kiedykolwiek stosował dietę by schudnąć 38%34% w ciągu ostatnich 12 mcy palił papierosy 37% 63% w ciągu ostatnich 12mcy uczestniczył w bójce 32%34% w ciągu ostatnich 12 mcy używał narkotyki 24% 32% obecnie stosuje dietę by schudnąć 23%17% w ciągu ostatnich 12mcy grał na pieniądze 19%20% w ciągu ostatnich 12mcy uczestniczył w dręczeni innego ucznia/uczniów 14%9% miał stosunek płciowy 14% 59% w ciągu ostatnich 12mcy ukradł coś 7%4%

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Inicjacja wybranymi zachowaniami … inicjacja Narkotyki – 14 lat Seks – 14 lat Alkohol – 12 lat

27 27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Profilaktyka problemowa - Młodzież legnickich szkół 1 LEGNICA, LISTOPAD 2012 Prezentacja MillwardBrown SMG/KRC dla Profilaktyka Problemowa PRZYGOTOWANIE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google