Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
ID grupy: 98/59_p_g1 Opiekun: Anna Zanto Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: ”Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem” Semestr/rok szkolny: 2/

3 Cele projektu -Zdobycie wiedzy na temat zakładania własnej firmy -Wskazanie ułatwień i barier przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej -Zachęcenie młodych ludzi do pracy na własny rachunek

4 Art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r
Art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej W przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa, Art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

5 Wolność podejmowania działalności gospodarczej nie może być jednak pojmowana w sposób absolutny. Ustawy wprowadzają określone ograniczenia tej wolności. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów, oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Przepisy budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe oraz zakresu ochrony środowiska to tylko niektóre, a nie wszystkie przepisy, do których przedsiębiorca zobowiązany jest się stosować.

6 Działalność gospodarcza
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

7 Działanie wymagane do podjęcia działalności gospodarczej
Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej). Uzyskanie REGON. Uzyskanie NIP. Zgłoszenie w ZUS. Wykonanie pieczątki. Założenie rachunku bankowego.

8 Kroki do założenia własnej firmy
Wybór formy działalności gospodarczej Rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Uzyskanie REGON Uzyskanie NIP Zgłoszenie w ZUS Wykonanie pieczątki Założenie rachunku bankowego Kroki do założenia własnej firmy

9 Formy działalności gospodarczej
Najistotniejszą różnicą między nimi jest fakt sprawowania kontroli. Jeśli chcesz samodzielnie prowadzić biznes i jesteś w stanie pokryć wszystkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem firmy zdecyduj się na indywidualną działalność gospodarczą.

10 Można też założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną
Można też założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną. Jeśli natomiast zamierzać prowadzić firmę z innymi wybierz spółkę cywilną, jawną partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną

11 Wpis do Krajowego rejestru przedsiębiorców
Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł.

12 Uzyskanie REGON Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (W Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1. W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON.

13 Uzyskanie NIP Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego po odpowiedni druk.
Wypełnienie czytelnie, drukowanymi literami na czarno lub niebiesko druku. Oddanie wypełnionego druku urzędnikowi. Otrzymanie pocztą 10-cyfrowego numeru NIP. Czeka się do ok.. 1 miesiąca.

14 Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS:
Zgłoszenie w ZUS Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS należy dokonać we właściwym dla siedziby firmy Inspektoracie ZUS w terminie 7 dni Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS: - REGON firmy,  - numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,  - numer rachunku bankowego firmy,  - dane personalne,  - numery NIP (wszystkich osób),  - rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią. 

15 Wykonanie pieczątki Na pieczątce firmowej, powinny być umieszczone:
nazwa firmy; imię i nazwisko przedsiębiorcy siedziba i adres; NIP REGON Można także umieścić dodatkowe informacje, tj. numer telefonu, adres … Po wykonanie pieczątki, należy zwrócić się do firmy zajmującej się tym. Koszt wyrobienia pieczątki wynosi zł.

16 Założenie rachunku bankowego
Rachunek bankowy jest wymagany w firmach, które prowadzą specyficzny rodzaj płatności czy transakcji, a także, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opłaty za założenie rachunku bankowego są różnorodne (w zależności do oferty danego banku), a samo założenie konta wymaga:wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji, dowodu osobistego, wzoru pieczątki firmowej.

17 Koszty założenia firmy
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie miasta: - obecnie bez opłat, pełnomicnictwo dla księgowej to już koszt 17 zł Otwarcie rachunku bankowego: - zależnie od banku i oferty od 0 zł do 50 zł za miesiąc prowadzenia rachunku,

18 Wyrobienie pieczątki firmowej : - różnorodność funkcji i kształtów od 20 do 70 zł, Biuro rachunkowe - jeżeli nie potrafimy sami prowadzić rachunkowości może to zlecić specjalistycznej firmie. - od 100 do 2000zł miesięcznie zależnie od wielkości firmy, ilości zatrudnionych, oraz przede wszystkim od formy prowadzonej działalności.

19 Obszary odpowiedzialności
Odpowiedzialność osoby będącej właścicielem małego przedsiębiorstwa kształtuje się w odniesieniu do jej obowiązków. Obowiązki przedsiębiorcy mają trojaki charakter i są to: obowiązki wobec pracowników, należności wobec państwa oraz zobowiązania w stosunkach cywilnoprawnych z kontrahentami. Ponadto, osoba prowadząca firmę, jako płatnik, zobowiązana jest do obliczania i poboru w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz do rocznego obliczania podatków.

20 Ułatwienia w zakładaniu własnej działalności gospodarczej

21 Szybka procedura wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej

22 Urząd Gminy powiadamia Urząd Skarbowy, Główny urząd statystyczny, Zakład ubezpieczeń społecznych

23 Duża pomoc ze strony urzędu pracy
Możliwość uzyskania dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc w załatwianiu formalności.

24 Możliwość uzyskania kredytów, Dofinansowań od „Aniołów Biznesowych”

25 Dotacje z unii europejskiej

26 Różne rodzaje reklamy

27 Bariery w zakładaniu własnej działalności gospodarczej

28 załatwianie spraw urzędowych ( dla niektórych )

29 Ograniczenia finansowe

30 Wysokie podatki

31 Zbyt dużo składek na ZUS

32 Wysokie koszty prowadzenia działalności – różnorodne opłaty

33 Wywiady z przedsiębiorcami

34 Wywiad z Iwoną Żołądź właścicielką firmy „Smaki Grecji”
Jakub Sroczyński

35 Jak powstała firma? 20 lat temu wyjechałam do Grecji na staż w hotelu jako recepcjonistka. Poznałam w tym czasie Jolantę Lawquoti, która posiada własną winnicę. Zainspirowała mnie do założenia rodzinnego biznesu.

36 Kto w niej pracuje i od ilu lat funkcjonuje?
Nazwa firmy to „SisSiguriSinergaSiia”. Sklep działa już dwa i pół roku. Cały czas się rozwija. W firmie zatrudnione są 3 osoby: Szymon Konrad strona informatyczna, Sebastian Konrad marketing i Kamila Sroczyńska sprzedawca. Firma nie działa tylko w okolicach Wągrowca, lecz również wysyła towary do innych miast takich jak Warszawa czy Kraków.

37 Jakie są problemy związane z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej?
W naszym kraju jest za dużo biurokracji. Na każde przysłane wino trzeba posiadać banderole, które w innych krajach zostały zniesione. Koncesje są również ważne, bez nich sklep zostałby zamknięty a wszystkie produkty zabrane na komendę. Załadunek jak i wyładunek są również kłopotliwe, ponieważ musi być przy nich właściciel firmy.

38 Co może nam zaoferować firma?
Szeroka gama win nie posiadających szkodliwych substancji, każdy znajdzie coś dla siebie, od wina czerwonego do białego. Tachini - posiadają konsystencję masła orzechowego, są bardzo smaczne i zdrowe, bo wspomagają pracę serca. Oliwy Kalisto- są najlepszymi oliwami ze sklepu, ponieważ rozbijają cholesterol. Wszystkie produkty są czysto greckie, sprowadzane i wytwarzane w Grecji.

39 Jakie ma pani plany na przyszłość?
Moim marzeniem jest założenie restauracji obok sklepu, jednak najpierw wydaje mi się, że wystarczy mi ogródek grecki.

40 Jakie pani zdaniem są największe zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
Na pewno zaletą jest zadowolenie klienta, który cieszy się z naszych greckich produktów. Patrzeć jak firma się rozrasta, jak z małego rodzinnego interesu powstaje duże przedsięwzięcie. Rozbudzenie zainteresowania kulturą grecką wśród mieszkańców Wągrowca i okolic, popularyzowanie greckiej kuchni.

41 A największe wady to? Największą wadą są problemy wynikające ze zbyt dużej biurokracji w Polsce, tak i w Grecji. Problemy z transportem z Grecji do Polski. Spadek płac realnych w Polsce, przez co nieliczna grupa społeczna może pozwolić sobie na zakupy w naszym sklepie.

42 Więcej informacji o sklepie i jego produktach znajdziecie na stronie
Więcej informacji o sklepie i jego produktach znajdziecie na stronie. //smaki-grecji.pl

43 Wywiad z Sarą BRACK, właścicielką firmy „Euro-Lex Consulting”
Jest to jednoosobowe przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem gospodarczym i tłumaczeniami z języka: hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego. Wywiad przeprowadził: Jan Woźny

44 Zalety PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY
Samodzielność Niezależność Możliwość indywidualnej organizacji pracy W razie odniesienia sukcesu nie trzeba się z nikim dzielić zyskami Świadomość własności

45 Wady Ryzyko finansowe Konieczność samodzielnej opłaty
Duży wkład osobisty Początkowo małe zyski

46 Czasem prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wydaje się bardzo trudne, dopiero z biegiem czasu zyski są znaczne. Jest się narażonym na finansową klęskę i ma się wiele konkurencji, lecz z trudem, wytrwałością i drobiną szczęścia odniesie się sukces.

47 Wywiad z panem Krzysztofem mikołajczakiem właścicielem firmy „toranaga”
Wywiad przeprowadził: Leonard Piotrkowski

48 Czym zajmuje się pana firma?
Nagłaśnianiem imprez muzycznych i kulturalnych, rejestracją dźwiękową, pozaszkolnym nauczaniem muzyki

49 Jakie trudności napotkał pan podczas jej zakładania?
Niedostatek środków finansowych na potrzebne inwestycje

50 Jak szybko zwróciły się koszty założenia firmy?
Zwróciły się szybko ponieważ otrzymałem dofinansowanie

51 zalety prowadzenia własnej firmy
nienormowany czas pracy (pracuję kiedy mogę) wolność wyboru Wady prowadzenia własnej firmy nienormowany czas pracy (czasami w nocy) ryzyko związane z płatnościami rozbudowana biurokracja

52 Czy poradziłby pan coś osobom, które chcą założyć własną firmę
Wytrwałość w dążeniu do celu

53 Zródła internetowe

54 Wywiady Wywiady z miejscowymi przedsiębiorcami Wywiad z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, których zaprosiliśmy na zajęcia.

55


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google