Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Promocji Żywność z Pomorza. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Promocji Żywność z Pomorza. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa."— Zapis prezentacji:

1 System Promocji Żywność z Pomorza

2 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Cele projektu Stworzenie spójnego systemu promocji Żywności z Pomorza Ustalenie kryteriów uczestnictwa w Systemie Marki Systemu Żywność z Pomorza

3 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Żywność z Pomorza Żywność z Pomorza to : niepowtarzalna jakość produktów spożywczych wywodząca się z doświadczeń lokalnych przedsiębiorców i dystrybutorów, będąca unikalną wartością dla konsumentów, dla których ważnym jest wybór produktów odnoszących się do walorów regionu pomorskiego, jego dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych smaków i zapachów.

4 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Klaster spożywczy a Inicjatywa Klaster spożywczy jest geograficznym skupiskiem wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i instytucji działających w obrębie sektora spożywczego na terytorium województwa pomorskiego Inicjatywa klastrowa Żywność z Pomorza jest formą współpracy przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju sektora spożywczego województwa pomorskiego, wzrostu jego konkurencyjności w stosunku do innych klastrów sektora spożywczego w Polsce i na świecie oraz w stosunku do ekspansji globalnych marek na rynku krajowym.

5 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Żywność z Pomorza Misja Inicjatywy Żywność z Pomorza: pobudzić do wzrostu świadomości konsumentów istnienia żywności i napojów produkowanych w naszym regionie rozpocząć współpracę handlową między członkami Inicjatywy zidentyfikować nowe rynki poprawić konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw aktywować działania innowacyjne w obszarach produktów i przedsiębiorstw wzmacniać kompetencję pracowników sektora, aby w rezultacie końcowym uzyskać wzrost konsumpcji Żywności z Pomorza. Wizja Inicjatywy Żywność z Pomorza s ektor spożywczy konkurujący z globalnymi markami na rynku, rozwijający i promujący dziedzictwo kulinarne regionu Pomorze.

6 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Członkowie Inicjatywy Inicjatywa Żywność z Pomorza łączy ze sobą wszystkich uczestników klastra pragnących podejmować wspólne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju branży w regionie. Mogą więc do niej należeć: producenci żywności i napojów sklepy detaliczne hurtownie i dystrybutorzy punkty gastronomiczne przedsiębiorstwa cateringowe hotele i gościńce agencje reklamowe, promocyjne i targowe obsługujące podmioty sektora lokalne czasopisma, magazyny oraz serwisy sektorowe producenci, dystrybutorzy maszyn i urządzeń dla sektora dostawcy transportu i logistyki dla branży uniwersytety, ośrodki badawczo-naukowe, katedry i instytuty związane z branżą –działający na terytorium woj. pomorskiego.

7 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Klaster Żywność z Pomorza InicjatyInicjatywa Żywność z Pomorza Program Żywność Funkcjona lna Program Marka Smaki Pomorza Inne program y Program Zasoby Ludzkie dla klastra KS ŻzP

8 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Marki dla produktów Żywność z Pomorza Marka o charakterze powszechnym, egalitarnym identyfikująca pochodzenie produktów (I) Marka o charakterze elitarnym, ekskluzywnym –przyznawana najlepszym pomorskim produktom spożywczym Inicjatywy (II)

9 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Marki dla produktów Żywność z Pomorza KLASTER SPOŻYWCZY WOJ.POMORSKIEGO INICJATYWA KLASTROWA ŻZP MARKA POWSZECHNA, EGALITARNA KAPITUŁA SMAKU MARKA ELITARNA

10 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Kryteria udziału w marce egalitarnej I producent wyrobu prowadzi swoją działalność na terytorium woj. pomorskiego, producent wyrobu spełnia wszelkie wymagania regulacyjne dla sektora spożywczego zapewniające bezpieczeństwo i higienę produkcji oraz oferuje wymaganą przez właściwe przepisy jakość oferowanych produktów, wytwórca produktu jest w stanie przedstawić na każde żądanie dowody, iż nie działa w sprzeczności z wymaganiami stawianymi przez służby sanitarne, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, standardów dobrego handlu oraz inne organy państwa, co najmniej 50% wartości dodanej jego produktów jest wytworzone na terytorium woj. pomorskiego lub produkty rolne były hodowane co najmniej 6 miesięcy na terytorium woj. pomorskiego,

11 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Kryteria udziału w marce egalitarnej I producent wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu (w momencie przystąpienia do systemu i później w czasie uczestniczenia) polegającego na losowym wybraniu kilku produktów opatrzonych logotypem marki do kontroli ich jakości – tzn. zgodności z wymaganymi parametrami branżowymi dla wyrobu i tymi deklarowanymi przez producenta; w przypadku nie zaakceptowania przez kontrolę jakości produktu producent ma obowiązek wycofać z rynku te produkty w ciągu 1 miesiąca i nie ma prawa starać się o nadanie temu produktowi oznaczenia w okresie 2 lat. producent musi wypełnić odpowiednie zgłoszenie aplikacyjne mające charakter zobowiązania się do przestrzegania powyższych kryteriów.

12 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Kryteria udziału w marce egalitarnej I w łaścicielem marki byłby samodzielny podmiot (np. koordynator inicjatywy klastrowej), zaś podmioty zainteresowane jej używaniem wnosiłyby okresowe opłaty za jej używanie. Opłaty te powinny być tak skalkulowane, żeby finansować koszty: –funkcjonowania komisji przyznającej markę poszczególnym produktom, –przeprowadzania audytów (kontroli) jakości, –promocji samej marki. kontrole byłyby dokonywane przez certyfikowane w Polsce jednostki badawcze odpowiednie dla danego typu produktów i opłacane ze składek wnoszonych do systemu przez jego uczestników (alternatywnie można zobowiązać firmę przystępującą do systemu do przeprowadzenia i pokrycia kosztów takiej kontroli).

13 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Marka o charakterze elitarnym II wyróżnienie najlepszych produktów spożywczych z Inicjatywy Żywność z Pomorza – o najwyższej jakości oraz wyśmienitej reputacji i smaku. kształtowałaby ona wizerunek Pomorza jako regionu unikalnych i smakowitych produktów, co wspierałoby także oddziaływanie marki popularnej. przyznawana corocznie przez specjalnie powołaną Kapitułę Smaku funkcjonującą przy I nicjatywie K lastrowej Żywność z Pomorza jury => osoby z życia publicznego o reputacji smakoszów i znawców dziedzictwa kulinarnego oraz liderzy opinii

14 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Marka o charakterze elitarnym II r ozdanie nagród Kapitu ł y by ł oby wydarzeniem medialnym skupiaj ą cym uwag ę konsumentów. n agrody przyznawane byłyby w kategoriach spożywczych, tj. cukiernictwo, piekarnictwo, mleczarstwo, wędliniarstwo, etc. d o konkursu mogłyby być zgłaszane dowolne produkty, albo tylko te, które zostały wcześniej zakwalifikowane do systemu marki o charakterze egalitarnym. produkty wybrane przez Kapitułę byłyby szczególnie promowane przez okres jednego roku (np. w materiałach promujących różnego rodzaju walory województwa pomorskiego), a następnie mogłyby posługiwać się uzyskanym znakiem przez okres 2-3 lat

15 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki p roducent otrzymywałby prawo umieszczania specjalnego oznaczenia i informacji o zdobytym wyróżnieniu na opakowaniach, jak i w materiałach POS p rodukty wybrane przez Kapitułę byłyby szczególnie promowane przez okres jednego roku (np. w materiałach promujących różnego rodzaju walory województwa pomorskiego), m ogłyby posługiwać się uzyskanym znakiem przez okres 2-3 lat, co nie wykluczałoby możliwości ubiegania się o powtórne uzyskanie wyróżnienia (co pozwalałoby utrzymać szczególne wsparcie w zakresie promocji). Marka o charakterze elitarnym II

16 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki koszty funkcjonowania Kapituły, byłyby finansowane z opłat wnoszonych przez podmioty zgłaszające swoje produkty do tego systemu i te które będą korzystać z przyznanej marki c zęść kosztów promocji mogłaby być finansowana z opłat systemu marki popularnej, ponieważ marka ekskluzywna powinna również wzmacniać wizerunek Pomorza jako regionu dobrych i smacznych produktów spożywczych w sposób pośredni promocję marki ekskluzywnej mogłyby wspierać także programy promocji regionu i jego walorów realizowane przez władze regionalne. Marka o charakterze elitarnym II

17 Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdańsk-Wrzeszcz tel. 0 58 524 49 00/50 fax. 0 58 524 49 08 www.ibngr.edu.pl


Pobierz ppt "System Promocji Żywność z Pomorza. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google