Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Promocji Żywność z Pomorza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Promocji Żywność z Pomorza"— Zapis prezentacji:

1 System Promocji Żywność z Pomorza

2 Cele projektu Stworzenie spójnego systemu promocji Żywności z Pomorza
Ustalenie kryteriów uczestnictwa w Systemie Marki Systemu Żywność z Pomorza Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

3 Żywność z Pomorza Żywność z Pomorza to:
niepowtarzalna jakość produktów spożywczych wywodząca się z doświadczeń lokalnych przedsiębiorców i dystrybutorów, będąca unikalną wartością dla konsumentów, dla których ważnym jest wybór produktów odnoszących się do walorów regionu pomorskiego, jego dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych smaków i zapachów. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

4 Klaster spożywczy a Inicjatywa
Klaster spożywczy jest geograficznym skupiskiem wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i instytucji działających w obrębie sektora spożywczego na terytorium województwa pomorskiego Inicjatywa klastrowa Żywność z Pomorza jest formą współpracy przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju sektora spożywczego województwa pomorskiego, wzrostu jego konkurencyjności w stosunku do innych klastrów sektora spożywczego w Polsce i na świecie oraz w stosunku do ekspansji globalnych marek na rynku krajowym. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

5 Żywność z Pomorza Misja Inicjatywy Żywność z Pomorza:
pobudzić do wzrostu świadomości konsumentów istnienia żywności i napojów produkowanych w naszym regionie rozpocząć współpracę handlową między członkami Inicjatywy zidentyfikować nowe rynki poprawić konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw aktywować działania innowacyjne w obszarach produktów i przedsiębiorstw wzmacniać kompetencję pracowników sektora, aby w rezultacie końcowym uzyskać wzrost konsumpcji Żywności z Pomorza. Wizja Inicjatywy Żywność z Pomorza sektor spożywczy konkurujący z globalnymi markami na rynku, rozwijający i promujący dziedzictwo kulinarne regionu Pomorze. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

6 Członkowie Inicjatywy
Inicjatywa Żywność z Pomorza łączy ze sobą wszystkich uczestników klastra pragnących podejmować wspólne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju branży w regionie. Mogą więc do niej należeć: producenci żywności i napojów sklepy detaliczne hurtownie i dystrybutorzy punkty gastronomiczne przedsiębiorstwa cateringowe hotele i gościńce agencje reklamowe, promocyjne i targowe obsługujące podmioty sektora lokalne czasopisma, magazyny oraz serwisy sektorowe producenci, dystrybutorzy maszyn i urządzeń dla sektora dostawcy transportu i logistyki dla branży uniwersytety, ośrodki badawczo-naukowe, katedry i instytuty związane z branżą działający na terytorium woj. pomorskiego. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

7 Klaster Żywność z Pomorza
InicjatyInicjatywa Żywność z Pomorza Program Żywność Funkcjonalna Marka „Smaki Pomorza” Inne programy Zasoby Ludzkie dla klastra KS ŻzP Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

8 Marki dla produktów Żywność z Pomorza
Marka o charakterze powszechnym, egalitarnym identyfikująca pochodzenie produktów (I) Marka o charakterze elitarnym, ekskluzywnym –przyznawana najlepszym pomorskim produktom spożywczym Inicjatywy (II) Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

9 Marki dla produktów Żywność z Pomorza
MARKA ELITARNA KAPITUŁA SMAKU MARKA POWSZECHNA, EGALITARNA INICJATYWA KLASTROWA ŻZP KLASTER SPOŻYWCZY WOJ.POMORSKIEGO Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

10 Kryteria udziału w marce egalitarnej I
producent wyrobu prowadzi swoją działalność na terytorium woj. pomorskiego, producent wyrobu spełnia wszelkie wymagania regulacyjne dla sektora spożywczego zapewniające bezpieczeństwo i higienę produkcji oraz oferuje wymaganą przez właściwe przepisy jakość oferowanych produktów, wytwórca produktu jest w stanie przedstawić na każde żądanie dowody, iż nie działa w sprzeczności z wymaganiami stawianymi przez służby sanitarne, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, standardów dobrego handlu oraz inne organy państwa, co najmniej 50% wartości dodanej jego produktów jest wytworzone na terytorium woj. pomorskiego lub produkty rolne były hodowane co najmniej 6 miesięcy na terytorium woj. pomorskiego, Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

11 Kryteria udziału w marce egalitarnej I
producent wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu (w momencie przystąpienia do systemu i później w czasie uczestniczenia) polegającego na losowym wybraniu kilku produktów opatrzonych logotypem marki do kontroli ich jakości – tzn. zgodności z wymaganymi parametrami branżowymi dla wyrobu i tymi deklarowanymi przez producenta; w przypadku nie zaakceptowania przez kontrolę jakości produktu producent ma obowiązek wycofać z rynku te produkty w ciągu 1 miesiąca i nie ma prawa starać się o nadanie temu produktowi oznaczenia w okresie 2 lat. producent musi wypełnić odpowiednie zgłoszenie aplikacyjne mające charakter zobowiązania się do przestrzegania powyższych kryteriów. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

12 Kryteria udziału w marce egalitarnej I
właścicielem marki byłby samodzielny podmiot (np. koordynator inicjatywy klastrowej), zaś podmioty zainteresowane jej używaniem wnosiłyby okresowe opłaty za jej używanie. Opłaty te powinny być tak skalkulowane, żeby finansować koszty: funkcjonowania komisji przyznającej markę poszczególnym produktom, przeprowadzania audytów (kontroli) jakości, promocji samej marki. kontrole byłyby dokonywane przez certyfikowane w Polsce jednostki badawcze odpowiednie dla danego typu produktów i opłacane ze składek wnoszonych do systemu przez jego uczestników (alternatywnie można zobowiązać firmę przystępującą do systemu do przeprowadzenia i pokrycia kosztów takiej kontroli). Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

13 Marka o charakterze elitarnym II
wyróżnienie najlepszych produktów spożywczych z Inicjatywy Żywność z Pomorza – o najwyższej jakości oraz wyśmienitej reputacji i smaku. kształtowałaby ona wizerunek Pomorza jako regionu unikalnych i smakowitych produktów, co wspierałoby także oddziaływanie marki popularnej. przyznawana corocznie przez specjalnie powołaną Kapitułę Smaku funkcjonującą przy Inicjatywie Klastrowej Żywność z Pomorza jury => osoby z życia publicznego o reputacji smakoszów i znawców dziedzictwa kulinarnego oraz liderzy opinii Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

14 Marka o charakterze elitarnym II
rozdanie nagród Kapituły byłoby wydarzeniem medialnym skupiającym uwagę konsumentów. nagrody przyznawane byłyby w kategoriach spożywczych, tj. cukiernictwo, piekarnictwo, mleczarstwo, wędliniarstwo, etc. do konkursu mogłyby być zgłaszane dowolne produkty, albo tylko te, które zostały wcześniej zakwalifikowane do systemu marki o charakterze egalitarnym. produkty wybrane przez Kapitułę byłyby szczególnie promowane przez okres jednego roku (np. w materiałach promujących różnego rodzaju walory województwa pomorskiego), a następnie mogłyby posługiwać się uzyskanym znakiem przez okres 2-3 lat Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

15 Marka o charakterze elitarnym II
producent otrzymywałby prawo umieszczania specjalnego oznaczenia i informacji o zdobytym wyróżnieniu na opakowaniach, jak i w materiałach POS produkty wybrane przez Kapitułę byłyby szczególnie promowane przez okres jednego roku (np. w materiałach promujących różnego rodzaju walory województwa pomorskiego), mogłyby posługiwać się uzyskanym znakiem przez okres 2-3 lat, co nie wykluczałoby możliwości ubiegania się o powtórne uzyskanie wyróżnienia (co pozwalałoby utrzymać szczególne wsparcie w zakresie promocji). Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

16 Marka o charakterze elitarnym II
koszty funkcjonowania Kapituły, byłyby finansowane z opłat wnoszonych przez podmioty zgłaszające swoje produkty do tego systemu i te które będą korzystać z przyznanej marki część kosztów promocji mogłaby być finansowana z opłat systemu marki popularnej, ponieważ marka ekskluzywna powinna również wzmacniać wizerunek Pomorza jako regionu dobrych i smacznych produktów spożywczych w sposób pośredni promocję marki ekskluzywnej mogłyby wspierać także programy promocji regionu i jego walorów realizowane przez władze regionalne. Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki

17 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ul. Do Studzienki 63 Gdańsk-Wrzeszcz tel /50 fax Klaster spożywczy został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki


Pobierz ppt "System Promocji Żywność z Pomorza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google