Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE. Spis treści I Etap: szkoła średnia I Etap: szkoła średnia II Etap: studia (możliwość pracy) II Etap: studia (możliwość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE. Spis treści I Etap: szkoła średnia I Etap: szkoła średnia II Etap: studia (możliwość pracy) II Etap: studia (możliwość"— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE

2 Spis treści I Etap: szkoła średnia I Etap: szkoła średnia II Etap: studia (możliwość pracy) II Etap: studia (możliwość pracy) III Etap: poszukiwanie pracy III Etap: poszukiwanie pracy IV Etap: praca IV Etap: praca V Etap: dalsze perspektywy V Etap: dalsze perspektywy

3

4 Szkoła średnia (technikum lub liceum) Wybierając szkołę średnią większość z nas nie wie jeszcze kim będzie w przyszłości i na jakie studia pójdzie. Bez względu na to jaką szkołę wybierzesz możesz zostać ekonomistą.

5

6 cechy ekonomisty odpowiedzialność zdolność do samoakceptacji zachowania asertywne inicjatywność kreatywność uczciwość systematyczność zdolność analitycznego myślenia świadomość swoich mocnych i słabych stron zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań

7 Ekonomiści to osoby mające świadomość swoich umiejętności, odporne na stres, pracujące nad własną osobowością.

8

9 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego), maksymalnie dwa inne kierunki studiów, na których chcieliby studiować.

10 O studiach ekonomicznych musisz już myśleć w szkole średniej. Konkretnie przed maturą. Powinieneś wiedzieć na jaki kierunek będziesz się starał. Ważne są przedmioty jakie zdajesz na maturze.

11 Studia ekonomiczne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

12 studia licencjackie 3 lata studiuję studia magisterskie 2 lata PRACA studia doktoranckiestudia podyplomowe

13 Przedmioty kwalifikacyjne na wydziale ekonomia: przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka; w niektórych uczelniach uwzględniana jest tylko matematyka język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

14 Wymagane dokumenty

15 podanie o przyjęcie do Uczelnipodanie o przyjęcie do Uczelni oryginał świadectwa dojrzałościoryginał świadectwa dojrzałości kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniejkserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej kserokopie 2 stron nowego dowodu osobistegokserokopie 2 stron nowego dowodu osobistego 4 fotografie (37 x 50 mm) podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem4 fotografie (37 x 50 mm) podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowiazaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia mężczyźni książeczkę wojskową do wglądu (jeżeli posiada)mężczyźni książeczkę wojskową do wglądu (jeżeli posiada) kopia dowodu wpłaty wpisowego oraz minimum pierwszej raty opłaty za studiakopia dowodu wpłaty wpisowego oraz minimum pierwszej raty opłaty za studia

16 Opłaty Idąc na studia należy mieć świadomość kosztów jakie musimy ponieść. Należy więc sprawdzić ile będą kosztować nas studia. Koszty zależą przede wszystkim od uczelni w której chcemy studiować (państwowa, prywatna), rodzaju studiów (stacjonarne, niestacjonarne) miasta w którym chcemy studiować Ewentualnie możemy skorzystać z szeregu proponowanych stypendiów.

17 Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, a studenci studiów stacjonarnych – także o stypendium mieszkaniowe.

18 przyznawane będzie studentom studiów stacjonarnych mieszkającym w domach studenckich lub innych obiektach, na zasadach i według kryterium dochodowego obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Student mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki przedkłada kserokopię umowy najmu. Stypendium mieszkaniowe

19 stypendium specjalne dla niepełnosprawnych mogą otrzymać studenci niepełnosprawni, którzy mają orzeczenie o inwalidztwie. W tym celu powinni złożyć odręcznie napisane podanie wraz z orzeczeniem wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

20 Każda uczelnia zawiera szereg stypendiów. Tutaj zostały przedstawione jedynie niektóre z nich. Aby dowiedzieć się jakie stypendia oferuje wybrana przez nas uczelnia należy wejść na stronę internetową tej uczelni.

21 Osoby po studiach ekonomicznych potrafią diagnozować zjawiska ekonomiczne, a także są przygotowani do podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych. Zdobywają umiejętności praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej i samorządowej. Mogą znaleźć zatrudnienie np. jako: analitycy finansowi, pracownicy banków, agencji ubezpieczeniowych, instytucji państwowych i samorządowych, ekonomiści w firmach prywatnych.

22

23 Poszukiwanie pracy możesz rozpocząć w trakcie studiów lub po ich odbyciu.

24 Pierwszy etap to przeglądanie proponowanych ofert pracy.

25 Przeglądając oferty pracy musimy zwrócić uwagę na wykształcenie oraz umiejętności jakie są wymagane. Czasami potrzebne jest również doświadczenie.

26 Kolejny krok to napisanie CV (Curriculum Vitae) i listu motywacyjnego.

27 CV to forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz. Twoim celem powinno być przykucie uwagi czytającego do swoich najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu znaczenia swoich wad.

28 Zadaniem listu motywacyjnego jest przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko i uzyskanie zaproszenia do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

29 Jeżeli dostaniesz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, warto się do tego przygotować.

30 zrób listę pytań jakie może zadać pracodawca, spróbuj na nie odpowiedzieć zrób listę pytań jakie może zadać pracodawca, spróbuj na nie odpowiedzieć zastanów się nad własną osobowością zastanów się nad własną osobowością przygotuj się z wiadomości o przedsiębiorstwie, w którym chcesz pracować przygotuj się z wiadomości o przedsiębiorstwie, w którym chcesz pracować dowiedz się o wysokości wynagrodzenia, jakie możesz otrzymać przy twoich zdolnościach i stanowisku dowiedz się o wysokości wynagrodzenia, jakie możesz otrzymać przy twoich zdolnościach i stanowisku

31 stosownego ubioru punktualności przestrzegania zasad właściwego niewerbalnego zachowania Duży wpływ przy rozmowie kwalifikacyjnej ma pierwsze wrażenie. Odpowiednia autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wymaga:

32 Autoprezentacja:

33 właściwy ubiór

34 powitanie należy do pracodawcy

35 odpowiednia postawa

36 Kilka rad przy komunikacji niewerbalnej: kolana skieruj w stronę rozmówcy nie zakładaj nogi na nogę ręce trzymaj na kolanach lub poręczach fotela unikaj postaw zamkniętych, tzw. barier z rąk i nóg (skrzyżowanie) nie ustawiaj fotela naprzeciw rozmówcy kolana skieruj w stronę rozmówcy nie zakładaj nogi na nogę ręce trzymaj na kolanach lub poręczach fotela unikaj postaw zamkniętych, tzw. barier z rąk i nóg (skrzyżowanie) nie ustawiaj fotela naprzeciw rozmówcy

37

38 Kiedy uzyskasz pracę, musisz obrać sobie kolejny cel. W trakcie pracy możesz odbyć rozmaite kursy, a przy dużym zaangażowaniu owocującym w sukcesy, otrzymać awans w postaci wyższego stanowiska, bądź nagrodę pieniężną.

39

40 Po kilku latach pracy, jeżeli nie boisz się zaryzykować, możesz przystąpić do utworzenia własnej działalności gospodarczej.

41

42 Szkoła średnia Technikum Ekonomiczne Liceum Ogólnokształcące Studia PRACA awansWłasna działalność

43


Pobierz ppt "Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE. Spis treści I Etap: szkoła średnia I Etap: szkoła średnia II Etap: studia (możliwość pracy) II Etap: studia (możliwość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google