Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie. Polska Grupa Ekspertów HCV Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy: –Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie. Polska Grupa Ekspertów HCV Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy: –Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów."— Zapis prezentacji:

1 Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie

2 Polska Grupa Ekspertów HCV Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy: –Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych –Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Wsparcie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Nadrzędnym dążeniem PGE HCV jest powstrzymanie narastającego problemu epidemicznego oraz stworzenie strategii optymalizacji opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem HCV

3 Polska Grupa Ekspertów HCV PGE HCV tworzą: –Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, –Prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, –Prof. dr hab. med. Waldemar Halota, –Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk, –Dr hab. med. Piotr Małkowski, –Dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, –Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, –Prof. dr hab. med. Jerzy Socha, –Dr med. Marek Woynarowski.

4 Struktura genomu HCV rodzina Flavivridae, rodzaj Hepacivirus 5` UTR Białka strukturalne Białka niestrukturalne 3` UTR peptydaza sygnałowa NS3 proteinaza serynowa NS2-3 metaloproteinaza 3` C E1 E1 E2 E2 NS2 NS2 NS3 NS3 a b a b NS4 NS4 A B NS5A NS5A NS5B NS5B 5` 11923848101027 74714891658 1712197324213011aa (odkrycie 1989, testy diagnostyczne 1990)

5 Zakażenie HCV: podstawowe dane kliniczne ok. 80 proc. zakażeń jest bezobjawowych Zakażenie HCV najczęściej jest wykrywane przypadkowo U ok. 20 proc. zakażonych HCV po kilkunastu latach dochodzi do rozwoju marskości wątroby HCV jest wirusem karcynogennym (pierwotny rak wątroby)

6 Jak przenosi się HCV? Przez uszkodzoną skórę, krew, rzadziej drogą seksualną i z matki na płód Zakażenia poza zakładami służby zdrowia Zakażenia w warunkach szpitalnych 20 proc. 80 proc.

7 Zakażenie HCV w warunkach szpitalnych Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas drobnych zabiegów medycznych, np.: –usuwanie znamion, –zastrzyk, –pobieranie krwi, –zabiegi stomatologiczne. Prewencja: –mycie rąk przez lekarzy i personel medyczny, –sterylizacja narzędzi i urządzeń medycznych, –używanie sprzętu jednorazowego użytku, –opracowanie i przestrzeganie procedury zabiegów.

8 Zakażenie szpitalne potransfuzyjne (n=654) iniekcje (281) zabiegi chirurgiczne z przetoczeniem krwi (88) zabiegi chirurgiczne bez przetoczeń krwi (201) przetoczenia krwi (20) bez kontaktów z jednostkami służby zdrowia (64) n=73 n=115n=133n=146n=187 Pawłowska M.: 2002

9 Spodziewany wzrost zachorowań etiologii HCV od 1998 do 2008 cyt. za Mans M.: 2002

10 HCV - cicha epidemia Buti i wsp. J.Hepatol. 2000 HCC ostre zakażenie C ostre zakażenie C zgon pzw C pzw C marskość wątroby marskość wątroby krwotok z żylaków przełyku wątrobowa encefalopatia wodobrzusze ~ 80% 20% 20 lat 1,1% /r 0,4% /r 86% /r 40% /r 68% /r 11% /r

11 Modele progresji choroby Alberti, London 1998 szybka Progresja Progresja marskość 5-10 lat 5-10 lat 15-30 lat 15-30 lat > 30 lat > 30 lat wolna pośrednia HCC HCC 3% /r 3% /r niewyrównanie niewyrównanie 5% - 10% /r zgon 2% - 5% /r włóknienie 0 1 2 3 4

12 Poynard et al. J Hepatol. 2001;34:730–739 Progresja włóknienia do S4 a wiek i czas zakażenia 010203040 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 >50 41–50 31–40 21–30 <21 Czas trwania zakażenia (lata) Prawdopodobieństwo wiek

13 Kryteria kwalifikacji do leczenia anty-HCV (+), HCV-RNA (+) pozawątrobowe manifestacje niezależnie od stopnia włóknienia wyrównana marskość wątroby koinfekcja HCV/HBV koinfekcja HCV/HIV Polski Konsens 2004 Motywowane oczekiwanie pacjenta

14 Obecny standard terapeutyczny zakażeń HCV Pegylowany interferon z rybawiryną – Genotyp 1,4,5,6 – leczenie trwa 48 tygodni – Genotyp 2,3 – leczenie trwa 24 tygodnie

15 Skuteczność leczenia SVR (%) Brak terapii 19891999 IFN A monoterapia 24 tyg. IFN A + Ryb 48 tyg. 16% 0% 41% Sources:1) combined data from Poynard et al (1998) and McHutchison et al (1998) 2) Wong, et al, AASLD 2001 Abstract; 3) McHutchison et al, In Process, 4Q01 0 10 20 30 40 50 60 6% IFN A monoterapia 48 tyg 1995 61%* 2001 PEG-IFN + Ryb 48 tygodni * Under Weight-Based Dosing Regimen 70 72%* Under 80/80/80 Treatment Regimen

16 Wczesna diagnoza zakażeń HCV Badania wykazują, że na skuteczność terapii duży wpływ ma moment zdiagnozowania zakażenia HCV im krótszy czas od zakażenia wirusem, tym większe szanse skutecznej eliminacji HCV Wczesne wykrycie zakażenia HCV jest bardzo ważne dla zwiększenia skuteczności terapii

17 Znaczenie wczesnej diagnozy zakażeń HCV Źródło: Raport na podstawie danych przedstawionych podczas 39. dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań Wątroby (EASL), 14-18 kwietnia 2004, Berlin

18 Skuteczność terapii Skuteczność terapii osiąga do 72 proc. u pacjentów adherentnych Wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększa jego skuteczność Obowiązkiem lekarzy jest jak najwcześniejsze wykrycie zakażenia oraz skierowanie pacjenta do ośrodka specjalistycznego

19 Jak wykryć zakażenie wirusem HCV? Pierwszy sygnał – podejrzenie zakażenia wirusem –aktywność enzymów wątrobowych (AspAT i AlAT) powyżej normy lub powiększenie wątroby –pacjent z grupy ryzyka Jeżeli pacjent: Miał przetoczoną krew przed 1992 rokiem Był wielokrotnie hospitalizowany Przyjmował leki w zastrzykach lub miał pobieraną krew Miał drobne zabiegi chirurgiczne Nosi kolczyki Jest wytatuowany Stosował/stosuje dożylne środki narkotyczne powinien mieć wykonane badanie w kierunku anty-HCV

20 Jak wykryć zakażenie wirusem HCV? Objawy –Długotrwałe zmęczenie –Apatia –Nadmierna senność –Stany depresyjne –Objawy grypopodobne Bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe –Zaburzenia dyspeptyczne Niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty –Powiększona wątroba lub śledziona

21 Podejrzenie zakażenia – co dalej? Oznaczenie anty-HCV –test przesiewowy –przeprowadzony nie wcześniej niż po 4 tygodniach od potencjalnego momentu zakażenia –pozytywny wynik testu oznacza jedynie wykrycie przeciwciał anty-HCV, nie może być wyłączną podstawą rozpoznania zakażenia Oznaczenie HCV-RNA –test potwierdzający replikację wirusa Jeżeli test anty-HCV jest dodatni konieczne jest skierowanie pacjenta do poradni chorób wątroby na dodatkowe badania

22 Wnioski 1.Zakażenia HCV stanowią poważny problem zdrowotny w Polsce. 2.Liczba chorych na marskość wątroby będzie systematycznie wzrastać. 3.Skuteczność leczenia tych chorób uległa znacznej poprawie. 4.O randze tych chorób decydować będzie lekarz pierwszego kontaktu, gdyż od niego najczęściej zależy rozpoznanie zakażenia i skierowanie pacjenta do ośrodka referencyjnego.


Pobierz ppt "Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie. Polska Grupa Ekspertów HCV Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy: –Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google