Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na zdjęciu przedstawiono: monta ż ownic ę monta ż ownic ę wywa ż ark ę wywa ż ark ę kompresor myjk ę ci ś nieniow ą myjk ę ci ś nieniow ą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na zdjęciu przedstawiono: monta ż ownic ę monta ż ownic ę wywa ż ark ę wywa ż ark ę kompresor myjk ę ci ś nieniow ą myjk ę ci ś nieniow ą"— Zapis prezentacji:

1

2 Na zdjęciu przedstawiono: monta ż ownic ę monta ż ownic ę wywa ż ark ę wywa ż ark ę kompresor myjk ę ci ś nieniow ą myjk ę ci ś nieniow ą

3 Następne pytanie

4 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

5 Jaką czynność wykonuje mechanik? sprawdza wywa ż enie ko ł a sprawdza wywa ż enie ko ł a pompuje ko ł o pompuje ko ł o odkr ę ca ko ł o odkr ę ca ko ł o podnosi pojazd

6 Następne pytanie

7 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

8 Przedstawiony przyrząd służy do: zdejmowania i nabijania ci ęż arków zdejmowania i nabijania ci ęż arków montowania zaworu w obr ę czy ko ł a montowania zaworu w obr ę czy ko ł a pomiaru ci ś nienia pomiaru ci ś nienia sprawdzania szczelno ś ci sprawdzania szczelno ś ci

9 Następne pytanie

10 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

11 Przedstawione ciężarki mocuje się do obręczy poprzez: przykr ę canie przykr ę canie przyklejanie przyczepianie przyspawanie

12 Następne pytanie

13 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

14 Jaką czynność wykonuje mechanik? opukuje opon ę opukuje opon ę nabija ci ęż arek nabija ci ęż arek czy ś ci obr ę cz czy ś ci obr ę cz prostuje obr ę cz prostuje obr ę cz

15 Następne pytanie

16 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

17 Przed nałożeniem opony na obręcz koła należy: wyrównowa ż y ć ob ę cz wyrównowa ż y ć ob ę cz rozci ą gn ą ć stopk ę opony rozci ą gn ą ć stopk ę opony nasmarowa ć stopk ę opony nasmarowa ć stopk ę opony sprawdzi ć ci ś nienie sprawdzi ć ci ś nienie

18 Następne pytanie

19 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

20 Nieszczelność dętki sprawdzamy: w szczelnym pomieszczeniu w wannie z wod ą w wannie z wod ą wlewaj ą c do ś rodka kwas w ę glowy wlewaj ą c do ś rodka kwas w ę glowy nie ma mo ż liwo ś ci wykrycia nieszczelno ś ci nie ma mo ż liwo ś ci wykrycia nieszczelno ś ci

21 Następne pytanie

22 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

23 W skład kompletnego koła dętkowego nie wchodzi: d ę tka z zaworem d ę tka z zaworem ł o ż ysko piasty ko ł a ł o ż ysko piasty ko ł a fartuch ochronny opona

24 Następne pytanie

25 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

26 W skład kompletnego koła bezdętkowego nie wchodzi: zawór obr ę cz obr ę cz fartuch ochronny opona

27 Następne pytanie

28 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

29 Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy do: monta ż u i demonta ż u opon kó ł pojazdów osobowych monta ż u i demonta ż u opon kó ł pojazdów osobowych monta ż u i demonta ż u opon kó ł pojazdów ci ęż arowych monta ż u i demonta ż u opon kó ł pojazdów ci ęż arowych wyrównowa ż ania kó ł wyrównowa ż ania kó ł pompowania kó ł pompowania kó ł

30 Wróć i odpowiedz jeszcze raz

31 Koniec testu!!!


Pobierz ppt "Na zdjęciu przedstawiono: monta ż ownic ę monta ż ownic ę wywa ż ark ę wywa ż ark ę kompresor myjk ę ci ś nieniow ą myjk ę ci ś nieniow ą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google