Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystkie prawa zastrzeżone © LordNikon

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystkie prawa zastrzeżone © LordNikon"— Zapis prezentacji:

1 Wszystkie prawa zastrzeżone © 2005 - 2006 LordNikon
                                                                                                                                                                                                                                                                          „Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.” -Jan Wiktor- Wszystkie prawa zastrzeżone © LordNikon Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

2 Nauczyciele pracujący
w bibliotece : - mgr Anna Cieśla - mgr Grażyna Habzik Logo biblioteki

3 Biblioteka w ZSO nr 11 działa od początku istnienia szkoły tzn.
od 1985 r. W tym czasie zgromadzono ponad 10 tysięcy woluminów. Zbiory obejmują: - księgozbiór podręczny - czyli: słowniki, encyklopedie, poradniki, leksykony - lektury - literaturę dla dzieci i młodzieży spoza kanonu lektur - literaturę fachową dla nauczycieli - czasopisma dla dzieci i młodzieży: "Kumpel", "Świerszczyk",   "Victor Junior", "Victor Gimnazjalista", "Młody Technik" - materiały i programy autorskie nauczycieli posiada również zbiory audiowizualne w postaci kaset VHS , płyt CD i DVD.

4 Nasza biblioteka dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi.
Składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni, w której odbywają się zajęcia czytelnicze, konkursy, oraz biblioteki ze zbiorami książkowymi i stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i drukarki. [zobacz]. Czytelnia wyposażona jest również w telewizor, magnetowid oraz odtwarzacz DVD

5 ZADANIA BIBLIOTEKI Do najważniejszych zadań działalności naszej biblioteki szkolnej należą: wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, propagowanie nawyków sięgania po książki, wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników, gromadzenie scenariuszy imprez okolicznościowych.

6 Formy pracy z czytelnikiem
udostępnianie zbiorów poradnictwo w wyborach czytelniczych rozmowy na temat przeczytanych książek działalność informacyjna realizacja programu przysposobienia czytelniczego współudział w organizowaniu apeli i uroczystości szkolnych oraz zajęć dydaktyczno wychowawczych poprzez wyszukiwanie i udostępnianie niezbędnych materiałów prowadzenie gazetek tematycznych i okolicznościowych Informowanie o aktywności czytelniczej uczniów praca z aktywem bibliotecznym „Klub Mądrej Sowy” organizowanie i prowadzenie konkursów propagujących książkę i czytelnictwo

7 Regulamin biblioteki szkolnej
   > Warunki korzystania 1/ Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele naszej     szkoły. 2/ Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, zapamiętać dni     i godziny otwarcia biblioteki. 3/ W bibliotece i w czytelni należy zachować ciszę. 4/ Do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki     powinny być zwrócone. 5/ Uczeń może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 6/ Można wypożyczać jedną książkę na okres dwóch tygodni. 7/ Uczeń odpowiada materialnie za zniszczenia, uszkodzenia lub poplamienie     wypożyczonych przez siebie książek.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy taką samą odkupić     (lub inną lekturę).    > Poszanowanie książek 1/ Uczeń przechowuje wypożyczone książki w okładce. 2/ Do biblioteki i czytelni wchodzi się bez jedzenia w ręku. 3/ Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

8 Regulamin czytelni 1/ Z czytelni może korzystać każdy uczeń. 2/ Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.      Teczki, torby, plecaki przed wejściem do czytelni trzeba zostawić  w wyznaczonym miejscu. 3/ Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszyt odwiedzin. 4/ W czytelni należy zachować ciszę. 5/ W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. 6/ Wykorzystane czasopisma i książki oddaje się bibliotekarzowi, ( dyżurnemu z aktywu bibliotecznego). 7/ Książki i czasopisma należy szanować.

9 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
1/ Komputer w czytelni służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w zasobach Internetu.  Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach  określonych w regulaminie. 2/ Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień. 3/ Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza.     Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji. 4/ Użytkownik ma obowiązek:     - informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu       komputera i uszkodzeniach technicznych,     - zachować ciszę i niezakłócać pracy innym użytkownikom,     - uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek,     - stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza. 5/ Nie wolno:     - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,     - włączać i wyłączać urządzenie do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,     - wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających       godność innych osób oraz niezgodnych z prawem. 6/ Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik     odpowiada finansowo (jeżeli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą  rodzice). 7/ Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania     z komputerów w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

10 WYKAZ PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH BIBLIOTEKI
Encyklopedia popularna A- Zet Encyklopedia wszechświata Encyklopedia przyrody – Pascal multimedia Encyklopedia przyrody Encyklopedia XX wieku Encyklopedia zwierząt – ssaki Encyklopedia starożytnych cywilizacji Encyklopedia geografii Jak to działa ? : Przewodnik po magicznym świecie wynalazków i odkryć Niemiecki dla średniozaawansowanych Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum – klasa I Elektroniczne sprawdziany z matematyki dla gimnazjum Edukacja europejska: Europa daleka czy bliska? Nasza Europa Twoje miejsce: Informator dla młodzieży i organizacji młodzieżowych Vademecum: Historia w obrazach: Wykorzystanie filmu oraz źródeł ikonograficznych na lekcji historii

11 Biologia. Elektroniczny indeks do vademecum
Biologia. Elektroniczny indeks do vademecum. Encyklopedia elektroniczna na podstawie polskiej wersji wikipedii. Program Gimnazjum + Liceum Przewodnik Natura 2000: Siedliska i ostoje ptaków ginących w Polsce Atlas Przyroda - multimedialny program edukacyjny Multimedialny przewodnik po Wyżynie Śląskiej Muzeum chleba Recytacja wierszy i prozy w wykonaniu Sławomira Lewandowskiego Fizyka: Programy komputerowe do eksperymentów uczniowskich. Odgłosy zwierząt – ssaki:Przyroda. Materiały do ciekawych lekcji. Sprawdzian umiejętności. Odgłosy zwierząt – ssaki: Przyroda. Materiały do ciekawych lekcji. Sprawdzian umiejętności. Elektroniczna ortografia. Między nami literkami. Edukacyjne programy dla dzieci.. Smok wawelski . Baśnie polskie. Klik uczy czytać Gry edukacyjne 2. Rozrywka Alfabet nauka czytania i pisania Poznaj świat plastyki

12 Nasza biblioteka jako MCI posiada dwa stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do Internetu, oraz drukarkę. Uczniowie i nauczyciele chętnie korzystają z Internetu oraz z programów multimedialnych jakie znajdują się w zbiorach bibliotecznych. Dzięki dostępowi do Internetu zwiększa się możliwość promocji biblioteki, pozyskiwania informacji z portali i serwisów informacyjnych w opracowaniu i poszerzaniu warsztatu informacyjnego. W pracy z uczniem stanowi narzędzie do realizacji edukacji czytelniczej, pomaga w przygotowaniu ucznia do celowego poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji. MCI przygotowuje użytkowników do świadomego odbioru informacji w różnej formie. Jest to integralna część szkoły, która wspiera proces nauczania, wychowania, służy kształceniu uczniów i nauczycieli. Jednym z rezultatów działalności MCI są opracowane i wykonane przez uczniów we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami prezentacje multimedialne.

13 Programy multimedialne opracowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
Finlandia – kraj św. Mikołaja Historia książki Parki Narodowe w Polsce „Ludzie drogowskazy – oni rozsławili Śląsk w kraju i na świecie”

14 Od 2006 roku biblioteka posiada program komputerowy „Biblioteka”, do którego wprowadzane są pozycje książkowe. Po uporządkowaniu danych praca w bibliotece będzie usprawniona dzięki czytnikom kodów kreskowych. Służy to doskonaleniu obsługi czytelników. Poprawia bieżącą jakość pracy biblioteki Wykorzystując nowoczesną technologię informatyczną możemy w swej pracy: opracowywać zestawienia tematyczne i spisy dla potrzeb uczniów i nauczycieli opracowywać wykazy książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych opracowywać materiały źródłowe tworzyć wystawy biblioteczne przygotowywać materiały na konkursy czytelnicze prowadzić dokumentację biblioteki

15 W bibliotece i czytelni odbywa się wiele imprez
i konkursów szkolnych, międzyszkolnych i miejskich. Święto bibliotek szkolnych

16 Urodziny Kubusia Puchatka

17 W świecie Jeżycjady

18 W świecie magii i czarów Harrego
Pottera

19 Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkół bytomskich pod hasłem: ”Poezja Jana Brzechwy”.

20 Cyklicznie w bibliotece
odbywają się: Miejski konkurs czytania ze zrozumieniem i pięknego czytania. Szkolny konkurs na najładniejszy zeszyt lektur. Szkolne konkursy czytelnicze: „Wiem wszystko”, „Znam lektury”, „Znam książki A. Lindgren” Wystawa znalezisk – czyli „Co uczniowie zostawiają w książkach” Wystawa starych książek Przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas pierwszych

21 W nowym pomieszczeniu czytelni szkolnej, której klimat sprzyja uczniom i nauczycielom zorganizowano okolicznościowe imprezy: - "Chleb nasz powszedni" - miejski konkurs gwary śląskie - konkurs „Kto ma bogatszy język” - konkurs twórczości K. I. Gałczyńskiego - konkurs ortograficzny dla klas I-III SP - konkurs recytatorski z okazji rocznicy odzyskania niepodległości akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" - dzień twórczości Krystyny Siesickiej  - międzyszkolny konkurs „200 lat baśni Andresena” konkurs na exlibris we współpracy z MBP z okazji 60-tej rocznicy powstania MBP - międzyszkolny konkurs wiedzy – „W krainie św. Mikołaja” i wiele innych.

22 Ponadto w biblitece odbywają się spotkania:
„Kwadrans z książką” – czytanie fragmentów wybranych książek dla uczniów klas młodszych. Celem tych zajęć jest zachęcenie uczniów do sięgania po książki. „Klubu europejskiego” – dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Podczas tych spotkań uczniowie zapoznają się z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, przygotowują się do konkursów o tej tematyce. „Klubu Mądrej Sowy”- pod tą nazwą działa aktyw biblioteczny skupiąjący uczniów klas gimnazjalnych.

23 Sprzęt audiowizualny

24

25 Zapraszamy do naszej biblioteki Anna Cieśla i Grażyna Habzik
Opracowały: Anna Cieśla i Grażyna Habzik


Pobierz ppt "Wszystkie prawa zastrzeżone © LordNikon"

Podobne prezentacje


Reklamy Google