Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 PRACA DYPLOMOWA PROJEKT INSTALACJI ODPYLANIA I ODSIARCZANIA W FILTRZE Z AKTYWNYM ZŁOŻEM ZIARNISTYM Błażej Trzepierczyński Promotor: doc. dr inż. Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " PRACA DYPLOMOWA PROJEKT INSTALACJI ODPYLANIA I ODSIARCZANIA W FILTRZE Z AKTYWNYM ZŁOŻEM ZIARNISTYM Błażej Trzepierczyński Promotor: doc. dr inż. Piotr."— Zapis prezentacji:

1  PRACA DYPLOMOWA PROJEKT INSTALACJI ODPYLANIA I ODSIARCZANIA W FILTRZE Z AKTYWNYM ZŁOŻEM ZIARNISTYM Błażej Trzepierczyński Promotor: doc. dr inż. Piotr Kabsch

2 Praca dyplomowa składa się z dwóch części.
 ZAKRES PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa składa się z dwóch części. Zakres części studialnej obejmuję: charakterystykę polskich węgli, ich wydobycie, zużycie i koszty, opis standardów emisyjnych, charakterystykę kotłów z rusztem mechanicznym, przegląd metod oczyszczania spalin, opis metody filtracji w złożach ziarnistych, przegląd metod zagospodarowania żużli i popiołów. Część projektowa zawiera: założenia projektowe, opis technologii oczyszczania spalin, dwuwariantowe obliczenia procesowe, obliczenia oraz dobór urządzeń i elementów instalacji, opis techniczny instalacji, 8 rysunków instalacji i jej podzespołów.

3 Charakterystyka kotła WCO-80/100: moc cieplna – 1,1 MW,
 Założenia projektowe Zadaniem instalacji ma być odpylanie i odsiarczanie spalin w wilgotnym, aktywnym złożu ziarnistym utworzonym z odpadów paleniskowych dla kotłowni wyposażonej w 4 kotły rusztowe WCO-80/100 o mocy cieplnej 1,1 MW każdy. Kotłownia zbudowana w 1989 r. Kotły te są stosowane do wytwarzania ciepła dla sieci centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym lub ogrzewania szklarni oraz innych pomieszczeń gospodarczych. Charakterystyka kotła WCO-80/100: moc cieplna – 1,1 MW, sprawność cieplna – 75%, temperatura spalin - 220ºC, masa kotła bez wody kg.

4 Instalacja może pracować przy różnych parametrach węgla.
  Założenia projektowe Instalacja może pracować przy różnych parametrach węgla. Do obliczeń wybrano dwa rodzaje węgla kamiennego. Wyboru dokonano uwzględniając zawartość siarki w węglu (jak największa) i zawartość alkaliów w popiole – z minimalną ilością „Poręba IG-1” (5,15%) i maksymalną ilością „Woszczyce IG-1” (11,53%). Poręba IG-1 Woszczyce IG-1 Wartość opałowa 32000 kJ/kg 29000 kJ/kg Zawartość węgla w paliwie 74 % 70 % Zawartość wodoru 4,6 % 5,0 % Zawartość wilgoci 1,1 % 1,8 % Zawartość popiołu 5,6 % 7,2 % Zawartość siarki całkowitej 1,7 % Zawartość części lotnych w paliwie 38 % 34 % Suma alkaliów (CaO+MgO+K2O+ Na2O) w popiole 5,15 % 11,53 %

5  Technologia

6 Schemat blokowy

7 Zaprojektowana instalacja wymagała następujących obliczeń:
 Obliczenia Zaprojektowana instalacja wymagała następujących obliczeń: obliczenia procesowe dla dwóch rodzajów węgla (strumienie spalin, zużycie węgla, emisje zanieczyszczeń), obliczenie wymiennika ciepła, obliczenie oraz dobór urządzeń instalacji, obliczenie strat hydraulicznych w instalacji.

8  Instalacja

9 Instalacja – węzeł oczyszczania spalin

10 Instalacja – węzeł przygotowania granulatu

11 Instalacja – urządzenia zaprojektowane
Wymiennik ciepła

12 Instalacja – urządzenia zaprojektowane
Filtroreaktor

13 Zbiornik pośredni na żużel i popiół
Instalacja – urządzenia zaprojektowane Zbiornik pośredni na żużel i popiół

14 Instalacja – Schemat Układu Automatycznej Regulacji
Wielkości kontrolowane: ΔT - różnica temperatur spalin przed i za wymiennikiem ciepła, T - temperatura za filtroreaktorem, ΔP - różnica ciśnień spalin w wymienniku ciepła, P - ciśnienie wody w wymienniku i dyszach zraszających w filtroreaktorze, Q – wydajność cieplna kotła, L – pomiar poziomu dolnego i górnego w zbiornikach, Vrusztu – prędkość posuwu rusztu, Hf – wysokość warstwy filtracyjnej. Sterowanie: ciśnieniem wody w wymienniku w funkcji ΔT, ciśnieniem wody w dyszach zraszających w filtroreaktorze w funkcji wydajności cieplnej kotła i temperatury gazu za reaktorem, prędkością posuwu rusztu oraz wysokością warstwy granulatu w funkcji Q, przenośnikami rurowo-linowymi, dozownikami celkowymi, młynem i granulatorem w funkcji czasu i poziomu w zasobnikach popiołu i granulatu. Sygnalizacja przekroczenia: za wysoka temperatura spalin wchodzących do filtroreaktora, za duża różnica ciśnienia przed i za wymiennikiem, za wysoka temperatura spalin za filtroreaktorem, za mało lub za dużo popiołu w zbiorniku pośrednim, za mało lub za dużo granulatu w silosie na granulat.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt " PRACA DYPLOMOWA PROJEKT INSTALACJI ODPYLANIA I ODSIARCZANIA W FILTRZE Z AKTYWNYM ZŁOŻEM ZIARNISTYM Błażej Trzepierczyński Promotor: doc. dr inż. Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google