Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pion techniczny Mechatronik Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pion techniczny Mechatronik Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Zawody zdobywane w ramach praktyki w zakładach komunalnych Stadtwerke Neustrelitz GmbH (SWN)
Pion techniczny Mechatronik Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej Specjalista ds. technik wodociągowej Monter przemysłowy Elektronik przemysłowy Opiekun zwierząt w Zoo Pion administracyjny Pracownik administracyjno-biurowy w przemyśle Ekonomika przemysłu (nauka w systemie dualnym)

2 Wynagrodzenie miesięczne
Miesięczne wynagrodzenie (brutto) w SWN wynosi dla wymienionych zawodów: w pierwszym roku nauki > 703,26 € w drugim roku nauki > 753,20 € w trzecim roku nauki > 799,02 € w czwartym roku nauki > 862,59 €

3 Monter przemysłowy Monterzy przemysłowy mają możliwość zatrudnienia
przy montażu urządzeń, aparatów i zbiorników, przy zakładaniu sieci instalacyjnych. Gotowe hale produkcyjne i tymczasowe obiekty budowlane należą do ich głównych miejsc wykonywania pracy. Częściowo pracują też na wolnym powietrzu. Monterzy konstruują instalacje przemysłowe z rur i blach (np. instalacje dla przemysłu chemicznego) oraz montują wszystkie niezbędne elementy osprzętu, regulatory ciśnienia, elementy urządzeń pomiarowych, sterujących i regulujących. Ponadto planują przebieg montażu, sporządzają dokumentację techniczną, wykonują obliczenia lub pozyskują dane konstrukcyjne. W tym zawodzie ważna jest praca zespołowa. Monterzy przemysłowi pracują często w mniejszych grupach, na przykład kiedy trzeba zorganizować prace montażowe lub przygotować instalację do rozruchu. Predyspozycje i zainteresowania Predyspozycje do działania systematycznego i metodycznego Predyspozycje do prac techniczno-manualnych Zainteresowanie przetwarzaniem danych Zamiłowanie do prac wymagających precyzji 3

4 Monter przemysłowy Charakter pracy Praca planowa, systematyczna
Praca wymagająca dokładności i staranności Wytrzymałość psychiczna (np. praca pod presją czasu) Zdolność do pracy samodzielnej, ale również umiejętność pracy w zespole Umiejętność nawiązywania kontaktów i elastyczność

5 Mechatronik Mechatronicy konstruują złożone systemy z elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, instalują oprogramowanie sterujące i dbają o sprawność działania systemów. Z podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych tworzą złożone systemy mechatroniczne. Mechatronicy tworzą poszczególne elementy i montują z nich systemy i urządzenia. Uruchamiają gotowe urządzenia i programują je lub instalują odpowiednie oprogramowanie. Posługują się przy tym schematami połączeń i rysunkami technicznymi, a przed przekazaniem urządzeń klientom dokładnie je testują. Utrzymują sprawność działania systemów mechatronicznych i naprawiają je. Predyspozycje i zainteresowania Zainteresowanie elektrotechniką i elektroniką Zainteresowanie przetwarzaniem danych i informatyką (instalowanie oprogramowania sterującego urządzeń, optymalizacja programów) Predyspozycje do prac manualnych Predyspozycje do czynności kontrolnych i sprawdzających 5

6 Mechatronik Charakter pracy
Uważność  (dokładne czytanie schematów, rysunków technicznych, instrukcji obsługi, sprawdzanie niezawodności urządzeń) Poczucie odpowiedzialności (kontakt z maszynami i urządzeniami o dużej wartości materialnej) Mobilność  (możliwość pracy w różnych miejscach przy montażu i uruchamianiu urządzeń) Zdolności Wyobraźnia przestrzenna (czytanie schematów konstrukcyjnych i rysunków technicznych) Koordynacja wzrokowo-ruchowa (dokładne dopasowywanie i montowanie drobnych elementów) Sprawność manualna Zdolności techniczne Umiejętność planowania i organizacji pracy (samodzielne planowanie, wykonywanie i kontrolowanie wykonania podzespołów elektronicznych i całych urządzeń lub systemów) Wiedza i umiejętności Sprawność liczenia (pomiary wielkości elektrycznych, jak napięcie, natężenie, opór i moc w obwodach prądu stałego i zmiennego, obliczanie wzajemnych zależności) Zdolność poprawnego rozumienia wypowiedzi ustnych (uzgodnienia z innymi pracownikami w hałasie maszyn) Umiejętność poprawnego wypowiadania się (instruowanie personelu obsługującego urządzenia) Rozumienie tekstu (czytanie dokumentacji technicznej, także w języku angielskim)

7 Specjalista ds. techniki wodociągowej
Specjaliści ds. techniki wodociągowej pracują przeważnie w komunalnych i przemysłowych zakładach wodociągowych oraz przedsiębiorstwach uzdatniania, gromadzenia i dystrybucji wody. Pracują zarówno w obiektach przemysłowych, jak i na wolnym powietrzu lub w laboratorium. Dbają o to, by płynąca z wodociągu woda pitna zawsze odpowiadała normom higienicznym. W tym celu obsługują obiekty do pozyskiwania odpowiedniej wody surowej (najczęściej studnie), jak również urządzenia do otrzymywania filtratu brzegowego z rzek lub jezior. Wodę uzdatnia się w urządzeniach filtrujących lub zbiornikach reakcji (usuwanie niepożądanych składników ubocznych, odkażanie wody tlenem lub chlorem). Specjaliści ds. techniki wodociągowej zajmują się ponadto monitorowaniem i sterowaniem pomp i rurociągów. Jako osoby o umiejętnościach elektrotechniczych potrafiąwykonywać naprawy i instalacje osprzętu elektrycznego urządzeń i maszyn mających zastosowanie w ich pracy. Do ich zadań może należeć również doradztwo (np. udzielanie informacji o jakości wody pitnej). Współpracują często z monterami przemysłowymi lub mają do czynienia ze specjalistami zajmującymi się budownictwem podziemnym, rurociągami i elektrycznością oraz z pracownikami laboratoriów. Mają także kontakt z organami władzy, jak Urząd ds. Środowiska Urząd Gospodarki Wodnej, Urząd Komunalny i Urząd Budownictwa Podziemnego. 7

8 Specjalista ds. techniki wodociągowej
Predyspozycje i zainteresowania Zainteresowanie techniką (zasady działania urządzeń) Predyspozycje do prac techniczno-manualnych Zainteresowanie fizyką, chemią i biologią Zamiłowanie do prac wymagających precyzji oraz do zaangażowanego i odpowiedzialnego działania. Charakter pracy Praca wymagająca dokładności i staranności Szybkość reakcji, gotowość do działania Odpowiedzialność Wytrzymałość psychiczna (np. presja czasu przy szukaniu błędu) Wytrwałość Wystarczająca umiejętność nawiązywania kontaktów i elastyczność Otwartość na nowe rozwiązania techniczne 8

9 Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej
Specjaliści ds. techniki kanalizacyjnej sterują i kontrolują przebieg procesów w oczyszczalniach ścieków i sieciach kanalizacyjnych. Zwykle pracują w komunalnych lub przemysłowych oczyszczalniach ścieków i systemach kanalizacyjnych lub w zakładach przemysłowych. W obiektach przemysłowych pracują często na stanowiskach sterowania i monitorowania, jak również na wolnym powietrzu na przykład przy osadnikach lub w laboratorium. Do ich zadań należy zarówno praca w sterowniach, jak i regularny przegląd i konserwacja pomp, zbiorników i rur oraz instalacji doprowadzających i odprowadzających. Jako osoby o umiejętnościach elektrotechnicznych potrafią wykonywać instalacje i naprawy osprzętu elektrycznego urządzeń i maszyn mających zastosowanie w ich pracy. W laboratoriach zakładowych analizują próbki ścieków i osadów ściekowych. Nadzorują procesy oczyszczania ścieków oraz suszenia i prasowania wytrawionych osadów ściekowych. Współpracują przy profesjonalnej utylizacji osadów ściekowych. Predyspozycje i zainteresowania Zainteresowanie techniką (zasady działania urządzeń, maszyn i instalacji) Zainteresowanie fizyką, chemią i biologią Zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny ochrony środowiska i przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska Predyspozycje do prac techniczno-manualnych Zamiłowanie do prac wymagających precyzji 9

10 Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej
Charakter pracy Gotowość do wysiłku fizycznego (np. prace w systemie kanałowym lub naprawy komór fermentacyjnych) Praca wymagająca dokładności i staranności, także pod presją czasu Szybkość reakcji, gotowość do działania, zdecydowanie (np. szybka i właściwa reakcja w przypadku awarii) Wytrwałość Otwartość na nowe rozwiązania techniczne 10

11 Elektronik przemysłowy
Elektronicy przemysłowi mogą pracować wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się, buduje i utrzymuje obiekty fabryczne i przemysłowe. Mogą to być elektrownie i stacje transformatorowe, obiekty przemysłu chemicznego i przetwórczego, przedsiębiorstwa wydobywcze i wszystkie sektory przemysłu wytwórczego. Elektronicy przemysłowi pracują w halach fabrycznych i przy obsłudze klienta w różnych miejscach, także na wolnym powietrzu. Instalują i konserwują elektryczne i elektroniczne urządzenia przemysłowe i i przyrządy. Należą do nich m.in. generatory, transformatory, rozdzielnice, wiązki elektryczne, napędy, systemy prowadzenia przewodów, przewody energetyczne, komunikacyjne i urządzenia zabezpieczające. Elektronik przemysłowy posługuje się w pracy rysunkami i schematami. Elektronicy przemysłowi organizują montaż urządzeń oraz nadzorują pracę dostawców usług i innych wykonawców. Ponadto montują urządzenia rozdzielcze i automatyzujące oraz okablowują je. Programują i konfigurują systemy, testują ich funkcje i zabezpieczenia. Na zakończenie przekazują urządzenie i udzielają użytkownikowi instrukcji dotyczących obsługi. Inne zadania elektronika przemysłowego to sporządzanie dokumentacji, zamawianie części oraz testowanie i czynności kontrolne. Predyspozycje i zainteresowania Zainteresowanie techniką (procesami mechaniczno-technicznymi) Predyspozycje do zajmowania się przyrządami i urządzeniami technicznymi Predyspozycje do działania systematycznego i metodycznego Zainteresowanie przetwarzaniem danych Zainteresowanie fizyką 11

12 Elektronik przemysłowy
Charakter pracy Praca planowa, systematyczna (ocena bezpieczeństwa urządzeń i instalacji elektrycznych) Dokładność i staranność (np. unikanie uszkodzeń) Gotowość do dokształcania zawodowego z własnej inicjatywy Zdolność do pracy samodzielnej, ale również umiejętność pracy w zespole Umiejętność nawiązywania kontaktów i elastyczność 12

13 Opiekun zwierząt w Zoo Opiekunowie zwierząt zaopatrują i pielęgnują zwierzęta w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach. Urządzają i utrzymują w czystości odpowiednie dla danego gatunku pomieszczenia. Ponadto organizują zwierzętom zajęcia i opiekują się młodymi. Zatrudniają ich przede wszystkim zarządy ogrodów zoologicznych, parków przyrodniczych, zwierzyńców, zagród dla dzikich zwierząt lub akwariów i terrariów. Ponadto opiekunowie zwierząt pracują w schroniskach i hotelach dla zwierząt oraz w klinikach zwierząt i gabinetach weterynaryjnych, a także w przytuliskach dla zwierząt uratowanych od śmierci. Inne rodzaje zatrudnienia to opieka nad zwierzętami doświadczalnymi w instytutach i ośrodkach badawczych uniwersytetów lub przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych. Trzeba przyzwyczaić się do nieprzyjemnych zapachów w stajniach i klatkach jak również w interesie zwierząt i dla własnego zdrowia skrupulatnie przestrzegać zasad higieny. Środki dezynfekujące mogą podrażniać skórę i układ oddechowy, należy nosić rękawice ochronne i w razie potrzeby chronić drogi oddechowe. Praca na wolnym powietrzu powoduje narażenie na deszcz, zimno i gorąco. Siła fizyczna, dobre zdrowie, spostrzegawczość oraz ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa są konieczne. Aby zapobiec urazom, należy nosić odzież ochronną. W celu zapewnienia pokarmu niektórym gatunkom zwierząt konieczne jest zabijanie zwierząt na paszę. Już w w okresie praktyki praca odbywa się także w weekendy zgodnie z ustawą o ochronie młodocianych pracowników. 13

14 Opiekun zwierząt w Zoo Predyspozycje i zainteresowania
Zainteresowanie praktycznymi i konkretnymi czynnościami, jak zaopatrywanie zwierząt w pokarm, czyszczenie i konserwacja pomieszczeń dla zwierząt, karmienie młodych z butelki. Zainteresowanie czynnościami związanymi z przekazywaniem wiedzy, jak usługi przewodnika dla grup zwiedzających, cierpliwe odpowiadanie na pytania zwiedzających Charakter pracy Praca planowa, zorganizowana Wszechstronność, współpraca Sprawność fizyczna, odpowiedzialność za siebie Niezawodność, elastyczność Odpowiedzialność Sumienność Niewrażliwość na zapachy Zamiłowanie do kontaktu ze zwierzętami 14

15 Pracownik administracyjno-biurowy w przemyśle
Może być zatrudniony w różnych gałęziach przemysłu, sektorach i branżach np. w dziedzinie gospodarki materiałowej, produkcji i zbytu lub w kadrach i rachunkowości. Niewymagająca wysiłku fizycznego praca administracyjno-biurowa odbywa się na przemian w biurze, magazynie i w halach produkcyjnych. Pracownicy administracyjno-biurowi wykonują zróżnicowane czynności z przewagą pracy przy komputerze. W sposób odpowiedzialny opracowują dane i fakty, przestrzegając wymogów ochrony danych, gromadzonych np. przy kontaktach z personelem i klientami. Ponadto pozyskują informacje o aktualnych trendach rynkowych, korzystając z różnych źródeł. Prowadzą kartoteki i akta personalne oraz pracują z wykazami towarów, dokumentacją zakupów i sprzedaży, listami zamówień i dowodami dostaw. Pracownicy administracyjno-biurowi mają kontakt ze sprzedawcami, dostawcami i klientami. W przedsiębiorstwie pracują zarówno samodzielnie nad niektórymi zadaniami, jak również zespołowo. Predyspozycje i zainteresowania Predyspozycje do myślenia ekonomicznego, zorientowanego na opłacalność (np. sporządzanie ofert i kalkulacji) Zainteresowanie przetwarzaniem danych Predyspozycje do doradzania i przekonywania Zainteresowanie gospodarką i ekonomią Zamiłowanie do kontaktów z ludźmi w sprawach zawodowych Predyspozycje do planowej, zorganizowanej pracy 15

16 Pracownik administracyjno-biurowy w przemyśle
Charakter pracy Praca planowa, systematyczna Wszechstronność Elastyczność i umiejętność współdziałania (przyporządkowanie, współpraca) Uporządkowanie Niezawodność Odpowiedzialność Uprzejmość 16

17 Ekonomika przemysłu (nauka w systemie dualnym)
Nowoczesne przedsiębiorstwa przemysłowe działają w dynamicznym środowisku charakteryzującym się globalną konkurencją, skróconymi cyklami innowacji, wąską produkcją związaną z nowoczesnymi instrumentami zakupów, logistyki, marketingu i kontroli oraz z nowymi systemami zarządzania personelem. Do tych wymogów przygotowuje kierunek ekonomika przemysłu, zapewniający specjalistyczne kwalifikacje i dostarczający przedsiębiorstwom zorientowanych na przyszłość i elastycznych kandydatów na kadrę kadrę kierowniczą.   Głównym przedmiotem nauczania jest ekonomika przemysłu z uwzględnieniem typowych funkcji przedsiębiorstw, jak gospodarka materiałowa i produkcyjna, dystrybucja i logistyka, rachunek kosztów i zysków, inwestycje i finansowanie oraz kontrolling strategiczny i operacyjny.   W programie są również zagadnienia działalności usługowej oraz prawne iekonomiczne, jak np. prowadzenie przedsiębiorstwa i etyka gospodarcza, zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja ,systemy ERP i zarządzanie projektami, kompetencje kierownicze i biznesowy angielski.   Moduły obowiązkowe kierunku nauki zapewniają zdobycie specyficznych dla branży kwalifikacji i kompetencji w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw, a tym samym dają możliwość zatrudnienia przy wykonywaniu specjalistycznych zadań w przedsiębiorstwach przemysłowych.  Dzięki obowiązkowym modułom fakultatywnym uzyskuje się wiedzę specjalną wykorzystywaną w różnych obszarach pracy zawodowej. Moduły praktyczne są dla dobra kształcenia ogólnego zaprojektowane tak, aby praktykant miał możliwość zapoznania się z różnymi strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, a od piątego semestru po uzgodnieniu z partnerem praktyk mógł specjalizować się zgodnie ze swoimi preferencjami. 17

18 Możliwości zatrudnienia naszych absolwentów
Absolwenci mogą być zatrudniani wszechstronnie i elastycznie jako kierownicy lub pracownicy we wszystkich obszarach działalności administracyjnej, w których oprócz wysokiego poziomu wiedzy ekonomicznej potrzebne jest przede wszystkim praktyczne doświadczenie w przedsiębiorstwie i w których wymaga się zwłaszcza wysokich kompetencji fachowych, metodycznych i społecznych.

19


Pobierz ppt "Pion techniczny Mechatronik Specjalista ds. techniki kanalizacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google