Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego w."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2003-2006 październik-listopad 2006

2 Metodologia badania - etapy doboru próby 1.Określenie populacji badania – dorośli mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. 2.Zakres terytorialny badania – w obrębie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 3.Określenie wielkości populacji generalnej na podstawie danych statystycznych uzyskanych od władz miasta - wielkość populacji generalnej (dane na 15.09.2006) – 65139 osób – dorosłych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

3 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 4. Obliczenie wielkości próby badawczej - 1050 respondentów, przy założeniu: - maksymalny błąd statystyczny – 3% - poziom ufności (wiarygodność oszacowania)– 95% 5. Określenie metody doboru respondentów - dobór kwotowy. 6. Wydzielenie cech-kryteriów struktury populacji - płeć, wiek, wykształcenie. 7. Ustalenie liczebności grup (segmentów) w próbie. 8. Technika – wywiad kwestionariuszowy face to face. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

4 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Rozkład próby przedziały wiekowe18-2526-4041-6061 i więcejrazem udział w %15,99%26,8%36,90%20,31%100% wielkość próby1682813882131050 płećkobietamężczyznarazem udział w %54%46%100% wielkość próby5674831050 wykształceniepodstawowe zasadnicze zawodoweśredniewyższerazem udział w %20,00%22,0%41,00%17,00%100% wielkość próby2102314301791050 Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

5 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Charakterystyka demograficzna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

6 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Struktura respondentów wg płci, wieku i wykształcenia. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

7 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Struktura respondentów wg statusu zawodowego. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

8 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Struktura respondentów wg liczby osób w gospodarstwie domowym – dane w %. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

9 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Struktura respondentów wg dochodu – dane w %. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

10 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Formy spędzania wolnego czasu. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

11 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Ocena inwestycji i zmian, jakie zaszły w mieście w ostatnich czterech latach. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

12 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (średnia ważona). Ocena zmian, jakie zaszły w Piotrkowie w ciągu ostatnich 4 lat (średnia ważona). Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

13 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Ocena zmian jakie zaszły w mieście a zmienne demograficzne. Ocena zmian, jakie zaszły w Piotrkowie a zmienne demograficzne.

14 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Co zmieniło się na lepsze? liczba odpowiedzi 535 respondentów 1. 1.Stan dróg – 385 osób 2. Estetyka miasta – 272 osoby 3. Remonty budynków – 82 osoby 4. Obsługa w Urzędzie Miasta – 55 osób 5. Życie kulturalne – 51 osób 6. Sport i rekreacja – 45 osób Co zmieniło się na gorsze? liczba oraz odsetek odpowiedzi 57 respondentów 1. Sytuacja na rynku pracy – 22 osoby 2. Sport i rekreacja – 9 osób 3. Stan dróg lokalnych i osiedlowych – 8 osób 4. Bezpieczeństwo – 6 osób Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

15 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Ważność poszczególnych aspektów dotyczących miasta (średnia ważona) Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

16 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Ocena zmian z ostatnich 4 lat we wskazanych obszarach (dane w %).

17 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Znajomość spontaniczna zmian i inwestycji w zestawieniu ze znajomością wspomaganą (dane w %).

18 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Zmiany w sytuacji mieszkaniowej piotrkowian.

19 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Ocena działań władz miasta

20 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Ocena działań władz miasta w okresie ostatnich 4 lat.

21 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Ocena działań władz miasta a zmienne demograficzne.

22 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Czy mieszkańcy Piotrkowa mogą liczyć na pomoc ze strony władz i Urzędu Miasta w trudnych sytuacjach życiowych?

23 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Wskaźnik zadowolenia czyli średnia różnica odsetka zadowolonych i niezadowolonych + 100 WZ może mieć wartość od 0 do 200 punktów: WZ = 0 skrajne niezadowolenie WZ = 100 równowaga zadowolenia i niezadowolenia WZ = 200 skrajne zadowolenie WZ piotrkowian = 127,1 pkt

24 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Propozycje mieszkańców dotyczące zmian i inwestycji na najbliższe lata

25 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Co dla Piotrkowa jest najważniejsze w najbliższych latach? (wg liczby wskazań). Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego

26 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Jakie inwestycje powinny zostać podjęte w Piotrkowie w najbliższych latach? (wg liczby wskazań).

27 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego Proponowane zmiany i inwestycje dla Piotrkowa (wg liczby wskazań).

28 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Proponowane zmiany i inwestycje dla Piotrkowa - korelacje. Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego 1.Nowe miejsca pracy – najważniejsze dla osób w wieku produkcyjnym i starszych, bezrobotnych oraz bardzo często... czynnych zawodowo; im wyższe wykształcenie oraz im wyższe zarobki, tym problem mniej ważny. 2.Poprawa bezpieczeństwa – ważniejsza dla kobiet, osób starszych – emerytów i rencistów. Konieczność zmian w tym obszarze najmniej odczuwają osoby pracujące. Potrzeba bezpieczeństwa wzrasta proporcjonalnie do spadku dochodów. 3.Nowe ulice, chodniki, parkingi – ważniejsze dla mężczyzn, dla osób czynnych zawodowo; tym bardziej istotne im młodsza osoba. 4.Rozwój miasta – istotniejszy dla mężczyzn, osób młodych i w wieku średnim z wykształceniem średnim, biznesmenów oraz uczniów i studentów, tym ważniejszy im wyższy dochód. 5.Budowa nowych mieszkań – ważniejsze dla kobiet, osób po 40 roku życia, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób mniej zamożnych.

29 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego 6.Nowe miejsca pracy – najważniejsze dla osób w wieku produkcyjnym i starszych, bezrobotnych oraz bardzo często... Czynnych zawodowo; im wyższe wykształcenie oraz im wyższe zarobki tym problem mniej ważny. 7.Poprawa bezpieczeństwa – ważniejsza dla kobiet, osób starszych – emerytów i rencistów. Konieczność zmian w tym obszarze najmniej odczuwają osoby pracujące. Potrzeba bezpieczeństwa wzrasta proporcjonalnie do spadku dochodów. 8.Nowe ulice, chodniki, parkingi – ważniejsze dla mężczyzn, tym bardziej im młodsza osoba, dla osób czynnych zawodowo. 9.Rozwój miasta – istotniejszy dla mężczyzn, osób młodych i w wieku średnim z wykształceniem średnim, biznesmenów oraz uczniów i studentów, tym ważniejszy im wyższy dochód. 10.Budowa nowych mieszkań – ważniejsze dla kobiet, osób po 40 roku życia, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób mniej zamożnych.

30 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wnioski Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego 1.Statystyczny piotrkowianin to osoba w wieku średnim, ze średnim wykształceniem i pracą na etacie oraz dochodem dużo poniżej 1000 zł netto na członka rodziny (3-osobowej). Spędza czas wolny w domu z rodziną i przyjaciółmi przed telewizorem lub czytając. 1.Statystyczny piotrkowianin to osoba w wieku średnim, ze średnim wykształceniem i pracą na etacie oraz dochodem dużo poniżej 1000 zł netto na członka rodziny (3-osobowej). Spędza czas wolny w domu z rodziną i przyjaciółmi przed telewizorem lub czytając.. 2.Zmiany dokonane w ciągu ostatnich 4 lat są przez piotrkowian postrzegane pozytywnie. Większość osób twierdzi, że się polepszyło 2.Zmiany dokonane w ciągu ostatnich 4 lat są przez piotrkowian postrzegane pozytywnie. Większość osób twierdzi, że się polepszyło. 3.Najważniejsze z ocenianych aspektów jest dla mieszkańców Piotrkowa poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie zmiany w tym obszarze były najmniej efektywne. Enigmatyczne pojęcie bezpieczeństwa powoduje jednak, że mieszkańcy nie mają pomysłów na rozwiązanie tego problemu 3.Najważniejsze z ocenianych aspektów jest dla mieszkańców Piotrkowa poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie zmiany w tym obszarze były najmniej efektywne. Enigmatyczne pojęcie bezpieczeństwa powoduje jednak, że mieszkańcy nie mają pomysłów na rozwiązanie tego problemu. 4.Stan dróg i poprawa estetyki miasta to dziedziny, w których inwestycje przynoszą zauważalne efekty i są wysoko oceniane. Jednocześnie, w opinii piotrkowian, te kierunki zmian powinny być kontynuowane

31 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego 5.Inwestycje i rozwój miasta nie są jednoznacznie kojarzone z działaniami władz miasta. Ponad połowa badanych ocenia te działania przeciętnie, ale już co trzeci mieszkaniec – pozytywnie. Wyżej oceniane są efekty tych działań. 6.Spośród postulatów zmian na lata najbliższe nadal najważniejsze jest zapewnienie miejsc pracy i walka z bezrobociem. Tworzenie nowych miejsc pracy powinno być priorytetem. 6.Spośród postulatów zmian na lata najbliższe nadal najważniejsze jest zapewnienie miejsc pracy i walka z bezrobociem. Tworzenie nowych miejsc pracy powinno być priorytetem.. 5.Wybudowanie 100 mieszkań komunalnych przeszło w mieście bez większego echa. Respondenci wciąż oczekują poprawy sytuacji mieszkaniowej (szczególnie ludzie młodzi). Jest to dla nich bardzo ważna dziedzina działań, szczególnie, że w przypadku ¾ respondentów sytuacja mieszkaniowa nie uległa zmianie.

32 Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Badanie efektywności działań władz samorządowych Piotrkowa Trybunalskiego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google