Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Synteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Synteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko."— Zapis prezentacji:

1 Synteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg 17.10.2010. – 31.10.2010.

2 GRUPA IV KASIA OLA TOMEK DOROTA

3 NASI DRĘCZYCIELE-PIT-69 PIOTR TOMASZ

4 LSS - klienci osoby z autyzmem oraz wadami rozwojowymi innymi podobnymi schorzeniami osoby trudnościami w uczeniu się, z uszkodzeniami mózgu w dzieciństwie przez uraz lub chorobę osoby z innymi dysfunkcjami psychicznymi lub fizycznymi, które uniemożliwiają samodzielną egzystencję

5 LSS – 9 narzędzi 1. Osobisty asystent 2. Opiekun, który umożliwia klientowi uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach kulturalnych – dowiezienie, odwiezienie, 3. Przyjaciel za pieniądze – osoba, która dostaje pieniądze za wspólne spędzanie czasu 4. Relief service – opiekun na godziny w domu ( jeśli np. matka musi załatwić swoje sprawy poza domem) 5. Short time places – osoby niepełnosprawne mają możliwość zmienić środowisko, może to być kilkudniowy pobyt w placówce lub u innej rodziny 6. Short-term supervision dla młodych ludzi po 12 r.ż. - mają w ten sposób zapewnioną opiekę do czasu powrotu rodziców do domu – świetlice i inne formy 7. Interwencyjne miejsce tymczasowego pobytu w innej rodzinie lub zakwaterowanie, które świadczy specjalistyczne usługi dla dzieci i młodych ludzi – stałe albo tymczasowe mieszkania, z których można wracać do domu, dla nastolatków – treningowe, na dłuższy czas, ze wsparciem 8. Mieszkalnictwo wspierane: dla ON – 5-6 ON lub 8 ON ; na stałe; 9. Training programme - dla niepracujących z gr. LSS 1 i 2 ; dzienne centra aktywności – miejsca naszych praktyk

6 PORÓWNANIE LSS /SOL SoL 1. Usługi dla wszystkich mieszkających w Helsingborgu ( oprócz domów krótkiego pobytu ) 2. Zapewnia życie na godziwym poziomie 3. Klient wnosi opłaty 4. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie 5. Brak limitów dotyczących rodzajów usług 6. Centra dziennej aktywności – meeting point – bez ograniczenia wieku dla korzystających 7. Zapewnia się usługi w domu 8. Nie ma ograniczenia godzinnego ( usługa trwa tyle ile musi; liczy się rodzaj usługi a nie czas) 9. Klient może wyrazić życzenie o zrealizowaniu usługi w określonym czasie – niekoniecznie zgodnie z wcześniej ustalonym planem, nie musi to, ale może być wzięte pod uwagę – ze względu na wcześniej umówionych klientów 10. Prowadzenie, wskazówki werbalne, słowne 11. Brak limitu czasu przeznaczonego na wsparcie udziału w aktywnościach poza domem 12. 1 typ zakwaterowania – stały pobyt 13. Finansowanie z miasta LSS 1. Usługi dla niektórych klientów SoL 2. Zapewnia dobry standard życia 3. Klient nie wnosi opłat 4. Do korzystanie z usług niezbędne jest zaświadczenie lekarza 5. Do wyboru jedynie 9 różnych usług 6. Centra dziennej aktywności – dla osób z wieku produkcyjnym do 65 r. ż. 7. Brak usług domowych ( klienci mogą korzystać z nich w ramach SoL ) 8. Wyliczony czas w godzinach za usługę – do 21 h /tydz. płaci miasto; powyżej państwo 9. Klient decyduje o ilości godzin wsparcia dziennie – do wyliczonego – przyznanego limitu tygodniowego 10. Fizyczne wsparcie w wykonywaniu czynności np. podanie kubka, karmienie 11. Płatny przyjaciel na 8h/mies. 12. 2 rodzaje zakwaterowania – mieszkania dla 5-6 ON - więcej opieki i wsparcia ; 8 osób – mniej opieki 13. Finansowania – miasto ( asystent osobisty ); region ( lekarz, logopeda, fizjoterapeuta); państwo ( opłata powyżej 21 h asystenta )

7 PERSONAL ASISTANT Idea stanowiska powstała około 1, 5 roku temu Grupa asystentów składa się z 3 zespołów asystentów – 200 osób, plus 4 managerów, 2 asystentów managerów Asystenci obsługują 60 klientów z Helsingborga Jeden klient może mieć nawet 2-3 asystentów Asystenci pracują z klientami LSS Klient stara się o asystenta poprzez LSS officera, który wydaje odpowiednią decyzję o przyznaniu PA Pierwsza wizyta w środowisku odbywa się w obecności koordynatora – ustalenie zakresu i ilość usług, podpisanie umowy z klientem i asystentem Usługi PA liczone są w systemie godzinowym w przeciwieństwie do usług SOL Opłaty za usługi PA: do 20 godz. / tydz – LSS, powyżej 20 godz. region (województwo). Klient za usługi nie płaci. Koszt brutto jednej godziny pracy PA to 252 SK W Helsingborgu jest 40 prywatnych firm zatrudniających PA, istnieją również firmy podlegające VOF, klient ma prawo wybrać usługodawcę Istnieją trzy sposoby zatrudnienia PA: - Zatrudnienie w firmie prywatnej lub podległej VOF na umowę o pracę na stałe niezależnie od ilości klientów. PA jest profesjonalistą, specjalistycznie przeszkolonym - Zatrudnienie bezpośrednio przez nabywcę usług, umowa traci moc kiedy klient rezygnuje z usług, PA nie jest profesjonalistą - Zatrudnienie bezpośrednio przez nabywcę usług członka rodziny lub kogoś z najbliższego otoczenia

8 OCUPATIONAL THERAPIST podnosi komfort życia pacjenta, ustala pomoce, które pomogą mu na miarę jego możliwości samodzielnie funkcjonować w środowisku; np. jeżdżą do domów pacjentów by zaobserwować i zadecydować, jakie zmiany należy wprowadzić w domu i najbliższym środowisku, by po powrocie do domu pacjent dalej samodzielnie funkcjonował na miarę swoich możliwości. terapia z wykorzystaniem środków pomocowych, ustala ile pacjent potrafi samodzielnie wykonać i jakiej oraz ile potrzebuje pomocy; szukają metody żeby ułatwić pracę z pacjentem

9 WIZYTY STUDYJNE- VaTTEN - dom krótkiego pobytu dla klientów LSS decyzja kierująca- pracownik socjalny LSS rodzice mają prawo wyboru placówki pracownicy : podpielęgniarki

10 WIZYTY STUDYJNE- SVPL ZORGANIZOWANA GRUPA PLANOWANIA POMOCY POSZPITALNEJ: PRACOWNICY SOCJALNI PIELĘGNIARKA OCUPATIONAL THERAPIST

11 HABILITATION CENTER wsparcie dla pracowników i mieszkańców- permanent houses dla LSS 9 pracowników: 2 ocupational terapists, 3 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 1 logopeda, 1 pedagog; fizjoterapeuta – pomaga kadrze - konsultacje – jak ćwiczyć, jak dobrze usprawniać ( 50% etatu) pedagog – pracuje z zespołem, doradca pracowników, wydobywa z zespołu potencjał logopeda – nie pracuje z klientem, ale z pracownikami - komunikacja (25%)

12 WIZYTY STUDYJNE- PERMANENT HOUSE LUNDHAGEN 4 skrzydła, a w każdym jest 10 pokoi. dla 40 osób, w tym 20 z demencją

13 WIZYTY STUDYJNE - Elinebo DOM STAŁEGO POBYTU DLA SENIORÓW – 65 mieszkańców 6 oddziałów jeden specjalny oddział dla klientów z demencją i otępieniem typu alzheimerowskiego nowoczesny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie w domu pokój socjalny

14 PRAKTYKI - TRUMSLAGAREN dzienny dom dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, klienci LSS terapia w placówce ukierunkowana jest na rozwój społeczny klientów poprzez muzykę zespół składa się z 15 klientów i 2 opiekunów

15 PRAKTYKI: TRAINING PROGRAMME W KLUBIE SPORTOWYM RAMLÖSA FF dla klientów LSS po zakończeniu edukacji czterech panów niepełnosprawnych jeden instruktor

16 PRAKTYKI : TRAINING PROGRAMME W KLUBIE SPORTOWYM RAMLÖSA FF Utrzymanie czystości w szatniach Utrzymanie porządku na stadionie Utrzymanie porządku w sali gimnastycznej Remonty pomieszczeń – poza sezonem – malowanie, odnawianie ławeczek; Rozwożenie posiłków z kuchni przedszkolniej do innych przedszkoli

17 PRAKTYKI : TRAINING PROGRAMME W KLUBIE SPORTOWYM RAMLÖSA FF Inne aktywności Klubu dla klientów VOF MECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYC H Z VIP-ami HELSINGBORGA MAM TALENT SEKCJA BOWLINGU

18 CZAS WOLNY KOPENHAGA Podróż promem do Helsingoru, pociąg do Kopenhagi Tivoli – park rozrywki Zabytkowy ratusz Zakupy na deptaku Zabytki – kamienice, kościoły, mosty itp. Muzeum Guinnesa H.H Andersen – Pomnik Nocne życie – puby Kanały, jachty Pałac królowej Muzeum Narodowe

19 Dziękujemy


Pobierz ppt "Synteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google