Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 2 mieści się w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Ul. Pijarska Łowicz Tel./fax: (46) GG: ; Skype (adres):LPI_Lowicz Lokalizacja

3 3 Oficjalne otwarcie W dniu 13 lutego 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury odbyło się uroczyste otwarcie LPI, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak Oficjalne otwarcie

4 4 Podregiony Województwa Łódzkiego A. Podregion Zachodni B. Podregion Północny C. Podregion Wschodni D. Podregion Centralny Powiaty wchodzące w skład Podregionu Północnego: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki.

5 5 Główny Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ul. Moniuszki 7/ Łódź tel.: (042) , (042) Podregion Wschodni Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, I piętro, pokój nr Bełchatów tel.: Podregion Centralny Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza Brzeziny tel.: fax: Podregion Zachodni Urząd Miasta Sieradza ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro pokój nr Sieradz tel.:

6 6 otrzymasz kompleksowe informacje jak korzystać z Funduszy Europejskich na lata , dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia w ramach wszystkich Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności, poznasz tryb i wymagane terminy złożenia wniosku oraz dowiesz się jakie dokumenty należy złożyć, znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Funduszy Europejskich, znajdziesz materiały informacyjne i promocyjne nt. Unii Europejskiej, otrzymasz wstępną pomoc w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata , a także wstępne informacje dotyczące sposobu realizacji projektów w partnerstwie publiczno - prywatnym. W Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich na lata w Podregionie Północnym województwa łódzkiego:

7 7 W celu zwiększenia dostępności usług informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych osób, uruchomiliśmy nową formę komunikacji jaką jest "dyżur przy Skype. W każdy roboczy wtorek w godzinach 12:00-14:00 konsultanci pełnią dyżur w udzielaniu konsultacji za pomocą programu SKYPE. Oto nasz adres: Skype (adres):LPI_Lowicz Dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób głuchych, głuchoniemych, oferujemy możliwość tłumaczeń na język migowy odpowiedzi na zapytania osób pojawiających się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Północnym poprzez program Skype w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Polskiego Związku Głuchych. Osoby głuche, głuchonieme, posługujące się językiem migowym i chcące wziąć udział w proponowanych przez nas spotkaniach informacyjnych prosimy o poinformowanie nas z tygodniowym wyprzedzeniem o wymaganej obecności tłumacza języka migowego.

8 8

9

10 ov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Stro ny/lodzkie.aspx /connect/rpo/rpo/strona_glowna/

11 WSPARCIE DLA OSÓB ZAKŁADAJACYCH ORAZ ROZWIJAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

12 Najważniejszy jest pomysł Dopiero później należy zastanawiać się nad wyborem formy prawnej, sposobem opodatkowania, miejscem siedziby firmy i dziesiątkami formalności, które przyjdzie załatwić… pasja, śledzenie tendencji, zagraniczne strony www Pomysł ma wyróżnić nas od innych… Jeśli brak, pomysłu … ?

13 Wsparcie finansowe ok. 20 tyś. zł. Nie trzeba być osobą zarejestrowaną w PUP Wsparcie finansowe 30 tyś. Zł. Wsparcie pomostowe 1600 zł./1200 co miesiąc Przedłużone wsparcie pomostowe (kolejne 6 miesięcy) Od pomysłu do Biznesu Max 50 tyś. zł. Spłata 5 lat Oprocentow anie w skali roku – 5% Dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem Wsparcie finansowe 40 tyś. zł. Wsparcie pomostowe i przedłuż wsparcie finansowe Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wsparcie pomostowe Wsparcie finansowe ok. 20 tyś. zł. WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

14 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 PO KL) Nazwa beneficjentaTytuł projektuOkres RekrutacjiGrupa objęta wsparciem Lista instytucji udzielających wsparcia osób do 30 roku życia Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, pok. F Łódź tel mail: Start do biznesu...rekrutacja...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/ Łódź tel Młody biznes...rekrutacja...rekrutacja I tura: – II tura: styczeń - marzec 2014 Osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 roku życia z województwa łódzkiego

15 Miasto Skierniewice / Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Al. Niepodległości 7 pokój nr 6, Skierniewice tel wew Młodzi w Świecie Biznesu...rekrutacja...rekrutacja I tura: II tura: styczeń 2014 Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach Miasto Łódź ul. Piotrkowska Łódź tel Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian...rekrutacja...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z miasta Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego ul. Św. Jerzego 10/ Łódź tel Szansa na biznes III od połowy listopada 2013 Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z powiatów: brzeziński, łódzki wschodni, m. Łódź, pabianicki, zgierski

16 Fundacja Rozwoju Nauki i PrzedsiębiorczościSzansa dla młodychinformacje wkrótce Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu pabianickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź, tel Złota 30tka...rekrutacja...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Mszczonowska 33/35, lok Skierniewice tel Dotacja na dobry początek...rekrutacja...rekrutacja Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach

17 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego ul. Pułaskiego Sieradz tel Od zera do milionera II...rekrutacja...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z powiatów: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, wieruszowski, wieluński Łódź Art Center ul. Tymienieckiego Łódź tel Kreatywna przedsiębiorczość...rekrutacja...rekrutacja 8 – Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z miasta Łodzi Powiat Piotrkowski / Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 27, pokój Piotrków Trybunalski tel wew Od pomysłu do realizacji...rekrutacja...rekrutacja Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

18 Lista instytucji udzielających wsparcia osób po 50 roku życia Miasto Łódź ul. Piotrkowska Łódź tel BIZNES im dojrzalszy, tym lepszy...rekrutacja...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia Powiat Pabianicki / Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego 11 pokój Pabianice tel Rekiny biznesu2 – Osoby bezrobotne po 50 roku życia z powiatu pabianickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź tel Dojrzały biznes Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z miasta Łodzi, powiatu pabianickiego i zgierskiego

19 Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/ Łódź tel Własny Biznes dla rekrutacja...rekrutacja I tura: II tura: styczeń – luty 2014 Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź tel Dojrzały biznes Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z miasta Łodzi, powiatu pabianickiego i zgierskiego Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywizacja (dawniej: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) ul. Dowborczyków 30/ Łódź tel Przedsiębiorczy niepełnosprawni listopad 2013 Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (w wieku lata) z województwa łódzkiego

20 20 Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Młody Biznes

21 21 Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne/nieaktywne zawodowo) młode osoby fizyczne – do 30 roku życia, które uczą się wieczorowo lub zaocznie/mieszkają na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego). Grupa docelowa

22 22 W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: Prowadziły działalność gospodarczą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów np.: działalność adwokacka, komornicza, oświatowa) w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Otrzymały wcześniej dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Posiadają zaległości w zapłacie podatków, składek ZUS lub toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań Korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Grupa docelowa

23 23 W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru - ogółem 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn; 20 osób w każdej edycji, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w następujących terminach: I edycja – r. II edycja – styczeń 2014r. Formularze kwalifikacyjne przyjmowane będą przez 10 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rekrutacja

24 24 szkolenie w wymiarze 60 godz./osobę doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 6 godz./osobę doradztwo indywidualne zawodowe w wymiarze 1 godz./osobę jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie do zł/osobę podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1200 zł/m-c przez okres 6 m- cy/osobę przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 1200 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy możliwość zrefundowania kosztów szkoleń lub doradztwa specjalistycznego w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Formy wsparcia

25 25 Fundacja Inkubator ul. ks.Tymienieckiego 22/ Łódź tel. (042) BIURO PROJEKTU

26 Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Własny Biznes dla 50+

27 27 W projekcie mogą uczestniczyć: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, Osoby nieaktywne zawodowo czyli nieposiadające stałego zatrudnienia, niezarejestrowane jednocześnie w PUP, Emeryci i renciści. Grupa docelowa projektu

28 28 szkolenie w wymiarze 60 godz./osobę doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz./osobę doradztwo indywidualne zawodowe w wymiarze 1 godz./osobę jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie do zł/osobę podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1600 zł/m-c przez okres 6 m-cy/osobę przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1600 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy możliwość zrefundowania kosztów szkoleń lub doradztwa specjalistycznego w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Formy wsparcia

29 29 W ramach Projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru I nabór w dniach 8 – 22 listopada 2013 r. II nabór w styczniu 2014 r. Rekrutacja do projektu

30 30 Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji będzie do pobrania na stronie oraz w Biurze projektu w Łodzi przy ul. ks.Tymienieckiego 22/24 Szkolenie i doradztwo odbywać się będzie w Łodzi – zwrot koszów dojazdu, zapewnione wyżywienie. Ważne informacje

31 31 Fundacja Inkubator ul. ks.Tymienieckiego 22/ Łódź tel. (042) tel. kom Biuro Projektu

32 32 Projekt realizowany przez Fundację Aktywizacja Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przedsiębiorczy niepełnosprawni

33 33 elastyczny czas pracy dostosowany do niepełnosprawności możliwość pracy w domu łatwiejsze godzenie pracy z rehabilitacją niezależność mobilizacja do aktywności refundacja części składek ZUS Osoba z niepełnosprawnością jako przedsiębiorca

34 34 pomysł biznesplan znajomość rynku znajomość aspektów prawnych i podatkowych wiedza z zakresu marketingu (promocja, sprzedaż, …) kapitał początkowy zabezpieczenie środków na finansowanie w początkowym okresie Co jest potrzebne do uruchomienia własnej działalności gospodarczej?

35 35 rekrutacja – X-XII szkolenia i doradztwo – I-III.2014 tworzenie biznesplanów – II-IV.2014 rejestracja działalności gospodarczej – IV- VI.2014 wypłata dotacji prowadzenie działalności przez minimum rok, finansowanie pomostowe Przebieg projektu

36 36 złożenie formularza zgłoszeniowego w łódzkim oddziale Fundacji Aktywizacja: podstawowy opis planowanej działalności i kwalifikacji do jej prowadzenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie (będą weryfikowane przy podpisywaniu umowy) ocena punktowa formularzy zgłoszeniowych przez ekspertów Fundacji i ŁARR rozmowy kwalifikacyjne z udziałem doradcy zawodowego i psychologa (100 najlepszych osób) lista rankingowa – przyjęcie 35 najlepszych osób Rekrutacja

37 37 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fundacji Aktywizacja Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp. Anna Pilawska, tel , Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego - bezpłatny punkt konsultacyjny Łódź, ul. Tuwima 22/26, VIIIp., tel Biuro Projektu

38 38 szkoleniowo-doradcze (indywidualne i grupowe) – śr. 69 godzin/ osobę (pokrycie kosztów dojazdu do Łodzi) finansowe na rozpoczęcie – do 30 tys. zł (bez wkładu własnego) finansowe pomostowe – do 1600 zł przez 6 lub 12 miesięcy dodatkowe szkoleniowo-doradcze w trakcie prowadzenia działalności Wsparcie

39 39 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie z Zespołu Orzekającego lub ZUS), niezależnie od stopnia, za wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w woj. łódzkim w wieku lata nie mające zarejestrowanej działalności gospodarczej od minimum roku Dla kogo ?

40 40 W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: Prowadziły działalność gospodarczą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów np.: działalność adwokacka, komornicza, oświatowa) w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Otrzymały wcześniej dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Posiadają zaległości w zapłacie podatków, składek ZUS lub toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań Korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Grupa docelowa projektu

41 41 Poza dotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE

42 42 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze poza dotacyjnym.

43 43 JEREMIE w Polsce Województwo Wkład do Funduszu Powierniczego Województwo Dolnośląskie zł Województwo Łódzkie zł Województwo Mazowieckie zł Województwo Pomorskie zł Województwo Wielkopolskie zł Województwo Zachodniopomorskie zł Razem: zł W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym w 6 województwach.

44 44 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP? Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe

45 45 Etapy wdrażania JEREMIE Umowa o dofinansowanie Projektu JEREMIE z Województwem Łódzkim ( wrzesień 2009 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (I stopnia) z Pośrednikiem Finansowym z województwa łódzkiego ( kwiecień 2011 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP ( lipiec 2011 ) faza wydatkowania środków - finansowanie MŚP faza wdrażania - wybór MFP - wniesienie wkładu do MFP - wybór PF - wniesienie wkładu do PF faza ewaluacji - programowanie - ewaluacja

46 46 Misja JEREMIE 1.Koncentracja na mikro, małych i średnich firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i / lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. 2.Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe. 3.Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (poza dotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw.

47 47 Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: samozatrudniony lub zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln oraz bilans roczny do 43 mln, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, nieposiadający historii kredytowej, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Pieniądze dla MŚP Kto może skorzystać?

48 48 Finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Pieniądze dla MŚP Przeznaczenie środków

49 49 Pieniądze dla MŚP Wykluczenia w finansowaniu Środki nie mogą być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

50 50 Produkty Finansowe oferowane MŚP Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów. Pożyczka Globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie Portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

51 51 Przykładowe parametry produktów - pożyczka Lp.ParametrWartość 1.kwota pożyczki do ,- PLN 2.okres finansowania maksymalnie 60 m-cy (5 lat) 3. oprocentowanie pożyczki od 4,5 % p.a. na zasadach rynkowych oprocentowanie pożyczki od 1,0 % p.a. na zasadach de minimis 4.prowizja / opłaty dodatkowe od 1,0 % wartości pożyczki 5.karencja w spłacie do 6 miesięcy

52 52 Przykładowe parametry produktów - poręczenie portfelowe Lp.ParametrWartość 1.wartość poręczenia do 80 % kwoty Kredytu nie więcej niż 1,2 mln. zł. 2.okres poręczenia maksymalnie 75 miesięcy

53 53 Pośrednicy Finansowi – Fundusze Pożyczkowe Nazwa Pośrednika FinansowegoProduktWartość umów Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Pożyczka Globalna ,00 zł Fundacja Rozwoju Gminy ZelówPożyczka Globalna ,00 zł Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Pożyczka Globalna ,00 zł Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pożyczka Globalna ,00 zł Polska Fundacja Przedsiębiorczości Pożyczka Globalna ,00 zł IKB Leasing Polska Sp. z o.o.Pożyczka Globalna ,00 zł

54 54 Pośrednicy Finansowi - Fundusze Poręczeniowe Nazwa Pośrednika Finansowego ProduktWartość umowy Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Reporęczenie ,00 zł

55 55 Pośrednicy Finansowi - Banki Nazwa Pośrednika FinansowegoProduktWartość umów FMBankPoręczenie Portfelowe ,00 zł ESBANKPoręczenie Portfelowe ,00 zł PA-CO-BANKPożyczka Globalna ,00 zł Idea BankPożyczka Globalna ,00 zł

56 56 JEREMIE w województwie łódzkim Aktualnie w województwie łódzkim wsparcie ze środków JEREMIE uzyskuje średniomiesięcznie prawie 70 firm. Ogółem do końca sierpnia 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego udzielono wsparcia na kwotę ponad 150,5 mln zł.

57 57 Instrumenty zwrotne Dlaczego warto skorzystać? 188,6 mln zł przeznaczonych na wsparcie łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego – już 10 instytucji udzielających wsparcia na terenie województwa łódzkiego, finansowanie startupów od momentu rozpoczęcia działalności, korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie (na zasadach de minimis lub rynkowych), indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, elastyczność w spłacie, szybki proces decyzyjny, stały dostęp do środków.

58 58 Do kogo zgłosić się po wsparcie? Po Pożyczki: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Idea Bank S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PA-CO-BANK Bank Spółdzielczy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Po Poręczenia: ESBANK Bank Spółdzielczy FM Bank PBP S.A. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

59 59 Przyszłość instrumentów zwrotnych W najbliższej przyszłości można spodziewać się: znaczącego wzrostu alokacji środków w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej na lata , skierowania ogólnego strumienia wsparcia finansowego do firm, głównie za pomocą instrumentów zwrotnych, rozszerzenia zarówno zakresu, jak i skali instrumentów zwrotnych.

60 60 Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Biuro Regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Łąkowa 29 tel. /42/ lub Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata Kontakt

61 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Działanie PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

62 62 Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Beneficjent

63 63 Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Zakres działania

64 64 operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys., mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie Promocja przedsiębiorczości. Pomoc może być przyznana, jeżeli:

65 65 Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł. Forma i wysokość pomocy

66 66 budowy, przebudowy lub remontu połączonego modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zagospodarowania terenu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nie przekraczającej. Koszty kwalifikowane

67 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Działanie PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

68 68 Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Beneficjent

69 69 Pomoc udzielana jest w formie refundacji do: 50 % kosztów kwalifikowanych operacji, lub 80 % kosztów kwalifikowanych operacji, w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika szkody spowodowanej przez jedno ze zdarzeń losowych (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć zł. lub zł. w przypadku, gdy będzie realizowana wyłącznie operacja dotycząca wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wnioskodawcy mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50 % przyznanej kwoty pomocy. Forma, poziom i wysokość pomocy

70 70 Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej, w tym surowców bioenergetycznych oraz energii odnawialnej. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców ludowych oraz rzemieślników. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Koszty kwalifikowane m.in.

71 71 pod bezpłatnym numerem infolinii na stronach internetowych: oraz oraz samorządów województw i LGD,www.arimr.gov.plwww.minrol.gov.pl w Oddziałach Regionalnych ARiMR, Rejonowe Oddziały Doradców ODR w Łodzi: Lokalne Grupy Działania Gdzie można uzyskać więcej informacji ?

72 72 pdf Lista lokalnych grup działania funkcjonujących na obszarze województwa łódzkiego:

73 73 Informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej SIECI PUNKTÓW Krajowy System Usług (KSU) Enterprise Europe Network (EEN) Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

74 74 Punkt Konsultacyjny KSU znajduje się w posiada rejestrację w zakresie następujących usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych. Usługi oferowane przez KSU:

75 75 Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

76 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one- stop-shops Okres realizacji:1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

77 Cel usług świadczonych przez PK KSU Zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych i doradczych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

78 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt informacyjne bezpłatne nielimitowane dla osób fizycznych i przedsiębiorców doradcze 1 h doradztwa – 10 zł netto asysta w rozpoczynaniu działalności – do 16 h – osoby fizyczne asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej do 24 h - przedsiębiorcy USŁUGI

79 Ewidencja usług świadczonych przez PK KSU w systemie informatycznym Dane osobowe Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) Administrator danych osobowych Minister Rozwoju Regionalnego i PARP

80 Wizyta bezpośrednia Dyżury On-linetelefonicznie Formy świadczenia usług w PK KSU

81 PK KSU dyżury/Danuta Filipiak tel , mail: Łowicz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ul. Pijarska 1, każdy pracujący poniedziałek m-ca godz Żychlin Gminne Centrum Promocji i Informacji ul. Barlickiego 15, każdy pracujący wtorek m-ca godz

82 PK KSU dyżury/Iwona Szafrańska tel , mail: Łęczyca Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 1, każda pracująca środa m-ca godz Krośniewice Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ul. Kolejowa 2, każdy pracujący czwartek m-ca godz

83 u/opieka_nad_klientem_oraz_dor adztwo/zapytanie_o_usluge?first= Y

84 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Statystyka stan na Wskaźnik zadowolenia klientów 100% Usługi doradcze – 117 klientów Asysta w rozpoczynaniu 56 klientów – osoby fizyczne Asysta w prowadzeniu 61 klientów - przedsiębiorstwa Usługi informacyjne (w tym opieki) – klientów 441 przedsiębiorstwa769 osoby fizyczne

85 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Punkt Konsultacyjny KSU samorządy Zapraszamy do współpracy instytucje otoczenia biznesu urzędy pracy podmioty komercyjne szkoły/uczelnie instytucje finansujące

86 86 administracyjno- prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/ zamykania działalności gospodarczej; możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł; zatrudnianie cudzoziemców; rozwój zasobów ludzkich; prawo ochrony klientów, konsumentów i konkurencji; ochrona własności intelektualnej; Zakres usługi informacyjnej PK KSU

87 87 społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); systemy jakości ISO 9001 i HACCP; wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw; wykorzystywanie technologii informacyjnych; świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych; zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP. Zakres usługi informacyjnej PK KSU

88 88 Potrzeba skorzystania z usługi specjalistycznej w KSU m.in. usługi Funduszy Pożyczkowych, Funduszy Poręczeń Kredytowych lub testowane pilotażowo np. optymalizacja kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska czy finansowania zwrotnego. usługi specjalistyczne zapewnione przez inne podmioty m.in. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich itp.; usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, oferowane przez usługodawców. Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem PK KSU

89 89 Konsultacje nt. profilu planowanej działalności (m.in. analiza pomysłu na biznes; określenie typu działalności; analiza otoczenia konkurencyjnego; analiza zasobów niezbędnych do założenia działalności; sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym; określenie etapu przygotowawczego założenia działalności); Analiza SWOT planowanej działalności (m.in. określenie silnych i słabych stron planowanej działalności; określenie szans i zagrożeń); Analiza form i źródeł finansowania działalności (m.in. wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności; wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania; rachunek ekonomiczny planowanej działalności; procedura przygotowania wniosku kredytowego; procedura finansowania projektu ze środków UE; inne źródła finansowania); Zakres usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

90 90 Zakres usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wybór formy organizacyjno- prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. określenie formy prawnej planowanej działalności; określenie organów zarządzających poszczególnych form organizacyjnych; omówienie elementów umowy spółki; omówienie zasad zatrudniania pracowników oraz zawierania umów zleceń i umów o dzieło; omówienie procedur uzyskania zezwoleń i koncesji); Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej oraz wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG wraz z klientem.

91 91 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej I moduł: Spełnianie wymogów formalno- prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, terminowe składanie odpowiednich deklaracji do ZUS i US; obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych; wykorzystanie bazy CEIDG w prowadzeniu działalności gospodarczej; korzystanie z e- usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP).

92 92 II moduł: Marketing przedsiębiorstwa (m.in. określenie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa; polityka marketingowa przedsiębiorstwa, w tym strategia marketingowa i marketing mix; stopień wykorzystania technologii informatycznych, w tym Internetu w działalności gospodarczej; budowanie relacji z klientami, podwykonawcami, dostawcami, mediami, interesariuszami przedsięwzięcia; stopień śledzenia zmian zachodzących na rynku i dostosowania do nich oferty firmy). Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

93 93 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej III moduł: Organizacja przedsiębiorstwa (m.in. wielkość firmy, struktura, układ właścicielski; rodzaj prowadzonej działalności, branża, obszar geograficzny; wielkość zatrudnienia, dobór personelu, podział odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy; stosowane metody zarządzania; system zarządzania przedsiębiorstwem: ISO, HACCP, bhp, środowiskowy).

94 94 IV moduł: Finanse przedsiębiorstwa (m.in. koszty, przychody i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; system opodatkowania działalności gospodarczej; narzędzia zarządzania finansami; zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; krótko, średnio i długoterminowe źródła finansowania, w tym: factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe, leasing, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych- porównanie pod kątem korzyści ekonomicznych). Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

95 95 wypełnienie dokumentów kierowanych do ZUS lub Urzędu Skarbowego; wypełnienie formularzy w bazie CEIDG; opracowanie planu marketingowego; określenie najlepszych kanałów dystrybucji i promocji; zredagowanie materiałów promocyjnych, opisów oferowanych produktów i usług; opracowanie strategii rozwoju firmy; Przykładowe produkty usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

96 96 - Krajowy System Usług dla MSPwww.ksu.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSUwww.lodzkie.ksu.parp.gov.pl - Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.www.arrk.pl

97 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Sieć Enterprise Europe Network

98 98 Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować ze sobą co zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie dokładnych informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

99 99 Sieć Enterprise Europe Network świadczy mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi: działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE, pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii, organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami, udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami, organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, wspieranie udziału MSP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Usługi

100 100 Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą usługi w następujących zakresach tematycznych: - usługi informacyjne z zakresu prawa i polityk UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, - usługi w zakresie transferu technologii, - usługi informacyjne z zakresu 7. Programu Ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług prosimy o kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska 86, Łódź (42) , fundacja (at) frp.lodz.pl Łódzkie

101 101 https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/ho mehttps://kanwaprzedsiebiorczych.pl/ho me

102 Data i miejsce prezentacji Arial 16 pkt Dziękuję za uwagę Jacek Kaźmierski Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego


Pobierz ppt "LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google