Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin
Lokalizacja mieści się w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Ul. Pijarska 1 Łowicz Tel./fax: (46) GG: ; Skype (adres):LPI_Lowicz

3 Oficjalne otwarcie Oficjalne otwarcie
W dniu 13 lutego 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury odbyło się uroczyste otwarcie LPI, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak

4 Podregiony Województwa Łódzkiego
Powiaty wchodzące w skład Podregionu Północnego: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki. A. Podregion Zachodni B. Podregion Północny C. Podregion Wschodni D. Podregion Centralny

5 www.rpo.lodzkie.pl Główny Punkt Informacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ul. Moniuszki 7/9 Łódź tel.: (042) , (042) Podregion Centralny Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza Brzeziny tel.: fax: Podregion Wschodni Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, I piętro, pokój nr 214 Bełchatów tel.: Podregion Zachodni Urząd Miasta Sieradza ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro pokój nr Sieradz tel.:

6 W Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich na lata w Podregionie Północnym województwa łódzkiego: otrzymasz kompleksowe informacje jak korzystać z Funduszy Europejskich na lata , dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia w ramach wszystkich Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności, poznasz tryb i wymagane terminy złożenia wniosku oraz dowiesz się jakie dokumenty należy złożyć, znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Funduszy Europejskich, znajdziesz materiały informacyjne i promocyjne nt. Unii Europejskiej, otrzymasz wstępną pomoc w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata , a także wstępne informacje dotyczące sposobu realizacji projektów w partnerstwie publiczno - prywatnym.

7 Skype (adres):LPI_Lowicz
W celu zwiększenia dostępności usług informacyjnych dla  wszystkich zainteresowanych osób, uruchomiliśmy nową formę komunikacji jaką jest "dyżur przy Skype”. W każdy roboczy wtorek w godzinach 12:00-14:00  konsultanci pełnią dyżur w udzielaniu konsultacji za pomocą programu SKYPE. Oto nasz adres: Skype (adres):LPI_Lowicz Dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób głuchych, głuchoniemych, oferujemy możliwość tłumaczeń na język migowy odpowiedzi na zapytania osób pojawiających się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Północnym poprzez program Skype w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Polskiego Związku Głuchych. Osoby głuche, głuchonieme, posługujące się językiem migowym i chcące wziąć udział w proponowanych przez nas spotkaniach informacyjnych prosimy o poinformowanie nas z tygodniowym wyprzedzeniem o wymaganej obecności tłumacza języka migowego.

8

9

10 http://www. funduszeeuropejskie. gov

11 WSPARCIE DLA OSÓB ZAKŁADAJACYCH ORAZ ROZWIJAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

12 Najważniejszy jest pomysł Dopiero później należy zastanawiać się nad wyborem formy prawnej, sposobem opodatkowania, miejscem siedziby firmy i dziesiątkami formalności, które przyjdzie załatwić… pasja, śledzenie tendencji, zagraniczne strony www Pomysł ma wyróżnić nas od innych… Jeśli brak, pomysłu … ?

13 WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
PUP Wymagana rejestracja Wsparcie finansowe ok. 20 tyś. zł. Brak wsparcia pomostowego Instytucje otoczenia biznesu Działania 6.2 PO KL Nie trzeba być osobą zarejestrowaną w PUP Wsparcie finansowe 30 tyś. Zł. Wsparcie pomostowe 1600 zł./1200 co miesiąc Przedłużone wsparcie pomostowe (kolejne 6 miesięcy) Fundusze zwrotne – pożyczki na start „Od pomysłu do Biznesu” Max 50 tyś. zł. Spłata 5 lat Oprocentowanie w skali roku – 5% OUTPLACMENT Działanie POKL Dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem Wsparcie finansowe 40 tyś. zł. Wsparcie pomostowe i przedłuż wsparcie finansowe PROW „Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorstw” „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Spółdzielnie socjalne Działanie POKL Wsparcie pomostowe

14 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 PO KL)
Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Okres Rekrutacji Grupa objęta wsparciem Lista instytucji udzielających wsparcia osób do 30 roku życia Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, pok. F Łódź tel Start do biznesu ...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/ Łódź tel. 42  Młody biznes ...rekrutacja I tura:  –   II tura:  styczeń - marzec 2014 Osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 roku życia z województwa łódzkiego

15 Młodzi w Świecie Biznesu ...rekrutacja
Miasto Skierniewice / Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Al. Niepodległości 7  pokój nr 6, Skierniewice  tel. 46  wew Młodzi w Świecie Biznesu ...rekrutacja I tura:  II tura: styczeń 2014 Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach Miasto Łódź ul. Piotrkowska Łódź tel Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian ...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z miasta Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego ul. Św. Jerzego 10/ Łódź tel Szansa na biznes III od połowy listopada 2013 Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z powiatów: brzeziński, łódzki wschodni, m. Łódź, pabianicki, zgierski

16 Dotacja na dobry początek ...rekrutacja
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Szansa dla młodych informacje wkrótce Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu pabianickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź, tel Złota 30tka ...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Mszczonowska 33/35, lok Skierniewice tel. 61  Dotacja na dobry początek ...rekrutacja Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach

17 Od zera do milionera II ...rekrutacja 14 - 15.11.2013
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego ul. Pułaskiego Sieradz tel Od zera do milionera II ...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z powiatów: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, wieruszowski, wieluński Łódź Art Center ul. Tymienieckiego Łódź  tel. 42  Kreatywna przedsiębiorczość ...rekrutacja 8 – Osoby pozostające bez zatrudnieniado 30 roku życia z miasta Łodzi Powiat Piotrkowski / Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 27, pokój Piotrków Trybunalski tel. 44  wew Od pomysłu do realizacji ...rekrutacja Osoby bezrobotne do 30 roku życia z powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

18 Lista instytucji udzielających wsparcia osób po 50 roku życia
Miasto Łódź ul. Piotrkowska Łódź tel BIZNES im dojrzalszy, tym lepszy ...rekrutacja Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia Powiat Pabianicki / Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego 11 pokój Pabianice tel. 42  Rekiny biznesu 2 – Osoby bezrobotne po 50 roku życia z powiatu pabianickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź tel Dojrzały biznes Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z miasta Łodzi, powiatu pabianickiego i zgierskiego

19 Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/ Łódź tel. 42  Własny Biznes dla rekrutacja I tura:   II tura: styczeń – luty 2014 Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z województwa łódzkiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź tel Dojrzały biznes Osoby pozostające bez zatrudnienia po 50 roku życia z miasta Łodzi, powiatu pabianickiego i zgierskiego Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywizacja  (dawniej: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) ul. Dowborczyków 30/ Łódź tel. 42  Przedsiębiorczy niepełnosprawni listopad 2013 Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (w wieku lata) z województwa łódzkiego

20 „Młody Biznes” Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

21 Grupa docelowa Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne/nieaktywne zawodowo) młode osoby fizyczne – do 30 roku życia, które uczą się wieczorowo lub zaocznie/mieszkają na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego).

22 Grupa docelowa W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
Prowadziły działalność gospodarczą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów np.: działalność adwokacka, komornicza, oświatowa) w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Otrzymały wcześniej dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Posiadają zaległości w zapłacie podatków, składek ZUS lub toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań Korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

23 Rekrutacja W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru - ogółem 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn; 20 osób w każdej edycji, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w następujących terminach: I edycja – r. II edycja – styczeń 2014r. Formularze kwalifikacyjne przyjmowane będą przez 10 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

24 Formy wsparcia szkolenie w wymiarze 60 godz./osobę
doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 6 godz./osobę doradztwo indywidualne zawodowe w wymiarze 1 godz./osobę jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie do zł/osobę podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1200 zł/m-c przez okres 6 m- cy/osobę przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 1200 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy możliwość zrefundowania kosztów szkoleń lub doradztwa specjalistycznego w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej.

25 BIURO PROJEKTU Fundacja Inkubator ul. ks.Tymienieckiego 22/ Łódź tel. (042)

26 ”Własny Biznes dla 50+” Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

27 Grupa docelowa projektu
W projekcie mogą uczestniczyć: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, Osoby nieaktywne zawodowo czyli nieposiadające stałego zatrudnienia, niezarejestrowane jednocześnie w PUP, Emeryci i renciści.

28 Formy wsparcia szkolenie w wymiarze 60 godz./osobę
doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz./osobę doradztwo indywidualne zawodowe w wymiarze 1 godz./osobę jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie do zł/osobę podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1600 zł/m-c przez okres 6 m-cy/osobę przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1600 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy możliwość zrefundowania kosztów szkoleń lub doradztwa specjalistycznego w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej.

29 Rekrutacja do projektu
W ramach Projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru I nabór w dniach 8 – 22 listopada 2013 r. II nabór w styczniu 2014 r.

30 Ważne informacje Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji będzie do pobrania na stronie oraz w Biurze projektu w Łodzi przy ul. ks.Tymienieckiego 22/24 Szkolenie i doradztwo odbywać się będzie w Łodzi – zwrot koszów dojazdu, zapewnione wyżywienie.

31 e-mail: owp@inkubator.org.pl
Biuro Projektu Fundacja Inkubator ul. ks.Tymienieckiego 22/24 Łódź tel. (042) tel. kom

32 „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”
Projekt realizowany przez Fundację Aktywizacja Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

33 Osoba z niepełnosprawnością jako przedsiębiorca
elastyczny czas pracy dostosowany do niepełnosprawności możliwość pracy w domu łatwiejsze godzenie pracy z rehabilitacją niezależność mobilizacja do aktywności refundacja części składek ZUS

34 Co jest potrzebne do uruchomienia własnej działalności gospodarczej?
pomysł  biznesplan znajomość rynku znajomość aspektów prawnych i podatkowych wiedza z zakresu marketingu (promocja, sprzedaż, …) kapitał początkowy zabezpieczenie środków na finansowanie w początkowym okresie

35 Przebieg projektu rekrutacja – X-XII. 2013
szkolenia i doradztwo – I-III.2014 tworzenie biznesplanów – II-IV.2014 rejestracja działalności gospodarczej – IV-VI.2014 wypłata dotacji prowadzenie działalności przez minimum rok, finansowanie pomostowe

36 Rekrutacja złożenie formularza zgłoszeniowego w łódzkim oddziale Fundacji Aktywizacja: podstawowy opis planowanej działalności i kwalifikacji do jej prowadzenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie (będą weryfikowane przy podpisywaniu umowy) ocena punktowa formularzy zgłoszeniowych przez ekspertów Fundacji i ŁARR rozmowy kwalifikacyjne z udziałem doradcy zawodowego i psychologa (100 najlepszych osób) lista rankingowa – przyjęcie 35 najlepszych osób

37 Biuro Projektu Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fundacji Aktywizacja Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp. Anna Pilawska, tel , Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego - bezpłatny punkt konsultacyjny Łódź, ul. Tuwima 22/26, VIIIp., tel

38 Wsparcie szkoleniowo-doradcze (indywidualne i grupowe) – śr. 69 godzin/ osobę (pokrycie kosztów dojazdu do Łodzi) finansowe na rozpoczęcie – do 30 tys. zł (bez wkładu własnego) finansowe pomostowe – do 1600 zł przez 6 lub 12 miesięcy dodatkowe szkoleniowo-doradcze w trakcie prowadzenia działalności

39 Dla kogo ? osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie z Zespołu Orzekającego lub ZUS), niezależnie od stopnia, za wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w woj. łódzkim w wieku lata nie mające zarejestrowanej działalności gospodarczej od minimum roku

40 Grupa docelowa projektu
W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: Prowadziły działalność gospodarczą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów np.: działalność adwokacka, komornicza, oświatowa) w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Otrzymały wcześniej dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Posiadają zaległości w zapłacie podatków, składek ZUS lub toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań Korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

41 Poza dotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców.
„Inicjatywa JEREMIE” Poza dotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

42 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze poza dotacyjnym.

43 Wkład do Funduszu Powierniczego
JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym w 6 województwach. Województwo Wkład do Funduszu Powierniczego Województwo Dolnośląskie Województwo Łódzkie Województwo Mazowieckie Województwo Pomorskie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Razem:

44 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP?
Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe

45 Etapy wdrażania JEREMIE
Pierwsza Umowa Operacyjna (I stopnia) z Pośrednikiem Finansowym z województwa łódzkiego (kwiecień 2011) Umowa o dofinansowanie Projektu JEREMIE z Województwem Łódzkim (wrzesień 2009) Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP (lipiec 2011) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 faza wydatkowania środków - finansowanie MŚP faza wdrażania - wybór MFP - wniesienie wkładu do MFP - wybór PF - wniesienie wkładu do PF faza ewaluacji programowanie ewaluacja

46 Misja JEREMIE 1. Koncentracja na mikro, małych i średnich firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i / lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. 2. Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe. 3. Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (poza dotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw.

47 Pieniądze dla MŚP Kto może skorzystać?
Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: samozatrudniony lub zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz bilans roczny do 43 mln €, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, nieposiadający historii kredytowej, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

48 Pieniądze dla MŚP Przeznaczenie środków
Finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

49 Pieniądze dla MŚP Wykluczenia w finansowaniu
Środki nie mogą być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

50 Produkty Finansowe oferowane MŚP
Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów. Pożyczka Globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie Portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

51 Przykładowe parametry produktów - pożyczka
Lp. Parametr Wartość 1. kwota pożyczki do ,- PLN 2. okres finansowania maksymalnie 60 m-cy (5 lat) 3. oprocentowanie pożyczki od 4,5 % p.a. na zasadach rynkowych od 1,0 % p.a. na zasadach de minimis 4. prowizja / opłaty dodatkowe od 1,0 % wartości pożyczki 5. karencja w spłacie do 6 miesięcy

52 Przykładowe parametry produktów - poręczenie portfelowe
Lp. Parametr Wartość 1. wartość poręczenia do 80 % kwoty Kredytu nie więcej niż 1,2 mln. zł. 2. okres poręczenia maksymalnie 75 miesięcy

53 Pośrednicy Finansowi – Fundusze Pożyczkowe
Nazwa Pośrednika Finansowego Produkt Wartość umów Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Pożyczka Globalna ,00 zł Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ,00 zł Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ,00 zł Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ,00 zł Polska Fundacja Przedsiębiorczości ,00 zł IKB Leasing Polska Sp. z o.o.

54 Pośrednicy Finansowi - Fundusze Poręczeniowe
Nazwa Pośrednika Finansowego Produkt Wartość umowy Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Reporęczenie ,00 zł

55 Pośrednicy Finansowi - Banki
Nazwa Pośrednika Finansowego Produkt Wartość umów FMBank Poręczenie Portfelowe ,00 zł ESBANK ,00 zł PA-CO-BANK Pożyczka Globalna ,00 zł Idea Bank ,00 zł

56 JEREMIE w województwie łódzkim
Ogółem do końca sierpnia 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego udzielono wsparcia na kwotę ponad 150,5 mln zł. Aktualnie w województwie łódzkim wsparcie ze środków JEREMIE uzyskuje średniomiesięcznie prawie 70 firm.

57 Instrumenty zwrotne Dlaczego warto skorzystać?
188,6 mln zł przeznaczonych na wsparcie łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego – już 10 instytucji udzielających wsparcia na terenie województwa łódzkiego, finansowanie start’upów od momentu rozpoczęcia działalności, korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie (na zasadach de minimis lub rynkowych), indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, elastyczność w spłacie, szybki proces decyzyjny, stały dostęp do środków.

58 Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Po Pożyczki: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Idea Bank S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PA-CO-BANK Bank Spółdzielczy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Po Poręczenia: ESBANK Bank Spółdzielczy FM Bank PBP S.A.

59 Przyszłość instrumentów zwrotnych
W najbliższej przyszłości można spodziewać się: znaczącego wzrostu alokacji środków w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej na lata , skierowania ogólnego strumienia wsparcia finansowego do firm, głównie za pomocą instrumentów zwrotnych, rozszerzenia zarówno zakresu, jak i skali instrumentów zwrotnych.

60 Kontakt Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Biuro Regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Łąkowa 29 tel. /42/ lub Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata

61 Działanie 3.1.2 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

62 Beneficjent Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

63 Zakres działania Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

64 Pomoc może być przyznana, jeżeli:
operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys., mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

65 Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł.

66 Koszty kwalifikowane budowy, przebudowy lub remontu połączonego modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zagospodarowania terenu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nie przekraczającej.

67 Działanie 3.1.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

68 Beneficjent Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

69 Forma, poziom i wysokość pomocy
Pomoc udzielana jest w formie refundacji do: 50 % kosztów kwalifikowanych operacji, lub 80 % kosztów kwalifikowanych operacji, w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika szkody spowodowanej przez jedno ze zdarzeń losowych (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć zł. lub zł. w przypadku, gdy będzie realizowana wyłącznie operacja dotycząca wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wnioskodawcy mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50 % przyznanej kwoty pomocy.

70 Koszty kwalifikowane m.in.
Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej, w tym surowców bioenergetycznych oraz energii odnawialnej. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów i twórców ludowych oraz rzemieślników. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

71 Gdzie można uzyskać więcej informacji ?
pod bezpłatnym numerem infolinii na stronach internetowych: oraz oraz samorządów województw i LGD, w Oddziałach Regionalnych ARiMR, Rejonowe Oddziały Doradców ODR w Łodzi: Lokalne Grupy Działania

72 Lista lokalnych grup działania funkcjonujących na obszarze województwa łódzkiego:

73 Informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej SIECI PUNKTÓW Krajowy System Usług (KSU) Enterprise Europe Network (EEN) Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

74 Usługi oferowane przez KSU:
Punkt Konsultacyjny KSU znajduje się w posiada rejestrację w zakresie następujących usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych.

75 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

76 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” Okres realizacji:1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

77 Cel usług świadczonych przez PK KSU
Zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych i doradczych z  zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

78 USŁUGI informacyjne bezpłatne nielimitowane
dla osób fizycznych i przedsiębiorców doradcze 1 h doradztwa – 10 zł netto asysta w rozpoczynaniu działalności – do 16 h – osoby fizyczne asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej do 24 h - przedsiębiorcy

79 Ewidencja usług świadczonych
przez PK KSU w systemie informatycznym Dane osobowe Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) Administrator danych osobowych Minister Rozwoju Regionalnego i PARP

80 Dyżury Formy świadczenia usług w PK KSU Wizyta bezpośrednia
On-line telefonicznie

81 PK KSU dyżury/Danuta Filipiak
tel , mail: Łowicz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ul. Pijarska 1, każdy pracujący poniedziałek m-ca godz Żychlin Gminne Centrum Promocji i Informacji ul. Barlickiego 15, każdy pracujący wtorek m-ca

82 PK KSU dyżury/Iwona Szafrańska
tel , mail: Łęczyca Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 1, każda pracująca środa m-ca godz Krośniewice Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ul. Kolejowa 2, każdy pracujący czwartek m-ca

83

84 Statystyka stan na 30.06.2013 441 przedsiębiorstwa 769 osoby fizyczne
Usługi informacyjne (w tym opieki) – klientów 441 przedsiębiorstwa 769 osoby fizyczne Usługi doradcze – 117 klientów Asysta w rozpoczynaniu 56 klientów – osoby fizyczne Asysta w prowadzeniu 61 klientów - przedsiębiorstwa Wskaźnik zadowolenia klientów 100%

85 Zapraszamy do współpracy
urzędy pracy samorządy Punkt Konsultacyjny KSU podmioty komercyjne instytucje otoczenia biznesu szkoły/uczelnie instytucje finansujące

86 Zakres usługi informacyjnej PK KSU
administracyjno- prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/ zamykania działalności gospodarczej; możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł; zatrudnianie cudzoziemców; rozwój zasobów ludzkich; prawo ochrony klientów, konsumentów i konkurencji; ochrona własności intelektualnej;

87 Zakres usługi informacyjnej PK KSU
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); systemy jakości ISO 9001 i HACCP; wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw; wykorzystywanie technologii informacyjnych; świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych; zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP.

88 Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem PK KSU
Potrzeba skorzystania z usługi specjalistycznej w KSU m.in. usługi Funduszy Pożyczkowych, Funduszy Poręczeń Kredytowych lub testowane pilotażowo np. optymalizacja kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska czy finansowania zwrotnego. usługi specjalistyczne zapewnione przez inne podmioty m.in. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich itp.; usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, oferowane przez usługodawców.

89 Zakres usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
Konsultacje nt. profilu planowanej działalności (m.in. analiza pomysłu na biznes; określenie typu działalności; analiza otoczenia konkurencyjnego; analiza zasobów niezbędnych do założenia działalności; sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym; określenie etapu przygotowawczego założenia działalności); Analiza SWOT planowanej działalności (m.in. określenie silnych i słabych stron planowanej działalności; określenie szans i zagrożeń); Analiza form i źródeł finansowania działalności (m.in. wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności; wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania; rachunek ekonomiczny planowanej działalności; procedura przygotowania wniosku kredytowego; procedura finansowania projektu ze środków UE; inne źródła finansowania);

90 Zakres usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
Wybór formy organizacyjno- prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. określenie formy prawnej planowanej działalności; określenie organów zarządzających poszczególnych form organizacyjnych; omówienie elementów umowy spółki; omówienie zasad zatrudniania pracowników oraz zawierania umów zleceń i umów o dzieło; omówienie procedur uzyskania zezwoleń i koncesji); Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej oraz wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG wraz z klientem.

91 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
I moduł: Spełnianie wymogów formalno- prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, terminowe składanie odpowiednich deklaracji do ZUS i US; obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych; wykorzystanie bazy CEIDG w prowadzeniu działalności gospodarczej; korzystanie z e- usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP).

92 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
II moduł: Marketing przedsiębiorstwa (m.in. określenie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa; polityka marketingowa przedsiębiorstwa, w tym strategia marketingowa i marketing mix; stopień wykorzystania technologii informatycznych, w tym Internetu w działalności gospodarczej; budowanie relacji z klientami, podwykonawcami, dostawcami, mediami, interesariuszami przedsięwzięcia; stopień śledzenia zmian zachodzących na rynku i dostosowania do nich oferty firmy).

93 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
III moduł: Organizacja przedsiębiorstwa (m.in. wielkość firmy, struktura, układ właścicielski; rodzaj prowadzonej działalności, branża, obszar geograficzny; wielkość zatrudnienia, dobór personelu, podział odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy; stosowane metody zarządzania; system zarządzania przedsiębiorstwem: ISO, HACCP, bhp, środowiskowy).

94 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
IV moduł: Finanse przedsiębiorstwa (m.in. koszty, przychody i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; system opodatkowania działalności gospodarczej; narzędzia zarządzania finansami; zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; krótko, średnio i długoterminowe źródła finansowania, w tym: factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe, leasing, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych- porównanie pod kątem korzyści ekonomicznych).

95 Przykładowe produkty usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
wypełnienie dokumentów kierowanych do ZUS lub Urzędu Skarbowego; wypełnienie formularzy w bazie CEIDG; opracowanie planu marketingowego; określenie najlepszych kanałów dystrybucji i promocji; zredagowanie materiałów promocyjnych, opisów oferowanych produktów i usług; opracowanie strategii rozwoju firmy;

96 www.ksu.parp.gov.pl - Krajowy System Usług dla MSP
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU - Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

97 Sieć Enterprise Europe Network

98 Enterprise Europe Network
Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.  Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować ze sobą co zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie dokładnych informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych. 

99 Usługi Sieć Enterprise Europe Network świadczy mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi: działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE, pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,   organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami, udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami,   organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, wspieranie udziału MSP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

100 Łódzkie Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą usługi w następujących zakresach tematycznych: - usługi informacyjne z zakresu prawa i polityk UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, - usługi w zakresie transferu technologii, - usługi informacyjne z zakresu 7. Programu Ramowego   na rzecz badań i rozwoju technologicznego.    Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług prosimy o kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska 86, Łódź (42) , fundacja (at) frp.lodz.pl

101 https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/home

102 Dziękuję za uwagę Jacek Kaźmierski Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego


Pobierz ppt "LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google