Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane Informacyjne : Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane Informacyjne : Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane Informacyjne : Nazwa szkoły:
Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie ID grupy: 98/57_MF_G2 Kompetencja: Matematyczno-Fizyczna Temat projektowy: „Opis statystyczny naszej klasy” Semestr/rok szkolny: I/2010/2011

3 TABELA WYNIKÓW PRZY 20 RZUTACH KOSTKĄ
Wyrzucona liczba 1 2 3 4 5 6 Ilość powtórzeń liczby P-stwo wyrzucenia liczby 0,15 0,25 0,20 0,10 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 15% 25% 20% 10%

4

5 TABELA WYNIKÓW PRZY 120 RZUTACH KOSTKĄ
Wyrzucona liczba 1 2 3 4 5 6 Ilość powtórzeń liczby 24 23 22 13 14 P-stwo wyrzucenia liczby 0,20 0,19 0,18 0,11 0,12 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 20% 19% 18% 11% 12%

6

7 TABELA 19 RZUTÓW MONETĄ Orzeł Reszka Suma powtórzeń 11 9 Mediana 1
Orzeł Reszka Suma powtórzeń 11 9 Mediana 1 P-stwo 0,58 0,47 Procent 58% 47%

8

9 TABELA 116 RZUTÓW MONETĄ Orzeł Reszka Suma powtórzeń 54 62 P-stwo 0,47
Orzeł Reszka Suma powtórzeń 54 62 P-stwo 0,47 0,53 Procent 47% 53%

10

11 Obliczaliśmy każdorazowo również medianę i doszliśmy do wniosków: 1
Obliczaliśmy każdorazowo również medianę i doszliśmy do wniosków: 1. Przy małej ilości rzutów monetą i kostką mediana nie wnosi żadnych informacji - niejednokrotnie jej wartość wynosiła Więcej informacji uzyskiwaliśmy dzięki obliczeniu średniej. 3.Prawdopodobieństwa pokazane na wykresach różnią się od uzyskanych w obliczeniach : prawdopodobieństwo otrzymania orła lub reszki przy małej ilości rzutów i przy dużej (19 i 120 rzutów ) nie odbiegają znacznie od wartości 0,5.

12 4. Rzucając kostką 116 razy zauważyliśmy, że wynik stają się bardziej do siebie zbliżone. - CHCĄC UZYSKAĆ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE WYNIKI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. - IM WIĘKSZA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ DOŚWIADCZENIA, TYM DOKŁADNIEJSZY WYNIK. - BADAJĄC MAŁĄ GRUPĘ OSÓB (NP. UCZNIÓW DANEJ KLASY ) NIE MOŻNA UZNAĆ, ŻE WYNIK JEST REPREZENTATYWNY DLA WSZYSTKICH RÓWIEŚNIKÓW.

13 NARZĘDZIA STATYSTYCZNE
Miary przeciętne - charakteryzują średni lub typowy poziom wartości cechy. Średnia arytmetyczna - sumę wartości cechy mierzalnej podzieloną przez liczbę jednostek skończonej zbiorowości statystycznej. Modalna - jest to wartość cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje najczęściej

14 Prawdopodobieństwo obliczamy ze wzoru:
Teoria prawdopodobieństwa (rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Za twórców teorii prawdopodobieństwa (XII wiek) uważa się Pierre de Fermata oraz Blaise Pascala. Prawdopodobieństwo obliczamy ze wzoru: n – ilość zdarzeń sprzyjających zajściu zdarzenia A, N – ilość wszystkich możliwych zdarzeń

15 STATYSTYKA MATEMATYCZNA
Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Pierwsze prace pojawiły się w wieku XV i XVI. Wśród twórców wymienia się Cardano, Tartaglio i Paciolli.

16 Słynne paradoksy Paradoks Simpsona jest paradoksem statystycznym opisanym przez E.H. Simmpsona w 1951 roku. Polega on na tym, że efekt działania kilku grup wydaje się być odwrócony, kiedy grupy są połączone. Ten pozornie niemożliwy efekt niespodziewanie pojawia się w naukach społecznych i statystyce związanej z medycyną, kiedy zmienna ważona, która różni się od wartości określonej indywidualnie dla poszczególnych grup, jest używana do oceny połączonych grup.

17 Paradoks ciotki - Dotyczy ciotki, która lubi tych, co siebie nie lubią i nie lubi tych, co siebie lubią. Odpowiedź na pytanie, czy ciotka lubi siebie prowadzi do konkluzji, że ciotka lubi siebie wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. Paradoks cyrulika sewilskiego: "Cyrulik sewilski goli w Sewilli wszystkich tych i tylko tych, którzy nie golą się sami. Czy cyrulik goli się sam?"

18 ODNOŚNIE PARADOKSÓW : W XIII wieku Johannes Duns Scotus
sformułował prawo, że z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie.

19 WYZNACZENIE WZORU NA OBLICZANIE FREKWENCJI
Niech O oznacza ilość godzin obecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. N – ilość godzin nieobecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. Frekwencja za dany miesiąc będzie obliczana wg wzoru: Zmienna F musi być sformatowana jako zmienna procentowa.

20 ”OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY”

21 GAZETKA ŚCIENNA DOT. PRAWDOPODOBIEŃSTWA

22 POSTANOWILIŚMY PODZIELIĆ NASZE PYTANIA NA GRUPY, DOTYCZĄCE DZIAŁÓW :
DOM / RODZINA, SZKOŁA, PRYWATNE.

23 DOM / RODZINA

24 PYTANIA DO DZIAŁU DOM/RODZINA :
ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ? ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY ? ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ? ILE MAM RODZEŃSTWA ? ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ? ILE JEST TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ? ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

25 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY
Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 540 360 480 600 495 CHŁOPCY 420 720 - 444 CAŁA KLASA 469,5

26 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY

27 - Utrudnione skupienie uwagi - Spowolnienie reakcji
Sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Już jedna nieprzespana noc obniża sprawność psychofizyczną. Brak snu przez dłuższy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych: - Zaburzenia nastroju - Utrudnione skupienie uwagi - Spowolnienie reakcji

28 American Academy of Sleep Medicine zaleca w przypadku młodzieży 9 godzin snu.
W naszej klasie uczeń śpi przeciętnie 8 godzin 15 minut, przy czym dziewczęta śpią średnio 7 godzin 48 minut, chłopcy 7 godzin 20 minut. Jednak czas przeznaczony na sen nie odbiega w rażący sposób od wymaganej niezbędnej ilości wskazanej przez specjalistów.

29 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ?
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy ponumerowani byli kolejno. Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 120 30 60 180 77,5 CHŁOPCY - 63 CAŁA KLASA 70,25

30 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ?

31 W przypadku dziewcząt jest 1 godzina 29 minut ,a chłopców 1 godzina
W przypadku dziewcząt jest 1 godzina 29 minut ,a chłopców 1 godzina. Średnio, uczeń klasy II C uczy się ok. 1 godzinę 6 minut. Czy to jest mało? Klasa należy do „lepszych” pod względem wyników w nauce.

32 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ?
Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 25 15 11,33 CHŁOPCY - 3,20 CAŁA KLASA 7,27

33 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ?

34 - to jedno z trudniejszych zadań…
Dziewczęta przyznają, że przeciętnie 11 razy, chłopcy 3. Średnia dla klasy to 7 razy na tydzień. Nie jest wynik najgorszy, biorąc pod uwagę wiek dojrzewania i prawo do miewania zmiennych nastrojów… Choć przemyślimy, co da się zrobić z naszej strony, aby wynik był niższy - to jedno z trudniejszych zadań…

35 Odpowiedzi kształtowały się następująco :
ILE MAM RODZEŃSTWA ? Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 1,42 CHŁOPCY - 1,90 CAŁA KLASA 1,66

36 ILE MAM RODZEŃSTWA ?

37 Dziewczęta mają przeciętnie 1 (wynik uzyskany - 1,4 ), a chłopcy 2 rodzeństwa. Średnio, uczeń w klasie ma 1,7 rodzeństwa. Te wyniki potwierdzają doniesienia mediów o niżu demograficznym.

38 Niż demograficzny – zmniejszenie się współczynnika urodzeń, podczas gdy współczynnik zgonów pozostaje na takim samym poziomie. Według najnowszej prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego liczba Polaków będzie systematycznie się zmniejszać i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 mln, a nie jak wcześniej zakładano – 40 mln.

39 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ?
Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY - 3,3 CAŁA KLASA 3,15

40 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ?

41 Dziewczęta mają średnio 3 pokoje (wynik 3), chłopcy również 3 (wynik 3,3).Tak więc przeciętnie uczeń naszej klasy zamieszkuje w 3 pokojowym mieszkaniu. Warunki do nauki mamy naprawdę dobre !

42 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ?
Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 1,75 CHŁOPCY - CAŁA KLASA 2,375

43 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ?

44 U dziewcząt średnia wynosi 1,75, a u chłopców 3
U dziewcząt średnia wynosi 1,75, a u chłopców 3. Przeciętnie u ucznia klasy II C jest 2,3 telewizora. Jesteśmy trochę zaskoczeni tą liczbą – świadczy ona o podwyższonym standardzie życia, ale też daje odpowiedź na pytanie ,jak niejednokrotnie tracimy czas…

45 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?
Odpowiedzi kształtowały się następująco : NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 60 30 47,5 CHŁOPCY 20 120 180 - 62 CAŁA KLASA 54,75

46 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

47 Odpowiedź na to pytanie wprawiła w nas w zakłopotanie: u dziewcząt jest średnio 47 minut, u chłopców 1 godzina. Średnio , każdy z nas przeznacza na pomoc kochanym rodzicom tylko 54 minuty.

48 SZKOŁA

49 PYTANIA DO DZIAŁU SZKOŁA :
1. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ? 2. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ODRABIANIE LEKCJI Z: - J.POLSKIEGO ? - J.ANGIELSKIEGO ? - J.NIEMIECKIEGO ? - MATEMATYKI ? - FIZYKI ? - CHEMII ? - BIOLOGII ? - GEOGRAFII ? 3. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

50 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 120 180 240 420 300 175 CHŁOPCY - 156 CAŁA KLASA 165,5

51 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ?

52 Dziewczęta przeznaczają więcej czasu na zajęcia pozalekcyjne – 2 godziny 55 minut, a chłopcy 2 godziny 36 minut. Jednak nie są to tylko koła zainteresowań prowadzone w szkole, ale i korepetycje z matematyki oraz języka obcego.

53 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 70 20 120 47,5 CHŁOPCY 300 1200 - 229 CAŁA KLASA 138,25

54 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ?

55 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J
ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO? NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 60 30 20 120 36, CHŁOPCY 300 - 52 CAŁA KLASA 44,

56 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J
ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO?

57 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 20 15 25 CHŁOPCY 240 - 45 CAŁA KLASA 35

58 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ?

59 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 120 40 CHŁOPCY 300 600 - 162,2 CAŁA KLASA 101,1

60 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ?

61 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 20 15 120 35,416667 CHŁOPCY 300 600 - 130 CAŁA KLASA 82,

62 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ?

63 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 20 15 120 35, CHŁOPCY 50 45 600 - 106,5 CAŁA KLASA 70,

64 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ?

65 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 30 60 20 120 36, CHŁOPCY 300 600 - 127 CAŁA KLASA 81,

66 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ?

67 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZYNY 30 60 20 120 39, CHŁOPAKI 50 300 600 - 128 CAŁA KLASA 83,

68 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ?

69 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZYNY 60 180 420 840 1440 600 300 445 CHŁOPAKI 30 - 24 CAŁA KLASA 234,5

70 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

71 PRYWATNE

72 PYTANIA DO DZIAŁU PRYWATNE :
ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAM NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ? ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAM PRZY KOMPUTERZE ? ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ? WAGA WZROST ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ? ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA RANDKI ?

73 ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAMY NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 120 600 60 105 CHŁOPCY 15 - 39,5 CAŁA KLASA 72,25

74 ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAMY NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ?

75 Dziewczęta przeznaczają 1 godzinę 45 minut, chłopcy 40 minut
Dziewczęta przeznaczają 1 godzinę 45 minut, chłopcy 40 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na ten cel 1 godzinę 13 minut. To dużo więcej niż na odrabianie lekcji…

76 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY
PRZY KOMPUTERZE ? NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 120 180 270 300 60 240 30 90 147,5 CHŁOPCY 210 780 600 420 - 303 CAŁA KLASA 225,25

77 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY
PRZY KOMPUTERZE ?

78 Dziewczęta przeznaczają na komputer 2 godziny 28 minut, chłopcy 5 godzin 3 minuty. Średnio uczeń klasy II c poświęca na komputer 3 godzin 45 minut. Jest to więc dla nas sprawa priorytetowa…

79 Czy to dobrze? Zarówno nastolatki, jak i ludzie dorośli, coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów. Jak się okazuje, jest to bezpośrednim powodem częstego, powracającego bólu głowy oraz problemów z bolesnością pleców. Główny wpływ na te dolegliwości mają czas spędzany przed komputerem lub telewizorem, oraz pozycja ciała, jaka jest wówczas przyjmowana. Czasopismo BMC Public Health opublikowało ostatnio artykuł, w którym poruszona została kwestia wpływu spędzania czasu przed komputerem - na zdrowie i samopoczucie. Jak twierdzą autorzy opisywanego tam badania: Coraz więcej młodych ludzi skarży się na bole pleców, szyi, ramion i głowy. Jednocześnie nastolatki spędzają coraz więcej czasu na zajęciach wymagających siedzenia przed ekranem - oglądaniu TV i korzystaniu z komputera.

80 Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodził Torbjoern Torsheim z University of Bergen, sprawdzała związek bólu głowy i pleców z czasem spędzanym przy komputerze bądź przed telewizorem. Przeanalizowano tryb życia oraz stan zdrowia nastolatków. Okazało się, że nawracający, często dotkliwy ból, wywoływany jest przez zbyt częste i długie korzystanie z komputera i oglądanie telewizji. Nie miał przy tym znaczenia sam typ aktywności - a czas oraz pozycja ciała.

81 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY,
UPRAWIAMY SPORT ? NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 180 420 60 30 240 300 135 CHŁOPCY 120 360 - 156 CAŁA KLASA 145,5

82 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY,
UPRAWIAMY SPORT ?

83 Dziewczęta poświęcają na to 2 godziny 15 minut, chłopcy 2 godziny 36 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na to 2 godziny 26 minut. Ograniczyliśmy formy aktywności ruchowej do spaceru i uprawiania sportu. Nie znaleźliśmy jednoznacznych danych , dotyczących ilości czasu , jaką nastolatek powinien na to poświęcić.

84 WAGA NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 62 47
52 48 54 58 65 64 51,16667 CHŁOPCY 50 90 80 85 60 73 42 68 - 66,6 CAŁA KLASA 58,88333

85 WAGA

86 Wzrost NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 168
160 164 169 166 172 155 170 171 165,6667 CHŁOPCY 176 180 189 167 159 178 181 - 174,2 CAŁA KLASA 169,9333

87 Wzrost

88 Dziewczęta mają przeciętnie 166 cm wzrostu, chłopcy 174 cm, a średni wzrost ucznia klasy II c wynosi 170 cm. Ze względu na nerwowe reakcje dziewcząt, związane z pytaniem o wagę, bierzemy pod uwagę „małe przekłamanie” danych. Jednak znając wzrost i wagę, można sprawdzić (stosując siatki centylowe) prawidłowość naszego wzrostu.

89 CO TO SĄ SIATKI CENTYLOWE?
Siatki centylowe są to wykresy, na których pokazane są centyle przypisane do określonej wagi i wzrostu dzieci w różnym wieku i różnej płci (siatki dla dziewczynek i chłopców są różne). Średni wzrost i waga to te, które ma połowa dzieci w danym wieku. Oznacza to, że waga lub wzrost jest na poziomie 50. centyla. Górną granicą normy jest 97. centyl (dzieci bardzo wysokie), a dolną - 3. (dzieci rosnące zdecydowanie wolniej niż inne).

90 Wykres badający prawidłowość wzrostu uczennicy klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 51 kg-jako przeciętna dla dziewcząt)

91 JAK CZYTAĆ SIATKI CENTYLOWE ?
Po podaniu danych takich tak wiek, płeć, waga, wzrost dziecka otrzymujesz wykres z zaznaczonym punktem, w którym wypadł wynik. Jest to centyl, w którym mieści się twoje dziecko. Jeśli jest to np. centyl 75., oznacza to, że twoje dziecko jest cięższe od 75% dzieci jego płci i w jego wieku, a lżejsze od 25%. Wprowadzając co jakiś czas najnowsze pomiary dziecka, można uzyskać krzywą rozwoju. Jeżeli biegnie ona cały czas w tym samym przedziale centylowym (lub w dwóch sąsiednich), to znaczy, że dziecko rozwija się harmonijnie

92 CZYM SĄ KOLOROWE LINIE NA WYKRESIE ?
Na siatce zaznaczonych jest 5 wartości: centyl 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Za alarmujące, wymagające nadzoru lekarza uważa się wartości poniżej 3. i powyżej 97. centyla. Jeśli wartości są poniżej 10. i powyżej 90. centyla, niekoniecznie świadczy to o nieprawidłowości, jednak konsultacja medyczna jest dobrym pomysłem. Podobnie, jeśli wartości są w normie, ale zachodzi rozbieżność pomiędzy wagą a wzrostem.

93 DZIEWCZYNY WAŻĄ ZA MAŁO
DZIEWCZYNY WAŻĄ ZA MAŁO!!! … Choć chłopcy potwierdzają że mają zgrabną sylwetkę ...

94 Wykres badający prawidłowość wzrostu ucznia klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 56,6 kg-jako przeciętna dla chłopców)

95 Nasi chłopcy powinni bardziej dbać o dietę !

96 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 180 420 60 30 240 300 135 CHŁOPCY 19 - 5,1 CAŁA KLASA 70,05

97 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

98 Dziewczęta średnio korzystają z telefonu komórkowego przez 2 godziny i 15 minut, a chłopcy przez 5 minut. Średnio każdy uczeń korzysta z niego przez 71 minut.

99 Wygoda, ale i …… - Nastolatki, którzy korzystają z telefonów więcej niż 15 razy dziennie, mają kłopoty z zaśnięciem i utrzymaniem snu. - Ci, którzy rozmawiają przez komórkę więcej niż godzinę dziennie, są narażeni na stopniową utratę słuchu. - Część fal radiowych emitowanych przez telefon komórkowy telefon są wchłaniane przez głowy człowieka, który zdaniem wielu może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka mózgu.

100 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ?
NUMER UCZNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ŚREDNIA DZIEWCZĘTA 180 60 25 CHŁOPCY CAŁA KLASA - 12,5

101 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ?

102 Dziewczęta podają, że przeznaczają na randki średnio 25 minut, a chłopcy 0 minut.

103 Niektóre dzieci przejawiają większe zainteresowanie tą dziedziną życia niż inne…

104 Korzystaliśmy z : ww.daktik.rubikon.pl/statyka_osr_ciagle/srodek_masy.htm

105 NASZA PRACA

106

107

108 PREZENTACJA OPISU STATYSTYCZNEGO KLASY NA ZEBRANIU RODZICÓW

109 NASZA GRUPA

110 OPIEKUN : UCZNIOWIE : Pani Mirosława Prus Kornelia Bocewicz
Mariusz Janiszewski Hubert Kos Kinga Makuch Piotr Morawski Ula Nowe Dominika Pawlak Patrycja Szewczyk Darek Toszek Łukasz Więckowski


Pobierz ppt "Dane Informacyjne : Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google