Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Informacyjne : Nazwa szkoły: Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie ID grupy: 98/57_MF_G2 Kompetencja: Matematyczno-Fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: I/2010/2011

3 TABELA WYNIKÓW PRZY 20 RZUTACH KOSTKĄ Wyrzucona liczba 123456 Ilość powtórzeń liczby 354323 P-stwo wyrzucenia liczby 0,150,250,200,150,100,15 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 15%25%20%15%10%15%

4

5 TABELA WYNIKÓW PRZY 120 RZUTACH KOSTKĄ Wyrzucona liczba 123456 Ilość powtórzeń liczby 2423 221314 P-stwo wyrzucenia liczby 0,200,19 0,180,110,12 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 20%19% 18%11%12%

6

7 TABELA 19 RZUTÓW MONETĄ OrzełReszka Suma powtórzeń 119 Mediana10 P-stwo0,580,47 Procent58%47%

8

9 TABELA 116 RZUTÓW MONETĄ OrzełReszka Suma powtórzeń 5462 P-stwo0,470,53 Procent47%53%

10

11 Obliczaliśmy każdorazowo również medianę i doszliśmy do wniosków: i doszliśmy do wniosków: 1. Przy małej ilości rzutów monetą i kostką mediana nie wnosi żadnych informacji - niejednokrotnie jej wartość wynosiła 0. 2. Więcej informacji uzyskiwaliśmy dzięki obliczeniu średniej. 3.Prawdopodobieństwa pokazane na wykresach różnią się od uzyskanych w obliczeniach : prawdopodobieństwo otrzymania orła lub reszki przy małej ilości rzutów i przy dużej (19 i 120 rzutów ) nie odbiegają znacznie od wartości 0,5.

12 4. Rzucając kostką 116 razy zauważyliśmy, że wynik stają się bardziej do siebie zbliżone. - CHCĄC UZYSKAĆ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE WYNIKI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. - CHCĄC UZYSKAĆ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE WYNIKI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. - IM WIĘKSZA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ DOŚWIADCZENIA, TYM DOKŁADNIEJSZY WYNIK. - IM WIĘKSZA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ DOŚWIADCZENIA, TYM DOKŁADNIEJSZY WYNIK. - BADAJĄC MAŁĄ GRUPĘ OSÓB (NP. UCZNIÓW DANEJ KLASY ) NIE MOŻNA UZNAĆ, ŻE WYNIK JEST REPREZENTATYWNY DLA WSZYSTKICH RÓWIEŚNIKÓW. - BADAJĄC MAŁĄ GRUPĘ OSÓB (NP. UCZNIÓW DANEJ KLASY ) NIE MOŻNA UZNAĆ, ŻE WYNIK JEST REPREZENTATYWNY DLA WSZYSTKICH RÓWIEŚNIKÓW.

13 NARZĘDZIA STATYSTYCZNE Miary przeciętne - charakteryzują średni lub typowy poziom wartości cechy. Średnia arytmetyczna - sumę wartości cechy mierzalnej podzieloną przez liczbę jednostek skończonej zbiorowości statystycznej. Modalna - jest to wartość cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje najczęściej

14 Teoria prawdopodobieństwa (rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Za twórców teorii prawdopodobieństwa (XII wiek) uważa się Pierre de Fermata oraz Blaise Pascala. Prawdopodobieństwo obliczamy ze wzoru: n – ilość zdarzeń sprzyjających zajściu zdarzenia A, N – ilość wszystkich możliwych zdarzeń

15 STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Pierwsze prace pojawiły się w wieku XV i XVI. Wśród twórców wymienia się Cardano, Tartaglio i Paciolli.

16 Słynne paradoksy Paradoks Simpsona jest paradoksem statystycznym opisanym przez E.H. Simmpsona w 1951 roku. Polega on na tym, że efekt działania kilku grup wydaje się być odwrócony, kiedy grupy są połączone. Ten pozornie niemożliwy efekt niespodziewanie pojawia się w naukach społecznych i statystyce związanej z medycyną, kiedy zmienna ważona, która różni się od wartości określonej indywidualnie dla poszczególnych grup, jest używana do oceny połączonych grup.

17 Paradoks ciotki - Dotyczy ciotki, która lubi tych, co siebie nie lubią i nie lubi tych, co siebie lubią. Odpowiedź na pytanie, czy ciotka lubi siebie prowadzi do konkluzji, że ciotka lubi siebie wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. Paradoks cyrulika sewilskiego: "Cyrulik sewilski goli w Sewilli wszystkich tych i tylko tych, którzy nie golą się sami. Czy cyrulik goli się sam?"

18 ODNOŚNIE PARADOKSÓW : W XIII wieku Johannes Duns Scotus sformułował prawo, że z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie.

19 WYZNACZENIE WZORU NA OBLICZANIE FREKWENCJI Niech O oznacza ilość godzin obecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. N – ilość godzin nieobecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. Frekwencja za dany miesiąc będzie obliczana wg wzoru: Zmienna F musi być sformatowana jako zmienna procentowa.

20 OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY

21 GAZETKA ŚCIENNA DOT. PRAWDOPODOBIEŃSTWA

22 POSTANOWILIŚMY PODZIELIĆ NASZE PYTANIA NA GRUPY, DOTYCZĄCE DZIAŁÓW : I.DOM / RODZINA, II.SZKOŁA, III. PRYWATNE.

23 DOM / RODZINA

24 PYTANIA DO DZIAŁU DOM/RODZINA : 1.ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ? 2.ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY ? 3.ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ? 4.ILE MAM RODZEŃSTWA ? 5.ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ? 6.ILE JEST TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ? 7.ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

25 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA540360480 600 480 495 CHŁOPCY480 360420360720360420360--444 CAŁA KLASA------------469,5 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

26 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY

27 Sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Już jedna nieprzespana noc obniża sprawność psychofizyczną. Brak snu przez dłuższy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych: - Zaburzenia nastroju - Utrudnione skupienie uwagi - Spowolnienie reakcji

28 American Academy of Sleep Medicine zaleca w przypadku młodzieży 9 godzin snu. W naszej klasie uczeń śpi przeciętnie 8 godzin 15 minut, przy czym dziewczęta śpią średnio 7 godzin 48 minut, chłopcy 7 godzin 20 minut. Jednak czas przeznaczony na sen nie odbiega w rażący sposób od wymaganej niezbędnej ilości wskazanej przez specjalistów.

29 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA1203060 0 1201806012077,5 CHŁOPCY306012060 3012030--63 CAŁA KLASA------------70,25 Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy ponumerowani byli kolejno. Odpowiedzi kształtowały się następująco :

30 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ?

31 W przypadku dziewcząt jest 1 godzina 29 minut,a chłopców 1 godzina. Średnio, uczeń klasy II C uczy się ok. 1 godzinę 6 minut. Czy to jest mało? Klasa należy do lepszych pod względem wyników w nauce.

32 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA730251015 054710811,33 CHŁOPCY41742111020--3,20 CAŁA KLASA------------7,27 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

33 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ?

34 Dziewczęta przyznają, że przeciętnie 11 razy, chłopcy 3. Średnia dla klasy to 7 razy na tydzień. Nie jest wynik najgorszy, biorąc pod uwagę wiek dojrzewania i prawo do miewania zmiennych nastrojów… Choć przemyślimy, co da się zrobić z naszej strony, aby wynik był niższy - to jedno z trudniejszych zadań…

35 ILE MAM RODZEŃSTWA ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA3111002133201,42 CHŁOPCY1122224140--1,90 CAŁA KLASA------------1,66 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

36 ILE MAM RODZEŃSTWA ?

37 Dziewczęta mają przeciętnie 1 (wynik uzyskany - 1,4 ), a chłopcy 2 rodzeństwa. Średnio, uczeń w klasie ma 1,7 rodzeństwa. Te wyniki potwierdzają doniesienia mediów o niżu demograficznym.

38 Niż demograficzny Niż demograficzny – zmniejszenie się współczynnika urodzeń, podczas gdy współczynnik zgonów pozostaje na takim samym poziomie. Według najnowszej prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego liczba Polaków będzie systematycznie się zmniejszać i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 mln, a nie jak wcześniej zakładano – 40 mln.

39 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA2322222355533 CHŁOPCY3373333332--3,3 CAŁA KLASA------------3,15 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

40 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ?

41 Dziewczęta mają średnio 3 pokoje (wynik 3), chłopcy również 3 (wynik 3,3).Tak więc przeciętnie uczeń naszej klasy zamieszkuje w 3 pokojowym mieszkaniu. Warunki do nauki mamy naprawdę dobre !

42 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA2221220222221,75 CHŁOPCY3333342342--3 CAŁA KLASA------------2,375 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

43 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ?

44 U dziewcząt średnia wynosi 1,75, a u chłopców 3. Przeciętnie u ucznia klasy II C jest 2,3 telewizora. Jesteśmy trochę zaskoczeni tą liczbą – świadczy ona o podwyższonym standardzie życia, ale też daje odpowiedź na pytanie,jak niejednokrotnie tracimy czas…

45 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA60 306030600 306047,5 CHŁOPCY06030 20120 601800--62 CAŁA KLASA------------54,75 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

46 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

47 Odpowiedź na to pytanie wprawiła w nas w zakłopotanie: u dziewcząt jest średnio 47 minut, u chłopców 1 godzina. Średnio, każdy z nas przeznacza na pomoc kochanym rodzicom tylko 54 minuty.

48 SZKOŁA

49 PYTANIA DO DZIAŁU SZKOŁA : 1. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ? 2. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ODRABIANIE LEKCJI Z: - J.POLSKIEGO ? - J.ANGIELSKIEGO ? - J.NIEMIECKIEGO ? - MATEMATYKI ? - FIZYKI ? - CHEMII ? - BIOLOGII ? - GEOGRAFII ? 3. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

50 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA01201800240420120 180300 175 CHŁOPCY120420 180 0120 00--156 CAŁA KLASA------------165,5

51 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ?

52 Dziewczęta przeznaczają więcej czasu na zajęcia pozalekcyjne – 2 godziny 55 minut, a chłopcy 2 godziny 36 minut. Jednak nie są to tylko koła zainteresowań prowadzone w szkole, ale i korepetycje z matematyki oraz języka obcego.

53 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA300 60706030 2060 12047,5 CHŁOPCY3001206012060 103001200--229 CAŁA KLASA------------138,25

54 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ?

55 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA00060 03020306012036,6666667 CHŁOPCY002012010060100300--52 CAŁA KLASA------------44,3333333

56 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO?

57 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA0003060 003020156025 CHŁOPCY0602024015060100--45 CAŁA KLASA-----------35

58 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ?

59 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA300 60 030 6012040 CHŁOPCY3001204030401206012300600--162,2 CAŁA KLASA------------101,1

60 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ?

61 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA0030 60 03020156012035,416667 CHŁOPCY0120603060 10300600--130 CAŁA KLASA------------82,7083333

62 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ?

63 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ? NUMER UCZNIA123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA0030 60 03020156012035,4166667 CHŁOPCY0120501204560 100600--106,5 CAŁA KLASA------------70,9583333

64 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ?

65 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA0030 60 03020306012036,6666667 CHŁOPCY012030603060 10300600--127 CAŁA KLASA------------81,8333333

66 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ?

67 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZYNY003060 03020306012039,1666667 CHŁOPAKI012020605060 10300600--128 CAŁA KLASA------------83,5833333

68 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ?

69 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZYNY601800420840 0601440600 300445 CHŁOPAKI60 30 00000--24 CAŁA KLASA------------234,5

70 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

71 PRYWATNE

72 PYTANIA DO DZIAŁU PRYWATNE : 1.ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAM NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ? 2.ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAM PRZY KOMPUTERZE ? 3.ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ? 4.WAGA 5.WZROST 6.ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ? 7.ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA RANDKI ?

73 NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA12060060 00 12060 105 CHŁOPCY00151201512060 50--39,5 CAŁA KLASA------------72,25 ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAMY NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ?

74

75 Dziewczęta przeznaczają 1 godzinę 45 minut, chłopcy 40 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na ten cel 1 godzinę 13 minut. To dużo więcej niż na odrabianie lekcji…

76 NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA120180 2703006002403012090180147,5 CHŁOPCY300120210180 780120600420120--303 CAŁA KLASA------------225,25 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY PRZY KOMPUTERZE ?

77 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY PRZY KOMPUTERZE ?

78 Dziewczęta przeznaczają na komputer 2 godziny 28 minut, chłopcy 5 godzin 3 minuty. Średnio uczeń klasy II c poświęca na komputer 3 godzin 45 minut. Jest to więc dla nas sprawa priorytetowa…

79 Czy to dobrze? Zarówno nastolatki, jak i ludzie dorośli, coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów. Jak się okazuje, jest to bezpośrednim powodem częstego, powracającego bólu głowy oraz problemów z bolesnością pleców. Główny wpływ na te dolegliwości mają czas spędzany przed komputerem lub telewizorem, oraz pozycja ciała, jaka jest wówczas przyjmowana. Czasopismo BMC Public Health opublikowało ostatnio artykuł, w którym poruszona została kwestia wpływu spędzania czasu przed komputerem - na zdrowie i samopoczucie. Jak twierdzą autorzy opisywanego tam badania: Coraz więcej młodych ludzi skarży się na bole pleców, szyi, ramion i głowy. Jednocześnie nastolatki spędzają coraz więcej czasu na zajęciach wymagających siedzenia przed ekranem - oglądaniu TV i korzystaniu z komputera.

80 Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodził Torbjoern Torsheim z University of Bergen, sprawdzała związek bólu głowy i pleców z czasem spędzanym przy komputerze bądź przed telewizorem. Przeanalizowano tryb życia oraz stan zdrowia 30 000 nastolatków. Okazało się, że nawracający, często dotkliwy ból, wywoływany jest przez zbyt częste i długie korzystanie z komputera i oglądanie telewizji. Nie miał przy tym znaczenia sam typ aktywności - a czas oraz pozycja ciała.

81 NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA1804206030 60024018060 300135 CHŁOPCY120 60300120360180120 60--156 CAŁA KLASA------------145,5 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ?

82 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ?

83 Dziewczęta poświęcają na to 2 godziny 15 minut, chłopcy 2 godziny 36 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na to 2 godziny 26 minut. Ograniczyliśmy formy aktywności ruchowej do spaceru i uprawiania sportu. Nie znaleźliśmy jednoznacznych danych, dotyczących ilości czasu, jaką nastolatek powinien na to poświęcić.

84 WAGA NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA624752485254580 54656451,16667 CHŁOPCY50908085607342586068--66,6 CAŁA KLASA------------58,88333

85 WAGA

86 WZROST NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA168160164160169166172155170171 160165,6667 CHŁOPCY168176180189167166159178 181--174,2 CAŁA KLASA------------169,9333

87 WZROST

88 Dziewczęta mają przeciętnie 166 cm wzrostu, chłopcy 174 cm, a średni wzrost ucznia klasy II c wynosi 170 cm. Ze względu na nerwowe reakcje dziewcząt, związane z pytaniem o wagę, bierzemy pod uwagę małe przekłamanie danych. Jednak znając wzrost i wagę, można sprawdzić (stosując siatki centylowe) prawidłowość naszego wzrostu.

89 CO TO SĄ SIATKI CENTYLOWE? Siatki centylowe są to wykresy, na których pokazane są centyle przypisane do określonej wagi i wzrostu dzieci w różnym wieku i różnej płci (siatki dla dziewczynek i chłopców są różne). Średni wzrost i waga to te, które ma połowa dzieci w danym wieku. Oznacza to, że waga lub wzrost jest na poziomie 50. centyla. Górną granicą normy jest 97. centyl (dzieci bardzo wysokie), a dolną - 3. (dzieci rosnące zdecydowanie wolniej niż inne).

90 Wykres badający prawidłowość wzrostu uczennicy klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 51 kg-jako przeciętna dla dziewcząt)

91 JAK CZYTAĆ SIATKI CENTYLOWE ? Po podaniu danych takich tak wiek, płeć, waga, wzrost dziecka otrzymujesz wykres z zaznaczonym punktem, w którym wypadł wynik. Jest to centyl, w którym mieści się twoje dziecko. Jeśli jest to np. centyl 75., oznacza to, że twoje dziecko jest cięższe od 75% dzieci jego płci i w jego wieku, a lżejsze od 25%. Wprowadzając co jakiś czas najnowsze pomiary dziecka, można uzyskać krzywą rozwoju. Jeżeli biegnie ona cały czas w tym samym przedziale centylowym (lub w dwóch sąsiednich), to znaczy, że dziecko rozwija się harmonijnie

92 CZYM SĄ KOLOROWE LINIE NA WYKRESIE ? Na siatce zaznaczonych jest 5 wartości: centyl 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Za alarmujące, wymagające nadzoru lekarza uważa się wartości poniżej 3. i powyżej 97. centyla. Jeśli wartości są poniżej 10. i powyżej 90. centyla, niekoniecznie świadczy to o nieprawidłowości, jednak konsultacja medyczna jest dobrym pomysłem. Podobnie, jeśli wartości są w normie, ale zachodzi rozbieżność pomiędzy wagą a wzrostem.

93 DZIEWCZYNY WAŻĄ ZA MAŁO!!! … Choć chłopcy potwierdzają że mają zgrabną sylwetkę...

94 Wykres badający prawidłowość wzrostu ucznia klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 56,6 kg-jako przeciętna dla chłopców)

95 Nasi chłopcy powinni bardziej dbać o dietę !

96 NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA1804206030 60024018060 300135 CHŁOPCY191063283000--5,1 CAŁA KLASA------------70,05 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

97 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

98 Dziewczęta średnio korzystają z telefonu komórkowego przez 2 godziny i 15 minut, a chłopcy przez 5 minut. Średnio każdy uczeń korzysta z niego przez 71 minut.

99 Wygoda, ale i …… Wygoda, ale i …… - Nastolatki, którzy korzystają z telefonów więcej niż 15 razy dziennie, mają kłopoty z zaśnięciem i utrzymaniem snu. - Ci, którzy rozmawiają przez komórkę więcej niż godzinę dziennie, są narażeni na stopniową utratę słuchu. - Część fal radiowych emitowanych przez telefon komórkowy telefon są wchłaniane przez głowy człowieka, który zdaniem wielu może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka mózgu.

100 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ? NUMER UCZNIA 123456789101112ŚREDNIA DZIEWCZĘTA0000180600000 025 CHŁOPCY0000000000000 CAŁA KLASA------------12,5

101 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ?

102 Dziewczęta podają, że przeznaczają na randki średnio 25 minut, a chłopcy 0 minut.

103 Niektóre dzieci przejawiają większe zainteresowanie tą dziedziną życia niż zainteresowanie tą dziedziną życia niż inne… inne…

104 Korzystaliśmy z : ww.daktik.rubikon.pl/statyka_osr_ciagle/srodek_masy.htm http://www.chttp://pl.wikibooks.org/wiki/Fizyka_dla_liceum/ Si%C5%82a_bezw%C5%82adno%C5%9Bci http://www.sciaga.pl/tekst/24219-25-dynamika http://siatkicentylowe.edziecko.pl/ http://wyberbaba.pl/content/view/727/196/ http://jejzdrowie.pl/czesto-boli-cie-glowa-wylacz-komputer

105 NASZA PRACA

106

107

108 PREZENTACJA OPISU STATYSTYCZNEGO KLASY NA ZEBRANIU RODZICÓW

109 NASZA GRUPA

110 OPIEKUN : OPIEKUN : Pani Mirosława Prus UCZNIOWIE : UCZNIOWIE : -Kornelia Bocewicz -Mariusz Janiszewski -Hubert Kos -Kinga Makuch -Piotr Morawski -Ula Nowe -Dominika Pawlak -Patrycja Szewczyk -Darek Toszek -Łukasz Więckowski


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google