Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Informacyjne : Nazwa szkoły: Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie ID grupy: 98/57_MF_G2 Kompetencja: Matematyczno-Fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: I/2010/2011

3 TABELA WYNIKÓW PRZY 20 RZUTACH KOSTKĄ Wyrzucona liczba Ilość powtórzeń liczby P-stwo wyrzucenia liczby 0,150,250,200,150,100,15 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 15%25%20%15%10%15%

4

5 TABELA WYNIKÓW PRZY 120 RZUTACH KOSTKĄ Wyrzucona liczba Ilość powtórzeń liczby P-stwo wyrzucenia liczby 0,200,19 0,180,110,12 Procent powtórzeń wyrzucenia liczby 20%19% 18%11%12%

6

7 TABELA 19 RZUTÓW MONETĄ OrzełReszka Suma powtórzeń 119 Mediana10 P-stwo0,580,47 Procent58%47%

8

9 TABELA 116 RZUTÓW MONETĄ OrzełReszka Suma powtórzeń 5462 P-stwo0,470,53 Procent47%53%

10

11 Obliczaliśmy każdorazowo również medianę i doszliśmy do wniosków: i doszliśmy do wniosków: 1. Przy małej ilości rzutów monetą i kostką mediana nie wnosi żadnych informacji - niejednokrotnie jej wartość wynosiła Więcej informacji uzyskiwaliśmy dzięki obliczeniu średniej. 3.Prawdopodobieństwa pokazane na wykresach różnią się od uzyskanych w obliczeniach : prawdopodobieństwo otrzymania orła lub reszki przy małej ilości rzutów i przy dużej (19 i 120 rzutów ) nie odbiegają znacznie od wartości 0,5.

12 4. Rzucając kostką 116 razy zauważyliśmy, że wynik stają się bardziej do siebie zbliżone. - CHCĄC UZYSKAĆ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE WYNIKI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. - CHCĄC UZYSKAĆ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE WYNIKI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. - IM WIĘKSZA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ DOŚWIADCZENIA, TYM DOKŁADNIEJSZY WYNIK. - IM WIĘKSZA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ DOŚWIADCZENIA, TYM DOKŁADNIEJSZY WYNIK. - BADAJĄC MAŁĄ GRUPĘ OSÓB (NP. UCZNIÓW DANEJ KLASY ) NIE MOŻNA UZNAĆ, ŻE WYNIK JEST REPREZENTATYWNY DLA WSZYSTKICH RÓWIEŚNIKÓW. - BADAJĄC MAŁĄ GRUPĘ OSÓB (NP. UCZNIÓW DANEJ KLASY ) NIE MOŻNA UZNAĆ, ŻE WYNIK JEST REPREZENTATYWNY DLA WSZYSTKICH RÓWIEŚNIKÓW.

13 NARZĘDZIA STATYSTYCZNE Miary przeciętne - charakteryzują średni lub typowy poziom wartości cechy. Średnia arytmetyczna - sumę wartości cechy mierzalnej podzieloną przez liczbę jednostek skończonej zbiorowości statystycznej. Modalna - jest to wartość cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje najczęściej

14 Teoria prawdopodobieństwa (rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Za twórców teorii prawdopodobieństwa (XII wiek) uważa się Pierre de Fermata oraz Blaise Pascala. Prawdopodobieństwo obliczamy ze wzoru: n – ilość zdarzeń sprzyjających zajściu zdarzenia A, N – ilość wszystkich możliwych zdarzeń

15 STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Pierwsze prace pojawiły się w wieku XV i XVI. Wśród twórców wymienia się Cardano, Tartaglio i Paciolli.

16 Słynne paradoksy Paradoks Simpsona jest paradoksem statystycznym opisanym przez E.H. Simmpsona w 1951 roku. Polega on na tym, że efekt działania kilku grup wydaje się być odwrócony, kiedy grupy są połączone. Ten pozornie niemożliwy efekt niespodziewanie pojawia się w naukach społecznych i statystyce związanej z medycyną, kiedy zmienna ważona, która różni się od wartości określonej indywidualnie dla poszczególnych grup, jest używana do oceny połączonych grup.

17 Paradoks ciotki - Dotyczy ciotki, która lubi tych, co siebie nie lubią i nie lubi tych, co siebie lubią. Odpowiedź na pytanie, czy ciotka lubi siebie prowadzi do konkluzji, że ciotka lubi siebie wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. Paradoks cyrulika sewilskiego: "Cyrulik sewilski goli w Sewilli wszystkich tych i tylko tych, którzy nie golą się sami. Czy cyrulik goli się sam?"

18 ODNOŚNIE PARADOKSÓW : W XIII wieku Johannes Duns Scotus sformułował prawo, że z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie.

19 WYZNACZENIE WZORU NA OBLICZANIE FREKWENCJI Niech O oznacza ilość godzin obecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. N – ilość godzin nieobecności uczniów na zajęciach w danym miesiącu. Frekwencja za dany miesiąc będzie obliczana wg wzoru: Zmienna F musi być sformatowana jako zmienna procentowa.

20 OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY

21 GAZETKA ŚCIENNA DOT. PRAWDOPODOBIEŃSTWA

22 POSTANOWILIŚMY PODZIELIĆ NASZE PYTANIA NA GRUPY, DOTYCZĄCE DZIAŁÓW : I.DOM / RODZINA, II.SZKOŁA, III. PRYWATNE.

23 DOM / RODZINA

24 PYTANIA DO DZIAŁU DOM/RODZINA : 1.ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ? 2.ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY ? 3.ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ? 4.ILE MAM RODZEŃSTWA ? 5.ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ? 6.ILE JEST TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ? 7.ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

25 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY CAŁA KLASA ,5 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

26 ILE MINUT DZIENNIE ŚPIMY

27 Sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Już jedna nieprzespana noc obniża sprawność psychofizyczną. Brak snu przez dłuższy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych: - Zaburzenia nastroju - Utrudnione skupienie uwagi - Spowolnienie reakcji

28 American Academy of Sleep Medicine zaleca w przypadku młodzieży 9 godzin snu. W naszej klasie uczeń śpi przeciętnie 8 godzin 15 minut, przy czym dziewczęta śpią średnio 7 godzin 48 minut, chłopcy 7 godzin 20 minut. Jednak czas przeznaczony na sen nie odbiega w rażący sposób od wymaganej niezbędnej ilości wskazanej przez specjalistów.

29 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,5 CHŁOPCY CAŁA KLASA ,25 Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy ponumerowani byli kolejno. Odpowiedzi kształtowały się następująco :

30 ILE MINUT DZIENNIE PRZEZNACZAMY NA NAUKĘ ?

31 W przypadku dziewcząt jest 1 godzina 29 minut,a chłopców 1 godzina. Średnio, uczeń klasy II C uczy się ok. 1 godzinę 6 minut. Czy to jest mało? Klasa należy do lepszych pod względem wyników w nauce.

32 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,33 CHŁOPCY ,20 CAŁA KLASA ,27 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

33 ILE RAZY TYGODNIOWO (PRZECIĘTNIE) DENERWUJEMY RODZICÓW ?

34 Dziewczęta przyznają, że przeciętnie 11 razy, chłopcy 3. Średnia dla klasy to 7 razy na tydzień. Nie jest wynik najgorszy, biorąc pod uwagę wiek dojrzewania i prawo do miewania zmiennych nastrojów… Choć przemyślimy, co da się zrobić z naszej strony, aby wynik był niższy - to jedno z trudniejszych zadań…

35 ILE MAM RODZEŃSTWA ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,42 CHŁOPCY ,90 CAŁA KLASA ,66 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

36 ILE MAM RODZEŃSTWA ?

37 Dziewczęta mają przeciętnie 1 (wynik uzyskany - 1,4 ), a chłopcy 2 rodzeństwa. Średnio, uczeń w klasie ma 1,7 rodzeństwa. Te wyniki potwierdzają doniesienia mediów o niżu demograficznym.

38 Niż demograficzny Niż demograficzny – zmniejszenie się współczynnika urodzeń, podczas gdy współczynnik zgonów pozostaje na takim samym poziomie. Według najnowszej prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego liczba Polaków będzie systematycznie się zmniejszać i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 mln, a nie jak wcześniej zakładano – 40 mln.

39 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY ,3 CAŁA KLASA ,15 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

40 ILE JEST POKOI W MOIM DOMU ?

41 Dziewczęta mają średnio 3 pokoje (wynik 3), chłopcy również 3 (wynik 3,3).Tak więc przeciętnie uczeń naszej klasy zamieszkuje w 3 pokojowym mieszkaniu. Warunki do nauki mamy naprawdę dobre !

42 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,75 CHŁOPCY CAŁA KLASA ,375 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

43 ILE TELEWIZORÓW W MOIM DOMU ?

44 U dziewcząt średnia wynosi 1,75, a u chłopców 3. Przeciętnie u ucznia klasy II C jest 2,3 telewizora. Jesteśmy trochę zaskoczeni tą liczbą – świadczy ona o podwyższonym standardzie życia, ale też daje odpowiedź na pytanie,jak niejednokrotnie tracimy czas…

45 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,5 CHŁOPCY CAŁA KLASA ,75 Odpowiedzi kształtowały się następująco :

46 ILE MINUT DZIENNIE POMAGAM RODZICOM ?

47 Odpowiedź na to pytanie wprawiła w nas w zakłopotanie: u dziewcząt jest średnio 47 minut, u chłopców 1 godzina. Średnio, każdy z nas przeznacza na pomoc kochanym rodzicom tylko 54 minuty.

48 SZKOŁA

49 PYTANIA DO DZIAŁU SZKOŁA : 1. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ? 2. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ODRABIANIE LEKCJI Z: - J.POLSKIEGO ? - J.ANGIELSKIEGO ? - J.NIEMIECKIEGO ? - MATEMATYKI ? - FIZYKI ? - CHEMII ? - BIOLOGII ? - GEOGRAFII ? 3. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

50 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY CAŁA KLASA ,5

51 ILE GODZIN TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ?

52 Dziewczęta przeznaczają więcej czasu na zajęcia pozalekcyjne – 2 godziny 55 minut, a chłopcy 2 godziny 36 minut. Jednak nie są to tylko koła zainteresowań prowadzone w szkole, ale i korepetycje z matematyki oraz języka obcego.

53 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,5 CHŁOPCY CAŁA KLASA ,25

54 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. POLSKIEGO ?

55 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA , CHŁOPCY CAŁA KLASA ,

56 ILE MINUT PRZEZNACZAMY TYGODNIOWO NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. ANGIELSKIEGO?

57 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY CAŁA KLASA

58 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z J. NIEMIECKIEGO ?

59 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY ,2 CAŁA KLASA ,1

60 ILE MINUT PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z MATEMATYKI ?

61 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA , CHŁOPCY CAŁA KLASA ,

62 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z FIZYKI ?

63 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA , CHŁOPCY ,5 CAŁA KLASA ,

64 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z CHEMII ?

65 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA , CHŁOPCY CAŁA KLASA ,

66 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z BIOLOGII ?

67 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZYNY , CHŁOPAKI CAŁA KLASA ,

68 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA ODRABIANIE LEKCJI Z GEOGRAFII ?

69 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZYNY CHŁOPAKI CAŁA KLASA ,5

70 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA CZYTANIE CZASOPISM, KSIĄŻEK ?

71 PRYWATNE

72 PYTANIA DO DZIAŁU PRYWATNE : 1.ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAM NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ? 2.ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAM PRZY KOMPUTERZE ? 3.ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ? 4.WAGA 5.WZROST 6.ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ? 7.ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAM NA RANDKI ?

73 NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY ,5 CAŁA KLASA ,25 ILE MINUT DZIENNIE POŚWIĘCAMY NA POPRAWĘ WŁASNEGO WIZERUNKU ?

74

75 Dziewczęta przeznaczają 1 godzinę 45 minut, chłopcy 40 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na ten cel 1 godzinę 13 minut. To dużo więcej niż na odrabianie lekcji…

76 NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,5 CHŁOPCY CAŁA KLASA ,25 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY PRZY KOMPUTERZE ?

77 ILE MINUT DZIENNIE SPĘDZAMY PRZY KOMPUTERZE ?

78 Dziewczęta przeznaczają na komputer 2 godziny 28 minut, chłopcy 5 godzin 3 minuty. Średnio uczeń klasy II c poświęca na komputer 3 godzin 45 minut. Jest to więc dla nas sprawa priorytetowa…

79 Czy to dobrze? Zarówno nastolatki, jak i ludzie dorośli, coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów. Jak się okazuje, jest to bezpośrednim powodem częstego, powracającego bólu głowy oraz problemów z bolesnością pleców. Główny wpływ na te dolegliwości mają czas spędzany przed komputerem lub telewizorem, oraz pozycja ciała, jaka jest wówczas przyjmowana. Czasopismo BMC Public Health opublikowało ostatnio artykuł, w którym poruszona została kwestia wpływu spędzania czasu przed komputerem - na zdrowie i samopoczucie. Jak twierdzą autorzy opisywanego tam badania: Coraz więcej młodych ludzi skarży się na bole pleców, szyi, ramion i głowy. Jednocześnie nastolatki spędzają coraz więcej czasu na zajęciach wymagających siedzenia przed ekranem - oglądaniu TV i korzystaniu z komputera.

80 Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodził Torbjoern Torsheim z University of Bergen, sprawdzała związek bólu głowy i pleców z czasem spędzanym przy komputerze bądź przed telewizorem. Przeanalizowano tryb życia oraz stan zdrowia nastolatków. Okazało się, że nawracający, często dotkliwy ból, wywoływany jest przez zbyt częste i długie korzystanie z komputera i oglądanie telewizji. Nie miał przy tym znaczenia sam typ aktywności - a czas oraz pozycja ciała.

81 NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY CAŁA KLASA ,5 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ?

82 ILE MINUT DZIENNIE SPACERUJEMY, UPRAWIAMY SPORT ?

83 Dziewczęta poświęcają na to 2 godziny 15 minut, chłopcy 2 godziny 36 minut. Średnio uczeń klasy II c przeznacza na to 2 godziny 26 minut. Ograniczyliśmy formy aktywności ruchowej do spaceru i uprawiania sportu. Nie znaleźliśmy jednoznacznych danych, dotyczących ilości czasu, jaką nastolatek powinien na to poświęcić.

84 WAGA NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,16667 CHŁOPCY ,6 CAŁA KLASA ,88333

85 WAGA

86 WZROST NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA ,6667 CHŁOPCY ,2 CAŁA KLASA ,9333

87 WZROST

88 Dziewczęta mają przeciętnie 166 cm wzrostu, chłopcy 174 cm, a średni wzrost ucznia klasy II c wynosi 170 cm. Ze względu na nerwowe reakcje dziewcząt, związane z pytaniem o wagę, bierzemy pod uwagę małe przekłamanie danych. Jednak znając wzrost i wagę, można sprawdzić (stosując siatki centylowe) prawidłowość naszego wzrostu.

89 CO TO SĄ SIATKI CENTYLOWE? Siatki centylowe są to wykresy, na których pokazane są centyle przypisane do określonej wagi i wzrostu dzieci w różnym wieku i różnej płci (siatki dla dziewczynek i chłopców są różne). Średni wzrost i waga to te, które ma połowa dzieci w danym wieku. Oznacza to, że waga lub wzrost jest na poziomie 50. centyla. Górną granicą normy jest 97. centyl (dzieci bardzo wysokie), a dolną - 3. (dzieci rosnące zdecydowanie wolniej niż inne).

90 Wykres badający prawidłowość wzrostu uczennicy klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 51 kg-jako przeciętna dla dziewcząt)

91 JAK CZYTAĆ SIATKI CENTYLOWE ? Po podaniu danych takich tak wiek, płeć, waga, wzrost dziecka otrzymujesz wykres z zaznaczonym punktem, w którym wypadł wynik. Jest to centyl, w którym mieści się twoje dziecko. Jeśli jest to np. centyl 75., oznacza to, że twoje dziecko jest cięższe od 75% dzieci jego płci i w jego wieku, a lżejsze od 25%. Wprowadzając co jakiś czas najnowsze pomiary dziecka, można uzyskać krzywą rozwoju. Jeżeli biegnie ona cały czas w tym samym przedziale centylowym (lub w dwóch sąsiednich), to znaczy, że dziecko rozwija się harmonijnie

92 CZYM SĄ KOLOROWE LINIE NA WYKRESIE ? Na siatce zaznaczonych jest 5 wartości: centyl 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Za alarmujące, wymagające nadzoru lekarza uważa się wartości poniżej 3. i powyżej 97. centyla. Jeśli wartości są poniżej 10. i powyżej 90. centyla, niekoniecznie świadczy to o nieprawidłowości, jednak konsultacja medyczna jest dobrym pomysłem. Podobnie, jeśli wartości są w normie, ale zachodzi rozbieżność pomiędzy wagą a wzrostem.

93 DZIEWCZYNY WAŻĄ ZA MAŁO!!! … Choć chłopcy potwierdzają że mają zgrabną sylwetkę...

94 Wykres badający prawidłowość wzrostu ucznia klasy II c (przyjęliśmy, że waga wynosi 56,6 kg-jako przeciętna dla chłopców)

95 Nasi chłopcy powinni bardziej dbać o dietę !

96 NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY ,1 CAŁA KLASA ,05 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

97 ILE RAZY DZIENNIE KORZYSTAMY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

98 Dziewczęta średnio korzystają z telefonu komórkowego przez 2 godziny i 15 minut, a chłopcy przez 5 minut. Średnio każdy uczeń korzysta z niego przez 71 minut.

99 Wygoda, ale i …… Wygoda, ale i …… - Nastolatki, którzy korzystają z telefonów więcej niż 15 razy dziennie, mają kłopoty z zaśnięciem i utrzymaniem snu. - Ci, którzy rozmawiają przez komórkę więcej niż godzinę dziennie, są narażeni na stopniową utratę słuchu. - Część fal radiowych emitowanych przez telefon komórkowy telefon są wchłaniane przez głowy człowieka, który zdaniem wielu może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka mózgu.

100 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ? NUMER UCZNIA ŚREDNIA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY CAŁA KLASA ,5

101 ILE MINUT TYGODNIOWO PRZEZNACZAMY NA RANDKI ?

102 Dziewczęta podają, że przeznaczają na randki średnio 25 minut, a chłopcy 0 minut.

103 Niektóre dzieci przejawiają większe zainteresowanie tą dziedziną życia niż zainteresowanie tą dziedziną życia niż inne… inne…

104 Korzystaliśmy z : ww.daktik.rubikon.pl/statyka_osr_ciagle/srodek_masy.htm Si%C5%82a_bezw%C5%82adno%C5%9Bci

105 NASZA PRACA

106

107

108 PREZENTACJA OPISU STATYSTYCZNEGO KLASY NA ZEBRANIU RODZICÓW

109 NASZA GRUPA

110 OPIEKUN : OPIEKUN : Pani Mirosława Prus UCZNIOWIE : UCZNIOWIE : -Kornelia Bocewicz -Mariusz Janiszewski -Hubert Kos -Kinga Makuch -Piotr Morawski -Ula Nowe -Dominika Pawlak -Patrycja Szewczyk -Darek Toszek -Łukasz Więckowski


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google