Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAINT-SAUVEUR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAINT-SAUVEUR."— Zapis prezentacji:

1 SAINT-SAUVEUR

2

3 Saint-Sauveur is a town and municipality within the Les Pays-d'en-Haut Regional County Municipality, Quebec, Canada. It is in the administrative region of Laurentides in the Laurentian mountains, located about 70 kilometres north of Montreal. On September 11, 2002 the city was created from the merger of the village of St-Sauveur-des-Monts and the parish of St-Sauveur. The current director general is Jean Beaulieu. The city clerk is Normand Patrice. St-Sauveur is well known for its local ski areas, the biggest of which is Mont Saint-Sauveur. The ski areas market themselves jointly under the name of "Valley of Saint-Sauveur". Its proximity to Montreal, its snow-making capability, night-time skiing, and après-ski establishments make St-Sauveur a popular destination for skiers.

4 Saint-Sauveur to miejscowość i gmina we Les Pays-Haut-d'en Regionalnego County Gmina, Quebec, Kanada. Jest w regionie administracyjnym Laurentides w Laurentydy, położony około 70 km na północ od Montrealu. 11 września 2002 r. miasto zostało utworzone z połączenia wsi St-Sauveur-des-Monts i parafii St-Sauveur. Obecny dyrektor generalny jest Jean Beaulieu. Sekretarz miasta Normand Patrice. St-Sauveur jest znany z lokalnych ośrodków narciarskich, z których największym jest Mont Saint-Sauveur. Rynku tereny narciarskie się wspólnie pod nazwą "Dolina Saint-Sauveur". Jego bliskość do Montrealu, jego zdolności do podejmowania śniegu, jazda na nartach w nocy, i après-ski zakłady osiągają St-Sauveur popularnym miejscem dla narciarzy.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 POLSKIE GROBY NA CMENTARZU W SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS na podstawie przewodnika opracowanego przez Ewę Iłowską Motto: "Jeśli o nich zapomnę, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie". III część "Dziadów" A. Mickiewicza   POLSKIE GROBY NA CMENTARZU W SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS na podstawie przewodnika opracowanego przez Ewę Iłowską WPROWADZENIE W podgórskiej miejscowości Saint-Sauveur-des-Monts niedaleko od Montrealu, na piaszczystym wzgórzu pośród świerków i wysokich skał, ukrywa się wiejski cmentarz, zaciszny i  malowniczy. Oprócz miejscowej, przeważnie katolickiej, francusko-jezycznej ludności, spoczywa tu wielu Polaków, w grobach oznaczonych polskimi napisami i symbolami przywiązania do wiary i tradycji ojczystej.  Nagrobne napisy po polsku brzmią egzotycznie i tajemniczo w oczach okolicznych mieszkańców. Nie są też zrozumiałe dla przejezdnych turystów, historyków, demografów czy innych badaczy. Nawet wśród  słabo już po polsku mówiących wnuków i wnuczek osób tu pochowanych,  powoli zanika pamięć o niezwykłym  pokoleniu powojennych polskich emigrantów do Kanady.    POLSKIE GROBY NA CMENTARZU W SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS na podstawie przewodnika opracowanego przez Ewę Iłowską

38 http://biblioteka.info/groby.htm Początki polskich grobów na cmentarzu
Jeszcze pod koniec lat 50-ych, skromna wioska Saint-Sauveur, odległa o zaledwie 60 km od Montrealu, posiadała oprócz wyjątkowo okazałego, kamiennego kościoła tylko jeden pensjonat i jedną piekarnię. Teraz, na początku 21-go stulecia, to popularne miasteczko leżące  po drodze do wielu kwitnących ośrodków turystycznych w Laurentydach, roi się od wycieczkowiczów w lecie a narciarzy w zimie. Oblegają oni nowo powstałe liczne restauracje, kawiarenki, hotele i szykowne sklepy.  Jedynie cmentarz, leżący nieco na uboczu, tchnie wciąż ciszą i pachnie żywicą. W roku 1954 przyszło Tadeuszostwu Brzezińskim pochować tu swego syna Adama, który tragicznie stracił życie w wieku 24 lat. Państwo Brzezińscy, przedwojenni  konsulostwo polscy w Montrealu, należeli do pierwszych Polaków montrealskich posiadających wiejskie domy w podgórskich Laurentydach. W miejscowości Morin Heights wielokrotnie gościnnie przyjmowali młodzież kolegującą z ich synami. Malowniczy cmentarzyk pobliskiego Saint-Sauveur przypadł im do gustu, tak jak i zaprzyjaźnionym z nimi polskim emigrantom politycznym, osiedlającym się wówczas dość licznie w Montrealu. Wielu z nich zaczęło nabywać działki na cmentarzu.  Niebawem poczęła wzrastać liczba polskich grobów, przede wszystkim wzdłuż alei na południowo-zachodnim krańcu cmentarza. W opracowaniu dla miejscowego towarzystwa historycznego autor René LeCler nazwał ją “ Aleją Polaków . Z czasem cmentarz w St.Sauveur stal sie miejsce spoczynku znanych i zasłużonych osób  z Polonii  montrealskiej. "Polska Aleja" Wchodząc na cmentarz od ulicy de l’Eglise, po lewej stronie, tuż przy pięknym świerkowym lesie znajduje się aleja, zwana potocznie "Polską Aleją", wzdłuż której zgrupowana jest wiekszość polskich nagrobków.  W chwili obecnej na cmentarzu w Saint-Sauveur-des-Monts znajduje się 83 (osiemdziesiat trzy) polskich grobow.  Samoistnie utworzony w ten sposób "polski sektor" cmentarza stanowi cząstkę polskiej nekropolii na gościnnej ziemi quebeckiej, gdzie swoje ostatnie miejsce spoczynku znalazło wielu Polaków z emigracji wojennej i powojennej.  Pochowani zostali tam m.in.: przedstawiciele rządu i polscy dyplomaci, weterani I i II wojny światowej, więźniowie łagrów syberyjskich obozów koncentracyjnych i oflagów. Leza tu także działacze polonijni oraz przedstawiciele nauki i kultury, z których większość wniosła znaczny wkład w dorobek naukowo-kulturalny Kanady i prowincji Quebec.  Ich nazwiska widnieją na kamiennych płytach nagrobnych i krzyżach. Wsród osob tu pochowanych  wymienić należy dowódcę Armii Kraków w kampanii wrześniowej generała  Antoniego Szyllinga;  ministra spraw zagranicznych polskiego rządu na uchodźstwie prof. Tadeusza Romera; ostatniego konsula II Rzeczpospolitej w Montrealu, Tadeusza Brzezińskiego, czy uważanego za  jednego z prekursorów polskiej floty na Bałtyku vice-admirała Stefana Frankowskiego

39 POLISH graves in the cemetery of Saint-Sauveur-des-Monts
INTRODUCTION In the piedmont town of Saint-Sauveur-des-Monts far from Montreal, on a sandy hillside of spruce trees and high cliffs, hidden village cemetery, a quiet and picturesque. In addition to local, mostly Catholic, French-speaking population, many Poles here lies in graves marked with Polish inscriptions and symbols of faith and attachment to their native traditions. Tombstones subtitles Polish sound exotic and mysterious in the eyes of local residents. There are also understandable for passers-by tourists, historians, demographers and other researchers. Even among the poor after the Polish-speaking sons and granddaughters of people buried here, is slowly fading memory of a remarkable post-war generation of Polish immigrants to Canada. Poland Avenue " Entering the cemetery by the Rue de l'Eglise, to the left, next to the beautiful spruce forest is located in an alley, known colloquially as "Polish Avenue, along which grouped the majority of Polish graves. At the moment in the cemetery of Saint-Sauveur-des-Monts is 83 (eighty three) Polish graves. Spontaneously created in this way, "the Polish sector" of the cemetery is a piece of Polish cemeteries in the hospitable land of Quebec, where his final resting place of many Poles were the war and postwar emigration. There were buried including: government representatives and Polish diplomats, veterans I and World War II prisoners of Siberian labor camps and concentration camps Oflags. Here lie the Polonia activists and representatives of science and culture, most of which has provided significant contribution to the scientific and cultural achievements of Canada and Quebec. Their names appear on the stone tombstones and crosses.

40 OPR+ZDJECIA MAREK_ZURICH


Pobierz ppt "SAINT-SAUVEUR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google