Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program operacyjny alokacja (mln ) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwój Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7 Rezerwy4187,2 Razem:59 533,00 EFRR 31088,1 EFS 8929,9 FS 19513,0

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl RPO - priorytety PRIORYTETY ALOKACJA (mln ) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 363,9623,18 Społeczeństwo informacyjne150,009,55 Turystyka110,427,03 Kultura54,673,48 Środowisko180,6811,51 Zrównoważony rozwój miast208,8313,30 Transport320,0020,38 Edukacja85,245,43 Zdrowie i rekreacja59,593,79 Pomoc techniczna37,002,36 Razem Razem 1 570,4 mln

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Przykładowe typy projektów: Centra innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu, Centra wsparcia przedsiębiorczość, Infrastruktura i oferta instytucji otoczenia biznesu, Zewnętrzne źródła dofinansowania przedsiębiorczości, Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych, Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, Utworzenie, rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności, Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne Przykładowe typy projektów: Sieci szkieletowe / dostępowe, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, Wyposażenie centrów zarządzania sieciami, Systemy informatyczne eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office), Systemy wspomagania zarządzania w administracji publicznej (back-office).

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Przykładowe typy projektów: Przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, Obiekty kształtujące metropolitalny wizerunek, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych, Reprezentacyjne przestrzenie publiczne, Infrastruktura okołoakademicka, Strategiczne obiekty systemu transportu publicznego, Obiekty kultury, turystyki, sportu i rekreacji.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl ZPORR 2004-2006 RPO 2007-2013 ZPORR 2004-2006RPO 2007-2013 Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa Alokacja:278 mln (EFRR i EFS)1570,4 mln (EFRR) Maksymalny poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych 85% kosztów kwalifikowanych Okres realizacji inwestycji N+2N+3 do 2010 N+2

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl System wyboru projektów w ramach RPO 2007-2013 RPO 2007-2013 14 projektów kluczowych 375,68 mln Programy Subregionalne 252,48 mln Procedura Konkursowa 942,24 mln PreselekcjaKonkurs

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Projekty kluczowe w ramach RPO 2007-2013 Lider projektuTytuł projektu Województwo ŚląskieKontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinek Zabrze – Gliwice Województwo ŚląskieStworzenie połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Muzeum Śląskie w Katowicach Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Miasto Bielsko-BiałaRozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Miasto JaworznoGospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Miasto TychySzybka Kolej Regionalna Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Budowa bazy naukowo - dydaktycznej akademii im. Jana Długosza

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Projekty kluczowe w ramach RPO 2007-2013 Lider projektuTytuł projektu Miasto CzęstochowaWzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Gmina OżarowiceInfrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne Gmina OżarowiceInfrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej Zakon Ojców Paulinów Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Projekty kluczowe w ramach RPO 2007-2013 Lider projektuTytuł projektu Miasto GliwiceBudowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium Miasto RybnikRozwój infrastruktury drogowej w miastach Żory i Rybnik w ciągu dróg DW 935 i DW 929 - etap I

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl System wyboru projektów w ramach RPO 2007-2013 Procedura konkursowa (II kwartał 2007 r.) Preselekcja: Fiszka aplikacyjna Uproszczone SW W razie pozytywne decyzji przygotowanie pełnej dokumentacji Konkurs: Wniosek aplikacyjny Studium Wykonalności Dokumentacja techniczna Zabezpieczenie środków

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Planowane zadania WydarzenieTermin Czwarta wersja wstępnego projektu RPO i trzecia wersja Podręcznika wdrażania RPO Wrzesień-październik 2006 Konsultacje programu z KE i MRRkwiecień – wrzesień 2006 Ewaluacja ex – ante i prognoza oddziaływania na środowisko maj – listopad 2006 Negocjacje z KElistopad 2006 Przyjęcie RPOstyczeń 2007 Wdrażanie – pierwsze nabory wnioskówII kwartał 2007

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Dziękuję za uwagę Marian Jarosz Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google