Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RUCH DROGOWY KLASA CZWARTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RUCH DROGOWY KLASA CZWARTA."— Zapis prezentacji:

1 RUCH DROGOWY KLASA CZWARTA

2 SPIS TREŚCI: Elementarz pieszego Przechodzenie przez jezdnię
Obowiązkowe wyposażenie roweru Czego nie wolno rowerzyście Znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, inne znaki uzupełniające Podstawowe manewry w ruchu drogowym: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie Zasady pierwszeństwa przejazdu Skrzyżowania

3 ELEMENTARZ PIESZEGO Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych. Tam, gdzie nie ma drogi dla pieszych, chodź lewym poboczem. Jeżeli idziesz brzegiem jezdni, ustępuj pierwszeństwa pojazdom. Idąc w grupie chodź gęsiego i zachowuj szczególną ostrożność na zakrętach i wzniesieniach. Jeżeli nie ukończyłeś 15 lat, to poruszając się po drodze po zmroku poza obszarem zabudowanym, używaj elementów odblaskowych. Zachowuj szczególną ostrożność, przechodząc na drugą stronę jezdni. Możesz przejść poza wyznaczonym miejscem, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.

4 PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ
Najpierw spójrz w lewo, Potem spójrz w prawo, Spójrz znowu w lewo, Jeśli nic nie jedzie, przechodź. Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem, przechodzenia na drugą stronę drogi w miejscach o niedostatecznej widoczności np.: zza wzniesienia, zza zakrętu, zza autobusu, przechodzenia przez jezdnię jeśli są na niej zabezpieczenia: płotki, łańcuchy, barierki, wchodzenia na torowisko, gdy zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie, przebiegania przez jezdnię.

5 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU
Rower musi być wyposażony: a) z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej b) z tyłu - w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, - w jedno światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt, c) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym tonie.

6 CZEGO NIE WOLNO ROWERZYŚCIE
Kierując rowerem nie wolno: jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, np. po chodniku, jechać obok innego uczestnika ruchu na jezdni, np. obok innego rowerzysty, jechać po autostradzie lub drodze dla pojazdów samochodowych, jechać bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką i trzymania nóg na pedałach, czepiać się innych pojazdów.

7 ZNAKI DROGOWE ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo A-3 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo) A-4 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo A-5 Skrzyżowanie dróg A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu A-8 Skrzyżowanie z ruchem okrężnym A-9 Przejazd kolejowy z zaporami A-10 Przejazd kolejowy bez zapór A-11 Nierówna droga A-11a Próg zwalniający A-12a Zwężenie jezdni-dwustronne A-12b Zwężenie jezdni-prawostronne ZNAKI OSTRZEGAWCZE

8 ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-12c Zwężenie jezdni- lewostronne
A-13 Ruchomy most A-14 Roboty na drodze A-15 Śliska jezdnia A-16 Przejście dla pieszych A-17 Dzieci A-18a Uwaga zwierzęta gospodarskie A-18b Uwaga zwierzęta leśne A-19 Boczny wiatr A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-21 Tramwaj A-22 Niebezpieczny zjazd A-23 Stromy podjazd A-24 Rowerzyści A-25 Spadające odłamki skalne A-26 Lotnisko A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki A-28 Sypki żwir A-29 Sygnały świetlne A-30 Inne niebezpieczeństwo A-31 Nieutwardzone pobocze A-32 Oszroniona jezdnia A-33 Zator drogowy A-34 Wypadek

9 ZNAKI ZAKAZU B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-2 Zakaz wjazdu
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a Zakaz wjazdu autobusów B-4 Zakaz wjazdu motocykli B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-6 Zakaz wyprzedzania B-7 Stop B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-9 Zakaz wjazdu rowerów B-10 Zakaz wjazdu motorowerów B-11 Zakaz skrętu w lewo B-12 Zakaz skrętu w prawo B-13 Zakaz zawracania B-13a Koniec zakazu zawracania B-14 Zakaz postoju B-15 Zakaz zatrzymywania się B-16 Ograniczenie prędkości B-17 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-18 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-19 Koniec zakazów

10 ZNAKI NAKAZU C-1 Nakaz jazdy w prawo ( przed znakiem)
C-2 Nakaz jazdy w prawo ( za znakiem) C-3 Nakaz jazdy w lewo ( przed znakiem) C-4 Nakaz jazdy w lewo ( za znakiem) C-5 Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku lub początek drogi jednokierunkowej C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku C-11 Nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku C-12 Ruch okrężny C-13 Droga dla rowerów C-13a Koniec drogi dla rowerów C-14 Prędkość minimalna C-15 Koniec prędkości minimalnej C-16 Droga dla pieszych C-16a Koniec drogi dla pieszych

11 ZNAKI INFORMACYJNE D-1 Droga z pierwszeństwem przejazdu
D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem D-3 Droga jednokierunkowa D-4 Droga bez przejazdu D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-6 Przejście dla pieszych D-7 Droga ekspresowa D-8 Koniec drogi ekspresowej D-9 Autostrada D-10 Koniec autostrady D-11 Tunel D-12 Telefon D-13 Szpital D-14 Punkt opatrunkowy D-15 Stacja paliw D-16 Kawiarnia D-17 Restauracja D-18 Pole biwakowe D-19 Przejście podziemne dla pieszych D-20 Schody ruchome w dół D-21 Parking D-22 Strefa zamieszkania D-23 Koniec strefy zamieszkania D-24 Obszar zabudowany

12 INNE ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI E-1 Tablica przeddrogowskazowa E-2 Drogowskaz umieszczony obok jezdni E-3 Dzielnica (osiedle) E-4 Drogowskaz do miejscowości E-5 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-2 Tabliczka wskazująca długość drogi, na której występuje niebezpieczeństwo T-3 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-4 Tabliczka oznaczająca koniec odcinka, na którym T-5 Tabliczka podająca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu

13 ZNAKI DROGOWE POZIOME DODATKOWE ZNAKI KOLEJOWE I SZLAKÓW ROWEROWYCH
P-1 Strzałka skierowana na wprost P-2 Strzałka kierunkowa do skręcania P-3 Linia bezwzględnego zatrzymania – stop P- 4 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-5 Trójkąt podporządkowania P-6 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-7 Rower P-8 Przejazd dla rowerów DODATKOWE ZNAKI KOLEJOWE I SZLAKÓW ROWEROWYCH Krzyż św. Andrzeja Krzyż św. Andrzeja Szlak rowerowy Szlak rowerowy Tablica szlaku rowerowego przed przejazdem przed przejazdem krajowy międzynarodowy kolejowym kolejowym jednotorowym wielotorowym

14 PODSTAWOWE MANEWRY W RUCHU DROGOWYM
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU - to rozpoczęcie jazdy po zatrzymaniu się lub postoju nie wynikającym z warunków i przepisów ruchu drogowego: np. wyjeżdżanie z podwórka, drogi wewnętrznej, z pola, z pobocza, z drogi dla rowerów, z parkingu, pobocza lub strefy zamieszkania. WYMIJANIE – to przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my.

15 WYMIJANIE – to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu jadącego
w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu WYPRZEDZANIE – to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Nie wolno wyprzedzać: na przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, w miejscu, w którym podczas wyprzedzania najechałbyś na linię ciągłą, gdy nie ma dostatecznego miejsca do tego manewru, gdy jest zła widoczność.

16 ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU
Zbliżając się do skrzyżowania, jesteś zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: A) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; B) skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, jadącym na wprost lub skręcającym w prawo; C) pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony.

17 Powyższe przepisy mają zastosowanie przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg równorzędnych. Skrzyżowania takie albo są oznakowane następującym znakiem albo też nie posiadają żadnego oznakowania.

18 Na drogach podporządkowanych stoją znaki:
Na drogach z pierwszeństwem możemy zobaczyć następujące znaki:

19 Jeśli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, to stosujesz się do zasady pierwszeństwa z prawej strony wobec innych pojazdów znajdujących się na tej drodze. Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec innych pojazdów podporządkować zasadzie pierwszeństwa z prawej strony. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym (rondo) uzależnione jest od jego oznakowania. Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znak to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych

20 Najczęściej jednak znak nakazu Ruch okrężny występuje razem ze znakiem ostrzegawczym Oznacza to, że pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się w ruchu na rondzie. Dotyczy to również pojazdu jadącego po szynach.

21 SKRZYŻOWANIA Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem B skręcający w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A nadjeżdżającemu z przeciwka, jadącemu na wprost.

22 SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom. Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

23 SKRZYŻOWANIA Z RUCHEM OKRĘŻNYM
Kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed pojazdem B, ale sam ustępuje pierwszeństwa tramwajowi (pojazd C) Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze podporządkowanej, ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na rondzie


Pobierz ppt "RUCH DROGOWY KLASA CZWARTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google